Sofia Sjöström Maintpartner Ruotsin talousjohtajaksi

Sofia Sjöström on nimitetty Maintpartner Ruotsin talousjohtajaksi 7.3.2016 alkaen.

Hän on Ruotsin johtoryhmän jäsen ja raportoi Maintpartner AB:n toimitusjohtaja Peter Jonssonille sekä Maintpartner-konsernin talousjohtaja Martin Grotenfeltille.

Sofia on koulutukseltaan ekonomi. Hän on toiminut useissa taloushallinnon ja markkinoinnin tehtävissä Statoililla, Niscayahilla ja Cloettalla sekä viimeksi Head of Controlling –tehtävässä SATS ELIXIA-konsernissa.

Maintpartner on teollisuuden kunnossapidon johtavia yhtiöitä Pohjois-Euroopassa. Henkilöstön määrä on noin 1700 ja konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.

Lisätietoja:

Peter Jonsson, toimitusjohtaja, Maintpartner AB
Martin Grotenfelt, CFO, Maintpartner Group Oy

Hexionin ja Maintpartnerin kunnossapitokumppanuus jatkuu

Hexion Oy ja Maintpartner Suomiovat jatkaneet sopimustaan Hexionin Kiteen tuotantolaitoksen kunnossapidosta.

Kunnossapitokumppanuus Hexionin kanssa on alkanut Kiteellä jo vuonna 1998.

Hexion valmistaa Kiteen tuotantolaitoksellaan liimahartseja teollisuuden käyttöön.

Maintpartnerilla on vankka jalansija kemianteollisuuden kunnossapidossa. Sopimuspalveluiden lisäksi tarjoamme projekti- ja asiantuntijapalveluja.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marko Kolehmainen, Maintpartner Suomi, 0400 172 454

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta vesivoimalaitosten paikalliskäytöstä ja kunnossapidosta

Kemijoki Oy ja Maintpartner Suomi jatkavat Kemijoki Oy:n Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitosten paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimustaan. Vastuu laitosten käytöstä ja kunnossapidosta on ollut Maintpartnerilla jo vuodesta 2008 lähtien.

Maintpartnerilla on vuosikymmenien kokemus vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta. Sopimuskunnossapidon lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita myös vesivoimalaitosten perusparannuksiin ja muihin erityisprojekteihin.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marko Kolehmainen, Maintpartner Suomi, 0400 172 454

Julkaistu 20.1.2016

Nesteeltä kunniamaininta Maintpartnerille laadukkaasta ja turvallisesta työstä

Maintpartner on saanut Neste Oyj:ltä kunniamaininnan laadukkaasti ja turvallisesti tehdystä työstä Nesteen Porvoon jalostamon seisokissa 2015.

Maintpartnerilta seisokkiin osallistui noin 60 henkilöä. Pääasialliset työt koskivat koneistuksia, voitelutöitä sekä puhaltimien, pumppujen ja sähkömoottorien huoltoja. Lisäksi työntekijöitä oli varasto- ja kuljetustehtävissä sekä levypajalla hitsaustöissä ja laitekorjauksia tekemässä. Joitakin laitteita, mm. pumppuja, huollettiin Maintpartnerin Voikkaan korjaamolla.

Maintpartner sitoutui vahvasti Nesteen asettamiin turvallisuustavoitteisiin.

- Meillä turvallisuuden merkitys on erittäin tärkeällä sijalla. Turvallisen työskentelyn edistämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä ja henkilöstömme on valveutunutta ja turvallisuusasioihin paneutunutta. Tällainen asiakkaalta saatu huomionosoitus lämmittää ja tuo lisää motivaatiota, toteaa maajohtaja Markku Simola.

Lisätietoja: maajohtaja Markku Simola, Maintpartner Suomi, 050 454 6605

Julkaistu 13.1.2016