Maintpartner mukana toteuttamassa Fingridin uutta sähköasemaa Orimattilassa

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner toimii aliurakoitsijana Fingridin Orimattilaan rakennuttamalla 110 kV sähköasemalla, jonka rakentaminen liittyy Hikiä–Orimattila-välin voimajohdon uusintaan. Pääosiltaan 1920-luvun lopulla valmistunut kantaverkon voimajohto on osa Imatralta Turkuun ulottuvaa Suomen vanhinta voimajohtoyhteyttä ja pitkälti elinkaarensa loppuvaiheessa. Uusi voimajohto sähköasemineen parantaa eteläisen Suomen pitkäaikaista huoltovarmuutta.

Toimeksiantoon kuuluu erikokoisten keskusten asentamista, kaapelointia ja niiden kytkentää kentän toimilaitteisiin. Sisätöihin valvomolla kuuluvat myös kaapelihyllyjen asennukset ja valaistuksen rakentaminen.

Maintpartnerin osalta työt alkoivat marraskuussa valvomon varustamisella ja valmistuvat huhtikuussa, jolloin kentän koestaminen voidaan aloittaa. Kaikkiaan kaapelia vedetään noin 30 kilometriä. Ulkona sitä asennetaan 180 metriä pitkään, maahan kaivettuun kanavaan, johon on ensin rakennettu kolmikerroksiset kaapelihyllyt. Ulkotöissä haasteena on ollut runsasluminen talvi.

”Olimme juuri miettineet asennusresurssin tarpeita, kun Maintpartnerilta soitettiin. Maintpartner on luotettava yhtiö ja Jarno Joutsi on tehnyt meille aiempiin projekteihin asennustöitä, joten valinta oli helppo tehdä. Asioiden sopiminen ja resurssin järjestely Mika Lallukan kanssa on ollut helppoa sekä työt Orimattilassa ovat sujuneet erittäin hyvin”, kertoo projektipäällikkö Jukka Roponen pääurakoitsijana toimivalta TMV Serviceltä.

”Kytkettäviä toimilaitteita on satakunta. Lisäksi kolmen metrin korkeudella kytketään lähes kolmekymmentä virtamuuntajaa”, kuvaa sähköasentaja Jarno Joutsi Maintpartnerilta.

Kuvat: Jarno Joutsi kytkee portin lämmitykset ja portin toiminnan käyttöön.

Jarno kytkee Fingrid2019 web

Ari Pennanen Maintpartnerilta valvoo kaapelin vetoa maahan kaivettuun kanavaan sähköaseman kytkinkentällä.

Ari kuopassa Fingrid2019 web