Konsernijohtaja Pasi Tolppanen toimii jatkossa myös Suomen vt. maajohtajana

Maintpartner-konsernin toimitusjohtaja Pasi Tolppanen toimii oman toimensa ohella myös Suomen yhtiöiden (Maintpartner Oy ja Maintpartner Expert Services Oy) vt. toimitusjohtajana 15.8.2019 alkaen.

Aikaisempi toimitusjohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja Mika Riekkola siirtyy uusiin haasteisiin Maintpartnerin ulkopuolella lokakuun loppuun mennessä. Hän eroaa samalla konsernin johtoryhmästä. Suomen johtoryhmässä hänet korvaa myyntipäällikkö Olli Nuoranto, joka ottaa Riekkolan myynnin ja markkinoinnin vastuut hoitaakseen.

”Mikan rooli Maintpartner-konsernin myyntitoiminnan kehittämisessä on ollut merkittävä. Toivotan hänelle kaikkea hyvää uransa seuraavilla askeleilla”, sanoo Pasi Tolppanen.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, toimitusjohtaja, Maintpartner
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner toteutti putkistotyöt Kiillon uudelle purkupaikalle Lempäälän tehtaalle

Maintpartner on hoitanut putkistojen, pumppujen ja venttiilien asennukset Kiilto Oy:n Lempäälän tehtaan uusimmassa purkupaikassa, jossa säiliöautot purkavat paloherkkiä kemikaaleja tehtaan raaka-ainesäiliöihin. Viime vuoden jälkipuoliskolla toteutettu hanke paransi tehtaan kemikaaliturvallisuutta siirtämällä purkupaikan kauemmas kemikaalisäiliöistä. Lisäksi purkupaikalle rakennettiin automaattinen vaahtosammutusjärjestelmä.

Maintpartner vastasi uuden purkupaikan putkistojen asennus- ja hitsaustöistä kokonaisuudessaan. Luokkahitsaajat valmistivat säiliöiden täyttöputkistot oman sertifioidun hitsauskoordinaattorin ohjeiden mukaisesti. Osa säiliöiden päälle tulleista teräsrakenteista esivalmistettiin Maintpartnerin omalla konepajalla. Asentajat asensivat uudet pumput ja venttiilit sekä purkupaikalle että säiliöiltä prosessiin. Lopuksi liitosten tiiveys varmistettiin koeponnistamalla putkistot typellä.

Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluista mukana oli parhaimmillaan kymmenkunta ammattilaista pääsääntöisesti Nokian yksiköstä.

”Suunnitelmat vaativat vielä työn aikana tarkennuksia, minkä hoidimme asiakkaan kanssa yhteistyönä paikan päällä”, mainitsee työnsuunnittelija Esa Laine Maintpartnerilta.

”Maintpartner valikoitui partneriksi projektille, koska meillä oli hyvät kokemukset aiemmista yhteisprojekteista. Projektissa tehtiin paljon muutoksia räjähdysvaarallisella alueella, jolloin turvallisuus ja työmaan johtaminen olivat pääprioriteetti. Aikataulutus näytteli myös isoa osaa, koska varasto oli pidettävä tuotantokäytössä koko projektin ajan. Suunnitelmien puutteisiin tartuttiin urakoitsijan toimesta ajoissa ja niihin saatiin nopeasti ratkaisut. Maintpartner pystyi hyvin vastaamaan resurssien muutoksiin ja aikataulut pitivät”, kertoo tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori Kiilto Oy:stä.

Kiilto on satavuotias suomalainen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella: rakentaminen, teollisuuden kiinnitys- ja hygieniaratkaisut, ammattipuhtaus ja -hygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto kehittää vastuullisuuttaan jatkuvasti: esimerkiksi Lempäälän tehdas hyödyntää liimanvalmistuksen hukkalämpöä lämmittääkseen koko tuotantolaitoksen ja sen käyttövedet.

Lisätiedot:

Kari Aalto, johtaja, projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut, Maintpartner
puh. 040 566 2127, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuvat:

Putkisilta, johon kemikaali- ja vaahtosammutusjärjestelmän putket on asennettu. Purkupaikka sijaitsee kuvan etualan harmaalla pumppukatoksella, josta kemikaalit siirretään taustan säiliöihin.

Kiilto putkisilta web Maintpartner

Uudet prosessipumput putkistoineen, joita pitkin raaka-aineet pumpataan tuotantoprosessiin.

Kiilto prosessipumput web Maintpartner

 

Maintpartner toteuttaa UPM Energylle turvallisuutta parantavia uudistuksia patoluukkuihin

Maintpartner on viime vuosina peruskorjannut useita UPM Energyn vesivoimaloiden patoluukkuja Kymijoella. Maintpartner hoitaa tyypillisesti koko projektin rakennuttamisineen, suunnitteluineen sekä purku-, pinnoitus- ja asennustöineen. Neljäs uudistustyö valmistuu tänä kesänä Kaltimon vesivoimalaitoksella.

Peruskunnostuksessa ohijuoksutusta säätelevän patoluukun käyttömoottorit, tiivisteet ja muut kuluvat osat uusitaan. Luukku itsessään hiekkapuhalletaan ja pinnoitetaan uudestaan. Työn jälkeen luukku on kuin uusi – ja toimii nykyaikaisen, ympäristöä säästävän tekniikan ansiosta paremmin ja turvallisemmin.

Uudistuksiin kuuluvat esimerkiksi patoluukkuihin lisättävät lämmitys- ja ilmausjärjestelmät, jotka suojaavat sen rakenteita estämällä jään muodostusta luukun pintaan. Uudet öljyttömät laakeriratkaisut patoluukun nostossa ja laskemisessa käytettävissä sivuohjauspyörissä minimoivat ympäristövahingon riskit. Lisäinstrumentointi puolestaan tunnistaa tarkasti luukun asennon ja säätötarpeen, joka hoidetaan etävalvomosta.

Ympäristö ja turvallisuus otetaan uudistustyössä tarkasti huomioon. Työmaa peitetään kokonaisuudessaan, jolloin töistä aiheutuvat puhallushiekat ja maalijätteet eivät päädy vesistöön. Korjattava patoluukku tuetaan huolellisesti, ja alavuokseen rakennetaan suojakaiteet estämään työntekijöiden joutuminen jyrkkään alapuoliseen koskeen. Paikalle varataan aina myös pelastusvene ja -renkaita.

”Vesivoimalaitosten jatkuva kunnossapito ja ajanmukaistaminen ovat keskeinen osa laitosten tehokkuuden ja ympäristöturvallisuuden ylläpitämistä. Öljyjen määrää laitteistoissa on pystytty vähentämään merkittävästi ja hyvin huollettu laitos toimii suunnitellusti myös poikkeustilanteissa esimerkiksi tulvien aikaan,” sanoo UPM Energyn vesivoimapäällikkö Pekka Pollari.

”Meillä on patotöihin erikoistunutta henkilöstöä, jonka osaaminen on ratkaisevaa. Projektipäällikkömme Pekka Nokelainen ja luottoasentajamme toimivat hyvässä yhteistyössä UPM Energyn kanssa”, sanoo Maintpartnerilta tiimipäällikkö Teemu Torvikoski Kouvolan Voikkaan toimipisteestä.

Voikkaan vesivoimalaitos valmistui vuonna 1923 silloisen Kymmene Oy:n paperitehtaan voimalaitokseksi. Entisen paperitehtaan tiloissa toimii nykyisin alivuokralaisia, ja Voikkaan vesivoimalan sähkö myydään markkinoille. UPM Energy on 1500 MW:n tuotantokapasiteetilla Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja, jonka sähkö tuotetaan vesivoiman lisäksi ydinvoimalla sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Yrityksen tavoitteena on kasvaa CO2-vapaan sähkön tuottajana ja teollisen energiatehokkuuden asiantuntijana.

 

Näin työ eteni Voikkaan vesivoimalaitoksen patoluukulla viime kesänä:

Aluksi sukeltajat rakensivat patoluukun ja patoaltaan väliin väliaikaisen settipadon puuraaka-aineesta, joka kuljetettiin patoaltaaseen lautalla.

Kun luukku oli nostettu työasentoon ja tuettu, sen tiivisteet poistettiin. Sivuohjauspyörät uusittiin, sivuhammaskiskot kunnostettiin ja vanhat käyttömoottorit poistettiin. Uudet moottorit vaihteineen asennettiin uusille perustuksilleen.

Patoluukun tekniikka uusittiin lämmitys- ja ilmausjärjestelmiä myöten. Luukku hiekkapuhallettiin, korjattiin vaurioitunein osin, kitattiin ja maalattiin.
Lopuksi patoluukun tiiviys varmistettiin uusien tiivisteiden säädöllä, ja luukku otettiin käyttöön.

Kuva alla: Patoluukun alajuoksun puoli kunnostustyön alkaessa. Luukku on tuettu ja sen alatiivisteet on irrotettu. Taustalla alhaalla näkyy väliaikainen settipato.

Alussa tuettuna web 20180717

Uusittu patoluukku ala-asennossa; keskellä huolto-ovi, josta pääsee tarvittaessa luukun sisälle esimerkiksi sähkö- ja automaatiotöihin.

Valmis patoluukku web 20180928

 

Lisätiedot:

Teemu Torvikoski, tiimipäällikkö, Maintpartner Voikkaa/Kouvola
puh. 050 505 2145, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kari Aalto, liiketoimintajohtaja, projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut
puh. 040 566 2127, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Piotr Sokalla nimitetty Puolan liiketoimintajohtajaksi

Piotr Sokalla on nimitetty Puolan vt. liiketoimintajohtajaksi ja Maintpartner ASI S.A.:n toimitusjohtajaksi.

Piotr on toiminut teknisenä, kehitys- ja integraatiojohtajana vuodesta 2016 ja istuu Zarbzen toimistossa. Hänestä tulee samalla Maintpartner-konsernin johtoryhmän jäsen.

Liiketoimintajohtajana tähän asti toiminut Wojciech Serafin on päättänyt jatkaa uraansa Maintpartnerin ulkopuolella. Tehtävien ja niihin liittyvien tietojen siirto on jo joustavasti toteutettu.

Nimitys tulee voimaan välittömästi.

”Piotrilla on Puolan teollisen kunnossapidon markkinoista pitkä ja syvä kokemus, jonka avulla uskon hänen varmasti menestyvän uudessa tehtävässään. Haluan myös kiittää Wojciechiä työstä Maintpartnerin hyväksi ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkossa,” sanoo Pasi Tolppanen, Maintpartner-konsernin toimitusjohtaja.

Lisätiedot: Pasi Tolppanen, toimitusjohtaja, Maintpartner Group

Energiakatselmuksista uutta virtaa ihmisille ja koneille

 

Maintpartner tekee säännöllisesti oman toimintansa energiakatselmukset. Vuosien 2018–2019 katselmukset toteutettiin jo kokonaan omien asiantuntijoiden johdolla – viimeisimpänä Ruotsi, jossa tarkasteltiin energiankäyttöä ja sen säästöpotentiaalia Karlskogan ja Degerforsin kohteissa. Niissä työskentelee pääosa Ruotsin Maintpartnerin työntekijöistä, noin 170 henkilöä reilusta 250:sta. Lisäksi Maintpartnerilla on kahdeksan muuta, pienempää toimipistettä Ruotsissa.

Yleisesti ottaen energiakatselmuksista kertyy useita ideoita energiankäytön tehostamiseen teollisessa ympäristössä. Kokemuksesta pääsevät hyötymään myös Maintpartnerin asiakkaat, sillä sama asiantuntemus ja palvelu on heidänkin saatavillaan.

”Ihmiset ovat usein hieman hämmästyneitä siitä, miten yksinkertaisillakin menetelmillä on mahdollista saada aikaan suuri vaikutus. Kun tämä huomataan, into kasvaa nopeasti. Tärkeintä kuitenkin on, että energiatehokkuudella on yrityksessä vastuuhenkilö, joka varmistaa jatkuvan kehityksen”, sanoo Matti Yliknuussi, Maintpartnerin energia- ja ympäristöasiantuntija.

Valtaosa haasteista liittyy toimimiseen teollisuusrakennuksissa, jotka on saatettu suunnitella ja rakentaa vuosikymmeniä sitten päätarkoituksenaan tarjota suoja tuotantokoneille. Rakennusaikana ei tuolloin kiinnitetty huomiota ympäristö- ja energia-asioihin nykyiseen tapaan. Myös ymmärrys olosuhteiden vaikutuksesta sekä tuotantoon ja laitteiden elinkaareen että ihmisten hyvinvointiin ja työturvallisuuteen ei ollut nykyisellä tasolla.

Mitä sitten voidaan tehdä? Usein ensimmäiset toimenpiteet kohdistuvat sähkösopimusten hallintaan ja kilpailuttamiseen sekä uusiutuvan sähkön valintaan. Vanhojen tilojen ulko-ovia ja luukkuja voidaan helposti tiivistää, samoin ikkunalasituksia lisätä.

”Vanha infrastruktuuri tuo omat haasteensa, ja tällöin täytyy tunnustaa, että kaikki toimenpiteet eivät ole realistisia – etenkin jos toimitaan vuokratiloissa”, kertoo Matti Yliknuussi Maintpartnerilta.

Selkeitä valintoja ovat myös lämpöpumppujen hankinta, patteritermostaattien, ilmanvaihtokoneiden ja valaistuksen uusinta ja ohjausten lisääminen. Maintpartnerilla tiimit olivat jo aiemmin tehneet itsenäisesti ympäristöystävällisiä uudistuksia muun muassa valaistukseen ja ikkunoihin.

”Energiakatselmointi on loistava mahdollisuus kehittää aidosti oman toiminnan ympäristövastuullisuutta. Kehittämismahdollisuuksia löytyy aina. Valitsimme Maintpartnerilla vieläpä Euroopan energiadirektiivin vaatimuksia laajemman toteutustavan, jotta varmasti saamme hyödynnettyä kaiken potentiaalin ja pystymme jatkossa kehittämään toimintaa entistä systemaattisemmin”, päättää Yliknuussi.

Lisätiedot:

Matti Yliknuussi, kehityspäällikkö, energia ja ympäristö, Maintpartner
puh. 050 469 7774, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Maintpartner Suomi
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.

 

Auditoinneista kehuja Maintpartnerin toimintajärjestelmälle

Maintpartnerin toimintajärjestelmä (MP Way), osaaminen ja asiantuntijuus saivat vuosiauditoinneissa jälleen paljon positiivista palautetta. Myös turvallisuustoiminnan todettiin olevan hyvällä tasolla.

Maintpartnerilla käyttö- ja kunnossapitopalveluiden korkea taso on saavutettu järjestelmällisellä työllä. Sen todentavat sertifikaatit: laadun ISO 9001, työterveyden ja -turvallisuuden OHSAS 18001, sekä ympäristön ISO 14001.

Maintpartnerlaiset tekevät päivittäin tärkeää työtä – ja usein riskialttiissa ympäristössä – pitääkseen teollisuuden käynnissä ja kunnossa. ”Koska meitä on lähes 1800 ammattilaista ja toimimme sadassa eri toimipisteessä, meille on ollut selvä valinta standardoida työskentelyn puitteet. Standardointi parantaa sekä oman toimintamme turvallisuutta, laatua ja ympäristövastuullisuutta, että asiakkaan saamaa palvelua”, kertoo Maintpartnerin hallintojohtaja Laura Kauppinen.

”Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti työtämme turvallisuuden ja ympäristön hyväksi. Jatkamme voimakasta panostusta työturvallisuuteen. Aiomme myös entistä vahvemmin nostaa esiin ympäristöön liittyviä kehitysideoita asiakkaiden laitoksilla. Olemme jo vuosia rohkaisseet henkilöstöämme kehitysehdotusten tekemiseen muun muassa palkitsemalla niistä konkreettisesti”, sanoo Kauppinen.

Lisätiedot:

Saija Pottala, HSEQ-päällikkö, Maintpartner Group
puh. 043 820 0064, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laura Kauppinen, hallintojohtaja, Maintpartner Group
puh. 045 264 6686, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.