Blogi: Kuinka rakennat oikein mitoitetun ennakkohuolto-ohjelman?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Teollisuudessa on kaksi tyypillistä epätoivottua tilannetta ennakkohuoltojen osalta:

  1. Ennakkohuolto-ohjelma puuttuu tai on liian suppea
  2. Ennakkohuolto-ohjelma on tarpeettoman laaja

Molemmat tapaukset aiheuttavat lisääntyvää korjaavaa kunnossapitoa tärkeiden ennakkohuoltojen (1) puuttuessa tai (2) hukkuessa massaan. Jälkimmäisessä tapauksessa resurssitkaan eivät riitä parhaan tuloksen saavuttamiseen. Sen sijaan oikein mitoitetulla ennakkohuolto-ohjelmalla kunnossapidosta tulee optimaalisesti kustannustehokasta.

Mitä tulee ottaa huomioon ennakkohuolto-ohjelmaa rakennettaessa?

1. Valmistajan ohjeet ja viranomaisvaatimukset

Laitteen ennakkohuoltojen määritykseen saat apua laitevalmistajan ja -toimittajan ohjeista. Varsinkin takuuaikana ohjeista tulee pitää kiinni. Valmistajan määrittelemät huollot ovat usein erittäin kattavia, joten takuuajan loputtua onkin hyvä kriittisesti arvioida laitteelle tehtävät huoltotoimenpiteet kerääntyneen kokemustiedon ja vikahistorian pohjalta.

Lisäksi osalle laitteista on määritetty viranomaistarkastukset, jotka tulee suorittaa - esimerkiksi paineastioiden tarkastukset neljän vuoden välein.

2. Kriittisyysluokittelusta tukea

Vikavaikutusanalyysiin perustuva kriittisyysluokittelu auttaa välttämään laitteiden yli- tai alihuoltoa kohdentamalla resurssit ja toimenpiteet laitekriittisyyksien mukaan. Analyysi paljastaa laitteiden vikamuodot ja niiden vaikutukset tuotannolle ja turvallisuudelle. Tunnistat ennakkohuoltoja vaativat laitteet ja oikeat menetelmät havaittujen vikamuotojen ehkäisemiseksi.

Jokaisen ennakkohuoltotoimenpiteen tulisi ehkäistä jonkun tunnistetun vikamuodon toteutumista, ja ennakkohuollon tulisi kustantaa vähemmän kuin vian aiheuttamat kustannukset. Vikahistoriasta näet, ovatko määritetyt ennakkohuoltotoimenpiteet olleet tehokkaita.
Lisäksi kriittisyysluokittelu auttaa huoltovälien määrityksessä ja huoltojen reitityksessä.

3. Kuntoon perustuva kunnossapito optimoimassa ennakkohuoltotarpeita

Ennakkohuoltotoimenpiteet perustuvat perinteisesti kalenteriaikaan tai käyntitunteihin. Uusimmilla IoT-aikakauden menetelmillä pystytään valjastamaan automaatiojärjestelmän signaalitiedot tukemaan myös ennakkohuoltoja.

Tekoäly havaitsee signaalitasojen mahdolliset poikkeamat ja hälyttää kunnossapidon. Kunnossapito voi tällöin tilata osat ja tehdä laitteen kuntoon perustuvat ennakoivat toimenpiteet vasta, kun tarve sitä vaatii. Näin vältetään liiallista huoltoa eli vapautetaan resursseja kriittisiin töihin ja säästetään varaosakustannuksissa.

Mitä tietoja on hyvä kerätä laitteen ennakkohuolto-ohjelmaan?

  • laitteen tunnus ja nimi
  • ennakkohuoltotyön nimi
  • lyhyt työn kuvaus
  • huollon taajuus ja ensimmäinen suorituspäivä
  • huollon lisätiedot (käynnin aikana/seisokissa, huoltoon kuluva aika, resurssitarve)
  • tarvittaessa: viittaus tekniseen dokumenttiin ja varaosiin

Kun yksittäisten laitteiden ennakkohuollot on luotu, voidaan samankaltaiset työt koota sopivan pituiseksi huoltoreitiksi. Reittityöt helpottavat töiden suoritusta ja raportointia. Ota reitin töitä kootessa huomioon mm. töiden samankaltaisuus, laitteiden sijainti laitoksella ja työhön tarvittavien välineiden samankaltaisuus. Esimerkiksi seisokin vaativat työt kannattaa pitää erillään käynninaikaisista töistä, jotta reitti voidaan suorittaa loppuun yhdellä kertaa.

Tarkemmat työohjeet tulee luoda varsinkin monimutkaisimmista töistä, jotta ne suoritetaan aina samalla tavalla. Tarpeen vaatiessa luodaan kuvalliset työohjeet.

Ennakkohuolto-ohjelma on kustannustehokas, kun resurssit pystytään viivytyksettä ohjaamaan kaikkein kriittisimpiin kohteisiin, eli ei huolleta liikaa tai liian vähän, vaan ”tiedetään mitä tehdään ja miksi”. Ennakkohuolto-ohjelma ei ole koskaan valmis, joten sitä tulee jatkuvasti kehittää ja optimoida kerääntyneen kokemustiedon pohjalta.

Juho Tuomisalo, kehitysinsinööri, Tuottavuus- ja digitaaliset ratkaisut
puh. 040 124 2899, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.