Mihin teollisuuden kunnossapito kehittyy – yli 300 alan toimijan näkemykset

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Teollisuudessa ja energia-alalla kunnossapidon tärkeimpänä tehtävänä nähdään tuotannon jatkuvuuden varmistaminen, paljastaa Maintpartnerin PwC:llä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa teettämä puolueeton markkinatutkimus. Turvallisen työympäristön luominen sekä konekannan elinkaaren maksimointi ovat seuraavaksi tärkeimpiä. Sen sijaan tuottavuuden nostaminen ja tuotantokustannusten optimointi painottuivat kunnossapidon tavoitteina vain vähän. Tutkittujen maiden välillä nähdään hienoisia eroja.

Ulkoistaako vai tehdä itse? Maa- ja alakohtaiset erot suuria

Tutkimuksen mukaan kunnossapidon palveluiden ostaminen joko lisääntyy tai vähintään pysyy samalla tasolla. Projektiluonteisten palveluiden kysyntä esimerkiksi laitosten uudistusinvestointeihin on kasvussa.

Eniten valmiuksia laitosten käytön tai kunnossapidon ulkoistamiseen on tutkituista maista Suomessa, jossa siitä on pitkä kokemus. Puolassa suuret, kansainväliset yritykset näyttävät kehityksessä esimerkkiä, mutta paikalliset yritykset toimivat vielä toistaiseksi perinteisemmin.

Ulkoisten kumppanien käytössä energia-ala on jo pitkään ollut muita aloja edellä. Aloista valmistava teollisuus hoitaa kunnossapitoa eniten omin voimin, ja prosessiteollisuus sijoittuu edellisten väliin.

Ulkoistamisen vahvuutena nähdään kumppanin erityisosaamisen saaminen omaan käyttöön. Kumppanin palvelutaso, kunnossapidon asiantuntemus ja turvallisuusosaaminen ovat valinnassa tärkeitä kriteereitä. Alakohtaista osaamista pidettiin Ruotsissa sekä erityisesti Puolassa tärkeänä.

Vaikka pääosa toimijoista haluaakin pitää kunnossapidon kehittämisen omana toimintona, he toivovat kunnossapitokumppaneiltaan päivittäisen työn lisäksi parannusehdotuksia esimerkiksi uusittavista koneista ja toiminnan kehittämisestä. Kumppanilta odotetaan myös sitoutumista ja pysyvyyttä.

Digitaalisissa ratkaisuissa Ruotsi edelläkävijä, Puolassa kehitys hitaampaa

Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tehokkuuteen, ennakoitavuuteen ja luotettavuuteen. Keskimäärin valmius digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon nousee yrityskoon kasvaessa. Selvityksen mukaan Ruotsissa ollaan asian suhteen aktiivisempia: siellä kehittyneimpiä ennakoivia analytiikkajärjestelmiä käytetään tai ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön kunnossapidossa hieman useammin kuin Suomessa.

Reaaliaikaisen kunnonseurannan ja analytiikan sekä datan varastoinnin ja visualisoinnin osalta Suomi ja Ruotsi ovat melko tasaväkisiä. Puola on vasta digiloikan alussa. Siellä käytössä ovat enimmäkseen yksinkertaisimmat, datan varastointiin ja visualisointiin liittyvät ratkaisut.

Moni käyttöönottoa lykkäävä kokee, että vanhat menetelmät toimivat yhä riittävän hyvin, tai sopivaa järjestelmää ei ole löytynyt. Myös datan saatavuus ja kyberturvallisuus huolettavat – jälkimmäinen erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävällä energia-alalla, joka on digiasioissa edistynein toimiala.

Maintpartnerin asiakkaat tyytyväisimpiä

Kun verrataan eri kunnossapito- ja käyttöpalveluyritysten asiakkaita, käyttö- ja kunnossapitotoimintojen ulkoistamisaste on Maintpartnerin asiakkailla selvästi korkein.

Suomessa Maintpartner sai alan toimijoista parhaan arvosanan. Maintpartnerin asiakkaista tyytyväisimpiä ulkoiseen kunnossapitokumppaniin ovat prosessiteollisuuden suuryritykset Suomessa. Sekä alakohtainen että kunnossapidon asiantuntemus on tutkimuksen mukaan Maintpartnerilla parhaiten hallussa.

- - - - -
Tutkimus tehtiin elo-syyskuussa 2018 tukemaan Maintpartnerin strategiaprosessia. Kyselyyn vastasi 330 teollisuuden ja energia-alan päättäjää Suomessa (62 % vastaajista), Ruotsissa (26 %) ja Puolassa (12 %). Vastaajat edustivat yritysjohdon lisäksi tuotannon ja kunnossapidon päällikkötasoa. Heistä 20 % oli Maintpartnerin ja 45 % jonkun muun toimijan asiakkaita.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner Group Oy
puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Maintpartner Oy
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.