Uutiset 2015

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner vahvistaa liiketoiminta-alueisiin perustuvaa johtamismallia konsernissa

30.12.2015

Parannamme strategiamme toteuttamista entisestään ja vahvistamme johtamismalliamme, joka perustuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Palvelusopimukset sekä Projektit & Asiantuntijapalvelut. Maatasolla vastaava malli on ollut käytössä jo aiemmin, ja olemme saaneet siitä hyviä kokemuksia. Kummassakin liiketoiminta-alueessa sekä asiakastarpeet että sisäisen johtamisen painopisteet ovat erilaiset.

Maatasolla kaikkia liiketoimintoja johdetaan liiketoimintayksiköistä Palvelusopimukset sekä Projektit & Asiantuntijapalvelut, jotka saavat tukea konsernitason vastaavilta liiketoiminta-alueilta.

Konsernijohdossa Palvelusopimukset-liiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Otto Tarkiainen. Hän siirtyy tehtävään konsernin liiketoiminnan kehitysjohtajan paikalta.

Projektit & Asiantuntijapalvelut –liiketoiminnan johtajaksi on nimitetty Jukka Kallioniemi. Hän on aiemmin toiminut Sopimuskunnossapidon Suuret toimipaikat -segmentin palvelujohtajana ja hankintajohtajana Maintpartner Suomen organisaatiossa.

Liiketoimintojen operatiivinen vastuu säilyy nykyisillä maaorganisaatioilla. Maajohtajina jatkavat Suomessa ja Virossa Markku Simola, Ruotsissa Peter Jonsson ja Puolassa Dariusz Kowalczyk.

Uusi liiketoiminta-alueisiin perustuva johtamismalli otetaan käyttöön 1.1.2016.

Lisätietoja: Johan Westermarck, konsernijohtaja

 

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

18.12.2015

Tänä vuonna olemme lahjoittaneet joulutervehdyksiin tarkoitetut varat Tukikummit-säätiölle, joka kerää varoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

 
 
 

Asiakasyrityksen työntekijät äänestivät Maintpartnerin turvalliseksi yritykseksi

2.12.2015

Maintpartner on syksyn aikana työskennellyt Ruotsissa Yara AB:n Köpingin tuotantolaitosten isossa vuosihuollossa. Yara, joka suhtautuu turvallisuusasioihin erittäin vakavasti, kiittää kaikkia kunnossapito- ja projektitöihin osallistuneita toimittajia hyvästä ja turvallisesti tehdystä työstä.

Vuosihuollon jälkeen pidetyssä seurantapalaverissa Yaran henkilöstö valitsi kaksi yritystä, jotka parhaiten noudattivat Yaran työturvallisuusmääräyksiä. Maintpartner oli toinen näistä yrityksistä, mikä osoittaa Maintpartnerin oman järjestelmällisen työn turvallisuuden edistämiseksi tuovan tulosta.

Lisätietoja:

Bengt Thimrén, tiimipäällikkö, Maintpartner Ruotsi,  +46 70 693 49 83

 

Teollisuuden kunnossapito ja kestävä kehitys

1.12.2015

Viime vuosina teollisuuden kunnossapidossa on ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota kestävään kehitykseen. Suunta on oikea ja meidän teollisuuden kunnossapidossa työskentelevien on hyvä miettiä, mitä se tarkoittaa meille, henkilöstöllemme ja asiakkaillemme.

Lue koko blogi täältä.

 

Maintpartner peruskorjaa yhteistyössä Fortumin kanssa lämpövoimalaitoksen Eskilstunassa

 1.12.2015

 

Eskilstuna Energi & Miljö Ruotsissa peruskorjaa biopolttoainekäyttöisen lämpövoimalaitoksensa. Tavoitteena on turvata kaukolämmön tuotanto seuraaviksi 20 vuodeksi ja pienentää NOx-päästöjä 5-10 %. Työn arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2016.

Lämpövoimalaitoksen peruskorjaus koskee useita tekniikan alueita, kuten polttotekniikkaa, sähköistystä, automaatiota sekä poltin-, kone- ja rakennustekniikkaa. Uusittavia kohteita ovat mm. käynnistyspolttimet, leijupetikattilan syklonit sekä tuhkankäsittely.

- Fortum Power Solutionsin vankka tekninen kompetenssi ja Maintpartnerin ainutlaatuinen osaaminen teollisuuden kunnossapidossa ovat vahva yhdistelmä, sanoo Martti Kautto, joka Maintpartnerilla vastaa lämpövoimalaitoksista.

Maintpartner on kuluneen vuoden aikana tehnyt useita lämpövoimalaitoksia koskevia sopimuksia ja projekteja.

- On ilahduttavaa, että Maintpartner on profiloitunut johtavana lämpövoimalaitosten kunnossapitäjänä, sanoo Peter Jonsson, Maintpartner Ruotsin maajohtaja.

Lisätietoja:

Peter Jonsson, maajohtaja, Maintpartner Ruotsi, +46 70 864 26 45

Moventakselle kiinteistökunnossapidon kautta huomattavia säästöjä

26.11.2015

Avainasia vuoden aikana saatuihin huomattaviin säästöihin on energiankulutuksen optimointi. Kaukolämmön kulutus on vuositasolla laskenut noin 25 %.

- Energiankulutuksessa saadut säästöt ovat monen asian summa. Olemme ensisijaisesti huoltaneet laitteita ja optimoineet lämpötiloja. Pienillä muutoksilla saa paljon aikaan, toteaa Moventaksen tehtaiden kiinteistönhuoltaja Viljami Makkonen Maintpartnerilta.

Tuuliturbiinivaihteistoja valmistavalla Moventas Gears Oy:llä on kaksi tehdasta Jyväskylässä, Rautpohjassa ja Keljossa. Maintpartner hoitaa tehtaiden kiinteistökunnossapidon kiinteistönhuoltajan ja sähkömiehen voimin.
- Kiinteistökunnossapitoon kuuluu kaikki rakennuksen sisäpuolinen tekniikka, lämpö, jäähdytys, vesi, ilma ja kiinteistösähköt. Moventaksella hoidamme itse niin ylläpidon kuin vikakorjauksetkin, kertoo Makkonen.

Sopimuksen alkaessa laadittiin ennakkohuoltosuunnitelma, jonka mukaan kiinteistössä ylläpidettävät ja huollettavat laitteet pidetään kunnossa. Alussa käytiin kaikki laitteet läpi, huollettiin ja parannettiin säätöjä. Rautpohjassa uusittiin mm. lämmöntalteenottokiekkoja ja Keljossa tehtiin kesällä 2015 mittava kiinteistöautomaatiojärjestelmän saneeraus.

Saneerauksen yhteydessä järjestelmää myös kehitettiin entistä paremmaksi.
- Uskon, että talven pakkasten tullen kehitystyön tulokset alkavat näkyä vielä selkeämpinä kustannussäästöinä kuin tähän asti. Alun huoltojen ja kesän saneerauksen jälkeen tilanne on vakiintunut ja nyt on enemmän aikaa hienosäätöön, Makkonen sanoo.

Makkosen vastuulla on tehtaiden neljä lämmönjakohuonetta, joista lämpötiloja säädetään ja energiankulutusta tarkkaillaan.

- Maintpartner on hoitanut kiinteistökunnossapitoamme runsaan vuoden ja sinä aikana olemme saaneet todella tuntuvia säästöjä. Kiitos siitä kuuluu hyvin pitkälti asiansa osaavalle ja monitaitoiselle kiinteistönhoitaja Makkoselle, sanoo Moventaksen kunnossapito- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hänninen.

Lisätietoja:
Jani Hänninen, kunnossapito- ja kiinteistöpäällikkö, Moventas, 046 876 2031
Marko Kolehmainen, palvelupäällikkö, Maintpartner Suomi, 0400 172 454

 

Työturvallisuudessa ei tunneta harmaata aluetta

2.11.2015

Työskentely tiukasti työturvallisuuteen suhtautuvassa kemianteollisuudessa on muokannut Maintpartnerin HUB Oulun henkilöstöä herkäksi turvallisuusasioiden suhteen.

Työlupakäytännöt, riskinarvioinnit ja vaaranarvioinnit ovat päivittäistä työtä. Myös asiakkaan kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä turvallisen työskentelyn mahdollistamiseksi. HUB Oulussa kaikilla on oikeus ja velvollisuus puuttua pieniinkin turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin.

- Turvallisuusasioissa olemme ehdottomia, emme hyväksy harmaata aluetta emmekä minkäänlaisia rikkeitä. Meillä ymmärretään, että jokainen tapaturmaton päivä on ansaittava, toteaa Maintpartnerin HUB Oulun palvelupäällikkö Hannu Leskelä.
- Meillä on hyvä ilmapiiri, jossa mielestäni tärkeintä on se, että kaikki todella välittävät niin omasta kuin muidenkin työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta, sanoo Leskelä.

Pitkäjänteistä työtä koko konsernissa

Maintpartnerissa on turvallisuus aina ollut keskeinen asia. Ammattimainen ja sitoutunut suhtautuminen työturvallisuuteen näkyy myös tilastoissa. Yhtiössä on tiimejä, joissa tapaturmattomia päiviä on pitkälti yli 2000, muutamassa jo lähes 3000. Vuosissa mitattuna puhutaan 7-8 vuodesta.

- Pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä olemme parantaneet turvallisuuskulttuuriamme. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Sinne on vielä matkaa, mutta tulokset osoittavat, että se on mahdollista, sanoo konsernin kehitysjohtaja Laura Kauppinen.

- Turvallisuustoiminnan vahva peruspilari on toimintajärjestelmämme Maintpartner Way, jonka mukaisesti kaikissa Maintpartner-maissa toimitaan. Noudatamme systemaattisia riskinarviointikäytäntöjä, lupamenettelyjä, teemme havaintokierroksia, raportoimme ja tutkimme läheltä piti –tapaukset ja tapaturmat sekä noudatamme turvallisuusohjeita, Kauppinen jatkaa.

Ennaltaehkäiseviä toimia

Maintpartnerissa kiinnitetään paljon huomiota myös läheltä piti –tilanteisiin ja niistä oppimiseen. Läheltä piti –tilanteet kirjataan konsernin sähköiseen EHSQ-järjestelmään, ne tutkitaan ja lopuksi määritellään korjaavat toimenpiteet, jotka myös toteutetaan.
- Olemme havainneet selkeästi, että kun läheltä piti –ilmoitusten määrä lisääntyy, tapaturmat vähenevät. Samoin sen, että mitä useampi henkilö tekee läheltä piti –ilmoituksia, sitä nopeammin tapaturmien määrä vähenee, kertoo EHSQ-päällikkö Saija Pottala.

Turvallisuutta parantaviin tekijöihin kuuluvat myös havaintokierrokset, joita jokainen esimies tekee kerran kuussa. Niiden aikana todetut vaaranpaikat ja puutteet raportoidaan läheltä piti –ilmoituksina ja saadaan sitä kautta hoidettua kuntoon.

Lisätietoja:
Laura Kauppinen, kehitysjohtaja, Maintpartner Group, 045 264 6686
Saija Pottala, EHSQ-päällikkö, Maintpartner Group, 043 820 0064

 

Peter Gossas nimitetty Maintpartner Groupin hallituksen puheenjohtajaksi

15.10.2015

Peter Gossas (66) on nimitetty Maintpartner Group Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi 16.10.2015 alkaen. Edellinen puheenjohtaja Jan Mattlin jatkaa hallituksen jäsenenä.

- Peter Gossasilla on vahva tausta ruotsalaisissa ja suomalaisissa kansainvälisesti toimivissa teollisuusyhtiöissä. Hänellä on laaja markkinatuntemus ja hyvä yhteistyöverkosto. Peterin apu on arvokasta viedessämme Maintpartnerin kasvun ja operatiivisen kehityksen seuraavalle tasolle, sanoo CapMan Buyoutin partneri Jan Mattlin.

Peter Gossas on ollut mukana kansainvälisessä liiketoiminnassa niiden useiden johto- ja hallitustehtävien kautta, joissa hän on vuosien mittaan ollut, esimerkiksi Sandvikissa ja Outokummussa. Hän on myös ollut Ruotsin metalliteollisuuden työnantajien ja Ruotsin teollisuustyönantajien järjestöjen hallituksissa.

- Aloitan innolla Maintpartnerin hallituksessa ja odotan mahdollisuutta käyttää kokemustani yhtiön kehittämiseen, Peter Gossas sanoo.

Peter Gossasilla on maisterintutkinto teknisestä fysiikasta. Tällä hetkellä hän toimii teollisuusneuvonantajana Peter Gossas AB ja KIGO Business Development - yhtiöissä. Hän on myös kahden ruotsalaisyhtiön hallituksessa, Höganäs AB:ssa ja pörssiyhtiö Studsvik AB:ssa.

Lisätietoja:

Jan Mattlin, Partner, CapMan Buyout, 040 508 6406

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Optimoimme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden. Visiomme on olla teollisuuden kunnossapitopalvelujen edelläkävijä ja Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden kunnossapitoyritys, jolla on toimintaa eri puolilla maailmaa.Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1700 ja vuotuinen liikevaihto noin 160 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteemme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 3,0 miljardin euron pääomia. www.capman.fi

Fortum Power and Heat Polska ja Maintpartner jatkavat yhteistyötään

14.10.2015

Fortum Power and Heat Polska ja Maintpartner ovat allekirjoittaneet sopimuksen polttoaineen käsittelyn käyttöpalveluista Fortumin CHP-voimalaitoksella Puolan Czestochowassa. Sopimuksen tavoitteena on kehittää ja parantaa käyttötoiminnan tehokkuutta. Sopimus on jatkoa vuonna 2011 alkaneelle yhteistyölle.

Lisätietoja:

Dariusz Kowalczyk, maajohtaja, Maintpartner Puola,  puh.  +48 605 606 657

 

Teollisuuden kunnossapito digitalisoituu

Lauran blogi syyskuu 2015

Digitalisaatio on monien mielestä tekniikkaa. On se sitäkin, mutta teknologia itsessään ei vielä saa paljon aikaan – se tarvitsee ihmisiä, jotka käyttävät teknologiaa oikein. Merkittävä osa meidän liiketoimintaamme, teollisuuden kunnossapitoa, onkin ihmisten johtamista. Siinä teknologia voi olla avuksi.

Lue blogi täältä.

 

Maintpartnerin strategia videoesityksenä

1.10.2015

Maintpartner tarjoaa monipuolisia teollisuuden kunnossapitopalveluja. Palvelutuotantomme arvoja ovat asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja muutoksen toteuttaminen.

Konsernijohtaja Johan Westermarck käy strategiamme läpi videolla – katso esitys täältä.

 

Syyskuun Maintime on ilmestynyt

16.9.2015

Syyskuun Maintime-uutiskirjeessä kerromme mm. voimalaitoshuolloista Ruotsissa ja uuden tehdasrakennuksen suunnittelusta ja asennustöistä. Lue Maintime täältä.

 

Orion ja Maintpartner syventävät yhteistyötään

14.9.2015

Orion Oyj ja Maintpartner Oy ovat solmineet sopimuksen, jolla useita vuosia kestänyttä kunnossapitokumppanuutta syvennetään koskemaan aiempaa laajempaa palvelukokonaisuutta. Uuden yhteistyömallin kautta Maintpartner tuo alan parhaat käytännöt Orionin ennakkohuoltotoimintaan ja kunnossapidon kehittämiseen sekä ottaa vastuun ennakoivan kunnossapidon ja käynnissäpidon tehtävistä osassa Espoon tuotantolaitosta.

- Haluamme edelleen parantaa tuotantomme käyntivarmuutta panostamalla ennakkohuoltotoimintaan ja sen kehittämiseen. Yhteistyön vahvistaminen tukee lääkevalmistuksen ydinprosessejamme, minkä seurauksena pystymme entisestään kehittämään niihin liittyvää erikoisosaamista Orionilla, valottaa Juha-Pekka Virkki Orion Oyj:sta yhteistyösopimuksen taustoja.

Aiempi yhteistyö Espoon ja Salon toimipisteiden osalta jatkuu osana uutta palvelukokonaisuutta.

Lisätietoja:

Orion Oyj, Technical Manager, Juha-Pekka Virkki, 050 966 5416

Maintpartner Oy, Palvelujohtaja, Mika Riekkola, 040 739 6607

 

Maintpartner vastasi E.ONin voimalaitosten vuosihuoltoprojektista Ruotsissa

3.9.2015

Maintpartner vastaa Ruotsissa energiayhtiö E.ONin Norrköpingin ja Örebron voimalaitosten huollosta ja kunnossapidosta. Tänä kesänä Maintpartnerin vastuulla olivat myös molempien laitosten vuosihuollot.

Norrköpingin ja Örebron voimalaitokset tuottavat kumpikin kaukolämpöä alueidensa noin 100 000 asukkaalle. Huoltoseisokit aloitettiin Norrköpingissä huhtikuussa ja Örebrossa toukokuussa.

- Kyseessä oli mittava työkokonaisuus, joten jo alusta asti oli selvää, että otamme mukaan Suomen yksikön asiantuntijoita tähän projektiin. Heitä oli mukana kymmenkunta, kertoo projektista vastaava Anders Mötsch Maintpartner Ruotsista.

Suomessa Maintpartnerilla on pitkä kokemus erityyppisistä voimalaitoshuolloista ja sitä kautta runsaasti alan erikoisosaamista. Norrköpingissä ja Örebrossa vuosihuoltoihin osallistui lisäksi paikallisia aliurakoitsijoita ja yhteistyökumppaneita. Koska kyseessä on Maintpartnerin sopimuskunnossapitoasiakas, paikalla oli myös laitosten vakinainen kunnossapitohenkilöstö Maintpartnerilta.

- Yhteistyö Suomen ja Ruotsin asiantuntijoiden välillä on ollut saumatonta. Olemme saaneet siirrettyä alan osaamista maiden kesken hyvin tehokkaasti. Laajan asennus- ja erikoispalveluosaamisemme ansiosta meillä on erinomaiset edellytykset hoitaa voimalaitoshuoltoja myös kansainvälisesti, toteaa avustava projektinjohtaja Martti Kautto Maintpartner Suomesta.

E.ONin mukaan suomalaiset asiantuntijat olivat alan ammattilaisia ja vuosihuoltoprojekti onnistui erinomaisesti.

Anders ja Martti ovat tyytyväisiä kesän hyvin sujuneeseen työrupeamaan.

- Kaikki ovat olleet motivoituneita ja innostuneita. Yhteistyö maiden välillä on ollut antoisaa. Suuret kiitokset kaikille osallistuneille!

Lisätietoja:

Anders Mötsch, Maintpartner Ruotsi, +46 (0)72 722 71 11

Martti Kautto, Maintpartner Suomi, +358 (0)50 4532678

 

Boliden Harjavalta, Maintpartner ja Insta Automation sopivat uudesta toimintamallista

31.8.2015

Boliden Harjavalta Oy, Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy ovat sopineet kunnossapitotoimintojen uudelleenjärjestelystä. Järjestelyn seurauksena Maintpartner Oy:n ja Insta Automation Oy:n tuottamat tuotantoprosesseihin liittyvät kunnossapitopalvelut siirtyvät osittain Boliden Harjavalta Oy:lle. Yhtiöt ovat tuottaneet kunnossapitopalveluita kumppanuussopimuksella Boliden Harjavalta Oy:lle vuodesta 2011.

Järjestelyn myötä noin 90 henkilöä siirtyy liikkeen luovutuksella Boliden Harjavalta Oy:n palvelukseen 1.1.2016 alkaen.

Uudessa yhteistyömallissa Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy toimivat Boliden Harjavalta Oy:n kumppaniyrityksinä erikseen määritellyissä kunnossapitotoiminnoissa sekä projektitoiminnoissa. Lisäksi uudessa mallissa hyödynnetään Maintpartner Oy:n kehittämiä simulointi- ja analytiikkatyökaluja, joiden avulla parannetaan entisestään tuotantoprosessien käytettävyyttä.

Viime vuosina kunnossapito on kehittynyt Boliden Harjavalta Oy:ssä myönteisesti muun muassa käyttövarmuuden suhteen. Kunnossapitotoimintojen keskittämisen ja liikkeen luovutuksen tavoitteena on vahvistaa tuotannon ja kunnossapidon yhteistyötä ja siten varmistaa kilpailukykyiset ja laadukkaat prosessit sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Lisätietoja antavat:

Boliden Harjavalta Oy    
käyttö- ja kunnossapitojohtaja Timo Lehtinen, puh. 040 662 4496

Maintpartner Oy             
toimitusjohtaja Markku Simola, puh. 050 454 6605

Insta Automation Oy       
toimitusjohtaja Timo Lehtinen, puh. 040 779 9414

Boliden Harjavalta on osa ruotsalaista Boliden-konsernia. Boliden on johtava eurooppalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. Boliden Harjavallan kuparisulatto, nikkelisulatto ja rikkihappotehtaat sijaitsevat Harjavallassa ja kuparielektrolyysi Porissa. Yrityksen päätuotteet ovat kupari, nikkeli, kulta, hopea ja rikkituotteet. Boliden Harjavallan vuoden 2014 tuotannon arvo oli 1 052 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on noin 400.

Maintpartner on teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Henkilöstön määrä Suomessa on noin 1150 ja vuotuinen liikevaihto noin 125 miljoonaa euroa. Yhtiö on osa Maintpartner Groupia.

Insta Group Oy on kasvava ja kansainvälistyvä korkean teknologian konserni, jonka toimialoja ovat puolustus- ja turvallisuusteknologia (Insta DefSec Oy), teollisuusautomaatioteknologia (Insta Automation Oy) ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen keskittyvä Insta Innovation Oy. Konsernin liikevaihto on 84,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 700. Konsernilla on toimipaikat Tampereella, Vantaalla, Helsingissä, Muuramessa, Oulussa, Porissa, Porvoossa, Harjavallassa ja Varkaudessa.

 

Maintpartner Suomen liiketoimintayksiköiden johtajat

26.8.2015

Maintpartner Suomen liiketoimintavastuut 1.9.2015 alkaen ovat seuraavat:

Sopimuskunnossapitosegmentin johtajaksi on nimitetty Mika Riekkola. Hän jatkaa edelleen myös Maintpartner Suomen ja Viron myyntijohtajana.

Monipistesasiakkaiden segmentistä vastaa maajohtaja Markku Simola.

Suurten toimipisteiden segmentin johtajana jatkaa Jukka Kallioniemi.

Asennus- ja erikoispalvelusegmentin palvelujohtajaksi on nimitetty Markku Leinonen.

Lisätietoja: Markku Simola, maajohtaja, Suomi ja Viro, 050 454 6605

 

Maintpartner suunnitteli ja toteutti tehtaan uudisrakennuksen laiteasennuksineen

25.8.2015

TetraChemicals Europe Oy:n Kokkolan tehtaalla uusittiin 50 vuotta vanhat suotopuristimet, joita varten tehtiin oma tehdasrakennus. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Maintpartner.

Päälaitteet eli suotopuristimet TetraChemicals tilasi Andritzilta, joka myös vastasi niiden asennuksesta.

- Muilta osin päätimme valita pääyhteistyökumppaniksemme Maintpartnerin läheisen yhteistyömme vuoksi, sanoo TetraChemicalsin Kokkolan tehtaan tuotantojohtaja Glenn Nyfors.

Maintpartnerin asennus- ja erikoispalveluliiketoiminta hoiti suotopuristimia lukuun ottamatta kaikki muut hankkeeseen liittyvät suunnittelu-, hankinta-, asennus- ja rakennuttamispalvelut. Varsinaisen suunnittelun Maintpartner teki konsulttiyhtiön laatiman esisuunnittelun pohjalta. Rakennus- ja LVI-suunnittelussa sekä rakennustöissä hyödynnettiin yhteistyöverkostoa.

- Maintpartnerin Kokkolan toimipisteen rakennus-, sähkö- ja automaatio-osastot sekä konepaja toteuttivat mittavan hankkeen tiukalla aikataululla, toteaa Maintpartner Suomen HUB Kokkolan palvelupäällikkö Vesa Ahola.

- Nostoihin liittyvää erikoisosaamistamme tarvittiin, kun suotopuristimet sijoitettiin paikoilleen rakennuksen toiseen kerrokseen. Isot ja painavat puristimet toimitettiin osina ja kappaleet nostettiin rakennukseen seinän kautta. Maintpartner teki itse sähkö-, automaatio- ja mekaanisen suunnittelun sekä varsin mittavan putkistosuunnittelun ja vastasi kaikista asennuksista suotopuristimia lukuun ottamatta.  Muiden asennusten lisäksi Maintpartner hoiti uudisrakennuksen sähkötilan kalustamisen, uudet sähkökeskukset ja kaapeloinnit, kuvailee Maintpartner Kokkolan suunnitteluosaston esimies Jouko Riihimäki.

Suotopuristimia käytetään suolan (kalsiumkloridin) valmistuksessa erottamaan epäpuhtaudet kalsiumkloridiliuoksesta. TetraChemicalsin Kokkolan tehtaan tuotantojohtaja Glenn Nyfors on tyytyväinen projektin lopputulokseen, sillä uusilla suotimilla tuotannon tehokkuus on parantunut merkittävästi.

- Myös itse projekti onnistui hienosti. Vaikka aikataulu oli erittäin tiukka, suunnittelusta käyttöönottoon kymmenen kuukautta, Maintpartner pysyi sovitussa aikataulussa. Laitteiden käyttöönotto tapahtui sujuvasti ja työt tehtiin täysin ilman tapaturmia. Kaiken kaikkiaan olemme erittäin tyytyväisiä Maintpartnerin panokseen, Nyfors sanoo.

Lisätietoja:

Maintpartner Suomi, palvelupäällikkö Vesa Ahola, 040 179 4125

vesa-petteri.ahola(at)maintpartner.com

 

Yara ja Maintpartner jatkavat kunnossapitoyhteistyötä Kokkolassa

18.8.2015

Maintpartner Suomi ja Yara Oy ovat tehneet kunnossapidon kolmivuotisen jatkosopimuksen, joka koskee Yaran Kokkolan tehtaita. Yara valmistaa Kokkolassa kahdessa tehtaassa mm. rehun lisäaineena käytettäviä rehufosfaatteja sekä lannoitteiden raaka-aineena käytettävää kaliumsulfaattia.

- Maintpartner on hoitanut Yaran Kokkolan tehtaiden kunnossapitoa jo useita vuosia. Edellisten sopimusten aikana yhteistyömme on koko ajan tiivistynyt ja olemme yhteistyössä kehittäneet tuotanto- ja sopimusprosesseja menestyksellisesti. Maintpartnerilla on hyvä asenne kunnossapitotoiminnan ja turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen, mikä on meille erittäin tärkeää, toteaa Yaran Kokkolan tehtaanjohtaja Tommi Hevonoja.

- Yhteistyömme perustana ovat yhteisesti sovitut prosessikuvaukset kaikista palveluista, jotka kattavat sekä mekaanisen kunnossapidon että sähkö-, kiinteistö- ja tukipalvelut.  Ne antavat hyvän pohjan tulevalle ja laajenevalle yhteistyöllemme, toteaa Maintpartnerin Kokkolan palvelupäällikkö Vesa Ahola.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Vesa Ahola, Maintpartner Oy, 040 179 4125

 

Prefere syventää kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa

24.6.2015

Prefere Resins Finland Oy ja Maintpartner Oy ovat jatkaneet Haminan tuotantolaitosta koskevaa kunnossapitosopimusta ja samalla laajentaneet yhteistyötään. Osana uutta sopimusta Maintpartner ottaa kokonaisvastuun kunnossapidosta ja sen työnjohdosta.

- Nyt solmittu sopimus on monivuotinen ja sen tavoitteena on kunnossapitotoiminnan vahva kehittäminen. Uuden toimintamallin myötä aikaisempi kunnossapidon sisäinen jako poistuu ja Maintpartner ottaa kokonaisvastuun kunnossapitotoiminnasta. Sopimus mahdollistaa meille täysipainoisen keskittymisen ydintoimintaamme, kommentoi Preferen tehdaspäällikkö Merja Porkka.

- Sopimus perustuu vahvaan yhteistyöhön ja on suuri luottamuksen osoitus kunnossapito-osaamistamme kohtaan. Kokonaisvaltaisen kunnossapitovastuun myötä meillä on parempi mahdollisuus kehittää kunnossapitotoimintaa systemaattisesti yhteisten tavoitteiden mukaisesti, kertoo palvelujohtaja Jani Muilu Maintpartnerilta.

Lisätietoja:

Merja Porkka, tehdaspäällikkö, Prefere Resins Finland Oy, 050 385 2363

Jani Muilu, palvelujohtaja, Maintpartner Oy, 040 088 5215

 

Kesä on kunnossapitoseisokkien sesonkiaikaa

10.6.2015

Kesäkuukausina teollisuudessa käy vipinä, kun huoltoseisokit alkavat. Isommat ja pienemmät seisokit työllistävät kunnossapitäjiä aina huhti-toukokuusta alkaen syksyyn asti.

-  Seisokkivalmistelut aloitetaan nykyään hyvissä ajoin ja asiakkaat tekevät resurssivarauksia etukäteen. Se antaa meille mahdollisuuden varata riittävän määrän oikeita tekijöitä kuhunkin projektiin. Henkilövalinnat tehdään sijainnin ja osaamisten mukaan, sanoo Maintpartnerin asennus- ja erikoispalvelusegmentin johtaja Jani Muilu.

Suurissa huoltoseisokeissa Maintpartner hyödyntää omaa henkilöstöään ja sen erikoisosaamista useista eri yksiköistä ympäri Suomea. Resurssijoustoa saadaan tarvittaessa käyttämällä alihankintaa ja vuokratyövoimaa.

- Meillä on laaja yhteistyöverkosto, jonka kanssa olemme toimineet jo pitkään. Kaikki asiakkaat eivät tosin salli alihankintaa tai vuokratyövoiman käyttöä, vaan seisokkihenkilöstön pitää olla toimittavan yrityksen kirjoilla, Muilu kertoo.

Maintpartnerin asennus- ja erikoispalvelusegmentti tarjoaa palveluja, jotka yleensä ovat teknisesti vaativampia kuin tavanomaiset kunnossapitotyöt ja joita tarvitaan harvemmin. Maintpartner Suomen erikoisosaajat käyvät usein projektitöissä myös muissa Maintpartner-maissa.

- Seisokkihuollot ovat tyypillisiä tilanteita, joissa erikoispalveluillamme on kova kysyntä myös muualla kuin Suomessa. Tänä vuonna meiltä on esimerkiksi Ruotsissa muutaman hengen tiimi apuna voimalaitosseisokeissa, sanoo Muilu.

Laatu ja turvallisuus ovat seisokkitöissä tärkeitä ja niihin panostetaan huolellisin valmisteluin ja erilaisin perehdytyksin.

- Teemme riskianalyysin ja kartoitamme turvallisuustilanteen ennen seisokkitöiden aloittamista. Mikäli asiakas haluaa, paikalla on seisokin ajan myös oma HSE-koordinaattorimme valvomassa.

- Turvallisesti ja muutenkin hienosti sujuneen työrupeaman lisäksi meitä ilahduttaa se, että monet asiakkaistamme haluavat samat tekijät myös seuraavaan seisokkiinsa, laadun ja turvallisuuden takia, sanoo Muilu.

Lisätietoja: Jani Muilu, palvelujohtaja, asennus- ja erikoispalvelut, Maintpartner Suomi, 0400 885 215
 

Jatkoa Synthomer Finlandin kanssa tehdylle kunnossapitosopimukselle

1.6.2015

Maintpartner Suomi on sopinut Synthomer Finland Oy:n kanssa kunnossapitoyhteistyön jatkumisesta vuosina 2015-2017. Oulussa toimiva Synthomer Finland Oy valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia styreenibutadieenilatekseja paperi- ja kartonkitehtaille pääasiassa Pohjoismaissa.

Maintpartnerin ja Synthomer Finland Oy:n yhteistyö kunnossapidossa on jatkunut katkeamattomana jo vuodesta 2009.

Lisätietoja: palvelujohtaja Markku Leinonen, 046 851 6195

 

Teollisen kunnossapidon uusi aika

25.5.2015

Ennakoivan kunnossapidon esimerkkinä hyvästä toimintatavasta käytetään usein lentokoneiden huoltotoimintaa. Korkeat turvallisuustavoitteet ja lähtöluotettavuuden maksimointi ovat johtaneet hyvään, systemaattiseen tapaan kehittää ennakoivia huolto-ohjelmia. Nykyteknologia antaa nyt mahdollisuuden myös teolliselle kunnossapidolle hypätä suoraan kehityksen kärkeen.

Manun blogi - lue lisää

 

Kunnossapitosopimus EBCC:n kanssa Puolassa

15.5.2015

Maintpartner on tehnyt Puolassa EBCC:n eli European Brakes and Chassis Components S.A.‑yhtiön kanssa kunnossapidon ulkoistussopimuksen. Sopimus koskee EBCC:n Wroclawin tehtaan koneita ja tuotantolaitteita.

Lisätietoja:

Dariusz Kowalczyk, maajohtaja, Maintpartner Puola, +48 605 606 657

EBCC valmistaa turvallisuutta edistäviä tuotteita autoteollisuudelle. EBCC tekee yhteistyötä kaikkien johtavien jarruvalmistajien kanssa. EBCC on osa ACE-konsernia, joka on listattu Varsovan pörssiin.

 

Maintpartnerille sopimus nostolaitteiden huollosta ABB:n kanssa Puolassa

12.5.2015

Maintpartner Puola ja ABB SP.z.o.o. ovat allekirjoittaneet sopimuksen nostolaitteiden huollosta ABB:n Lodzin tehtaalla. Sopimus tuli voimaan 1.3.2015.

Lisätietoja:

Dariusz Kowalczyk, maajohtaja, Maintpartner Puola, +48 605 606 657

 

Asiakastutkimuksesta arvokasta tietoa palvelun laadusta

11.5.2015

Asiakkaat arvioivat Maintpartnerin palvelutuotannon ja yhteistyön laatua sekä toimintaa kokonaisuutena helmi-maaliskuussa toteutetussa asiakastutkimuksessa.

Kokonaisuudessaan palaute oli rohkaisevaa. Sen perusteella palvelumme ovat kehittyneet entistä enemmän asiakaslähtöiseen suuntaan. Valtaosa vastaajista katsoi, että toimintamme on pysynyt ennallaan tai parantunut ja arvioi yhteistyön pysyvän ennallaan tai lisääntyvän tulevaisuudessa.

Kyselyn mukaan asiakkaat arvostavat työntekijöidemme ammattitaitoa ja päivittäistä työn tekemistä.  Palautteen perusteella lisäämme edelleen panostamme pitkän aikavälin kunnossapidon kehittämiseen ja kehitämme kunnossapitopalvelujen johtamiseen liittyviä menettelyitä, kuten raportointia ja asiakasviestintää.

Tulosten läpikäynti on menossa asiakkaiden kanssa. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa jokaiseen kohteeseen laaditaan toimenpidesuunnitelma tärkeimmiksi todettujen kehityskohteiden toteuttamiseksi.

Maintpartnerin strategian keskeisenä osana ovat palvelutuotannon laadun parantaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, joiden eteenpäin viemiseen asiakaskyselyn tulokset luovat hyvän perustan.

Lisätietoja:

Mika Riekkola, myynti- ja markkinointijohtaja, 040 739 6607

 

Maintpartner siirsi tuotantolinjan Serbiasta Puolaan

14.4.2015

Maintpartner on siirtänyt puolalaisen TELE-FONIKA Kable –yhtiön kuparikaapelituotantolinjan Serbian Zajecarista TELE-FONIKAn tehtaaseen Puolan Bukownossa. Työhön kuului sähkö- ja mekaniikkaosien purku, lastaus, kuljetus ja linjan pystyttäminen uuteen tehtaaseen.

Teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalvelujen lisäksi Maintpartner tarjoaa erilaisia asennus- ja erikoispalveluja. Niihin kuuluu mm. tuotantolaitosten ja tuotantolinjojen siirrot ja muut erikoisosaamista vaativat kunnossapitoprojektit.

Lisätietoja:

Dariusz Kowalczyk, maajohtaja, Maintpartner Puola, +48 05 606 657

 

Tom-Peter Helenius Multisite-segmentin palvelujohtajaksi

13.4.2015

Tom-Peter Helenius on nimitetty Multisite-segmentin palvelujohtajaksi ja Suomen johtoryhmän jäseneksi 13.4.2015 alkaen.

Hän on viimeksi toiminut Oy Grundfos Environment Finland Ab:n toimitusjohtajana.

Hän raportoi maajohtaja Markku Simolalle.

Lisätietoja: Markku Simola, 050 454 6605

 

Investoinnit työhyvinvointiin saadaan moninkertaisina takaisin

19.3.2015

Maintpartner on vähentänyt sairauspoissaoloja järjestelmällisellä työhyvinvoinnin edistämisellä.

Maintpartner on investoinut tehostetusti työkykyjohtamiseen jo muutaman vuoden ajan.  Taloudellinen hyöty on selkeä. Laskelmat osoittavat, että investoinnit ennakoivaan toimintaan ovat kannattavia.

- Jokainen työhyvinvoinnin parantamiseen panostettu lisäeuro tulee kuusinkertaisena takaisin. Se näkyy sairauspoissaolojen, tapaturmavakuutuksen ja työkyvyttömyysmaksun aiheuttamien kustannusten vähenemisenä, sanoo Maintpartner Suomen henkilöstöjohtaja Jari Syrjälä.

Valtaosa Maintpartnerin henkilöstöstä tekee fyysisesti raskasta työtä. Siksi työkykyriskien tunnistaminen, ennakointi ja hallinta ovat tärkeitä. Ennakoivien toimenpiteiden ansiosta Maintpartnerin sairauspoissaoloissa on aleneva suunta ja tapaturmien lukumäärä on laskenut koko ajan vuodesta 2010 lähtien, samalla läheltä piti –tilanteiden raportointi on lisääntynyt.

- Seuraamme ja analysoimme tapaturmien lisäksi kaikki läheltä piti –tapaukset, mikä on selvästi auttanut vähentämään tapaturmien määrää. Läheltä piti -tapauksista otetaan opiksi ja toimitaan ennaltaehkäisevästi.

Maintpartnerin Terveenä työssä –toimintamalli sisältää selkeät prosessit työkykyongelmien varhaiseen tunnistamiseen, työhön paluun tukeen ja työssä selviytymisen seurantaan. Koko yhtiötä koskevan kehysohjelman puitteissa jokaiselle työntekijälle laaditaan yksilöllinen työhyvinvointisuunnitelma yhteistyössä työterveyden kanssa. Suunnitelma on hyvin kohdennettua tukea, konkreettista tekemistä ja toimenpiteitä.

Ennakointi auttaa myös työkyvyttömyyden ja työstä irrottautumisen riskien hallinnassa. Työkyvyttömyysriskien tunnistamisella ja kohdennetuilla toimenpiteillä työkyvyttömyyseläkkeen keskiarvo-eläkemeno on Maintpartnerissa laskenut merkittävästi.

- Kuntoutustoimenpiteiden onnistumisprosentti on kasvanut huomattavasti. Siitä on osoituksena kuntoutettavien työuran pidentyminen noin kahdella vuodella, sanoo Syrjälä.

Hyvä työkykyjohtaminen on osa strategiaa

Maintpartnerin HR-strategia on johdettu suoraan yhtiön liiketoimintastrategiasta.

- Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi Maintpartnerin strategisista tavoitteista on kannattava kasvu. Sen varmistamiseksi luomme sellaiset olosuhteet, että yhtiöllä on käytössään tuottavaa työtä tekevä henkilöstö, terveenä ja hyvinvoivana, Syrjälä sanoo.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty roolit ja vastuut niin omalle organisaatiolle kuin strategisille yhteistyökumppaneille, joita ovat työterveys, työeläkeyhtiö ja tapaturmayhtiö. Kaikki tahot myös keräävät jatkuvasti tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

- Teemme vuosittain henkilöstökyselyn, EHSQ-toiminto tuottaa säännöllisesti erilaisia mittareita ja  saamme reaaliaikaista tietoa kenttätyön ohjausjärjestelmästä, MP Flow'sta. Tutkimme erityisesti poikkeamat, jotta voimme välittömästi puuttua asioihin ja tehdä korjaavia toimenpiteitä, Syrjälä sanoo.

 

Hankkisinko kunnossapitopalvelut kumppanilta?

maaliskuu 2015

Taloudellinen toimintaympäristö ja intensiivinen kilpailu ajavat yrityksiä etsimään mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa ja hakemaan joustoja toimintamalleihinsa. Usein yritykset päätyvät vähintäänkin harkitsemaan muiden kuin ydintoimintojensa hankkimista kumppaneilta.

Lue lisää

KunnossapitoForum: Maintpartnerilla puheenvuoroja kunnossapidon tehokkuudesta

17.3.2015

Teollisuuden kunnossapitoalan ammattitapahtuma KunnossapitoForum2015 järjestetään Tampereella 25. – 26.3.2015.  

Oman messuosaston lisäksi Maintpartnerilla on tapahtumassa kolme puheenvuoroa.

Tehokkuus-lava:

keskiviikkona 25.3. klo 11.15

Teollinen internet ja analytiikka – hypestä käytäntöön

Mika Riekkola, myynti- ja markkinointijohtaja, Maintpartner Oy

torstaina 26.3. klo 10.45

Kenttätyön tehokkuus – mobiliteetin tuomat mahdollisuudet

Laura Kauppinen, kehitysjohtaja, Maintpartner Group Oy

KunnossapitoForumin kongressi:

torstaina 26.3. klo 14.00

Jatkuva parantaminen teollisuuden kunnossapidossa

Otto Tarkiainen, johtaja, liiketoiminnan kehitys, Maintpartner Group Oy

Tervetuloa kuuntelemaan Maintpartnerin esitykset ja tapaamaan meitä osastollemme 205.

Lisätietoja:

Mika Riekkola, myynti- ja markkinointijohtaja, Maintpartner Suomi, puh. 040 739 6607

 

Maintpartnerille sopimus Ruotsin Trafikverketin kanssa

12.3.2015

Maintpartner ja Ruotsin Trafikverket ovat tehneet sopimuksen useiden tietunneleiden ja yhden sillan ohjaus-, palo- ja ympäristöjärjestelmien käytöstä ja kunnossapidosta. Tukholman, Västmanlandin ja Uppsalan lääneissä sijaitsevia tietunneleita sekä Höga kusten-siltaa koskeva sopimus on voimassa kolme vuotta, kahden plus yhden vuoden optiolla.

Maintpartner on aiemmin vastannut Tukholman Söderlänkenin tunnelin vastaavasta järjestelmästä, joten kyseessä on merkittävä sopimuslaajennus.

Lisätietoja:

Peter Jonsson, maajohtaja, Maintpartner Ruotsi, +46 708 645 642

 

MP Flow –toimintamalli lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä

26.2.2015

Maintpartnerin kehittyneeseen ICT- ja mobiiliteknologiaan perustuva MP Flow® -toimintamalli lisää palvelutuotannon laatua, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

- Maailman digitalisoituminen muuttaa myös työskentelytapoja. Palveluliiketoiminnassa asiakaspalvelun tehokkuutta ja laadukkuutta ei voi saavuttaa pitkällä tähtäimellä ilman palvelutuotannon harmonisointia ja läpinäkyvyyttä.  Siksi teimme pari vuotta sitten strategisen päätöksen kehittää kokonaan uudenlaisen, digitalisoidun toimintamallin, sanoo Maintpartner Groupin konsernikehityksestä vastaava johtaja Laura Kauppinen.

Suomessa uuden toimintamallin mukainen konsepti, MP Flow, on jo päivittäisessä käytössä. Seuraavaksi MP Flow –konsepti viedään muihin Maintpartner-maihin. Ensimmäisenä on vuorossa Ruotsi, jossa pilottikäytön valmistelut on aloitettu.

MP Flow on suunniteltu tilaus-toimitus-prosessin hallintaan sekä palvelutuotannon suunnitteluun ja toteutukseen.  Konseptiin kuuluu koko prosessi työtilauksista työnsuunnitteluun, resurssienhallintaan, työn suorittamiseen sekä raportointiin. MP Flow yhdenmukaistaa sekä ICT-ympäristöä että päivittäisiä toimintatapoja koko yhtiössä.

Kentällä työskentelevä henkilöstö käyttää MP Flow'ta älypuhelinten ja muu henkilöstö tietokoneiden kautta.

- MP Flow'lla tavoitellaan ennen kaikkea asentajien työn sujuvuutta. Ratkaiseva tekijä tässä on hyvä työn ja resurssien suunnittelu. Se varmistaa, että oikeat tekijät, joilla on työn vaatima osaaminen, ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Työtä tehdessään asentajilla on älypuhelimissaan oikea tieto esimerkiksi laitehistoriasta ja ohjeista. He myös raportoivat puhelimella sekä työn tehdyksi että siihen liittyvän loppuraportoinnin reaaliaikaisesti, Kauppinen sanoo.

Asiakkaat hyötyvät MP Flow'sta laadukkaampien ja tehokkaampien palvelujen toteutusmallien ansiosta. Flow-portaalin kautta he voivat tehdä tilauksia, katsoa miten eri työtilaukset etenevät ja myöskin seurata kunnossapitopalveluihin liittyvien tunnuslukujen kehittymistä.

- Nykyteknologia tuottaa jatkuvasti uusia teknisiä ominaisuuksia, joita voimme hyödyntää MP Flow –toimintatavan ja järjestelmän kehittämisessä. Lisäämme järjestelmään jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia. MP Flow sekä MP Value Elements - palvelumme muodostavat yhdessä ainutlaatuisen konseptin alallamme, Kauppinen toteaa.

Lisätietoja: Maintpartner Group, Laura Kauppinen, 045 264 6686

 

Maintpartner ja E.ON Värme sopimukseen Ruotsissa

13.2.2015

Maintpartner ja E.ON Värme AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen E.ONin Norrköpingin ja Örebron lämpö- ja kaukolämpölaitosten kunnossapidosta. Sopimuksen tavoitteena on parantaa laitosten käytettävyyttä ja turvallisuutta kunnossapitoa järjestelmällisesti kehittämällä. Sopimus tulee voimaan 1.4.2015 ja on voimassa kolme vuotta yhden vuoden optiolla. E.ONilla on selkeä tavoite kehittää kunnossapitoaan maailmanluokan tasolle.

Maintpartnerin tehokkaaseen kunnossapitoon kehittämät digitaaliset prosessit ja työkalut, MP Flow –järjestelmä, on tärkeä osa tätä muutosta.

- Olemme ylpeitä E.ONin meille osoittamasta luottamuksesta ja odotamme innolla saada olla mukana E.ONin kunnossapidon kehittämisessä, sanoo Peter Jonsson, Maintpartner AB:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja:
Peter Jonsson, toimitusjohtaja, Maintpartner AB, +46 708 645 642

 

Manu Skyttä nimitetty MP IN –liiketoiminnan vetäjäksi

2.2.2015

Maintpartner käynnistää uuden liiketoimintayksikön, joka vastaa MP IN –konseptin konserninlaajuisesta kehityksestä, myynnistä ja toimituksesta.

MP IN –yksikön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Manu Skyttä 1.4.2015 alkaen. Hän raportoi Otto Tarkiaiselle.

Manulla on vahva tausta palveluliiketoiminnasta Finnairilla ja viimeksi Wärtsilässä. Olemme iloisia saadessamme Manun tiimiimme tukemaan meitä tavoitteessamme tarjota teollisuuden palveluita maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja:

Otto Tarkiainen, Executive Vice President, Business Development, Maintpartner Group, 040 176 3112

 

Maintpartner on mukana KunnossapitoForum 2015 -tapahtumassa

29.1.2015

Teollisuuden kunnossapitoalan ammattitapahtuma KunnossapitoForum2015 järjestetään Tampereella 25. – 26.3.2015. kuva167Joka toinen vuosi järjestettävä KunnossapitoForum jatkaa Tehdaspalvelu-messujen perinteitä, mutta keskittyy enemmän kunnossapitoalan ytimeen ja asiantuntijuuteen.

Maintpartner on mukana tapahtumassa omalla osastolla. Tule tutustumaan tuotteistettuihin Value Elements –palveluihimme, joista voidaan moduleittain rakentaa sopivia kokonaisuuksia kullekin asiakkaalle. Uudistetun palvelutarjooman lisäksi olemme ottaneet kenttätyössä käyttöön digitalisoidun MP Flow- toimintamallin, joka lisää palvelutuotantomme tehokkuutta entisestään. MP Flow'n asiakasportaalin kautta asiakkaat voivat tehdä tilauksia ja seurata tilausten etenemistä online.

Tule tutustumaan palveluihimme - tavataan Tampereella!

Lisätietoja:

Mika Riekkola, myynti- ja markkinointijohtaja, Maintpartner Suomi, puh. 040 739 6607

 

Uusi kunnossapitokonsepti MP IN parantaa asiakkaiden tuottavuutta

26.1.2015

Maintpartner on menestyksekkäästi kehittänyt palveluja ja työkaluja, kuten MP Value Elements ja MP Flow, jotka muodostavat ainutlaatuisen konseptin alallamme. Parhaillaan olemme kehittämässä kunnossapitokonseptia, joka on suunniteltu parantamaan asiakkaidemme kannattavuutta varmistamalla ja lisäämällä tuotannon toimintavarmuutta. MP IN –konsepti on täysin tuotteistettu ja se voidaan ottaa käyttöön lähes missä tahansa maailmassa.

MP IN –konseptiin kuuluvat tärkeimmät MP Value Elements –palvelut, kenttätyön ohjausjärjestelmä MP Flow, toimintajärjestelmämme sekä uutena ominaisuutena edistyneet simulaatioanalyysityökalut. Edellä mainittujen elementtien yhdistelmä takaa, että kohentunut kannattavuus tuo asiakkaillemme lisäarvoa.

- Uskomme vahvasti, että MP IN –konsepti tukee tavoitettamme tarjota teollisuuden palveluita maailmanlaajuisesti, sanoo Otto Tarkiainen, joka vastaa Maintpartner-konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

MP IN –konsepti tuodaan markkinoille vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana.

Lisätietoja:

Otto Tarkiainen, Executive Vice President, Business   Development, Maintpartner Group, 040 176 3112

 

Martin Grotenfelt nimitetty Maintpartner Groupin talousjohtajaksi

12.1.2015

Martin Grotenfelt on nimitetty Maintpartner Groupin talousjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2015 alkaen.

Martinilla on yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus talouden, strategian ja pääomasijoittamisen alueilta. Ennen Maintpartneria hän toimi osakkaana Intera Partners –yhtiössä. Hän on työskennellyt myös Altor Equity Partnersissa ja Boston Consulting Groupissa.

- Maintpartnerilla on kannattavaan kasvuun tähtäävä strategia. Martinilla on vahva kokemus yritysten kehittämisestä ja niiden suorituksen nostamisesta seuraaville tasoille. Olemme iloisia saadessamme Martinin tiimiimme, sanoo konsernijohtaja Johan Westermarck, Maintpartner Group.

Nykyinen talousjohtaja Teppo Talvinko jatkaa Maintpartner Suomen ja Viron talousjohtajana. Hän on myös Maintpartner Suomen johtoryhmän jäsen ja raportoi maajohtaja Markku Simolalle.

Lisätietoja:

konsernijohtaja Johan Westermarck, Maintpartner Group, 050 339 7972

 

Asiakkaalle koituvan arvon luominen ja kannattava kasvu vuoden 2015 strategian kehyksenä

7.1.2015

Teollisuuden kunnossapitopalvelujen tuottaminen on jatkossakin Maintpartnerin toiminnan ydin. Kasvun osalta strategiamme pysyy ennallaan: tavoitteena on tasainen, kannattava kasvu.  Pari vuotta sitten käynnistimme kaksi merkittävää hanketta, joista toinen on kenttätyön ohjausjärjestelmä MP Flow ja toinen tuotteistetut MP Value Elements –palvelut. Niiden ansiosta voimme nyt tuottaa tehokkaita ja laadukkaita palveluja läpinäkyvästi. Aiomme jatkaa samalla innovatiivisella tiellä ja keskittyä entistä enemmän asiakkaalle koituvan arvon luomiseen. Siinä meitä auttavat jatkuva parantaminen ja systemaattinen palvelujen ja toiminnan kehittäminen.

Lisätietoja: konsernijohtaja Johan Westermarck, 050 339 7972