Uutiset 2013

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartnerin Kouvolan konepajaliiketoiminta ja kiinteistö Dust Control Systemsille

27.12.2013

Maintpartner Oy myy Voikkaalla sijaitsevan konepajaliiketoimintansa loviisalaiselle Dust Control Systems Oy:lle.

Sopimuksen myötä Maintpartnerin nykyiset konepajan yhdeksän henkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä DCS:lle. Ostajalle siirtyvät kaupan myötä myös konepajaan liittyvät koneet sekä niihin liittyvät varastot.

Kauppaan kuuluvat konepajarakennukset maa-alueineen.

Molemmat kaupat tulevat voimaan 1.1.2014.

Maintpartnerin Suomen maajohtaja Markku Simolan mukaan yritys- ja kiinteistökaupan myötä pyritään keskittymään käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottamiseen Kouvolan talousalueella. Samalla voidaan tehdä läheistä yhteistyötä konepajavalmistukseen keskittyvän yrityksen kanssa. Tämä vahvistaa molempien yritysten mahdollisuuksia keskittää osaaminen yritysten ydinpalveluihin.

- Nyt allekirjoitettu liiketoiminta- ja kiinteistökauppa laajentaa merkittävästi olemassa olevaa tuotantokapasiteettia, kertoo DCS:n toimitusjohtaja Ilkka Korhonen.
-Yhteistyömme Maintpartnerin kanssa jatkuu myös tulevaisuudessa tiiviinä. Kaupan myötä DCS siirtää nykyistä konepajaliiketoimintaa Loviisasta Voikkaalle kesäkuuhun 2014 mennessä.


Lisätietoja:
Maintpartner Oy, Markku Simola, Suomen maajohtaja, puh. 050 454 6605
Dust Control Systems Oy, Ilkka Korhonen, toimitusjohtaja, puh 044 730 8111

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.
Maintpartnerin henkilöstön määrä Suomessa on noin 1100 ja liikevaihto noin 120 miljoonaa euroa. Maintpartner yhtiöt kuuluvat Maintpartner Groupiin, jonka omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Dust Control Systems Oy:n toimialaa on ilmansuojelu ja siihen liittyvien laitteiden suunnittelu, valmistaminen ja kehittäminen. Yritys on perustettu vuonna 1983 ja toimii Loviisassa sekä Porissa. Dust Control Systems toimittaa erilaisia savukaasun puhdistukseen, pölynpoistoon ja kaasujen pesuun liittyviä laitteita jotka on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin. Erityisesti Dust Control Systemsin tuotteilla vähennetään teollisuus- ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjä. Lisätietoja osoitteesta www.dcs.fi

 

Laatua, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä asiakaspalveluun

11.11.2013

Maintpartner on siirtymässä Flow-aikaan. Flow tarkoittaa aivan uutta toimintamallia, jolla tehostetaan yhtiön toimintaa entisestään.

Flow on pitkälle automatisoitu kenttätoimintojen hallintaprosessi, joka hyödyntää nykyaikaista IT-sovellus- ja mobiiliteknologiaa. Flow lisää toimintojen läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja palvelun laatua.

Flow näkyy käytännön työssä esimerkiksi siten, että asentajat saavat mobiililaitteet, joiden kautta he vastaanottavat työt, kuittaavat ne tehdyiksi ja hoitavat sen kautta myös tarvittavan raportoinnin omalta osaltaan.

Asiakkaillemme Flow-järjestelmä tarkoittaa muun muassa sitä, että he voivat reaaliajassa seurata Maintpartnerilta tilaamiensa töiden edistymistä asiakasportaalin kautta. Myös raportoinnista tulee reaaliaikaisempaa ja entistä monipuolisempaa.

Siirtyminen uuteen toimintamalliin on aloitettu lokakuun lopussa ja koko yhtiö ottaa sen käyttöön vaiheittain. Flow-järjestelmää käyttöönotettaessa toimintamalli käydään läpi asiakkaiden kanssa, jotta siirtyminen käy mahdollisimman joustavasti.

Lisätietoja:
Laura Kauppinen 045 264 6686

 

 

Dariusz Kowalczyk on nimitetty Maintpartner Puolan maajohtajaksi

30.9.2013

Dariusz Kowalczyk on nimitetty Maintpartner Puolan maajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 7.10.2013 alkaen.

Hänellä on usean vuoden kokemus palvelualan liiketoiminnasta sekä puolalaisissa että kansainvälisissä yhtiöissä, joissa on toiminut eri johtotehtävissä.

Nykyinen maajohtaja Grzegorz Siodłowski siirtyy aluepäälliköksi Gdanskin alueelle.

Lisätietoja:
Johan Westermarck, konsernijohtaja, Maintpartner Group, 050 339 7972

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.

Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1650 ja vuotuinen liikevaihto noin 160 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Peter Jonsson on nimitetty Maintpartner Ruotsin uudeksi maajohtajaksi

25.9.2013

Peter Jonsson on nimitetty Maintpartner Ruotsin maajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa viimeistään maaliskuun 2014 alussa.

Peter on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Linköpingin teknisessä korkeakoulussa sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon erikoisalueenaan yritysrahoitus ja organisaatiot. Hän on toiminut 16 vuotta erilaisissa johtotehtävissä ABB-konsernissa ja viimeiset kolme vuotta Alstom Power Swedenin toimitusjohtajana.

Lisätietoja:
Johan Westermarck, konsernijohtaja, Maintpartner Group, 050 339 7972

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.

Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1650 ja vuotuinen liikevaihto noin 160 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Asiantuntemusta konsernin laajuisesti

6.9.2013

Maintpartner varmistaa teknisten prosessien käytettävyyden tuottamalla teollisuuden tarpeisiin räätälöityjä palveluratkaisuja, joita kehitämme jatkuvasti. Visiomme on olla teollisuuden kunnossapitopalvelutuotannon esikuva.

Voidaksemme paremmin täyttää lupauksemme olla maailmanluokan kunnossapidon osaaja olemme perustaneet konsernitason kunnossapidon kehitystiimin. Tiimiin olemme koonneet erikoisosaamista kaikilta niiltä alueilta, joita tarvitaan asiakkaidemme tuotantoprosessien tuottavuuden parantamiseen ja korkealaatuisten, kustannustehokkaiden kunnossapitotoimintojen johtamiseen. Kunnossapidon kehitystiimimme osa-alueisiin kuuluvat mm. ehkäisevä kunnossapito, mittaava kunnossapito sekä kunnossapidon johtaminen ja analysointi.

Kunnossapidon kehitystiimi tarjoaa asiantuntemustaan kaikille eri Maintpartner-maissa toimiville asiakkaillemme. Tiimiä johtaa Otto Tarkiainen.

Lisätietoja:
Otto Tarkiainen, johtaja, palvelut ja hankinta, 040 176 3112

 

Maintpartnerille merkittävä vesivoiman käytön ja kunnossapidon ulkoistussopimus

19.8.2013

Maintpartner ja Fortum ovat solmineet kolmivuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen Fortumin Oulujoen ja Imatran alueen vesivoimalaitoksia koskien.

Sopimuksen myötä Fortumin vesivoimalaitosten paikallinen käytön ja kunnossapidon henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Maintpartnerille 1.12.2013 alkaen. Oulujoen alueella siirtyvää henkilöstöä on 34 ja Imatralla 19. Fortumille jää edelleen paikallisesti myös omaa henkilöstöä, joka keskittyy vesivoimalaitosomaisuuden hallintaan, paikalliseen sidosryhmäyhteistyöhön sekä vesivoiman investointiprojekteihin.

-Fortumin kanssa allekirjoitettu sopimus on merkittävä askel Maintpartnerille laajentuessamme niin vesivoimalaitosten paikalliskäyttö- ja kunnossapitopalveluissa kuin projekti- ja asennuspalveluissa eritoten Pohjoismaissa, kertoo Maintpartnerin varatoimitusjohtaja Juha Lepikko.

Lisätietoja:
Juha Lepikko, varatoimitusjohtaja, Maintpartner, puh. 050 453 2035

 

Maintpartner Ruotsiin uusi organisaatio

12.6.2013

Maintpartner Ruotsin myyntiorganisaation ja operatiivisen toiminnan vahvistamiseksi on tehty seuraavat nimitykset:


Peter Revay ottaa vastuulleen myynti- ja markkinointipäällikön tehtävät.

Anders Mötsch toimii operatiivisena johtajana ja vastaa alueiden operatiivisesta toiminnasta.


Johan Westermarck hoitaa toistaiseksi Maintpartner Ruotsin maajohtajan tehtäviä oman toimensa ohella.

Lisätietoja: Johan Westermarck 050 339 7972

 

Fortaco tehostaa kunnossapitoaan Virossa yhteistyöllä Maintpartnerin kanssa

6.5.2013

Maintpartner ja Fortaco ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen kunnossapidon palvelusopimuksen. Sopimus astuu voimaan 3.6.2013 ja koskee Fortaco Narvan tuotantolaitosta. Yksikön nykyinen kunnossapitohenkilöstö siirtyy edelliseltä palveluntarjoajalta Maintpartnerille vanhoina työntekijöinä.

- Haluamme jatkaa tuotannon kokonaistehokkuuden kehittämistä ja tuotantokoneiden käytettävyyden systemaattista parantamista tuotantolaitoksellamme Narvassa valitsemalla tähän erikoistuneen alan osaajan kumppaniksemme, valottaa Fortacon Suomen ja Baltian toiminnoista vastaava johtaja Tomas Forsgård yhteistyösopimuksen taustaa.

- Sopimus on merkittävä askel Maintpartnerille laajentuessamme Virossa. Sopimus on myös ensimmäinen kokonaisvaltainen kunnossapitosopimus, joka koostuu yksinomaan tuotteistetuista kunnossapidon osakokonaisuuksista eli Value Elements palvelutuotteistamme, kertoo Maintpartner Groupin Baltian liiketoiminnasta vastaava johtaja Tommi Kajasoja.

Lisätietoja:
Tomas Forsgård, 050 558 0030 / Johtaja, Suomi ja Baltia, Fortaco
Tommi Kajasoja, 046 851 5963 / Johtaja, Myynti & Markkinointi, Maintpartner Group Oy


Fortaco on Euroopan suurin konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Yhtiön päätuotteita ovat vaativat hitsatut ja koneistetut komponentit, asennusvalmiit työkoneiden ohjaamot sekä koneiden ja laitteiden loppukokoonpanot muun muassa maailman johtavimmille konepajasektorin OEM-valmistajille. Yhtiö työllistää noin 2 600 henkilöä 11 toimipisteessä Suomessa, Puolassa, Virossa, Unkarissa ja Slovakiassa. Pro forma -liikevaihto vuonna 2012 oli 250 miljoonaa euroa.
Lisätietoja osoitteessa www.fortacogroup.com

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.
Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1650 ja vuotuinen liikevaihto noin 160 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot.
Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Maintpartner vahvistaa konsernitoimintoja

29.4.2013

Maintpartnerin konsernitoimintojen ja myyntitoiminnan vahvistamiseksi on tehty seuraavat nimitykset 1.5. 2013 alkaen.

Johan Westermarck  jatkaa konsernijohtajana ja jättää Suomen maajohtajan tehtävät. Suomen maajohtajaksi on nimitetty Markku Simola. Etelä-Suomen liiketoimintajohtajaksi Markku Simolan tilalle on nimitetty Markku Leinonen.

Tommi Kajasoja on nimitetty Maintpartner-konsernin markkinoinnista ja myynnistä vastaavaksi johtajaksi.  Hän jatkaa myös Baltian ja Expert Services toiminnan kehityksestä vastaavana johtajana. Juha Lepikko on nimitetty johtamaan konsernin liiketoiminnan kehitystä ja haltuunottoprojekteja. Hänellä on vastuulla myös Maintpartner Suomen myynti, QE-toiminta ja haltuunottoprojektit.

Lisätietoja:

Johan Westermarck, konsernijohtaja, 050 339 7972
 

Maintpartner valittiin Vuoden palveluntoimittajaksi

14.3.2013

Boliden Kokkola on valinnut Maintpartnerin Vuoden palveluntoimittajaksi.

Tunnustuspalkinnon perusteluissa mainitaan Maintpartnerin esimerkillinen suhtautuminen työn turvallisuuteen, sillä sekä työnjohto että työntekijät ovat hyvin perehtyneitä turvallisuusasioihin. Myös työn laatu sekä selkeä laskutus saivat kiitosta, samoin se, että Maintpartner pystyy nopeasti vastaamaan pikaisiinkin lisäresurssitarpeisiin. Valintaperusteissa arvostettiin myös Maintpartnerin pitkää kokemusta tehdasympäristössä toimimisesta, sen todettiin näkyvän mm. itsenäisenä ongelmanratkaisukykynä.


- Tämä palkinto on hieno saavutus. Se kannustaa meitä ja on osoitus siitä, että olemme kehittäneet asioita oikeaan suuntaan, sanoo Maintpartnerin Länsi-/Pohjois-Suomen liiketoimintajohtaja Helinä Marjamaa.

Maintpartner on myös aiemmin saanut tunnustusta toiminnastaan Boliden-yhtiöissä, kun Boliden Harjavalta valitsi Maintpartnerin vuoden 2012 Huippukumppaniksi.

Lisätietoja:
Helinä Marjamaa, Maintpartner Oy, 043 820 0942

 

Maintpartner laajenee Puolassa

11.2.2013

Maintpartnerin puolalainen tytäryhtiö Maintpartner ASI Sp. z o.o. on ostanut 75 % Rubo Operator Sp. z.o.o. -yhtiöstä.

Loput 25 % yhtiöstä jää myyjälle, Rubo Sp z o.o. -yhtiölle. Rubo-yhtiöiden päätoimialueena on telineiden valmistaminen, vuokraus, myynti ja telineasennukset.

Rubo Operator toimittaa Gdynian telakka-alueella toimiville yrityksille sopimuspohjaisia käyttö- ja kunnossapitopalveluja. Yhtiön toimialaan kuuluvat myös erikoispalvelut kuten esimerkiksi nosturihuollot. Rubo Operatorin henkilöstön määrä on noin 90.

- Kauppa tukee Maintpartnerin strategista tavoitetta kasvaa Itämeren alueella ja on tärkeä askel asemamme vahvistamisessa Puolassa, sanoo Grzegorz Siodłowski, Maintpartner Puolan maajohtaja.

- Haimme mahdollisuuksia kehittää toimintaamme ja laajentaa palvelujamme uusille alueille. Uskon, että Maintpartnerin avulla tämä toteutuu, sanoo Bogdan Szpilman, Rubon omistaja.

Lisätietoja:
Grzegorz Siodłowski, Maintpartner Puola, +48 663 486 217
Bogdan Szpilman, Rubo, +48 502 501 500

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.
Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1750 ja vuotuinen liikevaihto noin 150 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa
www.maintpartner.com.

Maintpartnerin henkilöstön määrä Puolassa on noin 250 ja liikevaihto noin PLN 35 miljoonaa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.pl.

 

Yrityskauppa Ruotsissa: EAutomation Maintpartnerille

6.2.2013

Maintpartner on ostanut Karlskogassa, Ruotsissa, sijaitsevan EAutomation AB:n liiketoiminnan.

Kauppa vahvistaa Maintpartnerin tavoitetta tulla Ruotsin johtavaksi kunnossapidon kumppanuusyhtiöksi.

- Yhdessä EAutomationin kanssa osaamisalueemme ja palveluvalikoimamme laajenevat, mikä tuo lisäarvoa sekä asiakkaillemme, työntekijöillemme että omistajillemme, sanoo Maintpartner AB:n toimitusjohtaja Peter Revay.

EAutomation tarjoaa sähkö- ja automaatioratkaisuja mm. teollisuudelle ja kiinteistöille. Henkilöstön määrä on noin 10 ja liikevaihto noin SEK 14 miljoonaa.

Lisätietoja:
Peter Revay, toimitusjohtaja, Maintpartner AB, +46 (0)10-480 72 77
Björn Karlsson, toimitusjohtaja, EAutomation AB, +46 (0)73-370 81 81

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.

Henkilöstön määrä Ruotsissa on noin 300 ja liikevaihto noin SEK 350 miljoonaa. Maintpartner yhtiöt kuuluvat Maintpartner Groupiin, jonka omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.se.