Kumppanuutta kaikilla teollisuuden aloilla

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Teollisuuden ammattilaisemme palvelevat eri teollisuusaloja tehokkaasti laitosten käytössä ja kunnossapidossa sekä erityisprojekteissa.

Pitkä kokemuksemme teollisuusympäristöissä on antanut meille vahvan osaamispohjan parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. Kokemus näkyy myös henkilöstömme kyvyssä löytää ongelmatilanteissa nopeat ja toimivat ratkaisut. Osaamisemme lisää turvallisuutta sekä ympäristön että ihmisten kannalta.

Uudet digitaaliset palvelumme tekevät toiminnasta aiempaa suunnitellumpaa ja ennustavampaa. Tuotantolaitoksen käyttövarmuuden maksimoimme reaaliaikaisen asiakasdatan, analyysin ja automatisoitujen ohjeistusten avulla. Lisäksi etsimme asiakkaamme kanssa muun muassa energiatehokkaita, innovatiivisia ratkaisuja laitteistoihin. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Alla on esitelty muutama pääteollisuudenalamme:

Energiateollisuus Energia: vahvaa voimalaitos- ja vesivoimalaitososaamista

Energiantuotannon prosessit ja laitosten tuotannon tehostaminen ovat avainosaamistamme. Meillä on vuosikymmenten kokemus energiasektorilta, esimerkiksi

  • voimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta
  • vuosihuolloista
  • kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkojen käytöstä ja kunnossapidosta
  • projekteista kuten voimaloiden sähköjärjestelmien ja polttoaineen käsittelyjärjestelmien modernisoinnit.

Energiateollisuudessa voimalaitokset käyvät toisinaan täydellä, toisinaan vajaalla teholla. Samalla henkilöstön tarve vaihtelee. Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstömme toimii joustavan toimintamallimme mukaisesti kustannustehokkaasti. Uusi digiratkaisumme MP INtelligence on osoittanut hyötynsä Suomessa useilla voimalaitoksilla, missä se tyypillisesti eliminoi noin 30–80 % epäkäytettävyyskustannuksista. Energia-alan asiantuntijamme palvelevat projekteissa myös ulkomailla.

Kemianteollisuus Kemia: avainasemassa työturvallisuus ja ympäristö

Kemianteollisuus on yksi Maintpartnerin suurimmista toimialoista. Alaa ohjaavat vahva sääntely sekä pitkälle kehittyneet prosessit erityisesti turvallisuuden, luotettavuuden ja käytettävyyden osalta. Asiakkaidemme käytäntöjen juurruttamisen osaksi omaa tekemistämme varmistamme vahvalla muutosjohtamisella, henkilöstön koulutuksilla ja toimialakohtaisella kokemuksella.

Toimialalla työskennellään erityisen riskialttiissa toimintaympäristössä niin turvallisuus- kuin ympäristönäkökulmastakin. Ennakkohuolto ja ennaltaehkäisy ovat avainasemassa ympäristövahinkojen välttämiseksi.

Asiakkaitamme ovat muun muassa kansainvälisten yritysten paikalliset tehtaat ja tuotantolaitokset, joiden kanssa olemme solmineet pitkäaikaisia kunnossapitosopimuksia. Projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluitamme hyödyntävät puolestaan muun muassa jalostamo- ja suurteollisuusalueet.

Metalliteollisuus Metalli: tunnemme työstökoneet ja mittaavan kunnossapidon

Metalliteollisuusyritysten etsiessä kumppania kunnossapitoon vaatimuslistalla ovat yleensä osaaminen, kustannustehokkuus ja joustavuus. Maintpartner tarjoaa niitä kaikkia. Osa metalliteollisuuden asiakkuuksistamme ulottuu parinkymmenen vuoden taa.

Koneiden ja tuotantoprosessien hyvä käytettävyys vaihtelevissa kuormitustilanteissa on erittäin tärkeää. Autamme asiakkaitamme kehittämään tuotantoprosesseja ja lisäämään koneiden käytettävyyttä.

Erityinen vahvuutemme on konekannan tuntemus: erityisesti työstökonepuolella meiltä löytyy erikoisosaamista niin mekaanisella kuin sähkö- ja ohjauspuolella. Myös metalliteollisuuden laitteiden mittaava kunnossapito-osaaminen on vahvaa.

Olemme luoneet vankan alihankkijaverkoston ja materiaalipuolen hankintaverkoston, joiden avulla voimme taata riittävät resurssit kaikkiin tarpeisiin. Asiakkaamme arvostavat myös hoitamaamme sujuvaa hankintaa. Ostamme esimerkiksi usein konekohtaiset varaosat asiakkaan lukuun.

Elintarviketeollisuus Elintarvike: ennakkohuollot ja resursointi suunnitellaan joustavasti

Elintarvikealan yrityksissä tuotanto on usein pitkälle automatisoitua, ja hygienia- ja tuoteturvallisuusvaatimukset ovat korkeat. Sovitamme aina henkilöstön toiminnan tehtaalla, työkalujen puhtaanapidon ja liikkumisen tehdaskohtaisiin hygieniavaatimuksiin. Hallitsemme myös elintarviketeollisuudessa esiintyvät riskit, joita aiheuttavat esimerkiksi erilaiset pakkauskaasut, kylmäketjussa tarvittavat kylmäaineet sekä räjähdysvaaran aiheuttava jauhopöly.

Elintarviketeollisuudessa tuotantomäärät vaihtelevat sesonkien ja juhlapyhien mukaan, mikä vaikuttaa ennakkohuoltojen aikataulutukseen. Joustava resursointimme ja ammattitaitoinen henkilöstömme ovat keskeisiä elementtejä toimivassa työnsuunnittelussa.

Suunnittelupalvelumme auttavat tuotantolinjojen automaatiotason nostamisessa tai kokonaan uuden tuotantolinjan suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelussa sekä päivittäisessä huolto- ja kunnossapitotyössä otamme huomioon siisteyden ja puhtaanapidon merkityksen esimerkiksi laite- ja materiaalivalinnoissa.

Valmistava-teollisuus Valmistava teollisuus: ennustava kunnossapito ehkäisee häiriöt ajoissa

Tuotantokustannusten alentaminen ja luotettava, häiriötön tuotanto ovat tärkeitä valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Maintpartnerin ennustavan kunnossapidon menetelmien avulla laite- ja konerikkoja voidaan estää ennen kuin niistä aiheutuu häiriöitä.

Julkinen sektori Julkinen sektori: mm. kaukolämpöverkkojen kunnossapito

Koko palveluvalikoimamme on käytössä myös julkisella sektorilla. Meillä on pitkä kokemus esimerkiksi kunnallisten kaukolämpöverkkojen ja -putkistojen kunnossapito- ja huoltotoiminnasta.

Sopimuskohteissa käytämme palvelutuotannon tehostamisen apuna mm. laitetasolle asti menevää raportointia. Yksityiskohtaista raportointia hyödynnämme kunnossapidon kehittämisessä ja ennustavassa kunnossapidossa. Hyvällä ja tehokkaalla kunnossapidolla voimme vaikuttaa laitteiden elinikään.