Kemiantehtaalla luotettavuus on kaikissa tilanteissa tärkeintä

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kemiantehdas työpaikkana vaatii työntekijöiltä suurta sitoutumista turvallisuuteen. Tiloissa säilytetään ja prosessoidaan kemikaaleja, joista aiheutuu esimerkiksi höyrystymis- ja räjähdysvaaraa taitamattomasti käsiteltyinä. Määriteltyjen toimintatapojen noudattaminen on ehdottoman tärkeää.

Maintpartner on hoitanut Oulun Nuottasaaren teollisuusalueella toimivan Synthomerin kemiantehtaan kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti viimeiset kymmenen vuotta. ”Peruskunnossapidon kustannuksia ja vikaantumisia on saatu vähennettyä paremman järjestelmällisyyden ja suunnitelmallisuuden avulla, eikä meille ole koko aikana sattunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa laitoksella”, kertoo palvelupäällikkö Jussi Uusitalo Maintpartnerilta.

Synthomer Finland Oy valmistaa ja markkinoi latekseja paperin ja kartongin päällystykseen. Oulun tehtaalla on useampi tuotantolinjaa ja korkea automaatioaste, mikä on osaltaan auttanut vähentämään inhimillisiä vahinkoja – mutta toisaalta lisännyt kunnossapidon erityistarvetta ja osaamisvaatimuksia.

Laitteet on pidettävä koko ajan hyvässä kunnossa. Jos jotain rikkoutuu, sitä ei kemiantehtaalla voi mennä suoraan korjaamaan. Laite on ensin saatava turvalliseen tilaan riskiarviointien ja työlupien avulla, ja korjaukset tulee valvoa ja dokumentoida tarkkaan.

”Yhteistyö Maintpartnerin kanssa on kestänyt pitkään. Peruskunnossapito ja päivittäinen kommunikointi toimivat”, sanoo Synthomerin tehdaspäällikkö Ismo Hourula.

Kunnossapidon uudelleen ajattelusta liikkeelle

Yhteistyön alkaessa käyttöön vaihdettiin kunnossapitojärjestelmä ja tehtiin kriittisyysluokittelu tuotannolle tärkeimpien prosessien tunnistamiseksi. Kunnossapitojärjestelmään lisättiin laitteiden ennakkohuolto-ohjelmat sekä tiedot kuhunkin laitteeseen kuuluvista varaosista ja niiden saatavuudesta. Näin vikatilanteissa varaosat löytyvät valmiiksi hyllystä, mutta turhia osia ei varastossa seisoteta. Tämä auttaa hallitsemaan kustannuksiakin paremmin.

Kustannusten kohdistumista seuraamalla on saatu parempi käsitys vikaantuvista laitteista. Näin kriittisimpiin ja kalleimmiksi tuleviin laitteisiin on voitu kiinnittää tarvittavaa huomiota ja tehdä juurisyyanalyysejä ongelmien ratkomiseksi.

Kustannusten hallintaa parannettiin myös jakamalla resursseja alueellisesta HUBista tarveperusteisesti, jolloin laitoksen vakiotyövoimassa on optimimiehitys.

Ympärivuorokautinen päivystys on saatavilla laitoksen mekaanisiin ja sähkö-automaatiotöihin. Hankinnat, varaosavarasto ja suurjännitelaitteiden turvallisuuden varmistava sähkökäytön johtaminen ovat Maintpartnerin vastuulla.

Tehtaan projekteihin on aina toimitettu tarvittavaa lisätyövoimaa, esimerkiksi projektien hallintaan, kustannusseurantaan, kilpailutuksiin ja toteutukseen. Maintpartnerin ammattilaiset ovat myös huolehtineet pumppuhuoltoista sekä asennus- ja hitsaustöistä.

Jatkossa järjestelmällistä toimintaa jatketaan. ”Kehitystyöhön on luotu selvät suunnitelmat, roadmapit, joihin kirjatut toimintamallit otetaan käyttöön ja joiden toteutumista seurataan. Näillä onnistutaan nostamaan kunnossapito taas seuraavalle tasolle”, päättää Jussi Uusitalo.

Synthomer Oulu IMG 2328 31 LI

Kuva: Synthomerin kemiantehdas Oulussa (c) Synthomer

Lisätiedot:

Jussi Uusitalo, palvelupäällikkö, HUB Oulu, Maintpartner
puh. 040 485 1487, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, johtaja (vt.), palvelusopimukset, Maintpartner
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.