Blogi: 4 kriittisyysluokittelun suurinta hyötyä käytännön kunnossapidossa

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Teollisuudessa voimme törmätä tilanteeseen, jossa laitteille on kyllä tehty A/B/C-kriittisyysluokittelu, mutta sen tuloksia ei hyödynnetä systemaattisesti käytännön kunnossapitotoiminnassa.

Mitä hyötyä kriittisyysluokittelu tuo, ja kuinka se auttaa ohjaamaan päivittäistä kunnossapitoa tehokkaasti? Kuinka voit hyödyntää laitteiden kriittisyysluokkia käytännössä?

1. Pystyt priorisoimaan huoltotyöt ja resursoinnin

Rajalliset resurssit + suuri työkuorma = kiire. Kiireessä kriittisyysluokittelusta on iso hyöty, sillä näet työkuormasta heti kriittisimmät laitteet ja kunnossapitotyöt ja voit kohdentaa resurssit ensisijaisesti niihin. Tuotannon ja turvallisuuden kannalta kriittisimmät laitteet huolletaan / korjataan mahdollisimman nopeasti, vähemmän kriittiset myöhemmin.

2. Määrität oikeat ennakoivat toimenpiteet

Kriittisyyksiä luokitellessa käydään läpi laitteiden vikaantumisen aiheuttajat ja vikojen seuraukset tuotannolle ja turvallisuudelle. Ennakkohuoltotoimenpiteet osataan kohdistaa kriittisimmille laitteille välttäen yli- tai alihuoltoa. Osaat valita oikeat huoltotoimenpiteet ja huoltovälit vikojen ehkäisemiseksi.

Kunnonvalvontakohteiden valinnassa ja kriittisten signaalien tunnistamisessa kriittisyysluokittelusta on suuri apu. Esimerkiksi suuren laakerin äkillinen vikaantuminen voi aiheuttaa kuukausien odottamattoman seisokin varaosan pitkän toimitusajan vuoksi. Tällaisen osan kunnonvalvonta on tärkeää, jotta saat ajoissa tiedon alkavasta vikaantumisesta ja aikaa toimia ennen kuin laite vikaantuu.

3. Optimoit varaosavarastot

Kun tunnistat tärkeimmät vikaantuvat laitteet, tunnistat myös niiden komponentit ja varaosien toimitusajat. Kriittisimpien varaosien tunnistaminen on tärkeää, jotta tiedät, minkä osien tulisi löytyä varaosavarastosta ja voit varmistaa varaosien saatavuuden.

4. Tunnistat muut vaadittavat toimenpiteet

Kriittisyysluokittelu tunnistaa prosessin pullonkaulat ja turvallisuusriskit. Saat samalla arvokasta tietoa investointi- ja modernisointitarpeista ja tarvittavista uudelleensuunnittelukohteista. Tuloksista huomaat myös, onko kunnossapidon tai tuotannon toimintatavoissa kehitettävää, jotta laitteen luotettavuus ja käytettävyys saataisiin nousuun.

Tyypilliset kompastuskivet liittyvät toteutukseen ja käytäntöön vientiin

Suurimmat kriittisyysluokittelun kompastuskivet liittyvät sen toteutukseen ja käytäntöön vientiin. Esimerkiksi alkuperäinen RCM-metodi (Reliability-centered Maintenance) on useissa tapauksissa liian raskas ja aikaa vievä prosessi, jonka takia myös käytäntöön vienti voi jäädä vaiheeseen. On myös tapauksia, joissa on tehty kattava vikavaikutusanalyysi, mutta tuloksena ei ole saatu konkreettisia laitteiden kriittisyysluokkia, vaan on vain pystytty esittämään kehityskohteita.

Tärkeintä kriittisyysluokittelussa on, että kriittisyysanalyysin tuloksena saadaan selkeä ja perusteltu laitteiden kriittisyyksien jaottelu, jonka tulokset viedään käytäntöön.


Maintpartner hallitsee kriittisyysluokittelut

Käytämme kriittisyysluokittelun teossa kehittämäämme vikavaikutusanalyysiin (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis) perustuvaa simulointityökalua. Keräämme lähtötiedot prosessiasiantuntijoita, vikahistoriasta ja prosessikaavioista, joiden perusteella tunnistamme laitteiden yleisimmät ja pahimmat viat vaikutuksineen.

Laitteiden kriittisyys muodostuu annetuilla lähtötiedoilla eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta:

  1. Laitteen käytettävyys (kuinka suuren osan ajasta laite on käytettävissä)
  2. Laitteen luotettavuus (onko laite vikaherkkä, keskimääräinen vikaantumisväli)
  3. Aiheuttaako laite tuotannonmenetyskustannuksia vikaantuessaan?
  4. Korjauskustannukset (korjausaika + varaosan odotusaika)
  5. Varaosan hinta
  6. Aiheuttaako laite ympäristöriskin vikaantuessaan?
  7. Aiheuttaako henkilöturvallisuusriskin vikaantuessaan?

Laskennan tuloksena määriteltävistä kriittisyyksistä noin viidennes on A-laitteita. Esitämme kriittisyydet ja kunkin kategorian tulokset taulukoina ja grafiikoina. Pystymme myös hienosäätämään kategorioiden painoarvoja asiakkaan haluamilla arvoilla.

Krittisyysluokittelu blogi simulaatiokuva 2019 05

Tarjoamme myös nopeaa, täysin tehtaan vikahistoriaan perustuvaa kriittisyysluokittelua, jonka avulla kriittisyydet saadaan päivitettyä kunnossapitojärjestelmän dataan pohjautuen.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Juho Tuomisalo, kehitysinsinööri, Tuottavuus- ja digiratkaisut
puh. 040 124 2899, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.