Kunnossapitopalvelumme nostaa tuottavuutta ja tehokkuutta

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

teollisuuden kunnossapito

Vastaamme asiakkaidemme puolesta heidän laitostensa päivittäisestä kunnossapidosta ja sen pitkäjänteisestä kehittämisestä. Asiakkaamme voi tällöin keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Räätälöimme asiakkaan kanssa jokaiseen kohteeseen asiakkaan strategiaa parhaiten tukevan palvelukokonaisuuden. Kunnossapidon lisäksi meille voi ulkoistaa muun muassa varastoinnin, hankinnat ja palveluntoimittajien kilpailutukset.

Kunnossapidon siirtäminen ulkoiselle kumppanille vaatii hyvän valmistelun. Olemme toteuttaneet tämän prosessin noin sata kertaa ja oppineet varmasti hallitsemaan sen.

Asiakastarve määrittää kokonaisratkaisuun kuuluvat palvelut

Käyttöhäiriöitä vähentämällä tuottavuutta parantavat:

 • Tuotantolaitteiden kriittisyysanalyysi
 • Mittaavat kunnossapito-ohjelmat
 • Kunnossapitopalvelut
 • Tuotantolaitetiedon hallinta kunnossapitojärjestelmässä, varaosien yhdistäminen järjestelmään
 • MP INtelligence -diagnosointi
 • Käyttäjäkunnossapidon kehittäminen
 • Juurisyyanalyysit
 • Tuotantoprosessien kehittäminen ja LEAN-/Six Sigma -menetelmät 

Kustannustehokkuutta nostavat

 • Kunnossapidon tilaus–toimitus-prosessit
 • MP-hankintasopimukset
 • Kunnossapidon alihankinnan kehittäminen ja johtaminen
 • Joustava kunnossapidon resursointi
 • Varaosien hallinta, varastonhallinta
 • Kunnossapitojärjestelmät

 Kunnossapidon johtamista kehittävät

 • Kunnossapitokatselmointi
 • Raportointi- ja neuvottelumenettelyt
 • Kunnossapidon strategiaprosessi
 • Viranomaisvastuiden hallinnointi
 • Kunnossapidon kehittäminen – ROADMAP

Projektien ja kunnossapidon joustavat lisäresurssit

 • Sähkö-, automaatio- ja prosessisuunnittelu
 • Mekaaniset, sähkö- ja instrumenttiasennukset ja työnjohto
 • Hitsaustyöt, myös pätevyysvaatimuksin
 • Viranomaisten vaatimat käytönvalvontatehtävät
 • Tuotantolinjojen asennukset, muutokset ja siirrot
 • Konepajapalvelut
 • 24/7 päivityspalvelu

HR:ään, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan parantaminen:

 • Turvallisuus- ja ympäristökatselmoinnit
 • Työturvallisuuden kehitysohjelmat
 • Kunnossapitopalvelujen ESQ-johtaminen
 • Kunnossapidon osaamisen kehittäminen ja johtaminen

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää »

Katso infopakettimme onnistuneesta ulkoistusprosessista: