Tietosuojaseloste

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Tämän kotisivujemme tietosuojaselosteen ("Tietosuojaseloste") tarkoituksena on kertoa, miksi Maintpartner Oy, Maintpartner Group Oy, Maintpartner Expert Services Oy, Maintpartner AB, Maintpartner ASI Sp. z o.o ja Maintpartner OÜ keräävät, käyttävät ja luovuttavat henkilötietoja.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Maintpartner Group Oy tai Maintpartnerin maakohtainen tytäryhtiö. Silloin kun koko konsernin käytössä on Maintpartner Group Oy:n tarjoama yhteinen tietojärjestelmä, ovat maakohtainen tytäryhtiö ja Maintpartner Group Oy yhteisrekisterinpitäjiä. Rekisteröity voi kuitenkin myös tällöin olla yhteydessä maakohtaisen tytäryhtiön tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, jos rekisteröidyllä on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Kukin tytäryhtiö ja Maintpartner Group Oy ovat yhdessä vastuussa siitä, että henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asioissa voi olla aina yhteydessä konsernin tietosuojasta vastaavaan henkilöön:

Ari Pönkkä
puh. +358 40 018 2928
sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisäksi rekisteröidyt voivat olla yhteydessä maakohtaisissa tytäryhtiöissä seuraaviin henkilöihin:

Maintpartner Oy, Maintpartner Expert Services Oy
Ari Pönkkä
sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner AB
Gunilla Böhlin
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner ASI Sp. z o.o
Marta Piechota
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner OÜ
Rein Posti
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Maintpartner kerää henkilötiedot säännönmukaisesti suoraan asiakkaalta tai tämän työntekijöiltä.

Asiakassuhteen kannalta tarpeelliset henkilötiedot
Tallennamme asiakkuudenhallintajärjestelmäämme tietoja asiakkaistamme ja muista kontakteistamme. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja ylläpito, asiakassopimuksen, laskutustietojen ja käyttöoikeuksien hallinta, viranomaisvelvoitteiden hoitaminen sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi.

Keräämme seuraavia henkilötietoja: nimi, titteli, työpaikka, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite. Syntymäaika tai henkilötunnus kerätään ainoastaan, mikäli se on välttämätöntä viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Turvallisuus
Maintpartner käyttää toimitiloissaan kameravalvontaa ja kulkutunnisteita luvattoman pääsyn estämiseksi, henkilöstön ja muiden vierailijoiden turvallisuuden toteuttamiseksi sekä Maintpartnerin omaisuuden turvaamiseksi. Alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden turvallisuuden toteuttamiseksi Maintpartner kerää henkilötietoja turvallisuusperehdytyksen suorittamisen yhteydessä. Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi Maintpartnerin on välttämätöntä käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely perustuu tältä osin rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun taata rekisteröityjen sekä vierailijoiden turvallisuus ja Maintpartnerin omaisuus.

Maintpartner käyttää tietoturvatoimenpiteitä turvatakseen liiketoimintaan liittyviä tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, estääkseen ja selvittääkseen rikollisia toimia ja varmistaakseen liiketoimintaan liittyvien palveluiden saatavuuden. Edellä mainittujen tietoturvatoimenpiteiden toteuttamiseksi Maintpartnerin on välttämätöntä käsitellä henkilötietoja. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun turvata liiketoiminnan kannalta keskeiset tiedot ja tietojärjestelmät.

Tässä kohdassa mainittujen toimenpiteiden tarkoituksena on Maintpartnerin henkilöstön turvallisuuden ja tietojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden toteuttaminen asianmukaisella tavalla.

Keräämme seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kulkutunnisteet ja kuluvalvonnan tiedot, työlaitteiden tiedot, kuten käyttäjätunnus, käyttöoikeusryhmä ja kirjautumistiedot sekä kameravalvonnan kuvamateriaali sekä tekniset tiedot, jotka kertyvät työlaitteiden käytöstä.

Evästeet
Käytämme verkkosivullamme evästeitä kävijämäärien tilastoimiseen ja sivuilla navigoinnin seuraamiseen. Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa laitteelle, kun sivulla vieraillaan. Sähköpostiviestit tai muut viestit, joita lähetämme meille annettujen henkilötietojen perusteella tai niiden tietojen perusteella, joita olemme muutoin sisällyttäneet asiakkuudenhallintajärjestelmäämme, voivat sisältää evästeitä ja muita teknologioita, joiden avulla saamme tiedon siitä, onko vastaanottaja avannut, lukenut tai poistanut viestin. Lähettämämme uutiskirjeen seurannassa saatamme myös käyttää evästettä, jonka avulla saamme tiedon siitä, mitä sivuja katsot verkkosivustoltamme. Mikäli et halua, että laitteellesi tallennetaan evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niiden estämiseksi.

3. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Maintpartner voi luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

  • veroviranomaisille, vakuutusyhtiöille, ja muille vastaaville tahoille lain salliessa tai edellyttäessä;
  • luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat Maintpartnerin lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja, jotka luovutamme heille.
  • lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen;
  • Maintpartnerin ja Maintpartnerin asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti kunnossapitojärjestelmään tai vastaavaan kirjatut tiedot luovutetaan kyseisen sopimussuhteen päättyessä asiakkaalle;
  • jos Maintpartner on mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa;
  • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun ja muiden turvaamiseksi, rikosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

4. KANSAINVÄLISET TIEDONSIIRROT

Maintpartner ei käsittele rekisteröityjen henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisteröityjen henkilötietoja, säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen kohdassa 2 määriteltyjen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei Maintpartnerilla ole oikeus tai velvollisuus säilyttää henkilötietoja pidempään soveltuvan lainsäädännön perusteella tai oikeusvaateeseen vastaamiseksi, rikoksen tutkinnan tai muun vastaavan syyn takia.

6. OIKEUDET

Luovuttamalla henkilötietojansa Maintpartnerille rekisteröity hyväksyy sen, että tietoja käytetään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä korjata ja päivittää itseänsä koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyt voivat pyytää henkilötietojensa poistamista. Osa henkilötiedoista on välttämättömiä lainsäädännön edellyttämien velvollisuuksien hoitamiseksi. Tällaisia henkilötietoja ei välttämättä ole mahdollista poistaa, jos lainsäädäntö edellyttää tietojen käsittelyä ja säilyttämistä.

Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyillä on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä soveltuvan tietosuojalainsäädännön rajoissa.

Rekisteröidyillä on oikeus saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Tämä oikeus koskee henkilön itse luovuttamia henkilötietoja, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Suomessa valituksen voi osoittaa tietosuojavaltuutetulle: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN

Maintpartnerilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Maintpartner rajoittaa pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan Maintpartnerin ohjeiden mukaisesti. Manuaaliset tiedot säilytetään lukittavissa arkistotiloissa tai lukittavissa työtiloissa.

Arkaluontoisia tietoja voivat käsitellä ainoastaan nimetyt henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu valmistella tai tehdä päätöksiä, jotka perustuvat ja edellyttävät arkaluonteisten tietojen käsittelyä.

Huomioithan, että vaikka pyrimme käyttämään asianmukaisia turvatoimenpiteitä, mikään turvajärjestelmä ei kykene estämään kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.

8. YHTEYSTIEDOT

Tietosuojaselosteeseen tai Maintpartnerin säilyttämiin rekisteröityjä koskeviin henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Tietosuojaselosteen alussa mainittuun yhteyshenkilöön sähköpostitse.

9. EHTOJEN PÄIVITTÄMINEN

Maintpartner varaa oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta. Tarkista tämä tietosuojailmoitus säännöllisesti ja erityisesti ennen henkilötietojen luovuttamista meille. Emme ilmoita jokaisesta päivityksestä erikseen käyttäjille.