Missio, visio, eettiset periaatteet

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Missio

Parannamme teollisuuden tuottavuutta tarjoamalla asiantuntijuutta ja työkaluja käyttöön ja kunnossapitoon. Toimimme turvallisella ja kestävällä tavalla.

Visio

Olemme johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluja tarjoava yritys ja paras kumppani tuottavuuden nostamiseen. Toimimme kansainvälisesti.

Eettiset periaatteemme eli menettelytapaohje

Vastuulliset ja eettisesti hyväksyttävät toimintamallit ovat liiketoimintamme perusta. Menettelytapaohjeemme (Code of Conduct) perustuu arvoihimme: asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja muutoksen toteuttaminen. Ohjeesta käyvät ilmi vastuullisen käyttäytymisen normit, jotka koskevat kaikkia työntekijöitämme. Edellytämme myös toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan samojen periaatteiden mukaisesti. Ohje on osa Maintpartner Way -toimintajärjestelmäämme.

Lupausten pitäminen

 • Annamme lupauksia, jotka voimme pitää. Varmistamme, että kaikki asianosaiset tietävät ja ymmärtävät ne lupaukset ja sitoumukset, joita olemme tehneet.
 • Seuraamme sitoumustemme, töidemme ja muutosten edistymistä ja varmistamme niiden toteutumisen.

Ammattiylpeys ja ammattitaidon arvostaminen

 • Teemme työmme ammattiylpeydellä. Olemme myönteisiä ja palveluhenkisiä.
 • Pidämme kiinni sovituista aikatauluista, laadukkuudesta sekä työ- ja ympäristöturvallisuudesta.
 • Kannamme vastuun työmme ja toimintamme lopputuloksesta.
 • Kehitämme taitojamme ja osaamistamme.
 • Teemme aktiivisesti kehitysehdotuksia asiakkaan ja Maintpartnerin eduksi.

Selkeä viestintä

 • Esitämme asiamme selkeästi.
 • Varmistamme, että kaikilla asianosaisilla on tarpeelliset tiedot.
 • Pidämme huolen siitä, että kerromme viestit eteenpäin sovitulla tavalla, vaikka ne olisivat vaikeitakin.

Kunnioituksen osoittaminen

 • Käyttäydymme aina kunnioittavasti ja kohtelemme ihmisiä tasapuolisesti. Emme suvaitse syrjintää tai häirintää missään muodossa.
 • Arvostamme rehellisyyttä. Toimimme ainoastaan tosiasioiden perusteella, emme oletusten.

Eettinen tinkimättömyys

 • Emme harjoita emmekä salli korruptiota, kiristystä, varkautta tai lahjontaa. Emme salli minkäänlaisia laittomia maksuja suhteissamme asiakkaiden, toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa.
 • Emme ota vastaan sellaista vieraanvaraisuutta, lahjoja, maksuja tai mitään muita etuja, jotka saattaisivat vaikuttaa tai joilla yritettäisiin vaikuttaa harkintakykyymme.
 • Emme keskustele asiakkaidemme, kilpailijoidemme tai muiden sidosryhmien kanssa tai jaa heille materiaalia liikesalaisuuksista tai muista luottamuksellisista asioista tai asioista, jotka saattaisivat vääristää kilpailua.
 • Emme koskaan toimi lakeja, asetuksia tai viranomaismääräyksiä vastaan.

Menettelytapaohje kirjallisesti, pdf »