Piotr Sokalla nimitetty tekniseksi johtajaksi Maintpartner-konsernissa

Piotr Sokalla on nimitetty Maintpartner-konsernin Palvelusopimukset-liiketoiminnan tekniseksi johtajaksi 1.3.2016 alkaen.

Hänellä on pitkä kokemus sekä kunnossapidosta että tuotannosta, joissa hän on toiminut myös johtotehtävissä. Maintpartnerissa hän keskittyy operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja asiakkuuksien hallintaan.

Piotr Sokalla raportoi konsernin Palvelusopimukset-liiketoiminnasta vastaavalle johtaja Otto Tarkiaiselle.

Lisätietoja:

Otto Tarkiainen, liiketoimintajohtaja, Palvelusopimukset, Maintpartner Group, puh. 040 176 3112

Kunnossapidolla lisää energiatehokkuutta

Energiatehokkuuden paraneminen näkyy tuotantolaitoksen avainmittareissa säästöinä ja tuotannon tehokkuutena.

Maintpartnerin toimintamallin mukaisesti jokaiseen sopimuskohteeseen laaditaan kunnossapidon toimenpideohjelma, jossa on mukana esimerkiksi tuotantoprosessiin, toimintatapoihin ja kiinteistökunnossapitoon liittyviä kehitysehdotuksia. Niissä energiatehokkuudella on tärkeä osa.

- Kunnossapidon keinoin voimme auttaa asiakkaitamme saamaan säästöjä energiankulutuksessa. Siten tuemme asiakkaitamme EU:n energiatehokkuusdirektiivin noudattamisessa. Direktiivin mukaisesti suurten yritysten on tehtävä energiakatselmus neljän vuoden välein. Katselmuksissa selvitetään, mitä toimenpiteitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi. Näihin toimenpiteisiin saa apua meiltä, sanoo Maintpartner Suomen maajohtaja Markku Simola.

Sopimus Aikawa Fiber Technologies Oy:n kanssa Varkaudessa sai jatkoa

Maintpartner Suomi toimittaa kokonaiskunnossapitopalveluja Aikawa Fiber Technologies Oy:lle (AFT). Sopimus koskee AFTin Varkauden tuotantolaitosta ja on jatkoa yhtiöiden pitkäaikaiselle kunnossapitoyhteistyölle.

Aikawa Fiber Technologies (AFT) on maailmanlaajuisesti toimiva paperi- ja selluteollisuuden laitetoimittaja.

Maintpartner tarjoaa teollisuuden sopimuskunnossapidon lisäksi monipuolisia projekti- ja asiantuntijapalveluja.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marko Kolehmainen, Maintpartner Suomi, 0400 172 454

Ilmailuteollisuuden automaatioasiantuntija on monipuolinen osaaja

Karol Rojek Maintpartnerin Puolan yksiköstä toimii automaatioasiantuntijana ilmailuteollisuudessa. Hänen päivittäiseen työhönsä kuuluu koneiden korjaamista, ennakoivaa kunnossapitoa ja CNC-koneiden hienosäätöä.

- Ilmailuteollisuus on varsin kapea toimiala, jossa suurin osa automaatioon liittyvistä töistä ja parannustoimenpiteistä poikkeavat muiden teollisuudenalojen tehtävistä, toteaa Karol Rojek.

- Meitä on tiimissä kahdesta kolmeen henkilöä. Päivittäisen kunnossapidon lisäksi suunnittelemme ja toteutamme koneiden modernisointeja. Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia uusien automaatioratkaisujen kehittämiseen, jotta voisimme entisestään parantaa asiakkaamme tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta.

Pitkäaikainen yhteistyö jatkuu Surfactor Finlandin kanssa

Maintpartner ja Surfactor Finland Oy ovat allekirjoittaneet jatkosopimuksen Surfactor Finlandin Kiteen tuotantolaitoksen kunnossapidosta.

Maintpartnerin ja pinnoitepaperiliiketoimintaan keskittyvän Surfactor Finlandin yhteistyö on käynnistynyt Kiteellä vuonna 1998.

Maintpartnerilla on laaja asiakaskunta Itä- ja Keski-Suomessa eri teollisuudenaloilla. Sopimuskunnossapidon lisäksi tarjoamme monipuolisia teollisuuden kunnossapidon projekti- ja asiantuntijapalveluja.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Marko Kolehmainen, Maintpartner Suomi, 0400 172 454

Sofia Sjöström Maintpartner Ruotsin talousjohtajaksi

Sofia Sjöström on nimitetty Maintpartner Ruotsin talousjohtajaksi 7.3.2016 alkaen.

Hän on Ruotsin johtoryhmän jäsen ja raportoi Maintpartner AB:n toimitusjohtaja Peter Jonssonille sekä Maintpartner-konsernin talousjohtaja Martin Grotenfeltille.

Sofia on koulutukseltaan ekonomi. Hän on toiminut useissa taloushallinnon ja markkinoinnin tehtävissä Statoililla, Niscayahilla ja Cloettalla sekä viimeksi Head of Controlling –tehtävässä SATS ELIXIA-konsernissa.

Maintpartner on teollisuuden kunnossapidon johtavia yhtiöitä Pohjois-Euroopassa. Henkilöstön määrä on noin 1700 ja konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.

Lisätietoja:

Peter Jonsson, toimitusjohtaja, Maintpartner AB
Martin Grotenfelt, CFO, Maintpartner Group Oy