Pitkä, syvä yhteistyö on hyvä edellytys kehittää käyttö- ja kunnossapitotoimintaa – Kemijoki Oy entistä tyytyväisempi Maintpartneriin

 

Kemijoki Oy:n ja Maintpartnerin pitkä käyttö- ja kunnossapitokumppanuus on saavuttanut uuden merkkipaalun: toiminnan vastuullisuusindeksi on noussut jo neljättä vuotta peräkkäin ja asiakastyytyväisyys parantunut edellisvuodesta. Maintpartner on vastannut Kemijoki Oy:n vesivoimalaitoksista Lieksankoskella ja Pankakoskella yli kymmenen vuotta.

Kemijoki Oy tutkii vuosittain kumppanuuden kehittymistä jokaisen kahdentoista kumppaniyrityksensä kanssa. Tutkimuksessa molemmat osapuolet arvioivat kumppanuuskokemustaan sekä kumppanin että oman toiminnan osalta.

”Kumppanuusmallin vastuullisuutta arvioidaan tutkimuksessa indeksillä, joka muodostuu turvallisuusnäkökohdista, ympäristöasioista, työnantajamaineesta, kustannustehokkuudesta, ja sidosryhmäviestinnästä. Asteikolla 1–5 kumppanuusverkoston vastuullisuuden yleinen indeksiluku oli 4,3, kuten edellisvuonnakin”, kertoo johtaja Tarja Zitting-Huttula Kemijoki Oy:stä.

Parhaat arvosanat Maintpartner sai ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomioimisesta, pitkäjänteisestä kehitystyöstä sekä kustannustehokkuudesta. Kemijoki Oy:ssä ollaan tyytyväisiä Maintpartnerin paikallisiin tekijöihin ja heidän osaamiseensa. Maintpartnerin vastaajat puolestaan kiittivät erityisesti Kemijoen asiantuntijuutta, ratkaisuhakuisuutta sekä ympäristö- ja turvallisuuskeskeisyyttä.

Molemmat osapuolet arvostavat toistensa avointa yhteistyöhenkeä ja luotettavuutta. Tutkimus vahvistaa yleisen käsityksen, että keskinäinen luottamus sekä avoimuus omista tavoitteista ja tarpeista luovat vankan pohjan toimivalle yhteistyölle.

Kumppanuutta ja osaamista voidaan aina edelleen syventää määrittämällä yhteiset tavoitteet tarkemmin ja seuraamalla niiden eteen tehtyä työtä. Myös asiakkaan ja palvelutoimittajan keskinäistä viestintää on syytä jatkuvasti sekä ylläpitää että kehittää aktiivisesti.

Noin puolet Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta on vesivoimaa. Vesivoimalla on keskeinen rooli Suomen sähköjärjestelmän toimivuuden turvaamisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kemijoki Oy tuottaa kolmanneksen Suomen vesisähköstä. Yrityksellä on kaikkiaan yhteensä 20 vesivoimalaitosta, joista suurin osa Pohjois-Suomessa Kemijoen varrella. Maintpartnerin hoitamat Lieksanjoen voimalaitokset tuottavat vuosittain yhteensä noin 145 GWh energiaa.

Maintpartnerilla on Suomessa kaikkiaan 80 vesivoima-asiantuntijaa, jotka huoltavat ja käyttävät yhteensä yli kolmeakymmentä vesivoimalaitosta.

P2210761 Lieksankoski LI

Kuva: Alvar Aallon suunnitteleman Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus valmistui marraskuussa 2018. © Mikko Arola, Maintpartner

Lisätiedot:

Heikki Iitti, palvelupäällikkö, vesivoima, Maintpartner
puh. 040 869 1090, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vilho Salovaara, johtaja, energialiiketoiminta, Maintpartner
puh. 040 558 3010, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Maintpartner avaa toimipisteen Raumalle

Maintpartner on avannut uuden toimipisteen Tikkalantielle Raumalle. Toimipisteeseen rekrytoitava monialainen asennus- ja projektipalvelutiimi tarjoaa joustavia lisäresursseja kunnossapitoon.

Uusi yksikkö palvelee Rauman lisäksi lähialueiden teollisuutta ja energialaitoksia, pohjoisessa aina Poriin ja etelässä Uuteenkaupunkiin asti. Etelämmässä resursseja voidaan täydentää Maintpartnerin Raision toimipisteen ammattilaisilla.

Raumalle palkataan sähkö- ja automaatioasentajia sekä mekaanisen kunnossapidon asentajia. Kunnossapitotöiden lisäksi yritys tarjoaa projekteja, suunnittelua, sähkölaitteiston käytönjohtajuutta ja painelaitteiden käytönvalvontaa.

”Uskomme vahvasti Rauman vetovoimaan ja Länsi-Suomen teollisiin toimijoihin. Haluamme olla heidän tukenaan sekä kunnossapitotöissä että monipuolista osaamista vaativissa projekteissa,” sanoo Kari Aalto, Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluliiketoiminnan vetäjä.

”Rauman sijainti on strategisesti hyvä, ja olemme jo päässeet aloittelemaan yhteistyötä useiden lähialueiden yritysten kanssa. Tässä on suurena apuna ollut paikallinen, maaliskuussa aloittanut tiimipäällikkömme Toni Valtanen”, kiittää Maintpartnerin Länsi-Suomen palvelupäällikkö Mikko Siivonen. ”Pitkä voimalaitoskunnossapidon kokemuksemme ja sen myötä rakennettu yhteistyöverkosto antavat hyvän pohjan toimia alueen teollisuuden sähkö- ja automaatiokunnossapidossa.”

Maintpartnerin projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut työllistävät eri puolella Suomea noin 400 henkilöä, jotka hoitavat suunnittelu- ja asennustöitä sekä investointihankkeissa että peruskunnossapidon korjauksissa ja vuosihuolloissa.

Maintpartner toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Suomessa yrityksellä on nykyisellään yli tuhat työntekijää ja viisikymmentä päätoimipistettä. Rauma on parin kuukauden sisällä jo toinen uusi alue, joille lähipalvelut laajenevat: vuodenvaihteessa Maintpartner avasi vastaavan projektitoimipisteen Pietarsaaren Alholmen Industrial Park -teollisuusalueelle.

Lisätiedot:

Kari Aalto, johtaja, projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut, Maintpartner
puh. 040 566 2127, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mikko Siivonen, palvelupäällikkö, HUB Länsi-Suomi, Maintpartner
puh. 044 545 6306 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lue lisää projektipalveluistamme »

 

Fortum valitsi Maintpartnerin jatkamaan kolmentoista Oulujoen ja Imatran vesivoimalaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa

Fortum ja Maintpartner ovat sopineet Oulu- ja Emäjoen sekä Imatran alueen vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitokumppanuuden jatkosta vuoden 2020 loppuun saakka. Sopimukseen sisältyy lisäksi kaksi optiovuotta. Voimalaitoksia sopimuksessa on yhteensä kolmetoista, tunnetuimpana niistä Imatrankoski.

Maintpartner on vastannut kyseisten vesivoimalaitosten paikalliskäytöstä ja kunnossapidosta jo vuodesta 2013. Lisäksi Maintpartner tekee paljon vesivoimalaitosten uusinta- ja ylläpitoprojekteihin liittyviä suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotoimeksiantoja.

”Olemme erittäin iloisia, että hyvä yhteistyömme ja uusien toimintamallien kehittäminen Fortumin kanssa jatkuu. Pyrimme jatkuvaan tuottavuuden parantamiseen innovatiivisella ja joustavalla toiminnalla,” sanoo Maintpartnerin vesivoiman palvelupäällikkö Heikki Iitti.

Fortum on ilmaissut tyytyväisyytensä Maintpartnerin turvallisuuskehitykseen vesivoimaloilla sekä kykyyn kehittää laitoksen ja sen kunnossapidon toimintoja.

Vesivoimalaitosten lisäksi Maintpartner vastaa useiden Fortumin muiden voimalaitosten ja kaukolämpöverkkojen operoinnista ja kunnossapidossa Suomessa ja Puolassa.

Kaikkiaan Maintpartner vastaa 34 vesivoimalaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta Suomessa.

Lisätiedot

Heikki Iitti, palvelupäällikkö, vesivoima, Maintpartner
puh. 040 869 1090, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vilho Salovaara, johtaja, energialiiketoiminta, Maintpartner
puh. 040 558 3010, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lue lisää energian käyttö- ja kunnossapitopalveluistamme »

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Maintpartnerin uudistama automaatiojärjestelmä paransi linjan luotettavuutta Koskisen Oy:llä

Maintpartner on uusinut vanerilevyjen hionta- ja lajittelulinjan automaatiojärjestelmän Koskisen Oy:n tuotantolaitoksella Järvelässä. Koskisen on yli 100 vuotta puunjalostuksessa toiminut perheyritys, josta on kehittynyt kansainvälinen puutuotteiden ja puunjalostuksen erikoisosaaja.

Uusi automaatiojärjestelmä korjasi vanhan järjestelmän puutteet ja elinkaaren loppupään ongelmat: lisääntyneet vikaantumiset heikensivät linjan tuottavuutta, eikä huoltoa edistänyt se, että laitteiden varaosien saatavuus alkoi olla heikkoa.

Maintpartner hoiti uusinnan kokonaistoimituksena vastaten kaikesta suunnittelusta, järjestelmäohjelmoinnista, asennuksesta ja järjestelmän käyttöönotosta sekä sähkökeskuksen ja ohjauskotelon hankinnoista. Samassa yhteydessä vaihdettiin myös taajuusmuuttajat ja servokäytöt uusiin.

Eri järjestelmävaihtoehdoista päädyttiin tunnettuun, hyvän tuotetuen omaavaan ja integroitavaan järjestelmään. Integroitavuudesta on etua sekä heti sovellussuunnittelussa, että myöhemmin järjestelmän ylläpidossa ja häiriöiden selvittelyssä. Keskusvalmistus ja järjestelmätestaus tehtiin ennalta.

Mittava projekti toteutettiin laitoksella tuotannon kesälomalla, ja tuotanto uudella järjestelmällä aloitettiin aikataulussa. Loppuvuonna toteutettiin vielä muutamia kehityskohteita, joissa linjan toimintoja muutettiin operaattoreilta saatujen kehitysideoiden mukaan. Uusi linja-automaatio on nyt räätälöity täysin tarpeita vastaavaksi.

”Yhteistyö projektissa sujui hyvin ja aikataulussaan. Maintpartner valikoitui toimittajaksi, kun etsimme kumppania sähkö- ja automaatiosaneerausprojekteihimme. Projektin hoitoon ja lopputulokseen olemme tyytyväisiä, joten toivottavasti yhteistyömme jatkuu”, sanoo kunnossapitopäällikkö Jarmo Määttänen Koskisen Oy:ltä.

”Kun koko projektin aikataulu on noin kuusi kuukautta, voidaan panostaa suunnitteluun ja testaamiseen etukäteen. Silloin saneerauksen toteuttamiseen laitoksella riittää neljä viikkoa”, kertoo Maintpartnerin sähkö- ja automaatiosuunnittelun tiimipäällikkö Janne Laitinen.

Maintpartnerilla teollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnittelussa palvelee parikymmentä henkilöä Jyväskylästä ja Kokkolasta käsin. Muihin suunnittelupalveluihin kuuluvat layout-, teräsrakenne- ja prosessisuunnittelu.

Vanerilinja Maintpartner 1mb

Kuva: Automaatiojärjestelmän osalta uusittu vanerilevyjen hionta- ja lajittelulinja Koskisen Oy:n tuotantolaitoksella Järvelässä.

Lisätiedot:

Janne Laitinen, sähkö- ja automaatiosuunnittelu, Maintpartner
puh. 0400 171 615, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Arto Malkamäki, palvelupäällikkö Keski-Suomi, Maintpartner
puh. 050 465 1764, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lue lisää projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluistamme »

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Caverion ostaa Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toiminnot vahvistaakseen kasvuaan teollisuuden palveluissa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Maintpartner Holding Oy:n kanssa Maintpartner Group Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta, mukaan lukien sen Suomen, Puolan ja Viron tytäryhtiöt. Kauppaan ei kuulu Maintpartner Group Oy:n Ruotsin tytäryhtiö. Maintpartner Holding Oy:n osake-enemmistön omistaa suomalaisen pääomasijoitusyhtiö CapMan Oyj:n hallinnoima rahasto.

Kauppa on ehdollinen kilpailuviranomaisen hyväksynnälle. Kauppahintaa ei julkisteta.

”Siirtyminen osaksi teollisuuden kunnossapitoon erikoistunutta yritystä on hieno asia. Yhdessä muodostuu vahva teollisuuden kunnossapidon yritys, joka palvelee laajemmin ja monipuolisemmin kaikkia teollisuuden aloja. Digitaaliset ratkaisumme täydentävät toisiaan. Myös henkilöstön uramahdollisuudet monipuolistuvat”, sanoo Maintpartnerin konsernijohtaja Pasi Tolppanen.

Kaikki Maintpartnerin Suomea, Puolaa ja Viroa koskevat asiakassopimukset ja niiden vastuut säilyvät ennallaan ja siirtyvät kaupan vahvistuttua yrityksen mukana Caverionille. Asiakaspalvelu ja työ laitoksilla jatkuvat häiriöittä, kuten myös Ruotsissa, jossa Maintpartner AB:n toiminta säilyy ennallaan.

Maintpartner on teollisuuden kunnossapitoon ja palveluntuotantoon keskittynyt yhtiö, joka toimii energia-, kemia-, metalli-, elintarvike- ja valmistavan teollisuuden aloilla. Nyt neuvoteltavana olevan kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 milj. euroa, josta suurin osa tuli Suomen liiketoiminnoista. Liiketoiminnassa työskenteli noin 1 500 henkilöä vuonna 2018.

Kaupan toteuduttua Caverion Teollisuuden ratkaisut -divisioonan liikevaihto on noin 320 milj. euroa ja se työllistää noin 3 100 henkilöä.

Yritysosto täydentää Caverionin osaamista teollisessa kunnossapidossa ja palveluissa sekä digitaalisten ratkaisujen kehitystä. Se myös laajentaa Caverionin maantieteellistä kattavuutta ja lisää asiakkuuksia teollisuuden eri aloilla.

“Yrityskauppa on Kunnossa kasvuun -strategiamme mukainen, ja vahvistaa palveluliiketoimintaamme. Teollisuuden ratkaisuiden divisioonamme on nyt kunnossa kasvuun ja käynnistämme sen vuoksi kasvuvaiheen divisioonassa. Yrityskauppa suuntaa teollisuuden toimintojamme yhä enemmän Palvelut-liiketoimintaan ja luo vahvan toimijan Suomen markkinoille”, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa.

“CapManin omistusaikana Maintpartner on kasvanut merkittävästi ja vakiinnuttanut asemansa useilla eri teollisuudenaloilla. Lisäksi yhtiö on kehittänyt teollisuusalan yrityksille IoT-ratkaisuja ja koneoppivaa analytiikkaa käyttö- ja kunnossapitoprosessien parantamiseksi. Yhdistyminen Caverionin kanssa takaa erinomaiset lähtökohdat toiminnan kasvuun ja kehittämiseen”, kommentoi Jan Mattlin, CapMan Buyoutin partneri.

CapMan Buyoutin hallinnoimat rahastot sijoittivat Maintpartneriin vuonna 2006.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner Group
puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden ja energian käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartnerin henkilöstömäärä Suomessa, Virossa ja Puolassa on noin 1500 henkilöä, sekä Ruotsissa 300. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Vuoden 2018 liikevaihto oli noin 2,2 miljardia euroa ja työntekijöitä on 15 000 kymmenessä toimintamaassa. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

 

 

Kehittäminen kannattaa – entistä useampi asiakas kokee Maintpartnerin palvelutason nousseen

Vuotuisen asiakastutkimuksemme mukaan neljäsosa asiakkaistamme näkee palvelumme tason nousseen edellisvuodesta. Tutkimus tehtiin tammikuussa ja siihen saatiin 250 vastausta Suomesta, Ruotsista ja Puolasta. Reilu viidennes ennakoi myös yhteistyön lisääntyvän jatkossa.

Olemme viime vuonna panostaneet esimerkiksi kunnossapitoa tehostaviin uusiin teknologioihin sekä projektien ja sopimusten parempaan hallintaan. Tänä vuonna kehittämisen keskiössä ovat teknisten osaamisten ja kunnossapidon laadun kehittäminen laitoksilla. Innostamme laitosten jokapäiväisessä käytössä ja kunnossapidossa toimivia työntekijöitämme tekemään kehitysehdotuksia rohkeasti, ja myös palkitsemme niistä. Rohkaisemme henkilöstöämme oman toimintansa kehittämiseen sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyyskyselyiden tulosten pohjalta, mutta myös iloitsemaan hyvin hoidetuista asioista.

”Asiakkaidemme antama palaute on meille äärettömän arvokasta. Se auttaa meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Haluan esittää kiitokseni jokaiselle tyytyväisyyskyselyyn vastanneelle – ja samalla toivottaa ideanne, tarpeenne ja toiveenne tervetulleiksi läpi vuoden,” painottaa Maintpartnerin konsernijohtaja Pasi Tolppanen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tavarapalkinnot arvottiin helmikuussa ja toimitettiin voittajille, joista kaikki sattuivat tänä vuonna Suomeen.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner
puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.