Mikä saa teollisuuden kunnossapitotiimit onnistumaan työturvallisuudessa?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kunnossapito on yksi teollisuuden riskialttiimmista töistä, koska korjauksilla on yleensä kiire ja vastaavasta toimenpiteestä ei välttämättä ole tuoretta kokemusta. Miten loukkaantumisriskiä voidaan pienentää?

Paras tapa ehkäistä vahinkoja on jatkuva ennakointi. Se vaatii jokaiselta sitoutumista turvalliseen ja vastuulliseen työtapaan.

Maintpartnerilla on saavutettu teollisuuden keskiarvoa huomattavasti alhaisempi työtapaturmataajuus, 26 vuonna 2017. Oman ja toisten terveenä säilymisen lisäksi rahallinen palkitseminen motivoi. Maintpartnerilla jokaisella työntekijällä onkin mahdollisuus kuukausittaiseen turvallisuusbonukseen, jonka saaminen perustuu tiimin tapaturmattomuuteen ja läheltä piti -ilmoitustavoitteen täyttämiseen.

Kokkolassa kokeneemmat auttavat nuorempiaan ja viestintä on avointa

”Kokkolan suurteollisuusalueen kaikilla asiakkailla on työlupakäytäntö, jonka vaatima turvallisuusanalyysi saa jo ennalta pohtimaan työn riskit,” kertoo Petri Hautamäki Maintpartnerin yhden Kokkolan tiimin, 38-henkisen rakennus- ja LVI-tiimin onnistumisen taustoista.

Kokkolassa Maintpartnerin työnjohtaja jakaa aamulla eri asiakaskohteiden työt tiiminsä asentajille. Samalla on mahdollista antaa myös turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Asentajat käyvät monella asiakkaalla töissä, eivätkä voi itse muistaa alussa kaikkea tarpeellista. Lisäksi erityisesti nuoret menevät aina tehtaalle vain kokeneemman työparin kanssa.

”Avoimesti keskusteleva ilmapiiri on tärkeä! Meillä vinkataan, mitä kannattaa ottaa missäkin työssä tai kohteessa huomioon,” kiittää Hautamäki tiimiään. Lisäksi jokainen tiimiläinen tekee itse läheltä piti -ilmoituksia Maintpartnerin helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella.

Joensuussa henkilöstön hyvä asenne tehdä työt turvallisesti on kaiken lähtökohta

Timo Parkkonen Joensuun voimalaitoksen 23-henkisestä kunnossapitotiimistä kertoo, että turvallisuudessa on tehty pitkäjänteistä työtä. Maintpartnerin säännölliset turvallisuusaineistot ja -koulutukset ovat hyviä herättämään ajatuksia ja keskusteluja turvallisuuden parantamiseksi.

”Läheltä piti -ilmoitukset, turvavartit ja havaintokierrokset tukevat turvallista työskentelykulttuuria. Toimiva työlupakäytäntö dokumentoituine prosessierotuksineen antaa myös hyvät lähtökohdat turvalliselle työskentelylle,” kertoo Parkkonen työskentelystä laitoksella.

Leipomon kunnossapitoa pyörittää seitsenhenkinen kiinteä tiimi kellon ympäri

Kari Pyötsiä Kuusankoskelta kertoo: ”Meillä on pieni tiimi ja hyvä henki. Porukka tuntee laitoksen hyvin – itsekin aloitin täällä 16 vuotta sitten kun leipomo avattiin. Työvuorojärjestelmän saimme omasta halustamme vaihdettua pari vuotta sitten niin, että päivystysrasitusta on vähemmän ja voimme keskittyä töihin levänneinä.”

Kuusankoskella, kuten muillakin Maintpartnerin toimipaikoilla, uudet turvallisuusaineistot näkyvät myös infonäytöillä. Pyötsiä käy jatkuvasti itse asioita tiimiläisten kanssa kasvotusten läpi. Lisäksi on Messenger-ryhmä: ”Meillä on yksi mies kussakin vuorossa, joten olemme tiimin viestintää varten perustaneet oman Messenger-ryhmän. Siellä autetaan toisia, vaikka vapaalta käsin.”

Turvallinen tekeminen rakentuu Maintpartnerilla seuraavista osasista:

  1. Ennakointi on kaiken a ja o. Kun ennen työtä mietitään, mihin ollaan ryhtymässä ja miten se tehdään, iso osa riskeistä tulee jo käytyä läpi.
  2. Tottumus auttaa – kerran aloitettua hyvää tapaa on helppo jatkaa.
  3. Kampanjaluonteiset palkkiot (esim. lounas- ja kulttuurisetelit) läheltä piti -ilmoitusten tekemistä vastaan motivoivat nopeasti. Kuukausittain turvallisuusbonus on myös hyvä yllyke.
  4. Tiimihengen ja turvallisuuskulttuurin rakentaminen on paljon esimiesten vastuulla, ja heille täytyy tarjota sitä varten toimivat työkalut ja osaaminen.