Innovaatilised digilahendused tööstuse korrashoiu arendamiseks

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Iga tehas on unikaalne – selles on erinevaid protsesse, millest mõned on rikkealtimad või kogu tootmisprotsessi seisukohast kriitilisema tähtsusega kui ülejäänud. Selliste kohtade tundmine on tootmise usaldusväärsuse seisukohast väga oluline. Klient otsustab, millist tähelepanu seadmete ennetavale hooldusele pöörata; meie aitame leida optimaalse korrashoiu tasakaalu.

Meie digitaalsed lahendused esindavad tööstuse korrashoiu tipptaset. Pakume teenuseid, mis tuginevad meie personali tugevatele oskustele, IoT-le, big datale ja mobiilitehnoloogiale.

Aitame kaasa tehaste usaldusväärsuse arendamisele, optimeerides nii nende töökorda kui ka ennetavat hooldust. Lisaks selgitame välja

  • kasutuskindluse: kui tõhusalt tehase protsessid töötavad ja kui optimaalselt neid kasutatakse?
  • ennetavad hooldused: kui regulaarselt seadmete korrasolekut kontrollitakse ja seadmeid hooldatakse?
  • kriitilisusklassid, tootmise mudeldamine ja simulatsioon: millised seadmed on rikkealtid?

Kui seadmetesse tekivad vead ning neist tingitult tuleb ette tööseisakuid, tähendab see, et ennetava hoolduse plaan või selle teostamine on ebaõnnestunud. Hiljemalt siis tasub võtta kasutusele modernsed tööriistad süstemaatilise ennetava hoolduse väljaarendamiseks.

Mõnikord võib tehasel olemas olla hea hooldusprogramm, kuid töö planeerimine ning tootmise ja korrashoiu vaheline suhtlus on puudulik. Ka nende probleemidega tuleb tegeleda. Meilt saad nende lahendamiseks professionaalset abi.

Meie digitaalne tööriistakast: optimeerimine, ennetamine ja töö juhtimine

MP INtelligence® on ennetav, neurovõrgul põhinev süsteem, mis hoiatab tekkivate seadmete vigade ja protsesside häirete eest pikalt ette, veel enne kui tehase enda sensorid reageerivad. Selle abil saab ära hoida ootamatutest riketest tuleneda võivaid tootmiskatkestusi ja aeglustusi, mistõttu on võimalik ära hoida miljonite eurode suuruste kahjude tekkimist. Süsteem õpib kogu aeg tehase töötamise põhjal ning teab, milliste märkide puhul tuleb tegutseda. Samuti õpetab süsteem kasutajat tehase tegevust optimeerima.

MP INtelligence on tõestanud oma kasulikkust paljudes Soome jõujaamades, hoides ära tavaliselt 30–80 % kasutusvigadest tekkida võivatest kuludest. Kõige paremini töötab MP INtelligence siis, kui sel on korrashoius kindel koht ning kui seda kasutatakse süstemaatiliselt.

Teenuse hulka kuulub kliendiandmete kogumine ja käsitlemine reaalajas, andmete analüüs ning kliendile antavad automatiseeritud juhised ning häiremärguanded tootmishäirete vältimiseks.

Tehaste korrashoiu mudeldamine ja simulatsioon aitavad kaasa dünaamilisele ennetavale korrashoiule, mis aitab veenduda, et tehase ennetava hoolduse programm on optimeeritud tehase töövõime eesmärgile vastavaks. Hoolduse ressursid kohandatakse koheselt ning pidevalt äritegevuse seisukohalt kõige olulisematele kohtadele.

MP Flow® on tööde juhtimise süsteem, mille abil veendutakse, et korrashoius tehakse õiged tööd õigel ajal ja et töö tegemiseks on olemas selle parimaks teostamiseks vajalikud ressursid.
Meie mehaanikud kasutavad MP Flowd mobiilselt; selle abil vahendatakse infot hooldust vajavate kohtade ja tellimuste kohta. Info uueneb ning jõuab tehase korrashoiusüsteemi koheselt.

 

 

 

Võta ühendust

Vaata video