Maintpartner-konsernin vaatimukset toimittajille ja alihankkijoille

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner on pohjoiseurooppalainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalvelujen toimittaja. Käytämme vain sellaisia toimittajia ja alihankkijoita, jotka toimivat hyväksyttävällä tavalla noudattaen korkeita turvallisuus-, ympäristö- ja laatustandardeja, ja jotka tarjoavat työntekijöilleen työterveyshuoltolain mukaisen työterveyshuollon.

Maintpartner vastustaa korruptiota, eikä siksi ota vastaan merkittäviä henkilökohtaisia lahjoja tai etuja nykyisiltä tai mahdollisilta tulevilta toimittajilta, eikä anna sellaisia lahjoja tai etuja toimittajilleen.

Edellytämme kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden noudattavan soveltuvaa lainsäädäntöä myös yksilön tietosuojan osalta, harjoittavan vastuullista liiketoimintaa sekä kilpailevan rehellisesti ja eettisesti.

Maintpartnerin hyväksymien toimittajien tulee sitoutua seuraaviin periaatteisiin. Maintpartnerilla on halutessaan oikeus auditoida toimittajan toimintamalleja näiden vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

Liiketoimintakäytännöt

Maintpartner sitoutuu harjoittamaan vastuullista liiketoimintaa. Emme salli korruptiota, kiristystä, varastamista, lahjontaa, rahanpesua tai laittomia maksuja liiketoimintakumppanien välillä, emmekä tee kauppaa liiketoimintakiellossa olevien yritysten kanssa tai yritysten, joiden johdossa on liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä.

Kohtelemme ihmisiä tasapuolisesti ja kunnioittavasti, emmekä milloinkaan hyväksy esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä, syrjintää tai häirintää.
Emme paljasta omia tai asiakkaiden liikesalaisuuksia tai asioita, jotka saattaisivat vääristää kilpailua, vaan sitoudumme kilpailemaan rehellisesti ja eettisesti.

Tietosuoja

Sitoudumme noudattamaan joko rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietosuojalainsäädäntöä.

Vastaamme siitä, että palvelu on aina kulloinkin voimassa olevan henkilötietoturvalainsäädännön vaatimusten mukainen ottaen erityisesti huomioon tietojärjestelmien oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan. Huolehdimme käsittelemiemme tietojen asianmukaisesta suojaamisesta varmistaaksemme tilaajan aineiston luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.

Työturvallisuus

Teemme työn aina turvallisesti. Analysoimme huolellisesti riskit, toteutamme ennaltaehkäiseviä toimia, kuten turvallisuuskierroksia, panostamme jatkuvasti työturvallisuuden kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen.

Keräämme ja analysoimme tiedot tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista uusien tapaturmien välttämiseksi. Vaadimme turvallisuutta emmekä hyväksy poikkeamia oman tai alihankkijoiden henkilöstön toiminnassa. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Ympäristö

Maintpartner on sitoutunut vähentämään omaa ja asiakkaidensa luonnonvarojen, kuten energian ja raaka-aineiden, käyttöä.

Minimoimme työmme ympäristövaikutukset kehittämällä toimintaamme mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Kohtelemme omaisuutta asianmukaisella tavalla ja noudatamme aina ympäristölainsäädäntöä.

Laatu

Tuotamme palvelut läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa pyrkien täyttämään asiakkaidemme odotukset ja saavuttamaan yhteisesti sovitut palvelutavoitteet. Sitoudumme laadukkaasti ja tehokkaasti tuotettuihin palveluihin niiden sisällön, aikataulun ja kustannusten suhteen.

Maintpartner on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Toimittajamme ja alihankkijamme toimivat samojen periaatteiden mukaisesti. Emme koskaan toimi vastoin lakeja ja asetuksia, viranomaismääräyksiä, Maintpartnerin toimipaikan tai asiakasyrityksen ohjeita.

 

 

Lue vastuullisuudesta Maintpartnerilla täältä »

Katso hankintatoimen yhteystiedot »