Vastutus: kvaliteet, tööohutus ja keskkonnaga arvestamine

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartneri vastutus põhineb ettevõtte strateegial ja väärtustel ning tegevusmaade seadustel ja regulatsioonidel. Meie eetilised põhimõtted määravad meie töötajate ja juhatuse käitumise. Samuti eeldame, et tarnijad ja ülejäänud koostööpartnerid järgivad samu tegevuspõhimõtteid.

Oleme kaasatud ka EU Global Compact algatusse ning toetame seda majanduslikult. Loe lisaks 2.6.2016 ilmunud uudist. Aruannet saad lugeda UN Global Compacti veebilehelt. Oleme võtnud endale kohustuse oma tegevuses ja strateegias järgida algatuses määratud inimõigusi, tööelu, keskkonda ja korruptsiooni vastast tegevust puudutavaid põhimõtteid.

Tagame jätkusuutliku arengu igal võimalikul moel ning toetame oma klientide kvaliteedi, ohutuse- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisel.

Loe lisa tööohutusest Maintpartneris »