Viemme teollista käyttöä ja kunnossapitoa tulevaisuuteen koneoppivan analytiikan ja IoT-ratkaisujen avulla

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Digitalisaatio muovaa vahvasti teollista käyttöä ja kunnossapitoa lähivuosina. Tärkeimpänä mahdollistajana ovat IoT-ratkaisut sekä koneoppimiseen pohjautuva reaaliaikainen analytiikka. Ne tuovat reaaliaikaisen ennakoivan kunnossapidon sekä prosessien optimoinnin kaikenkokoisten yritysten ulottuville jo tänään.

Uudistuminen ja digitaalisten ratkaisujen omaksuminen ovat tarpeen kilpailukyvyn säilyttämiseksi, mutta miten erottaa hypetys oikeista, todellista arvoa luovista teknologioista?

Ota avuksesi Maintpartnerin tuottavuus- ja digitaalisten ratkaisujen tiimi.

Me autamme teollisuusyrityksiä parantamaan niiden käyttö- ja kunnossapitoprosesseja sekä investointien tehokkuutta. Toimitamme mm. ratkaisuja jotka havaitsevat häiriöt prosessissa ja toimivat pohjana ennakoivalle kunnossapidolle ja prosessien jatkuvalle optimoinnille. Ne perustuvat koneoppivaan tekoälyyn yhdistettynä syvään prosessiosaamisemme.

Teknologiatoimittajista meidät erottaa juuri tämä teknologian yhdistäminen ainutlaatuiseen teollisten prosessien osaamiseemme. Me hoidamme laitosten ja tehtaiden käyttöä ja kunnossapitoa asiakkaidemme puolesta ja osaamme sanoa mikä toimii tosielämässä – ja mikä ei.

Ratkaisut

Analytiikkaratkaisumme tuottavat liiketoiminnalle arvokasta tietoa yhdistämällä teollisuuden asiantuntijuutemme edistyneeseen koneoppivaan analytiikkaan.

MP INtelligence Anomaly Detection prosessien poikkeamien havaitsemiseen
Edistykselliseen koneälyyn perustuva analytiikkapalvelumme tunnistaa ennalta teollisia prosesseja uhkaavat häiriöt.

MP INtelligence auttaa turvaamaan tuotannon ja minimoimaan epäkäytettävyyskustannukset tuottamalla varoituksia prosessien poikkeamista reaaliaikaisesti. Koneoppivat algoritmit on suunniteltu teollisuuden suurten datamassojen käsittelyyn niin, että voimme käsitellä tuhansia mittapisteitä jopa millisekuntitasolla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • reaaliaikainen tuhansien mittapisteiden kerääminen ja analysointi
 • prosessidatan parametrien automaattinen korrelointi ja mallinnus
 • uhkaavia laiterikkoja ja prosessihäiriöitä indikoivien poikkeamien havaitseminen hyvissä ajoin
 • uudentyyppisten häiriöiden havaitseminen jo niiden tapahtuessa ensimmäistä kertaa
 • selainpohjainen käyttöliittymä datan selaamiseen ja varoitusten käsittelyyn

Hyödyt:

 • eliminoi tyypillisesti 30–80 % odottamattomista seisakeista ja tuotannonkeskeytyksistä
 • tehostaa kunnossapitoa ohjaamalla toimenpiteet ennalta suunniteltuihin huoltoaikoihin
 • maksimoi laitoksen ja laitteiden elinkaaren, kun työt tehdään ennen rikkoutumista
 • nopea käyttöönotto ja alhaiset käyttöönottokustannukset, lyhyt takaisinmaksuaika
 • turvallinen, skaalattava ja vakiintunut ratkaisu

MP INtelligence prosessien optimointiin
Edistyksellinen tekoälypohjainen ratkaisu prosessin optimointiin.

Palvelut

Kunnossapidon kehittämisen palvelumme avulla varmistut siitä, että kunnossapidon toimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan oikein, eikä mikään tärkeä osa-alue jää huomiotta.

Nopea riskinarviointi
Kunnossapitodatan simulointimme varmistaa, että kunnossapidon toimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan kriittisimpiin osa-alueisiin. Simulaatio ilmaisee numeerisesti ja visuaalisesti tuotannon kannalta kriittisimmät osa-alueet. Kunnossapito- ja tuotannon seurantajärjestelmästä kerättävästä datasta saadaan järjestelmätason kriittisyysluokittelu. Tietoa täydennetään avainhenkilöiden haastatteluilla. Tulokset ovat saatavilla 2–4 viikossa datan saannista.

Kunnossapidon laaturaportti
Järjestelmällinen kunnossapitojärjestelmän käytön ja datan laadun läpikäynti tuottaa tarkan kokonaiskuvan kohteen kunnossapidon suunnitelmallisuudesta, toteutuksesta ja vaikutuksesta. Sisältää suositukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Raportti luodaan kunnossapitojärjestelmästä kerättävästä datasta (laitehierarkia, määräaikaishuollot, vikahistoria jne.). Raportti valmistuu 2–4 viikossa datan saannista.

Dynaaminen ennakoiva kunnossapito-ohjelma (DPM)
Jokainen tuotantolaitos on uniikki yhdistelmä prosesseja, joista toiset ovat herkempiä vikaantumaan tai tärkeämpiä toiminnalle kuin toiset. DPM:n avulla varmistat, että laitoksen ennakoiva kunnossapito-ohjelma tukee optimaalisella tavalla laitoksen suorituskykytavoitteita. Kunnossapidon resurssit pystytään ohjaamaan viivytyksettä kaikkein kriittisimpiin kohtiin.

DPM:ssä on seuraavat vaiheet:

 1. laitehierarkian standardointi*, sisältää perusmallin määrittelyn ja puuttuvien tietojen täydentämisen
 2. kriittisyysluokittelu*, johon kuuluu prosessimallin luonti ja simulaatiossa käytettävien parametrien määrittely
 3. ennakoivan kunnossapito-ohjelman arviointi ja kehittäminen
 4. jatkuva seuranta ja kehittäminen

*) tehdään tarkoitukseen kehitetyillä simulointityökaluilla

Teollisuudenalat

Työskentelemme useilla teollisuudenaloilla tavoitteenamme parantaa niiden käyttö- ja kunnossapitoprosesseja. Prosessiasiantuntijamme sekä kehittyneet analytiikka- ja simulaatiotyökalumme tuottavat syvällistä tietoa tukemaan seuraavia aloja:

 • Energia: yhdistetty lämmön- ja sähköntuotanto, vesivoima, jätevoimalaitokset, ydinvoima
 • Sellu & paperi
 • Lääke
 • Metalli
 • Kemia
 • Jne.

Ratkaisumme toimivat alalla kuin alalla.

 

Ota yhteyttä