Askelmerkit hyvään kumppanuuteen

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 DSC4592

Vaadimme itseltämme ja kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Edistämme yhdessä työhyvinvointia ja turvallisuutta.

Käytämme vain sellaisia toimittajia ja alihankkijoita, jotka toimivat hyväksyttävällä tavalla noudattaen korkeita turvallisuus-, ympäristö- ja laatustandardeja. Käytämme alihankkijoita, jotka tarjoavat työntekijöilleen työterveyshuoltolain mukaisen työterveyshuollon. Edellytämme kumppaniemme jakavan kanssamme mm. seuraavat periaatteet:

Jaottelemme yritykset neljään ryhmään niiden soveltuvuuden perusteella. Keskitämme valittujen avainkategorioiden ostot ainoastaan suositelluille toimittajille ja käytämme muissa kuin tilapäisissä hankinnoissa vain hyväksyttyjä yrityksiä. Rajoitettujen toimittajien käyttö hankinnoissa vaatii Maintpartnerin maajohtoryhmään kuuluvan jäsenen luvan. Estettyjä toimittajia emme käytä.NL 01 Yleiset sopimusehdot Maintpartnerin muutoksin on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden toimituksissa

Yleiset sopimusehdot NL 01

Maintpartnerin muutosehdot yleisiin sopimusehtoihin NL 01

 

Teknisen kaupan yleiset myyntiehdot TK Yleiset 2010 Maintpartnerin muutoksin on tarkoitettu käytettäviksi materiaalien, osien ja tarvikkeiden hankintaan.

TK Yleiset 2010

Maintpartnerin muutosehdot TK Yleiset 2010

 

Palvelutoimittajat, jotka työskentelevät Maintpartnerin tai asiakkaan tiloissa, tulee arvioida ennen ensimmäistä toimeksiantoa. Jos yrityksen käyttö ei ole tilapäistä ja vuotuiset ostot ylittää arviomme perusteella 5000 €, yritys tulee myös arvioida. Arviointi on voimassa 3 vuotta. Materiaalitoimittajista arvioinnin piirissä ovat vain valtakunnalliset raamisopimustoimittajat.

Malli lomakkeesta:

Toimittajien (ennakko)arviointilomake

 

Laskutusosoitteet

 

Hankintatoimen yhteystiedot