Oleme partneriks kõigil tööstuse aladel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Meie tööstusala professionaalid teenindavad erinevaid tööstusalasid tõhusalt tehaste opereerimises, korrashoius ning eriprojektides.

Meie pikaalajline kogemus tööstusalal on andnud meile tugevad oskused parimate praktikate väljaarendamiseks. Kogemus on näha ka selles, et meie personal suudab leida probleemsetes olukordades kiired ja töötavad lahendused. Meie oskused tõstavad nii keskkonna kui ka inimeste ohutust – ja seda igal tööstuse alal.

Meie uued digitaalsed teenused teevad meie tegevusest varasemast korrapärasemad ja aitavad ennetada rikkeid. Maksimeerime tootmistehase kasutuskindluse reaalaegsete kliendiandmete, analüüsi ja automatiseeritud juhendite abil. Lisaks otsime koos oma klientidega seadmetele energiatõhusaid innovatiivseid lahendusi. Arendame oma tegevust pidevalt.

 

Energiateollisuus Energiatööstus: tugevad oskused elektri- ja hüdroelektrijaamade tundmisel

Energiatootmise protsessid ja tootmise tõhustamine on meie võtmeoskused. Meil on energiasektorist aastakümnete pikkune kogemus, näiteks

  • jõujaamade opereerimisest ja korrashoiust
  • iga-aastastest hooldustest
  • kaugkütte- ja jahutussüsteemiden opereerimisest ja korrashoiust
  • projektidest, näiteks jõujaamade elektrisüsteemide ja kütusekäsitlussüsteemide moderniseerimisest.

Energiatööstuses töötavad jõujaamad vahel täie võimsusega, vahel madala võimsusega. Seetõttu on ka personali vajaduse erinev. Meie opereerimis- ja korrashoiupersonal tegutseb tõhusalt ja vastavalt meie tegevusmudelile. Meie uus digilahendus MP INtelligence on osutunud tõhusaks vahendiks Soomes mitmetes jõujaamades, hoides ära tavaliselt 30–80 % tekkida võivatest kasutusvigadest. Meie energiaala eksperdid töötavad projektides ka välismaal.

 

Kemianteollisuus Keemiatööstus: kesksel kohal tööohutus ja keskkond

Keemiatööstus on üks Maintpartneri suurimaist tegevusaladest. Keemiatööstuses kehtivad täpsed regulatsioonid ning detailsed protsessid, et tagada ohutus, usaldusväärsus ja kasutatavus. Meie eesmärgiks on juurutada oma klientide praktikad enda tegevuse osaks. Saavutame selle tugeva muudatusjuhtimise, personali koolituse ja tegevusalale spetsiifilise kogemuse abil.

Keemiatööstuses töötatakse nii ohutuse kui ka keskkonna seisukohast väga riskialtis keskkonnas. Ennetav hooldus ja ennetamine on kõige olulisemad võtmed keskkonnaõnnetuste vältimiseks.

Meie klientideks on muuseas rahvusvaheliste ettevõtete kohalikud tehased ja tootmistehased, kellega oleme sõlminud pikaajalisi korrashoiulepinguid. Meie projekti-, paigaldus- ja planeerimisteenuseid kasutavad muuhulgas ka rafineerimistehased ja suurtööstused.

 

Metalliteollisuus Metallitööstus: tunneme tööpinke ja mõõtvat korrashoidu

Metallitööstusettevõtete nõuded koostööpartneri leidmisel on enamasti oskused, kulutõhusus ja paindlikkus. Maintpartner pakub neid kõiki. Mõned meie metallitööstuse partnerlussuhetest on juba paarikümne aasta pikkused.
Masinate ja tootmisprotsesside hea kasutatavus on muutuvates tingimustes eriti oluline. Aitame oma klientidel tootmisprotsesse arendada ja masinate kasutatavust tõsta.

Meie eriliseks tugevuseks on masinate tundmine: eriti tööpinkide kohta on meil erioskusi nii mehaanika kui ka elektri- ja juhtimisalal. Ka metallitööstuse masinate mõõtev korrashoid on meil tugev.

Oleme kogunud tugeva allhankevõrgustiku ja materjalide ostuvõrgustiku, tänu millele on meil olemas piisavad ressursid igaks juhtumiks. Meie kliendid hindavad ka seda, et meie ostutöö on sujuv. Ostame kliendi eest näiteks masinatele vajalikud varuosad.

 

Elintarviketeollisuus Toiduainetetööstus: ennetav hooldus ja ressursside paindlik planeerimine

Toiduainetetööstuses on tootmine sageli suures osas automatiseeritud ning hügieeni- ja tooteohutuse nõuded on kõrged. Tagame, et personali tegevus tehases, tööriistade puhtus ja tehases liikumine on alati kooskõlas hügieeninõuetega. Samuti tunneme hästi toiduainetetööstuses esinevaid riske, mida võivad põhjustada erinevad pakendamisgaasid, külmaahelas kasutatavad külmained ja plahvatusohtu põhjustav pulbritolm.

Toiduainetetööstuses muutub tootmismaht vastavalt hooajale ja pühadele, mis mõjutavad ennetava hoolduse planeerimist. Paindlik ressursside jagamine ja professionaalne personal on hästi toimivas tööplaneerimises olulisimad elemendid.

Meie planeerimisteenused aitavad tõsta tootmisliinide automatsioonitaset või planeerida ja ehitada täiesti uus tootmisliin. Planeerimisel ja igapäevases hoolduses ja korrashoius pöörame tähelepanu puhtusele ning teame selle olulisust näiteks masinate ja materjalide valikul.

 

Valmistava-teollisuus Tootev tööstus: ennustav korrashoid ennetab häireid õigeaegselt

Tootmiskulude vähendamine ja usaldusväärne, häiretevaba tootmine on tootva tööstuse konkurentsivõime jaoks olulised. Maintpartneri ennustava korrashoiu meetmete abil saab seadmete ja masinate rikkeid takistada enne, kui vead ilmnema hakkavad.

Julkinen sektori Avalik sektor: mh. kaugküttevõrkude korrashoid

Pakume kõiki oma teenuseid ka avalikus sektoris. Meil on pikaajaline kogemus näiteks munitsipaalkaugküttevõrkude ja -torustike korrashoiust ja hooldusest.

Kasutame oma klientide juures teenustootmise tõhustamise abiks mh. raporteerimist, mis ulatub seadmete tasemele välja. Kasutame detailset raporteerimist korrashoiu arendamisel ja ennustavas korrashoius. Hea ja tõhusa korrashoiu abil saame pikendada seadmete eluiga.