Uutiset 2011

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartnerilta kokonaisvaltaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Fortumille Puolan Czestochowaan

24.11.2011

Maintpartner ASI Sp. z o.o. ja Fortum Power and Heat Poland Sp. z o.o ovat tehneet kumppanuussopimuksen, jonka mukaan Maintpartner toimittaa kokonaisvaltaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Fortumin Czestochowassa sijaitseville Dejtanan ja Brzeźnickan voimalaitoksille. Sopimus tulee voimaan 1.12.2011. Maintpartnerin toimittamiin palveluihin kuuluvat voimalaitosten käyttö ja kunnossapito sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) polttoaineen syöttö. Maintpartnerin palvelukseen siirtyy 28 työntekijää.

"Kumppanuus Maintpartnerin kanssa on meille tärkeä virstanpylväs. Sopimuksen myötä jatkamme valitsemallamme tiellä keskittyen CHP-tuotantoon ja sitä tukeviin toimintoihin. Olen erittäin ilahtunut siitä, että saimme Maintpartnerin kumppaniksemme toteuttamaan tätä", sanoo Mikael Lemström, Fortum Power and Heat Poland -yhtiön toimitusjohtaja.
Sopimus on merkittävä Maintpartnerille Puolassa. Maintpartner on sitoutunut laitosten käyttö- ja kunnossapitoprosessien jatkuvaan parantamiseen.

"Sopimus myös vahvistaa yhteistyötä, jota yhtiömme tekevät Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi saimme nyt jalansijan Puolan energiasektorilta, missä on runsaasti potentiaalia", sanoo Maintpartner ASIn toimitusjohtaja Jouko Latvakangas.
Lisätietoja:
Potr Gornic, johtaja, tuotanto ja jakelu, Fortum Power and Heat Poland, +48 60 6257 311
Jari Rahtu, voimalaitoksen päällikkö, Fortum Czestochowa, +48 50 2300 271
Jouko Latvakangas, maajohtaja, Maintpartner Puola, +358 50 453 2760, +48 60 560 6822
Grzegorz Siodlowski, johtaja, Maintpartner Puola, +48 66 348 6217

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Puolassa Fortum harjoittaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua sekä yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. Fortum Puolan henkilöstömäärä on noin 1000 ja liikevaihto noin PNL 900 miljoonaa.

Maintpartner ASI Sp. z o.o.kuuluu Maintpartner-konserniin, joka on johtava teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalvelujen toimittaja Itämeren alueella. Maintpartner ASIn henkilöstömäärä on noin 200 ja vuotuinen liikevaihto noin PLN 25 miljoonaa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.com.

 

Maintpartner Teollisuuden KPP Oy:n pääomistajaksi

11.10.2011

Maintpartner on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa oululaisen Teollisuuden KPP Oy yhtiön osake-enemmistön.
Teollisuuden KPP Oy on keskittynyt tarjoamaan erikoiskunnossapitopalveluja erityisesti kappaletavara- ja prosessiteollisuuteen sekä julkishallintoon. Kunnossapitopalvelujen lisäksi KPP tuottaa koneiden, tuotantolinjojen ja tehtaiden muuttoja sekä tuotantolaitteiden perusparannuksia ja modernisointeja. Palveluvalikoimaan kuuluvat lisäksi laaja-alaisesti nosturi- ja kalibrointipalvelut. Yhtiön palveluksessa on noin 80 henkilöä ensisijaisesti Oulussa, Vaasassa, Raumalla, Turussa sekä Nurmijärvellä.

Yritysosto on Maintpartnerin kansainvälisen kasvustrategian mukainen ja ensimmäinen askel toiminnan systemaattisessa laajentamisessa erikoiskunnossapidon alueelle. "Teimme keväällä strategisen päätöksen täydentää palvelutarjontaamme ja ryhtyä aktiivisesti tarjoamaan nykyisen kunnossapito- ja käyttöliiketoiminnan tueksi erikoiskunnossapidon palveluita. Näille palveluille on selkeästi kysyntää kaikissa toimintamaissamme. Tietyissä tapauksissa selkeiden tekniikka-alueiden yksittäisten palveluiden merkitys kokonaispalvelutarjonnassamme voi muodostua erittäinkin merkittäväksi" sanoo Maintpartner Group Oy:n konsernijohtaja Tuomo Rönkkö.

Maintpartner konsernin erikoispalvelut -liiketoiminnasta vastaavan johtajan Tommi Kajasojan mukaan "KPP:llä tulee olemaan merkittävä osuus koko Maintpartnerin palvelutarjoaman edelleen kehittämisessä. Tämän yrityskaupan myötä saamme mahdollisuuden viedä KPP:n tuotteistettuihin palvelukokonaisuuksiin perustuvan toimintamallin muihin maihin. Suomessa saamme erinomaisen jalustan erikoispalveluille. Ensimmäistä kertaa meillä on mahdollisuus tarjota asiakkaillemme omasta takaa palveluita, joita olemme tähän asti ostaneet kolmansilta osapuolilta. Tämä vahvistaa asemaamme kokonaisratkaisujen ja -toimitusten tuottajana."

"Teollisuuden KPP Oy:lle strateginen kumppanuus Maintpartnerin kanssa mahdollistaa ja nopeuttaa erikoiskunnossapidon palvelutarjooman merkittävän laajentamisen sekä avaa oven toiminnan kansainvälistymiselle", toteaa Teollisuuden KPP Oy:n toimitusjohtaja Ari Alanen.

Lisätietoja:
Tommi Kajasoja, johtaja, erikoispalvelut, Maintpartner Group Oy, puh. 046 851 5963
Ari Alanen, toimitusjohtaja, Teollisuuden KPP Oy, puh. 043 216 0300

Maintpartner Group on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yhtiö. Olemme tuotantoprosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita, autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Tavoitteemme on olla Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys. Henkilöstön määrä on noin 1700 ja vuotuinen liikevaihto noin 150 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Teollisuuden KPP Oy tuottaa tuotantokoneiden ja -laitteiden mekaanisia-, sähkö-, automaatio- sekä nosturikunnossapitopalveluja. Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Oulussa, Vaasassa, Seinäjoella, Raumalla, Turussa ja Nurmijärvellä. Henkilöstön määrä on noin 80 ja vuotuinen liikevaihto noin 6 miljoonaa euroa. Teollisuuden KPP:n omistavat yhtiön toimiva johto sekä Maintpartner Group. Lisätietoja osoitteessa www.kpp.fi.

 

Maintpartner aloittaa erikoiskunnossapitopalvelut -liiketoiminnan

11.10.2011

Maintpartner teki keväällä strategisen päätöksen täydentää palvelutarjontaansa ja ryhtyä aktiivisesti tarjoamaan nykyisen kokonaiskunnossapitoliiketoiminnan tueksi erikoiskunnossapidon palveluita. Näille palveluille on selkeästi kysyntää kaikissa toimintamaissamme ja joissain maissa selkeiden tekniikka-alueiden yksittäisten palveluiden merkitys kokonaispalvelutarjonnassa on erittäinkin merkittävä. Tulevaisuuden visiomme on pystyä tarjoamaan teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluita "yhden pysäkin" -periaatteella ja näin vahvistamaan asemaamme kokonaisratkaisuiden tuottajana ja kumppanina. Erikoiskunnossapitopalveluiden toiminta jakautuu kahteen pääryhmään; palvelut ja ratkaisut, esimerkiksi työstökone- ja nosturihuollot.

Tommi Kajasoja on nimitetty vastaamaan erikoispalvelut liiketoiminnasta Maintpartner konsernissa. Tehtävässään hän raportoi konsernijohtaja Tuomo Rönkölle.
Suomessa eri erikoiskunnossapitopalvelut on alkuvaiheessa keskitetty eri paikkakunnille. Palvelut tarjotaan Maintpartnerin tytäryhtiön Teollisuuden KPP:n kautta.

Lisätietoja:
Tommi Kajasoja, johtaja, erikoispalvelut, Maintpartner Group Oy, puh. 046 851 5963

 

Uudet kokonaiskunnossapitokumppanit Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:lle Harjavaltaan

3.10.2011

Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy ovat allekirjoittaneet kokonaiskunnossa-pitoa koskevan kumppanuussopimuksen Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n kanssa. Kolmivuotinen sopimus koskee Harjavallan Suurteollisuuspuiston voimalaitosta ja tulee voimaan 1.1.2012.

Maintpartner ja Insta ovat sitoutuneet voimalaitoksen kunnossapitotoimintojen ja tuotantoprosessien tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen yhdessä STEPin kanssa.

- Maintpartnerin ja Insta Automationin tulo kunnossapitokumppaneiksemme tukee toimintaamme teollisuuden strategisena kumppanina. Nyt allekirjoitettu sopimus sopii erinomaisesti Suurteollisuuspuistossa käyttämäämme energiapalveluiden kumppanuussopimusmalliimme, kertoo Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n toimitusjohtaja Tomi Ihalainen.

- Teimme vastaavan tyyppisen sopimuksen Boliden Harjavalta Oy:n kanssa aiemmin tänä vuonna. Nyt allekirjoitettu sopimus STEPin kanssa on merkittävä saavutus asiakaspohjamme laajentumiselle ja alueelliselle toimintamallillemme Harjavallassa, kertoo Maintpartner Oy:n toimitusjohtaja Johan Westermarck.

- Sopimus osoittaa myös energiantuotannossa toimivien asiakkaiden arvostavan kykyämme toimittaa kattavasti kaikki asiakkaan tarvitsemat sähköautomaatiopalvelut. Tämä on hieno tunnustus pitkäjänteiselle kehitystyöllemme, toteaa Insta Automation Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

Maintpartner Oy:n tarjonta kattaa tuotanto- ja voimalaitoslaitosten kunnossapito- ja käyttöpalvelut sekä tuotantoprosessien tuottavuuden parantamiseen tarkoitetut palvelut. Insta Automation Oy on sähköautomaatioon erikoistunut johtava teollisuus- ja prosessiautomaation toimittaja Suomessa.

Lisätietoja:
Tomi Ihalainen, 044 701 2315 / toimitusjohtaja, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy
Johan Westermarck, 050 339 7972 / toimitusjohtaja Maintpartner Oy
Timo Lehtinen, 040 779 9414 / toimitusjohtaja Insta Automation Oy

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy on Pori Energia Oy:n ja Dalkia Ab:n yhteisyritys. Tavoitteemme on tulla asiakkaidemme ensisijaisena kumppanina nopeimmin kasvavaksi energiapalvelujen toimittajaksi Suomen teollisuudelle. Strategiamme rakentuu kolmen peruspilarin varaan, jotka ovat toimituksen laatu ja kustannustehokkuus, asiakaskeskeisyys ja ympäristötietoisuus. www.stepenergy.fi

Maintpartner Oy on osa Maintpartner Groupia, joka on Itämeren alueen johtavia teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalvelujen toimittajia. Maintpartner Oy:n henkilöstön määrä on noin 1300 ja liikevaihto noin 100 miljoonaa euroa. Maintpartner Group on CapManin hallinnoimien rahastojen ja johdon omistama yritys. www.maintpartner.fi

Insta Group Oy on kasvava ja kansainvälistyvä korkean teknologian konserni, jonka toimialoja ovat teollisuusautomaatio (Insta Automation Oy) sekä puolustus- ja turvallisuusteknologia (Insta DefSec Oy). Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 70 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 610. Konsernilla on toimipaikat Tampereella, Vantaalla, Helsingissä, Muuramessa, Oulussa, Porissa, Harjavallassa ja Varkaudessa. www.insta.fi

 

Maintpartner ja VAASAN laajentavat pohjoismaista yhteistyötään: VAASAN Sverige AB:n Fagerstan tuotantolaitoksen kunnossapito Ruotsissa siirtyy Maintpartnerille

31.8.2011

Maintpartner Ruotsi ja VAASAN-konserni ovat tehneet VAASAN Sverige AB:n Fagerstan tuotantolaitoksen kunnossapitoa koskevan ulkoistussopimuksen. Kunnossapitovastuu siirtyy Maintpartnerille 1.9.2011. VAASAN:n organisaatiosta siirtyy seitsemän henkilöä Maintpartnerille vanhoina työntekijöinä.

"Sopimus laajentaa Maintpartnerin ja VAASAN-konsernin pohjoismaista yhteistyötä. Tällä tavalla vahvistamme kunnossapitotoimintamme kehittämistä Ruotsissa. Näemme hyviä mahdollisuuksia käytäntöjen jakamiseen Suomen ja Ruotsin välillä, kun käytämme yhtä kansainvälistä yhteistyökumppania", sanoo VAASAN-konsernin Juhani Tanayama.

"Maintpartner Ruotsille avautuu nyt mahdollisuus uuden toimipisteen perustamiseen ja maantieteellisen asemamme vahvistamiseen. Nyt voimme tarjota kilpailukykyisiä palveluja myös muille asiakkaille Fagerstan alueella, sanoo Peter Revay, Maintpartner AB:n toimitusjohtaja.

Lisätietoja:
Tommi Kajasoja, Maintpartner Group Oy, 046 851 5963
Juhani Tanayama, VAASAN Group Oy, 040 716 6616

 

Uusi toimintamalli Boliden Harjavalta Oy:n kunnossapitoon

29.8.2011

Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy ovat allekirjoittaneet uuden, kokonaiskunnossapitoa koskevan kumppanuussopimuksen Boliden Harjavalta Oy:n kanssa. Sopimus astuu voimaan 1.9.2011, on kestoltaan yli viisivuotinen ja koskee Boliden Harjavalta Oy:n tuotantolaitoksia Harjavallassa ja Porissa.

Sopimus on kokonaisarvoltaan Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä. Palvelun käynnistyessä noin 120 henkilöä siirtyy liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä edelliseltä kunnossapitotoimittajalta Maintpartner Oy:n ja Insta Automation Oy:n palvelukseen.

Maintpartner ja Insta ovat sitoutuneet Boliden Harjavalta Oy:n kunnossapitotoimintojen ja tuotantoprosessien tuottavuuden merkittävään parantamiseen yhdessä Bolidenin kanssa.
Ainutlaatuiseksi uuden toimintamallin tekee se, että kaksi oman alansa huippuosaajaa, Maintpartner ja Insta, ovat liittoutuneet muodostaen kummankin yhtiön vahvuuksia hyödyntävän yhteenliittymän Bolidenin tuotantolaitosten elinkaarien aikaisempaa parempaan hallintaan. Aiemmin tällaista mallia ei ole Suomessa toteutettu tässä mittakaavassa.

- Sopimus on Maintpartnerille erittäin merkittävä ja osoittaa, että olemme teollisuuden kunnossapidon edelläkävijä Suomessa, kertoo Maintpartner Oy:n toimitusjohtaja Johan Westermarck.

- Tämän sopimuksen myötä Instan strateginen asema sähköautomaation täyden palvelun toimittajana vahvistuu edelleen. Kunnossapito täydentää erinomaisesti muita vahvoja osa-alueitamme, toteaa Insta Automation Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

- Haluamme syventää kunnossapidon osaamista valitsemalla kaksi alan huippuosaajaa kumppaneiksi. Tämä on uusi, ainutlaatuinen ratkaisu suuryhtiössä, selvittää Boliden Harjavalta Oy:n tekninen johtaja Pentti Ahola uusien järjestelyjen syitä.

Maintpartner Oy:n tarjonta kattaa tuotantolaitosten kunnossapitopalvelut sekä tuotantoprosessien tuottavuuden parantamiseen tarkoitetut palvelut.

Insta Automation Oy on sähköautomaatioon erikoistunut johtava teollisuus- ja prosessiautomaation toimittaja Suomessa.

Lisätietoja:
Johan Westermarck, 050 339 7972 / toimitusjohtaja Maintpartner Oy
Timo Lehtinen, 040 779 9414 / toimitusjohtaja Insta Automation Oy

 

Peter Revay nimitetty Maintpartner Ruotsin maajohtajaksi

29.7.2011

Peter Revay on nimitetty Ruotsin maajohtajaksi 1.8.2011 alkaen. Aiemmin Peter on toiminut Ruotsin organisaation operatiivisena johtajana.
Nykyinen maajohtaja, Tommi Kajasoja, jatkaa konsernin liiketoiminnan kehityksestä vastaavana.

Lisätietoja: konsernijohtaja Tuomo Rönkkö, p. 050 3876 120

 

Maintpartner AB osti Jan Mårtensson EL:n

6.6.2011

Maintpartner AB on tehnyt sopimuksen Jan Mårtensson EL:n toiminnan ostamisesta. Haltuunotto tapahtui 1.6.2011. Siirtyvän henkilöstön määrä on 5.
Oston myötä Maintpartner pystyy laajentamaan palvelutarjontaansa asiakkailleen sekä nopeuttamaan tavoitettaan kasvaa Perstorpin ja koko Etelä-Ruotsin alueella.

Lisätietoja: Ruotsin maajohtaja Tommi Kajasoja / www.maintpartner.se.

 

Uusi visuaalinen ilme ja uudistetut nettisivut

12.5.2011

Maintpartner on uudistanut ilmettään vahvistaakseen palvelunsa kulmakiviä - asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta ja muutoksen toteuttamista. Uusi visuaalinen ilme perustuu teollisuuden kunnossapidon ja käytön asiantuntemukseemme.

Olemme tuotantoprosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme siten asiakkaitamme keskittymään omaan ydinosaamiseensa. Tavoitteemme on kannattava kasvu, myös kansainvälisesti, ja visiomme on olla Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys. Strategiamme, toimintatapamme ja nyt myös uusi visuaalinen ilmeemme tukevat meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Uudet elementit raikastavat ilmettä

Maintpartnerin logo on muuttunut. Uusina visuaalisen ilmeen elementteinä ovat vinoraita ja tunnuslause, jotka molemmat voidaan yhdistää logoon.

Tunnuslause "Your business. Our focus" kertoo sitoutumisestamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa ja tehdä parhaamme, jotta pystymme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin tai jopa ylittämään ne.
Uudistetut nettisivumme www.maintpartner.fi julkaistiin toukokuun puolivälissä. Toivomme sivujen tuovan aiempaa paremman käyttäjäkokemuksen ja olevan kävijöiden mieleen. Ilmeemme uudistuu vähitellen. Muun muassa opasteet, autot ja työasut saavat uuden kuosin tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:
Laura Kauppinen, Head of Corporate Development, Maintpartner Group

 

Maintpartner laajenee Puolaan ja ostaa ASI Polska -yhtiön

23.3.2011

Maintpartner on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa puolalaisen ASI Polska Sp. z o.o. -yhtiön. Myyjänä on puolalainen insinööritoimisto PROCHEM S.A.

Teollisuuden kunnossapitoyhtiö ASI Polska on keskittynyt ensisijaisesti valmistavan teollisuuden teknisten prosessien kunnossapitoon. Yhtiön palveluksessa on yli 120 henkilöä Katowicen, Gdanskin ja Varsovan alueilla.

Yritysosto on Maintpartnerin kansainvälisen kasvustrategian mukainen ja ensimmäinen askel toiminnan laajentamisessa Puolaan.

- Teimme vuosi sitten strategisen päätöksen ryhtyä aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia toiminnan käynnistämiseen Puolassa. Tämä on nyt tapahtunut. Puolassa kunnossapidon ulkoistaminen on vielä varsin uutta, ja näemme alalla merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Maintpartner toimittaa räätälöityjä teollisuuden palveluratkaisuja. Meillä on vahva asiakasnäkökulma, luotettavat palvelut ja kokemusta muutoksen toteuttamisesta. Uskomme, että tämä lähestymistapa luo arvoa myös asiakkaillemme Puolassa, sanoo Maintpartner Group Oy:n konsernijohtaja Tuomo Rönkkö.
PROCHEM S.A. on ollut ASI Polska Sp. z o. o -yhtiön omistaja vuodesta 2000 lähtien.

- Olemme vakuuttuneita, että samalla alalla toimiva yritys tuo lisäarvoa ASIlle ja pystyy kehittämään yhtiötä eteenpäin kansainvälisen konsernin osana, selittää Jaroslaw Stepniewski, PROCHEM S.A.:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:
Tuomo Rönkkö, konsernijohtaja, Maintpartner Group Oy, puh. 050 387 6120

Jaroslaw Stepniewski, hallituksen puheenjohtaja, PROCHEM S.A., puh. +48 22 32 60 120

Maintpartner Group on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yhtiö. Olemme tuotantoprosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita, autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Tavoitteemme on olla Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys. Henkilöstön määrä on noin 1400 ja vuotuinen liikevaihto noin 125 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

PROCHEM S.A. on yksi Puolan suurimmista insinööritoimistoista. Yhtiö on toiminut yli 60 vuotta ja on sinä aikana toimittanut palveluja yli 3000 projektiin, mukaan lukien yli 100:aan avaimet käteen rakennushankkeeseen. PROCHEM S.A. on listattu Varsovan pörssiin. Henkilöstön määrä on yli 700 ja liikevaihto noin 30 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteessa www.prochem.com.pl.
ASI Polska Sp. z o.o on teollisuuden kunnossapitoyhtiö, jonka henkilöstön määrä on yli 120 ja liikevaihto noin 5 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteissa www.asipolska.pl tai www.maintpartner.pl.

 

Avilonin Valkeakosken tuotantolaitoksen ja voimalaitoksen kunnossapito sekä voimalaitoksen käyttö Maintpartnerin vastuulle

23.2.2011

Avilon Oy:n Valkeakosken tuotantolaitoksen ja voimalaitoksen kunnossapito sekä voimalaitoksen käyttö siirtyy teollisuuden kunnossapitoyhtiö Maintpartner Oy:n vastuulle. Asiaa koskeva monivuotinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin 22.2.2011.

Maintpartner on jo syksyn 2010 aikana osallistunut sekä tuotanto- että voimalaitoksen käynnistämiseen yhdessä Avilonin oman tuotantohenkilöstön ja muiden alihankkijoiden kanssa. Yhtiö rekrytoi jo syksyllä useita kymmeniä henkilöitä kunnossapito- ja käyttötehtäviin.

- Olemme syksyn mittaan saaneet hyvän osoituksen Maintpartnerin monipuolisesta osaamisesta. Yhtiö hyödynsi rekrytoinneissaan tehtaalla ja voimalaitoksella aiemmin toiminutta henkilöstöä ja yhdisti heidät omiin laajempiin resursseihinsa. Maintpartnerin osoittama asiantuntemus sekä teollisuus- että voimalaitospuolelta luo vahvan pohjan niille odotuksille, joita meillä on kunnossapidon ulkoistamisen tehokkuudesta ja taloudellisuudesta, toteaa Avilon Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hassi.

- Nyt solmittu sopimus ankkuroi meidät vahvasti Valkeakoskelle. Perustamme sinne toimintamallimme mukaisen, eri alojen osaamisiin keskittyvän aluekeskuksen, joka palvelee myös muita lähialueen teollisuusyrityksiä, kertoo Maintpartnerin varatoimitusjohtaja Juha Lepikko.

Lisätietoja:
Avilon Oy, COO Claus Carlsen, 040 7288191
Maintpartner Oy, liiketoimintajohtaja Raimo Huhtala, 046 8515964

Avilon Oy valmistaa palonsuojakuitua ja muita viskoosikuituja Valkeakoskella sijaitsevalla tehtaallaan. Yhtiö kehittää uusia ympäristöystävällisiä ja tuotantoturvallisia kuidunvalmistusmenetelmiä ja tuotteita.

Maintpartner Oy on osa Maintpartner Groupia, joka on Itämeren alueen johtavia teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalvelujen toimittajia. Maintpartner Oy:n henkilöstön määrä on yli 1200 ja liikevaihto noin 100 miljoonaa euroa. Maintpartner Group on CapManin hallinnoimien rahastojen ja johdon omistama yritys. Lue lisää osoitteesta www.maintpartner.fi.

 

Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy ovat Boliden Harjavalta Oy:n uudet kunnossapitokumppanit

17.2.2011

Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy ovat solmineet Boliden Harjavalta Oy:n kanssa kunnossapidon aiesopimuksen. Maintpartner Oy ja Insta Automation Oy ovat muodostaneet yhteistyöryhmän kunnossapitotoimittajana. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan maaliskuun 2011 aikana.

Viisivuotinen sopimus astuu voimaan 1.9.2011 ja se perustuu kumppanuuteen.
- Sopimus on Maintpartnerille erittäin merkittävä ja osoittaa, että olemme oikealla tiellä kehittäessämme toimintamallejamme joustavampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan, kertoo Maintpartner Oy:n toimitusjohtaja Johan Westermarck.

-Tämän sopimuksen myötä Instan strateginen asema sähköautomaation täyden palvelun toimittajana vahvistuu edelleen. Kunnossapito täydentää erinomaisesti muita vahvoja osa-alueitamme, toteaa Insta Automation Oy:n toimitusjohtaja Pertti Huusko.

- Haluamme syventää kunnossapidon osaamista valitsemalla kaksi alan huippuosaajaa kumppaneiksi. Tämä on uusi, ainutlaatuinen ratkaisu suuryhtiössä, selvittää Boliden Harjavalta Oy:n tekninen johtaja Pentti Ahola uusien järjestelyjen syitä.

Maintpartner Oy:n tarjonta kattaa tuotantolaitosten kunnossapitopalvelut sekä tuotantoprosessien tuottavuuden parantamiseen tarkoitetut palvelut. Insta Automation Oy on sähköautomaatioon erikoistunut johtava teollisuus- ja prosessiautomaation toimittaja Suomessa.

Uuden sopimuksen seurauksena nykyisen kunnossapitäjän henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uusien toimittajien alaisuuteen.

Lisätietoja:
Johan Westermarck, 050 339 7972/toimitusjohtaja Maintpartner Oy
Pertti Huusko, 040 779 9410/toimitusjohtaja Insta Automation Oy