Uutiset 2014

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartnerin HSEQ on erinomaista

30.12.2014

Maintpartnerin työterveys, turvallisuus, ympäristövastuullisuus ja laaduntuottokyky ovat erinomaisella tasolla. Tämän totesi puolueeton ulkopuolinen arvioija HSEQ-klusteri.

Maintpartner Suomen työterveyden, työturvallisuuden (HS), ympäristövastuullisuuden (E) ja laaduntuottokyvyn (Q) arviointi toteutettiin loppuvuodesta 2014. Arvioinnin tehnyt HSEQ-klusteri esitti Maintpartnerin hyväksytyksi ilman poikkeamia.

Arviointiryhmä toteaa loppuraportissaan mm. seuraavaa:
"Maintpartner oli valmistautunut arviointiin erinomaisesti ja kaikkiin arviointikohtiin löytyivät evidenssit helposti. Johtamisen taso oli erinomaista. Yrityksellä on toimiva ja monipuolinen havainnointisovellus (intra) kaikille HSEQ-havainnoille ja sovelluksen avulla voidaan tarkastella tapahtumia, luokituksia ja korjaavia toimia. Yritys oli kiinnostunut kaikista kehittämismahdollisuuksista, joita arvioinnissa nousi esiin ja kohdekäynneillä tehtiin myös HSEQ-arviointia täydentäviä sisäisiä huomioita, jotka vievät yritystä eteenpäin."

Maintpartnerin kokonaispistemäärä on 531 pistettä, jolla yhtiö sijoittuu HSEQ-klusterin tilastossa kaikkien toimialojen kolmanneksi parhaaksi ja 'Muu tekninen palvelu' –sarjan ensimmäiseksi.

HSEQ-arviointimenettelyn tarkoituksena on parantaa yritysten osaamista HSEQ-asioissa, kannustaa yrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen, nostaa johtamisen tasoa ja auttaa toimittajavalinnoissa.

Lisätietoja:

Maintpartner Suomi, kehityspäällikkö Saija Pottala, 043 820 0064

 

Maintpartnerin menettelytapaohje on julkaistu

19.12.2014

Maintpartner on ottanut käyttöön menettelytapaohjeen (Code of Conduct), joka koskee kaikkia konsernin yhtiöitä ja työntekijöitä. Ohje on osa Maintpartner Way –toimintajärjestelmää.

Ohje perustuu yhteisiin arvoihimme, jotka ovat asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja muutoksen toteuttaminen. Menettelytapaohjeen pääkohdat ovat lupausten pitäminen, kunnioituksen osoittaminen, ammattiylpeys ja ammattitaidon arvostaminen, selkeä viestintä ja eettinen tinkimättömyys.

Tutustu ohjeisiin tästä.

Lisätietoja: maajohtaja Markku Simola, 050 454 6605

 

Maintpartner siirtyy asiakaskohtaiseen toimintamalliin

1.12.2014

Maintpartner uudistaa rakennettaan ja siirtyy asiakaskohtaiseen toimintamalliin, joka on suunniteltu asiakkaiden erilaisten tarpeiden mukaan. Maintpartner keskittyy jatkossakin teollisuuden kunnossapitoon ja tarjoaa Value Elements –palveluja, joista voi moduleittain rakentaa sopivia kokonaisuuksia kullekin asiakkaalle. Kaikki palvelut ovat saatavissa yhden kontaktipisteen kautta ja asiakas hyötyy Maintpartnerin suuruuden ja laajuuden tuomista eduista.  Kenttätyön ohjausjärjestelmä MP Flow'n ansiosta palvelutuotanto on laadukasta, tehokasta ja läpinäkyvää.

Suomessa toimintamalli ja sen mukainen segmenttiorganisaatio tulevat voimaan 1.12.2014.

Maintpartner Suomen liiketoiminta jakautuu neljään segmenttiin: sopimuskunnossapito, suuret asiakkaat, multisite-asiakkaat eli saman asiakkaan useammalla paikkakunnalla tapahtuva liiketoiminta, sekä asennus- ja erikoispalvelut.

Uuden organisaation mukainen Maintpartner Suomen johtoryhmä vastuualueineen on seuraava:

Markku Leinonen, sopimuskunnossapito

Jukka Kallioniemi, suuret asiakkaat & hankinta

Markku Simola, multisite-asiakkaat

Jani Muilu, asennus- ja erikoispalvelut

Jari Syrjälä, henkilöstö & EHSQ

Teppo Talvinko, talous

Mika Riekkola, myynti ja markkinointi

Markku Simola, maajohtaja

Muissa Maintpartner-maissa uusi toimintamalli otetaan käyttöön 1.1.2015.

Lisätietoja:

Markku Simola, Maintpartner Suomi, maajohtaja, 050 454 6605

 

MP FLOW, MP VALUE ELEMENTS ja MP WAY ovat nyt rekisteröityjä tavaramerkkejä

4.11.2014

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Maintpartnerin tekemän MP FLOW, MP VALUE ELEMENTS ja MP WAY –nimien tavaramerkkihakemuksen. Nimet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tavaramerkkirekisteriin.

MP FLOW® on kenttätyön toiminnanohjausjärjestelmä, joka varmistaa hyvän suunnittelun, palvelujen johdonmukaisen toteutuksen ja tunnuslukujen seurannan. MP FLOW parantaa palvelujemme tehokkuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä.

MP VALUE ELEMENTS® ovat tuotteistettuja palvelujamme tärkeimmille teollisuuden kunnossapidon osa-alueille. Ne tuotetaan MP FLOW -järjestelmän avulla.

MP WAY®  on toimintajärjestelmämme, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden palveluliiketoiminnan tarpeisiin. MP WAY on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -järjestelmien vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:

Otto Tarkiainen, myynti- ja markkinointijohtaja, Maintpartner Group, 040 176 3112

Laura Kauppinen, kehitysjohtaja, Maintpartner Group, 045 264 6686

 

Itella valitsi Maintpartnerin yhteistyökumppanikseen kunnossapitoon

7.10.2014

Itella Posti Oy ja Maintpartner Oy ovat solmineet pitkäaikaisen kunnossapitosopimuksen, joka koskee Itellan Helsingin, Tampereen, Kuopion, Oulun, Turun ja Seinäjoen postikeskuksia sekä Vantaan logistiikkakeskusta. Sopimus sisältää kirjelajittelujärjestelmien, paketti- ja kimppukuljetinjärjestelmien sekä laatikoiden varastointijärjestelmien kunnossapitopalvelut mukaan lukien varaosahallinnan.

Kunnossapitovastuu siirtyy Maintpartnerille 1.1.2015.

-  Sopimus perustuu vahvaan yhteistyöhön ja kumppanuuteen sekä kunnossapidon palveluihimme, joilla varmistetaan toiminnan kokonaisvaltainen kehitys. Sopimus vahvistaa toimipisteitämme kaikilla seitsemällä paikkakunnalla, mikä parantaa entisestään kykyämme tarjota asiakkaillemme kunnossapidon palveluita kustannustehokkaasti ja joustavasti, sanoo Maintpartner Oy:n toimitusjohtaja Markku Simola.

-  Nyt solmittu kolmivuotinen sopimus lisää tuotannon kustannustehokkuutta ja joustavuutta mm. kokonaan uudistetun kokonaiskäytettävyyteen perustuvan raportoinnin ansiosta. Postikeskusten ja logistiikkakeskuksen kunnossapidon kustannukset joustavat sitä mukaa kuin volyymit muuttuvat, mutta korkea palvelutaso säilyy kuitenkin vakiona, sanoo Itella Oyj:n hankintajohtaja Harri Kämppä.

Lisätietoja:

Mika Riekkola, 040 739 6607, myyntijohtaja, Maintpartner Oy
Jukka Laitinen, 040 746 5921, Head of Technology Development, Itella Posti Oy

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Itella Viestinvälitys tarjoaa kirje-, paketti- ja muut postipalvelut kaikkialla Suomessa. Yrityksille se kehittää uusia monikanavaisia ratkaisuja, joilla ne tavoittavat omat asiakkaansa tuloksellisesti.

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys.

Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1800 ja vuotuinen liikevaihto noin 170 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Muutoksia Maintpartner-konsernin organisaatiossa

18.8.2014

Otto Tarkiainen ottaa vastuulleen konsernin myynnin ja markkinoinnin Value Elements –palvelujen ja palvelutarjooman kehittämisen lisäksi 1.10.2014 alkaen.

Konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Tommi Kajasoja jättää yhtiön lokakuussa.

Lisätietoja:

konsernijohtaja Johan Westermarck

 

Kunnossapidon uusi aika on alkanut – Maintpartner näyttää mallia

12.6.2014

- Digitalisoitu toimintamalli nostaa kunnossapidon uudelle tasolle ja tekee palvelutuotannosta aiempaa läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa, sanoo Maintpartner-konsernin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Tommi Kajasoja.

Maintpartner on tuonut markkinoille tuotteistetut palvelut, MP Value Elements, ja ottanut käyttöön digitalisoidun MP Flow –toimintamallin kenttätyössä.

Kuuntele, mitä hyötyjä MP Value Elements ja MP Flow tuovat – avaa video tästä.

Video on englanninkielinen.

 

EuroMaintenance 2014 onnistunut tapahtuma Maintpartnerille

14.5.2014

Maintpartnerin osastolla oli runsaasti kävijöitä kaikkina kolmena päivänä 6.-8. toukokuuta, jolloin kansainväliset EuroMaintenance 2014 –messut pidettiin Helsingissä.

Eniten kiinnostusta herättivät Maintpartnerin uuden kenttätyön toimintamallin, Flow IT:n, online-esittely sekä uudistetut Value Elements –palvelut. Messuvieraat saivat hyvän käsityksen muutoksesta, jolla Maintpartner uudistaa teollisuuden kunnossapitoa ja millaisin työkaluin ja prosessein yhtiö sen toteuttaa.

- EuroMaintenance tarjosi hyvän tilaisuuden esitellä teollisuuden kunnossapidon asiantuntemustamme laajalle kansainväliselle kävijäjoukolle. Olemme hyvin tyytyväisiä herättämästämme kiinnostuksesta, sanoo Maintpartner-konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Tommi Kajasoja.

Messuilla suoritetussa arvonnassa päävoitot osuivat seuraaville henkilöille:

Samsung Galaxy Note tabletti  - Petteri Malin

Samsung-älypuhelimet - Janne Haltamo ja Jari Saarimaa.

Muita palkintoja voittaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 16.5.2014 mennessä.

Onnittelumme voittajille ja lämpimät kiitokset kaikille messuosastollamme käyneille – te teitte tapahtumasta onnistuneen!

Lisätietoja:
Tommi Kajasoja, 046 851 5963

 

Maintpartner mukana EuroMaintenance-tapahtumassa toukokuussa

28.4.2014

Helsingin messukeskuksessa järjestetään kansainvälinen EuroMaintenance-tapahtuma, johon kuuluvat kolmipäiväinen kongressi 5.-7.5. ja messut 6.-8.5.2014. Joka toinen vuosi eri puolilla Eurooppaa järjestettävän kunnossapidon ammattilaistapahtuman teemana tänä vuonna ovat muun muassa kunnossapidolla saavutettava kilpailukyky ja asset management. Kongressiin ja messuille odotetaan kävijöiksi monipuolista joukkoa kunnossapidon ja teollisuuden päättäjiä sekä ammattilaisia.

Maintpartner on yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista ja esittelee osastollaan Value Elements-palveluja sekä kenttätyön uutta Flow IT -toimintamallia.

Tervetuloa osastollemme 6H79 katsomaan, miten Maintpartner muuttaa teollisuuden kunnossapitoa ja millaisin työkaluin ja prosessein me muutoksen toteutamme.

Lue lisää EuroMaintenance-tapahtumasta www.euromaintenance.org.

Lisätietoja:
Tommi Kajasoja, 046 851 5963

 

Teppo Talvinko nimitetty Maintpartner-konsernin talousjohtajaksi

23.4.2014

Maintpartner Group vahvistaa taloushallintoaan. Teppo Talvinko on nimitetty Maintpartner-konsernin talousjohtajaksi (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 19.5.2014 alkaen.

Tepolla on laaja kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä. Hän on toiminut suomalaisissa ja kansainvälisissä pääomasijoitus- ja pörssiyhtiöissä sekä palvelualalla että teollisuudessa. Hän tulee Maintpartnerille Ixonos-yhtiön talousjohtajan paikalta.

- Maintpartnerilla on selkeä kasvustrategia. Sen mahdollistamiseksi tarvitsemme tehokkaan business controlling -toiminnon ja vahvaa ammattitaitoa hoitamaan taloushallinnolle asetetut vaatimukset. Olemme iloisia saadessamme Tepon tiimiimme vahvistamaan taloushallintoamme, sanoo Johan Westermarck, konsernijohtaja, Maintpartner Group.

Lisätietoja:
Johan Westermarck, konsernijohtaja, Maintpartner Group, 050 339 7972

 

Maintpartner Expert Services on Satateräksen valmistamien nosturien huoltopartneri

22.4.2014

Nostolaitevalmistaja Satateräs ja teollisuuden nostolaitteiden kunnossapito- ja tarkastuspalveluja toimittava Maintpartner Expert Services ovat tehneet huoltopartnerisopimuksen.

Sopimuksen mukaan Satateräs ja sen asiakkaat voivat tukeutua nostureiden ja nostolaitteiden asennuksissa, käyttöönotoissa, takuukorjauksissa, huollossa ja kunnossapidossa myös Maintpartner Expert Servicen verkostoon.


- Suosittelemme valmistamillemme nostureille ja nostolaitteille Maintpartner Expert Servicen tarjoamaa kokonaisvaltaista kunnossapitoa, tarkastuksia ja elinkaaripalveluita, sanoo Satateräksen toimitusjohtaja Juha Paukkunen.


- Olemme iloisia voidessamme tarjota ammattitaitoista ja monipuolista osaamistamme Satateräksen huoltopartnerina. Maintpartnerilla on toimintaa maan laajuisesti, ja meillä on myös mahdollisuus tarjota tarvittaessa muitakin kuin nostureihin liittyviä kunnossapitopalveluja, toteaa Maintpartnerin aluepäällikkö Elias Viitakoski.


Maintpartner Expert Services on laitevalmistajista riippumaton toimija, joka huoltaa ja tarkastaa myös muiden valmistajien nostolaitteet.


Lisätietoja:
Maintpartner Oy, aluepäällikkö Elias Viitakoski, 040 159 9918
Satateräs Oy, toimitusjohtaja Juha Paukkunen, 0400 684 698

Maintpartner Oy on teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita ja autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Henkilöstön määrä Suomessa on noin 1150 ja vuotuinen liikevaihto noin 110 miljoonaa euroa. Maintpartner Oy on osa Maintpartner Groupia, jonka omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Satateräs Oy on nostolaitevalmistaja, jonka konepaja sijaitsee Siikaisissa Länsi-Suomessa. Myyntikonttorit sijaitsevat Siikaisten lisäksi Keravalla ja Salossa. Satateräs Oy on perustettu 1975 ja on toiminut nosturivalmistajana lähes 40 vuoden ajan. Satateräs Oy toimii läheisessä yhteistyössä komponenttitoimittaja SWF Krantechnik GmbH:n kanssa. Lisätietoja osoitteessa www.satateras.fi.

 

Maintpartnerille EN-1090 mukainen teräsrakenteiden tuotesertifiointi

1.4.2014

Maintpartner on valmistautunut teräsrakenteiden kiristyviin laatuvaatimuksiin hankkimalla EN-1090 mukaisen tuotesertifioinnin.

Kaikissa EU-maissa tuli viime vuonna voimaan rakennustuoteasetus 305/2011/EC, joka aiheuttaa muutoksia teräsrakenteiden valmistuksen, asennuksen ja korjauksen laadunvalvontaan. Asetus edellyttää teräsrakenteiden CE-merkintää, jos rakenteelle on olemassa harmonisoitu EN-standardi.

Valmistajan konepajalla tekemät teräsrakenteet tulee asetuksen mukaan CE-merkitä. Poikkeuksena on ns. pitkästä tavarasta asennuspaikalla valmistettavat teräsrakenteet. Niitä ei CE-merkitä, mutta niidenkin valmistus tulee tehdä SFS EN 1090-2 mukaan.

CE-merkinnän voi kiinnittää tuotteeseen vain, jos valmistajalla on ilmoitetun laitoksen myöntämä todistus ja valmistaja on laatinut tuotteelleen suoritustasoilmoituksen.

Inspecta Sertifiointi on arvioinut ja hyväksynyt Maintpartner Oy:n laadunvalvontajärjestelmän ja myöntänyt EN 1090 (kantavat teräsrakenteet) sisäisen laadunvalvonnan arviointisertifikaatin 4.2.2014.

Maintpartner Oy toimii valmistusluokissa EXC 1 ja EXC 2.

 

Maintpartner Suomen laboratorio- ja ympäristöpalvelut osaksi Eurofins Scientific -konsernia

21.3.2014

Maintpartner Oy ja Eurofins Scientific Finland Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Maintpartner Suomi myy laboratorio- ja ympäristöpalvelunsa kansainväliselle Eurofins Scientific -konsernille.

Maintpartner Suomen laboratorio- ja ympäristöpalveluyksikkö toimii Kokkolassa, ja sen palveluksessa työskentelee 27 henkilöä, jotka siirtyvät Eurofins Scientific Finland Oy:n palvelukseen 21.3.2014 lukien. Kokkolan laboratorioyksikkö on Suomen kansallisen akkreditointielimen FINASin akkreditoima testauslaboratorio, joka tarjoaa kemiallisia ja mikrobiologisia laboratorioanalyysipalveluita niin yritys- ja yksityisasiakkaille kuin julkisen sektorin toimijoille. Lisäksi yksikön palvelutarjontaan kuuluvat yritysten ympäristöasioiden hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelut sekä sertifioidut näytteenotto- ja mittauspalvelut.

- Meille tämä merkitsee sitä, että voimme entistä paremmin keskittyä omaan ydinliiketoimintaamme eli teollisuuden kunnossapitoon ja käyttöön. Yhteistyöllä Eurofinsin kanssa varmistamme tarvittavien laboratorio- ja ympäristöpalvelujen saatavuuden asiakkaillemme jatkossakin, toteaa Markku Simola, Maintpartner Suomen maajohtaja.

Eurofins Scientific -konsernilla on Suomessa entuudestaan kolme laboratorioyksikköä, jotka tarjoavat asiakkailleen muun muassa elintarvikkeisiin, viljoihin, rehuihin ja lannoitteisiin liittyviä laboratoriotutkimuksia, sekä lisäksi ympäristö- ja energiasektoreille kohdennettuja analyysipalveluita. Paikallisesti Suomessa tuotettujen palveluiden tarjontaa täydentää markkinoiden laajin valikoima erikoisanalytiikkaa, perustuen Eurofinsin laajaan kansainväliseen laboratorioverkostoon.

- Kokkolan yksikön ja sen ammattitaitoisen henkilöstön siirtyminen Eurofinsille vahvistaa entisestään asemaamme Suomen johtavana yksityisenä, riippumattomana ja akkreditoituna laboratorioalan toimijana. Liiketoimintakaupan myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin monipuolisemmin ja myös maantieteellisesti kattavammin, toteaa Eurofins Scientific -konsernin Suomen toiminnoista vastaava toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

Lisätiedot:

Markku Simola, maajohtaja, Maintpartner Suomi, p. 050 454 6605, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lasse Mäkelä, toimitusjohtaja, Eurofins Scientific Finland Oy, p. 040 591 5550, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Maintpartner on pohjoismainen teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluja toimittava yritys. Olemme teollisuuden ja julkisen sektorin teknisten prosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntija, joka auttaa asiakkaitaan keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Visiomme on olla toimialamme edelläkävijä ja Itämeren alueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys. Maintpartner Groupin henkilöstön määrä on noin 1800 ja vuotuinen liikevaihto noin 160 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa. Maintpartner Groupin omistavat johto ja CapManin hallinnoimat rahastot. www.maintpartner.fi.

Eurofins Scientific on johtava laboratorioanalyysipalveluiden tuottamiseen keskittynyt kansainvälinen konserni, jolla on yli 190 laboratoriota 36 eri maassa ja henkilökuntaa noin 15 000. Konserni on voimakkaassa kasvuvaiheessa, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 1,2 mrd €. Eurofins Scientificin analyysipalveluvalikoima kattaa yli 100 000 luotettavaa analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, tuoteturvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen. Suomessa Eurofins Scientific on toiminut vuodesta 2007 lukien, ja yhtiöllä on tällä hetkellä laboratorioyksiköt Raisiossa, Tampereella ja Mikkelissä. www.eurofins.fi.

 

Kunnossapidon katselmoinnilla selkeyttä kunnossapidon johtamiseen

6.2.2014

Tuotannon ja kunnossapidon tavoitteet sekä toimintamallit ovat usein muodostuneet vuosien saatossa. Yhteiskunnan muutos ja sitä kautta tuotannon tehostamistarpeet asettavat yhtälailla myös kunnossapidon johtamiselle tehostamistarpeita. Kuitenkin voi olla vaikeaa tunnistaa niitä ydinasioita, joilla kunnossapito voi tukea mahdollisimman hyvin tuotannon tuottavuustavoitteita.

Maintpartnerin tekemä kunnossapidon katselmointi antaa selkeän ja mittaroidun kuvan kunnossapidon nykytilasta sekä kunnossapidon kehityskohteista. Lisäksi katselmoinnissa verrataan katselmoitua kunnossapitoa muihin vastaavan alan kohteisiin. Katselmoinnin pohjalta on helppo rakentaa selkeä toimintasuunnitelma tuottavuuden parantamiselle.

Kunnossapidon katselmoinnin suorittavat Maintpartnerin kunnossapidon asiantuntijat hyödyntäen vakioitua katselmointipohjaa. Katselmointi perustuu haastatteluihin sekä käytettävissä olevan datan analysointiin.

Katselmointi koostuu seuraavista osa-alueista:
- tuotannon ja kunnossapidon avaintavoitteet ja haasteet
- mittarointi, raportointi ja resursointi
- tilaus-toimitusprosessi, suunniteltu kunnossapito, operatiiviset toiminnot ja häiriökorjaus
- varaosat ja tarvikkeet sekä hankinta
- turvallisuus, laatu ja ympäristö, IT-järjestelmät
- kunnossapidon kustannukset

Maintpartner on tehnyt eri teollisuuden aloille kymmeniä kunnossapidon katselmointeja, jotka ovat johtaneet selkeisiin päätöksiin ja toimintasuunnitelmiin. Kunnossapidon katselmointi on tuotteistettu Value Elements -palvelu, jonka voi tilata erillispalveluna tai se voi kuulua yhtenä osana isompaan Maintpartnerin tarjoamaan kunnossapitokokonaisuuteen.


Lisätietoja:
Heikki Iitti, puh. 040 869 1090

 

Organisaatiomuutoksia Maintpartner-konsernissa 1.2.2014 alkaen

30.1.2014

Maintpartner on panostanut tuotteistettujen Value Elements - palveluiden rakentamiseen sekä Flow IT -ratkaisun kehittämiseen tehokkaan palvelutuotannon takaamiseksi.

Value Elements -palvelujen käyttöönoton varmistamiseksi Otto Tarkiainen ottaa vastuulleen palvelutuotteiden johtamisen aina palvelujen kehittämisestä niiden tuotantoon asti. Hän vastaa Maintpartnerin palveluista, kunnossapidon kehittämisestä ja integraatioista Maintpartner-konsernissa. Juha Lepikko keskittyy Suomen ja Viron markkinointiin, myyntiin, palveluihin ja integraatioihin ja toimii Maintpartner Oy:n varatoimitusjohtajana.

Flow IT -ratkaisun kehittämisen jatkuvuuden varmistamiseksi konsernin IT-yksikköä on vahvistettu. Mauri Ratilainen on nimitetty liiketoiminnan IT-ratkaisuista vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi Laura Kauppiselle. Konsernin materiaalihallinto on siirretty Jukka Kallioniemen vastuualueelle.

Viron maayksikkö liitetään Suomen maaorganisaatioon ja liiketoimintajohtaja Markku Leinosen vastuulle.


Lisätietoja:
Johan Westermarck, 050 339 7972
Markku Simola, 050 454 6605

 

Lisää kustannustehokkuutta Value Elements -palvelutuotteilla

24.1.2014

- Olemme uudistaneet tarjontaamme uudentyyppisillä palvelutuotteilla, joita kutsumme nimellä Value Elements, kertoo Maintpartner-konsernin palveluista vastaava johtaja OttoTarkiainen.

Tuotteistettuja Value Elements -palveluja on tarjolla kaikilta tärkeimmiltä kunnossapidon, käytön ja kehittämisen osa-alueilta. Esimerkkinä voidaan mainita ennakoivaan, mittaavaan ja korjaavaan kunnossapitoon liittyvät palvelut tai tuotantoprosessien luotettavuuden parantamiseen kehitetyt palvelut.

Jokainen Value Elements -palvelu on kuvattu yksityiskohtaisesti, joten asiakkaat saavat hyvän käsityksen siitä, mistä palvelu koostuu, mitkä ovat hinnoitteluperusteet ja asiakkaan kyseisestä palvelusta saamat hyödyt.
- Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti ja asiakkaalle tuleva lisäarvo on todennettavissa ja mitattavissa. Tämä tekee kunnossapidon kustannusrakenteesta entistä läpinäkyvämpää, sanoo Tarkiainen.

Value Elements palvelutuotteista asiakkaat voivat valita itselleen parhaiten sopivat, joko vain yhden tuotteen tai useammasta palvelusta koostuvan kokonaisuuden. Moduleista koostuvaan kokonaisuuteen on vaivatonta myöhemmin lisätä uusia palveluja.
- Ensimmäiset kokonaan Value Elements -palvelutuotteista koostuvat kunnossapito- ja käyttösopimukset on jo solmittu. Ne ovat saaneet asiakkailta erinomaista palautetta, Tarkiainen sanoo.

Lisätietoja:
OttoTarkiainen, johtaja, palvelut, Maintpartner Group, 040 176 3112
Tommi Kajasoja, myynti- ja markkinointijohtaja, Maintpartner Group, 046 851 5963