Mikä saa työntekijät palaamaan Maintpartnerille?

Myös Maintpartnerilta lähdetään välillä töihin muihin yrityksiin. Poikkeuksellisen moni kuitenkin palaa – ennemmin tai myöhemmin. Mikä vetää heidät takaisin?

”Maintpartnerilla työntekijöitä kuunnellaan ja annetaan heidän tehdä asioita, joissa he ovat parhaimmillaan. Työntekijöiden kuuntelemisen ja toiveiden toteuttamisen mahdollistaa runsas tehtäväkirjo,” vastaa Ilkka Rautio, joka vetää energia-alan projektitoimintaa.

”Tärkeimpinä syinä paluulle olivat mielekäs toimenkuva, työporukkana alan vahvat ammattilaiset, sekä uskottava yritys. Uskon että täällä saa myös tehtyä asioita laajasti,” kertoo puolestaan Tommi Kivimäki, joka hoitaa myyntiä ja markkinointia Länsi-Suomessa.

Maintpartnerilla monet työsuhteet itsessäänkin ovat melkoisen pitkiä, Suomessa keskimäärin yli 12-vuotisia. Uusia työntekijöitä on palkattu esimerkiksi viimeisen 12 kuukauden aikana liki kaksisataa Suomessa, sekä kuutisenkymmentä sekä Ruotsissa että Puolassa. Heistä Suomessa lähes joka toinen on kausityöntekijä, harjoittelija tai muu määräaikainen.

Ilkka Rautio tuli alun perin taloon vuoden 2016 lopussa Fortumin siirtäessä kuuden voimalaitoksen operoinnin Maintpartnerille Suomessa. Hän toimi tuolloin käynnissäpidon suunnittelijana ja operaattoreiden lomittajana Järvenpään voimalaitoksella. ”Siirtyminen oli hyvä kokemus, koska silloin huomasin Maintpartnerin laajan tehtäväkentän ja sen, että Maintpartner työskentelee hyvin lähellä käytännön asioita voimalaitoksissa, kaukolämpöverkoilla ja muissa asiakaskohteissa,” kertoo Ilkka Rautio.

Ilkka kuitenkin houkuteltiin vuodeksi muualle, jonka jälkeen hän palasi perustamaan Maintpartnerille uutta projektiliiketoimintaa voimalaitoksille. ”Yrityksessä oli tuona aikana tapahtunut suuri muutos. Nykyisin vallitsee kehittymisen ilmapiiri,” kuvaa Ilkka. Toki yleinen taloudellinenkin tilanne on nyt Suomessa parempi, mikä avaa lisää kehitysmahdollisuuksia.

Tommi puolestaan aloitti Maintpartnerilla jo vuonna 2007, vuosi yrityksen perustamisen jälkeen. Paikallis- ja aluepäällikkötehtävien jälkeen oli aika katsella maailmaa muualta – kunnes paluu Maintpartnerille koitti viime kesänä.

”Tykkään tehdä töitä erilaisten ihmisten, ja varsinkin asiakkaiden kanssa. Yksi tärkein asia on pitää asiakkaat tyytyväisenä. Heille haluan kertoa, mihin moderni kunnossapito tänä päivänä pystyy,” sanoo Tommi Kivimäki. ”Täällä on hyvässä hengessä ns. tekemisen meininki.”

Työntekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä kuvaa myös se, että he suosittelevat työpaikkaa omille verkostoilleen. Esimerkiksi Puolassa on kesäkuun jälkeen palkattu tätä kautta neljätoista uutta työntekijää, Suomessa kymmenkunta ja Ruotsissa puolentusinaa. Onnistuneesta rekrytoinnista suosittelijana toiminut työntekijäkin saa mukavan rekrytointibonuksen.

Maintpartner hakee jatkuvasti työntekijöitä eri puolelle Suomea sekä muihin toimintamaihinsa. Huippusesonkiin huhtikuulta lokakuulle palkataan myös paljon määräaikaisia ja kesäharjoittelijoita – joista myös moni palaa seuraavanakin kesänä.

Ajankohtaiset hakumme löytyvät kotisivuiltamme kohdasta Työ Maintpartnerilla. Ensi kesäkautta varten avoimia hakemuksia aletaan tarkastella heti vuodenvaihteen jälkeen.

Tuemme jouluna WWF:n työtä jääkarhujen hyväksi

Tänä jouluna Maintpartner tukee joululahjoituksellaan WWF:n työtä jääkarhujen ja niiden ympäristön puolesta.

Kuluneen syksyn raportit ilmastonmuutoksesta (IPCC) ja luonnon monimuotoisuuden vähentymisestä (WWF:n Living Planet) kertovat ihmisen ympäristöllemme aiheuttamasta ahdingosta.

Jäämeri lämpiää kaksi kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin, ja jäiden sulaminen ajaa jääkarhuja ahtaalle. Lahjoituksemme auttaa WWF:ää jatkamaan ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua – myös jääkarhujen puolesta.

Maintpartner työskentelee päivittäin sekä asiakaskohteidemme ympäristövaikutusten että oman hiilijalanjälkemme vähentämiseksi.

WWF:n lisäksi osallistumme pääomistajamme CapManin järjestämään joulukampanjaan Tukikummien hyväksi. Suomessa on joka vuosi 65 000 nuorta vaarassa syrjäytyä perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukikummit kerää varoja harrastusten ja opiskelun tukemiseen näille nuorille.

Lue lisää WWF:n työstä »

 

Maintpartner avaa projektitoimipisteen Pietarsaareen

 

Teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Maintpartner avaa uuden toimipisteen Pietarsaaren suurteollisuusalueelle. Alholmen Industrial Parkiin sijoittuvaan toimipisteeseen rekrytoidaan parhaillaan monialaista, 15-henkistä tiimiä toimittamaan asennus- ja projektipalveluita alueen asiakkaille.

Pietarsaareen haetaan tiimipäällikön lisäksi sähkö- ja automaatioasentajia, rakennusmiehiä, LVI-asentajia sekä mekaanisen kunnossapidon asentajia ja hitsareita. He toimivat laitoksilla sekä kunnossapidossa että investointiprojekteissa. Läheisessä Kokkolan toimipisteessä on noin 120 teollisuuden ammattilaista sekä laaja konepaja varaosavarastoineen, joita hyödynnetään joustavasti myös Pietarsaaressa.

”Uskomme vahvasti Pietarsaaren alueen vetovoimaan ja AIP:n alueen teollisiin toimijoihin. Haluamme tukea heitä joustavasti monipuolista osaamista vaativissa projekteissa,” sanoo Kari Aalto, Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluliiketoiminnan vetäjä.

”Meillä ammattitaitoista henkilökuntaa ja heidän turvallisuuttaan arvostetaan korkealle. Pidämme työntekijöiden tyytyväisyyttä tärkeänä – och vi arbetar och betjänar även på svenska”, kuvaa Kokkolan seudun palvelupäällikkö Harry Still.

Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut työllistävät eri puolella Suomea noin 400 henkilöä, jotka hoitavat suunnittelu- ja asennustöitä sekä investointihankkeissa että peruskunnossapidon korjauksissa ja vuosihuolloissa.

Maintpartner toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Suomessa yrityksellä on nykyisellään yli tuhat työntekijää ja viisikymmentä päätoimipistettä.

Lisätiedot:

Kari Aalto, johtaja, projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut, Maintpartner
puh. 040 566 2127, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Harry Still, palvelupäällikkö, HUB Kokkola, Maintpartner
puh. 050 527 4225, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lue, millaista meillä on työskennellä »

Katso avoimet työpaikat ja hae meille töihin »

Lue lisää projektipalveluistamme »

 

Mikä saa teollisuuden kunnossapitotiimit onnistumaan työturvallisuudessa?

Kunnossapito on yksi teollisuuden riskialttiimmista töistä, koska korjauksilla on yleensä kiire ja vastaavasta toimenpiteestä ei välttämättä ole tuoretta kokemusta. Miten loukkaantumisriskiä voidaan pienentää?

Paras tapa ehkäistä vahinkoja on jatkuva ennakointi. Se vaatii jokaiselta sitoutumista turvalliseen ja vastuulliseen työtapaan.

Maintpartnerilla on saavutettu teollisuuden keskiarvoa huomattavasti alhaisempi työtapaturmataajuus, 26 vuonna 2017. Oman ja toisten terveenä säilymisen lisäksi rahallinen palkitseminen motivoi. Maintpartnerilla jokaisella työntekijällä onkin mahdollisuus kuukausittaiseen turvallisuusbonukseen, jonka saaminen perustuu tiimin tapaturmattomuuteen ja läheltä piti -ilmoitustavoitteen täyttämiseen.

Kokkolassa kokeneemmat auttavat nuorempiaan ja viestintä on avointa

”Kokkolan suurteollisuusalueen kaikilla asiakkailla on työlupakäytäntö, jonka vaatima turvallisuusanalyysi saa jo ennalta pohtimaan työn riskit,” kertoo Petri Hautamäki Maintpartnerin yhden Kokkolan tiimin, 38-henkisen rakennus- ja LVI-tiimin onnistumisen taustoista.

Kokkolassa Maintpartnerin työnjohtaja jakaa aamulla eri asiakaskohteiden työt tiiminsä asentajille. Samalla on mahdollista antaa myös turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Asentajat käyvät monella asiakkaalla töissä, eivätkä voi itse muistaa alussa kaikkea tarpeellista. Lisäksi erityisesti nuoret menevät aina tehtaalle vain kokeneemman työparin kanssa.

”Avoimesti keskusteleva ilmapiiri on tärkeä! Meillä vinkataan, mitä kannattaa ottaa missäkin työssä tai kohteessa huomioon,” kiittää Hautamäki tiimiään. Lisäksi jokainen tiimiläinen tekee itse läheltä piti -ilmoituksia Maintpartnerin helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella.

Joensuussa henkilöstön hyvä asenne tehdä työt turvallisesti on kaiken lähtökohta

Timo Parkkonen Joensuun voimalaitoksen 23-henkisestä kunnossapitotiimistä kertoo, että turvallisuudessa on tehty pitkäjänteistä työtä. Maintpartnerin säännölliset turvallisuusaineistot ja -koulutukset ovat hyviä herättämään ajatuksia ja keskusteluja turvallisuuden parantamiseksi.

”Läheltä piti -ilmoitukset, turvavartit ja havaintokierrokset tukevat turvallista työskentelykulttuuria. Toimiva työlupakäytäntö dokumentoituine prosessierotuksineen antaa myös hyvät lähtökohdat turvalliselle työskentelylle,” kertoo Parkkonen työskentelystä laitoksella.

Leipomon kunnossapitoa pyörittää seitsenhenkinen kiinteä tiimi kellon ympäri

Kari Pyötsiä Kuusankoskelta kertoo: ”Meillä on pieni tiimi ja hyvä henki. Porukka tuntee laitoksen hyvin – itsekin aloitin täällä 16 vuotta sitten kun leipomo avattiin. Työvuorojärjestelmän saimme omasta halustamme vaihdettua pari vuotta sitten niin, että päivystysrasitusta on vähemmän ja voimme keskittyä töihin levänneinä.”

Kuusankoskella, kuten muillakin Maintpartnerin toimipaikoilla, uudet turvallisuusaineistot näkyvät myös infonäytöillä. Pyötsiä käy jatkuvasti itse asioita tiimiläisten kanssa kasvotusten läpi. Lisäksi on Messenger-ryhmä: ”Meillä on yksi mies kussakin vuorossa, joten olemme tiimin viestintää varten perustaneet oman Messenger-ryhmän. Siellä autetaan toisia, vaikka vapaalta käsin.”

Turvallinen tekeminen rakentuu Maintpartnerilla seuraavista osasista:

  1. Ennakointi on kaiken a ja o. Kun ennen työtä mietitään, mihin ollaan ryhtymässä ja miten se tehdään, iso osa riskeistä tulee jo käytyä läpi.
  2. Tottumus auttaa – kerran aloitettua hyvää tapaa on helppo jatkaa.
  3. Kampanjaluonteiset palkkiot (esim. lounas- ja kulttuurisetelit) läheltä piti -ilmoitusten tekemistä vastaan motivoivat nopeasti. Kuukausittain turvallisuusbonus on myös hyvä yllyke.
  4. Tiimihengen ja turvallisuuskulttuurin rakentaminen on paljon esimiesten vastuulla, ja heille täytyy tarjota sitä varten toimivat työkalut ja osaaminen.

Mihin teollisuuden kunnossapito kehittyy – yli 300 alan toimijan näkemykset

 

Teollisuudessa ja energia-alalla kunnossapidon tärkeimpänä tehtävänä nähdään tuotannon jatkuvuuden varmistaminen, paljastaa Maintpartnerin PwC:llä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa teettämä puolueeton markkinatutkimus. Turvallisen työympäristön luominen sekä konekannan elinkaaren maksimointi ovat seuraavaksi tärkeimpiä. Sen sijaan tuottavuuden nostaminen ja tuotantokustannusten optimointi painottuivat kunnossapidon tavoitteina vain vähän. Tutkittujen maiden välillä nähdään hienoisia eroja.

Ulkoistaako vai tehdä itse? Maa- ja alakohtaiset erot suuria

Tutkimuksen mukaan kunnossapidon palveluiden ostaminen joko lisääntyy tai vähintään pysyy samalla tasolla. Projektiluonteisten palveluiden kysyntä esimerkiksi laitosten uudistusinvestointeihin on kasvussa.

Eniten valmiuksia laitosten käytön tai kunnossapidon ulkoistamiseen on tutkituista maista Suomessa, jossa siitä on pitkä kokemus. Puolassa suuret, kansainväliset yritykset näyttävät kehityksessä esimerkkiä, mutta paikalliset yritykset toimivat vielä toistaiseksi perinteisemmin.

Ulkoisten kumppanien käytössä energia-ala on jo pitkään ollut muita aloja edellä. Aloista valmistava teollisuus hoitaa kunnossapitoa eniten omin voimin, ja prosessiteollisuus sijoittuu edellisten väliin.

Ulkoistamisen vahvuutena nähdään kumppanin erityisosaamisen saaminen omaan käyttöön. Kumppanin palvelutaso, kunnossapidon asiantuntemus ja turvallisuusosaaminen ovat valinnassa tärkeitä kriteereitä. Alakohtaista osaamista pidettiin Ruotsissa sekä erityisesti Puolassa tärkeänä.

Vaikka pääosa toimijoista haluaakin pitää kunnossapidon kehittämisen omana toimintona, he toivovat kunnossapitokumppaneiltaan päivittäisen työn lisäksi parannusehdotuksia esimerkiksi uusittavista koneista ja toiminnan kehittämisestä. Kumppanilta odotetaan myös sitoutumista ja pysyvyyttä.

Digitaalisissa ratkaisuissa Ruotsi edelläkävijä, Puolassa kehitys hitaampaa

Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tehokkuuteen, ennakoitavuuteen ja luotettavuuteen. Keskimäärin valmius digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon nousee yrityskoon kasvaessa. Selvityksen mukaan Ruotsissa ollaan asian suhteen aktiivisempia: siellä kehittyneimpiä ennakoivia analytiikkajärjestelmiä käytetään tai ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön kunnossapidossa hieman useammin kuin Suomessa.

Reaaliaikaisen kunnonseurannan ja analytiikan sekä datan varastoinnin ja visualisoinnin osalta Suomi ja Ruotsi ovat melko tasaväkisiä. Puola on vasta digiloikan alussa. Siellä käytössä ovat enimmäkseen yksinkertaisimmat, datan varastointiin ja visualisointiin liittyvät ratkaisut.

Moni käyttöönottoa lykkäävä kokee, että vanhat menetelmät toimivat yhä riittävän hyvin, tai sopivaa järjestelmää ei ole löytynyt. Myös datan saatavuus ja kyberturvallisuus huolettavat – jälkimmäinen erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävällä energia-alalla, joka on digiasioissa edistynein toimiala.

Maintpartnerin asiakkaat tyytyväisimpiä

Kun verrataan eri kunnossapito- ja käyttöpalveluyritysten asiakkaita, käyttö- ja kunnossapitotoimintojen ulkoistamisaste on Maintpartnerin asiakkailla selvästi korkein.

Suomessa Maintpartner sai alan toimijoista parhaan arvosanan. Maintpartnerin asiakkaista tyytyväisimpiä ulkoiseen kunnossapitokumppaniin ovat prosessiteollisuuden suuryritykset Suomessa. Sekä alakohtainen että kunnossapidon asiantuntemus on tutkimuksen mukaan Maintpartnerilla parhaiten hallussa.

- - - - -
Tutkimus tehtiin elo-syyskuussa 2018 tukemaan Maintpartnerin strategiaprosessia. Kyselyyn vastasi 330 teollisuuden ja energia-alan päättäjää Suomessa (62 % vastaajista), Ruotsissa (26 %) ja Puolassa (12 %). Vastaajat edustivat yritysjohdon lisäksi tuotannon ja kunnossapidon päällikkötasoa. Heistä 20 % oli Maintpartnerin ja 45 % jonkun muun toimijan asiakkaita.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner Group Oy
puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Maintpartner Oy
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Maintpartnerille Valmetin turvallisuuspalkinto

 

Valmet Kartonki- ja Paperikoneiden Turvallisuustoiminto palkitsi Maintpartnerin turvallisuuspalkinnolla yhteistyökumppaneille suunnatussa HSE-päivässään Jyväskylässä syyskuussa. Maintpartner hoitaa Valmetin kartonki- ja paperikonetehtaan sekä valimon kunnossapidon Jyväskylässä.

Jatkossa vuosittaisen palkinnon perusteissa kiiteltiin tiimien poikkeuksellisen hyvää työturvallisuusasennetta.

”Maintpartner toimii haastavissa työskentelyolosuhteissa ennakoivasti ja turvallisuusnäkökohtia aktiivisesti esille ottaen, panostaen henkilöstönsä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ turvallisuuden kehittämiseksi näkyy arkipäiväsessä työssä hyvänä turvallisuudenhallintana,” kiitti Mika Peltola Valmetin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamisesta.

”Paikalliset tiimipäällikkömme ovat yhdessä tiimiensä sekä Valmetin henkilöstön kanssa aktiivisesti edistäneet turvallisuustyötä Rautpohjassa jo vuosia,” kertoo Arto Malkamäki, Maintpartnerin Keski- ja Itä-Suomen sopimuskunnossapidon palvelupäällikkö. ”Olemme todella otettuja ja ylpeitä tästä palkinnosta.”

Valmet on jo aiemmin kiittänyt Mainttilaisia laitostensa hyvästä työturvallisuudesta. Esimerkiksi läheltä piti -tilanteita aktiivisesti tarkkailemalla on tapaturmiakin saatu oleellisesti vähennettyä.

Valmet valmistaa Jyväskylän Rautpohjassa eri puolille maailmaa vietäviä kartonki- ja paperikoneita. Kartonki- ja paperikonetehtaan sekä valimon peruskunnossapidossa toimii päivittäin reilut kolmekymmentä Maintpartnerin ammattilaista. Lisäksi Maintpartnerin asentajat ja suunnittelijat tukevat Valmetin projekteja sekä prosessiautomaation ja sähköjärjestelmien ylläpitoa.

Valmet Maintpartner työturvallisuuspalkinto 20180912 155457 web

Kuvassa vasemmalta: Valmetin HSE-asiantuntija Jyri Siivonen; Sauli Aaltonen, Tuomo Kykkänen ja Arto Malkamäki Maintpartnerilta; sekä HSE-insinööri Virpi Piippanen ja riskinhallinta- ja HSE-päällikkö Mika Peltola Valmetilta.

 

Lisätiedot:

Arto Malkamäki, palvelupäällikkö, Keski- ja Itä-Suomen sopimuskunnossapito
puh. 050 465 1764, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Maintpartner Oy
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.