Mikä saa teollisuuden kunnossapitotiimit onnistumaan työturvallisuudessa?

Kunnossapito on yksi teollisuuden riskialttiimmista töistä, koska korjauksilla on yleensä kiire ja vastaavasta toimenpiteestä ei välttämättä ole tuoretta kokemusta. Miten loukkaantumisriskiä voidaan pienentää?

Paras tapa ehkäistä vahinkoja on jatkuva ennakointi. Se vaatii jokaiselta sitoutumista turvalliseen ja vastuulliseen työtapaan.

Maintpartnerilla on saavutettu teollisuuden keskiarvoa huomattavasti alhaisempi työtapaturmataajuus, 26 vuonna 2017. Oman ja toisten terveenä säilymisen lisäksi rahallinen palkitseminen motivoi. Maintpartnerilla jokaisella työntekijällä onkin mahdollisuus kuukausittaiseen turvallisuusbonukseen, jonka saaminen perustuu tiimin tapaturmattomuuteen ja läheltä piti -ilmoitustavoitteen täyttämiseen.

Kokkolassa kokeneemmat auttavat nuorempiaan ja viestintä on avointa

”Kokkolan suurteollisuusalueen kaikilla asiakkailla on työlupakäytäntö, jonka vaatima turvallisuusanalyysi saa jo ennalta pohtimaan työn riskit,” kertoo Petri Hautamäki Maintpartnerin yhden Kokkolan tiimin, 38-henkisen rakennus- ja LVI-tiimin onnistumisen taustoista.

Kokkolassa Maintpartnerin työnjohtaja jakaa aamulla eri asiakaskohteiden työt tiiminsä asentajille. Samalla on mahdollista antaa myös turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Asentajat käyvät monella asiakkaalla töissä, eivätkä voi itse muistaa alussa kaikkea tarpeellista. Lisäksi erityisesti nuoret menevät aina tehtaalle vain kokeneemman työparin kanssa.

”Avoimesti keskusteleva ilmapiiri on tärkeä! Meillä vinkataan, mitä kannattaa ottaa missäkin työssä tai kohteessa huomioon,” kiittää Hautamäki tiimiään. Lisäksi jokainen tiimiläinen tekee itse läheltä piti -ilmoituksia Maintpartnerin helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella.

Joensuussa henkilöstön hyvä asenne tehdä työt turvallisesti on kaiken lähtökohta

Timo Parkkonen Joensuun voimalaitoksen 23-henkisestä kunnossapitotiimistä kertoo, että turvallisuudessa on tehty pitkäjänteistä työtä. Maintpartnerin säännölliset turvallisuusaineistot ja -koulutukset ovat hyviä herättämään ajatuksia ja keskusteluja turvallisuuden parantamiseksi.

”Läheltä piti -ilmoitukset, turvavartit ja havaintokierrokset tukevat turvallista työskentelykulttuuria. Toimiva työlupakäytäntö dokumentoituine prosessierotuksineen antaa myös hyvät lähtökohdat turvalliselle työskentelylle,” kertoo Parkkonen työskentelystä laitoksella.

Leipomon kunnossapitoa pyörittää seitsenhenkinen kiinteä tiimi kellon ympäri

Kari Pyötsiä Kuusankoskelta kertoo: ”Meillä on pieni tiimi ja hyvä henki. Porukka tuntee laitoksen hyvin – itsekin aloitin täällä 16 vuotta sitten kun leipomo avattiin. Työvuorojärjestelmän saimme omasta halustamme vaihdettua pari vuotta sitten niin, että päivystysrasitusta on vähemmän ja voimme keskittyä töihin levänneinä.”

Kuusankoskella, kuten muillakin Maintpartnerin toimipaikoilla, uudet turvallisuusaineistot näkyvät myös infonäytöillä. Pyötsiä käy jatkuvasti itse asioita tiimiläisten kanssa kasvotusten läpi. Lisäksi on Messenger-ryhmä: ”Meillä on yksi mies kussakin vuorossa, joten olemme tiimin viestintää varten perustaneet oman Messenger-ryhmän. Siellä autetaan toisia, vaikka vapaalta käsin.”

Turvallinen tekeminen rakentuu Maintpartnerilla seuraavista osasista:

  1. Ennakointi on kaiken a ja o. Kun ennen työtä mietitään, mihin ollaan ryhtymässä ja miten se tehdään, iso osa riskeistä tulee jo käytyä läpi.
  2. Tottumus auttaa – kerran aloitettua hyvää tapaa on helppo jatkaa.
  3. Kampanjaluonteiset palkkiot (esim. lounas- ja kulttuurisetelit) läheltä piti -ilmoitusten tekemistä vastaan motivoivat nopeasti. Kuukausittain turvallisuusbonus on myös hyvä yllyke.
  4. Tiimihengen ja turvallisuuskulttuurin rakentaminen on paljon esimiesten vastuulla, ja heille täytyy tarjota sitä varten toimivat työkalut ja osaaminen.

Mihin teollisuuden kunnossapito kehittyy – yli 300 alan toimijan näkemykset

 

Teollisuudessa ja energia-alalla kunnossapidon tärkeimpänä tehtävänä nähdään tuotannon jatkuvuuden varmistaminen, paljastaa Maintpartnerin PwC:llä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa teettämä puolueeton markkinatutkimus. Turvallisen työympäristön luominen sekä konekannan elinkaaren maksimointi ovat seuraavaksi tärkeimpiä. Sen sijaan tuottavuuden nostaminen ja tuotantokustannusten optimointi painottuivat kunnossapidon tavoitteina vain vähän. Tutkittujen maiden välillä nähdään hienoisia eroja.

Ulkoistaako vai tehdä itse? Maa- ja alakohtaiset erot suuria

Tutkimuksen mukaan kunnossapidon palveluiden ostaminen joko lisääntyy tai vähintään pysyy samalla tasolla. Projektiluonteisten palveluiden kysyntä esimerkiksi laitosten uudistusinvestointeihin on kasvussa.

Eniten valmiuksia laitosten käytön tai kunnossapidon ulkoistamiseen on tutkituista maista Suomessa, jossa siitä on pitkä kokemus. Puolassa suuret, kansainväliset yritykset näyttävät kehityksessä esimerkkiä, mutta paikalliset yritykset toimivat vielä toistaiseksi perinteisemmin.

Ulkoisten kumppanien käytössä energia-ala on jo pitkään ollut muita aloja edellä. Aloista valmistava teollisuus hoitaa kunnossapitoa eniten omin voimin, ja prosessiteollisuus sijoittuu edellisten väliin.

Ulkoistamisen vahvuutena nähdään kumppanin erityisosaamisen saaminen omaan käyttöön. Kumppanin palvelutaso, kunnossapidon asiantuntemus ja turvallisuusosaaminen ovat valinnassa tärkeitä kriteereitä. Alakohtaista osaamista pidettiin Ruotsissa sekä erityisesti Puolassa tärkeänä.

Vaikka pääosa toimijoista haluaakin pitää kunnossapidon kehittämisen omana toimintona, he toivovat kunnossapitokumppaneiltaan päivittäisen työn lisäksi parannusehdotuksia esimerkiksi uusittavista koneista ja toiminnan kehittämisestä. Kumppanilta odotetaan myös sitoutumista ja pysyvyyttä.

Digitaalisissa ratkaisuissa Ruotsi edelläkävijä, Puolassa kehitys hitaampaa

Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään tehokkuuteen, ennakoitavuuteen ja luotettavuuteen. Keskimäärin valmius digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon nousee yrityskoon kasvaessa. Selvityksen mukaan Ruotsissa ollaan asian suhteen aktiivisempia: siellä kehittyneimpiä ennakoivia analytiikkajärjestelmiä käytetään tai ollaan lähiaikoina ottamassa käyttöön kunnossapidossa hieman useammin kuin Suomessa.

Reaaliaikaisen kunnonseurannan ja analytiikan sekä datan varastoinnin ja visualisoinnin osalta Suomi ja Ruotsi ovat melko tasaväkisiä. Puola on vasta digiloikan alussa. Siellä käytössä ovat enimmäkseen yksinkertaisimmat, datan varastointiin ja visualisointiin liittyvät ratkaisut.

Moni käyttöönottoa lykkäävä kokee, että vanhat menetelmät toimivat yhä riittävän hyvin, tai sopivaa järjestelmää ei ole löytynyt. Myös datan saatavuus ja kyberturvallisuus huolettavat – jälkimmäinen erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävällä energia-alalla, joka on digiasioissa edistynein toimiala.

Maintpartnerin asiakkaat tyytyväisimpiä

Kun verrataan eri kunnossapito- ja käyttöpalveluyritysten asiakkaita, käyttö- ja kunnossapitotoimintojen ulkoistamisaste on Maintpartnerin asiakkailla selvästi korkein.

Suomessa Maintpartner sai alan toimijoista parhaan arvosanan. Maintpartnerin asiakkaista tyytyväisimpiä ulkoiseen kunnossapitokumppaniin ovat prosessiteollisuuden suuryritykset Suomessa. Sekä alakohtainen että kunnossapidon asiantuntemus on tutkimuksen mukaan Maintpartnerilla parhaiten hallussa.

- - - - -
Tutkimus tehtiin elo-syyskuussa 2018 tukemaan Maintpartnerin strategiaprosessia. Kyselyyn vastasi 330 teollisuuden ja energia-alan päättäjää Suomessa (62 % vastaajista), Ruotsissa (26 %) ja Puolassa (12 %). Vastaajat edustivat yritysjohdon lisäksi tuotannon ja kunnossapidon päällikkötasoa. Heistä 20 % oli Maintpartnerin ja 45 % jonkun muun toimijan asiakkaita.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner Group Oy
puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Maintpartner Oy
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Maintpartnerille Valmetin turvallisuuspalkinto

 

Valmet Kartonki- ja Paperikoneiden Turvallisuustoiminto palkitsi Maintpartnerin turvallisuuspalkinnolla yhteistyökumppaneille suunnatussa HSE-päivässään Jyväskylässä syyskuussa. Maintpartner hoitaa Valmetin kartonki- ja paperikonetehtaan sekä valimon kunnossapidon Jyväskylässä.

Jatkossa vuosittaisen palkinnon perusteissa kiiteltiin tiimien poikkeuksellisen hyvää työturvallisuusasennetta.

”Maintpartner toimii haastavissa työskentelyolosuhteissa ennakoivasti ja turvallisuusnäkökohtia aktiivisesti esille ottaen, panostaen henkilöstönsä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ turvallisuuden kehittämiseksi näkyy arkipäiväsessä työssä hyvänä turvallisuudenhallintana,” kiitti Mika Peltola Valmetin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamisesta.

”Paikalliset tiimipäällikkömme ovat yhdessä tiimiensä sekä Valmetin henkilöstön kanssa aktiivisesti edistäneet turvallisuustyötä Rautpohjassa jo vuosia,” kertoo Arto Malkamäki, Maintpartnerin Keski- ja Itä-Suomen sopimuskunnossapidon palvelupäällikkö. ”Olemme todella otettuja ja ylpeitä tästä palkinnosta.”

Valmet on jo aiemmin kiittänyt Mainttilaisia laitostensa hyvästä työturvallisuudesta. Esimerkiksi läheltä piti -tilanteita aktiivisesti tarkkailemalla on tapaturmiakin saatu oleellisesti vähennettyä.

Valmet valmistaa Jyväskylän Rautpohjassa eri puolille maailmaa vietäviä kartonki- ja paperikoneita. Kartonki- ja paperikonetehtaan sekä valimon peruskunnossapidossa toimii päivittäin reilut kolmekymmentä Maintpartnerin ammattilaista. Lisäksi Maintpartnerin asentajat ja suunnittelijat tukevat Valmetin projekteja sekä prosessiautomaation ja sähköjärjestelmien ylläpitoa.

Valmet Maintpartner työturvallisuuspalkinto 20180912 155457 web

Kuvassa vasemmalta: Valmetin HSE-asiantuntija Jyri Siivonen; Sauli Aaltonen, Tuomo Kykkänen ja Arto Malkamäki Maintpartnerilta; sekä HSE-insinööri Virpi Piippanen ja riskinhallinta- ja HSE-päällikkö Mika Peltola Valmetilta.

 

Lisätiedot:

Arto Malkamäki, palvelupäällikkö, Keski- ja Itä-Suomen sopimuskunnossapito
puh. 050 465 1764, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, toimitusjohtaja, Maintpartner Oy
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Maintpartnerille luotettavan yrityksen Suomen vahvimmat -sertifikaatti

SV LOGO Maintpartner Oy FI 394704 web

Suomen Asiakastieto on myöntänyt Maintpartner Oy:lle Suomen Vahvimmat – Luotettava Yritys -sertifikaatin. Sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä.

Sertifikaatti myönnetään ainoastaan parhaista parhaille: vain 12 % suomalaisista yrityksistä täyttää sertifikaatin tiukat kriteerit (Rating Alfa -luottoluokitus on AAA tai AA+).

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.

Henkilöstö avainasemassa laitosten energiatehokkuuden päivittäisessä parantamisessa

Teollisuuden energiatehokkuusvaatimukset nousevat jatkuvasti. Teollisuusyritykset miettivät, mistä lisäsäästöjä löytyisi. Isojen kartoitusten ja energia-auditointien tueksi on tarjolla useita pienempiä parannusaskeleita, jotka saattavat vaatia kohtuullisen pieniä investointeja mutta antaa takaisin paljon.

- Vaikka usein todetaan, että helpoimmat energiansäästötoimenpiteet on jo tehty, kunnossapidon on edelleen mahdollista löytää laitoksilla merkittäviäkin energiansäästökohteita. Esimerkiksi määräajoin tehtävissä energiakatselmuksissa selvitetään, mitä toimenpiteitä on tehty ja tulossa. Näihin toimenpiteisiin saa apua meiltä, sanoo energiatehokkuusasiantuntija Matti Yliknuussi Maintpartnerilta.

Maintpartnerilla jokaiseen sopimuskohteeseen laaditaan kunnossapidon toimenpideohjelma, jossa on mukana tuotantoprosessiin, toimintatapoihin ja kiinteistökunnossapitoon liittyviä kehitysehdotuksia. Energiatehokkuus voi olla yksi huomioitava näkökulma.

Laitoksilla on useita kohtia, joissa energiansäästömahdollisuuksia löytyy. Laitoksen kunnossapidosta vastaava henkilöstö on avainasemassa niiden havaitsemiseksi. Ammattilainen tietää nopeasti, miten säätää jotain prosessin osaa toimimaan energiatehokkaammin. Myös pienet investoinnit kannattavat usein erinomaisesti. Esimerkiksi linjastot kuluttavat ison osan prosessiteollisuuden energiasta, ja niiden modernisointi on kustannustehokas keino vähentää niiden energiankulutusta. Samalla se pidentää niiden käyttöikää, parantaa kapasiteettia sekä tuo vanhan laitteiston toiminnan uudelle tasolle.

Energiaa voidaan säästää myös kuluneita tai vanhentuneita osia vaihtamalla prosessin sujuvoittamiseksi. Paineilmaputkistot kunnostamalla kompressoritehoa tarvitaan vähemmän. Pumppausprosesseista on löydetty kymmenien prosenttien energiansäästöpotentiaalia erilaisilla laite- ja säätötaparatkaisuilla. Teollisuuskiinteistöjen valaistusta ja lämmitystä kannattaa optimoida tilojen käytön mukaan.

Laiteinvestointeja suunniteltaessa Maintpartner voi auttaa arvioimaan, onko kannattavampaa hankkia uusi kone vai onko mahdollista saattaa nykyinen kone energiatehokkaampaan kuntoon pienillä muutoksilla, kuten uusilla komponenteilla tai paremmilla säädöillä.

Maintpartner auditoi myös omaa toimintaansa

- Oman toimintamme energiatehokkuuden auditointi ja kehittäminen on myös asiakkaillemme tae siitä, että toimintamme on mahdollisimman kokonaisvaltaista, sanoo Maintpartner-konsernin HSEQ-asioista vastaava Laura Kauppinen.

Viimeisin energiakatselmus Maintpartnerilla tehtiin Puolassa Zabrzen konepajalla, jossa suositukseksi tuli lähinnä siirtyminen LED-teknologiaan valaistuksessa. Myös rakennuksen eristykseen, energiasopimusten optimointiin ja loistehon kompensointiin suositeltiin kiinnitettävän huomiota.

 

Lisätiedot:

Matti Yliknuussi, kehityspäällikkö, Tuottavuus- ja digitaaliset ratkaisut, Maintpartner
puh. 050 469 7774, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laura Kauppinen, hallintojohtaja, Maintpartner
puh. 045 264 6686, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
Lue, mihin olemme sitoutuneet energian ja ympäristön hyväksi: https://www.maintpartner.com/index.php/fi/alihankkijoille/vastuullisuus-energia-ja-ymparisto

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner tuntee laitokset erittäin hyvin vastattuaan niiden käytöstä ja kunnossapidosta jo vuodesta 2008.

Pitkä asiakassuhde on tuottanut sekä vahvaa perusosaamista että uusia innovaatioita laitosten kunnossapidon kehittämiseen. Maintpartner on muun muassa kehittänyt laitosten valvontaa lennokkien ja vedenalaisen kuvauksen avulla.

”Maintpartner on osoittautunut luotettavaksi ja innovatiiviseksi kumppaniksi voimalaitostemme käytössä ja kunnossapidossa. Odotamme vahvan ja kehittyvän osaamisen tuovan edelleen lisäarvoa voimalaitostemme ylläpitoon, käyttövarmuuteen ja turvallisuuteen,” sanoo voimalaitospäällikkö Raimo Ojala Kemijoki Oy:stä.

”Olemme iloisia saadessamme jatkaa hyvää yhteistyötämme Kemijoki Oy:n kanssa,” kiittää Heikki Iitti, Maintpartnerin vesivoimaliiketoiminnan vetäjä. ”Voimme jatkossakin keskittyä asioihin, jotka ovat tärkeitä vesivoiman turvallisuuden, käytettävyyden ja tuotantotehokkuuden kannalta. Avainosassa ovat osaamisen kehitys, tehokas kunnossapitojärjestelmän ja sen tuottaman datan käyttö sekä uusien toimintamallien kuten digitalisaation hyödyntäminen.”

Maintpartnerilla on vuosikymmenien kokemus vesivoimasta, jossa liiketoiminnan kasvu on vahvistanut yrityksen osaamista ja palveluntarjontaa erittäin paljon. Tällä hetkellä yritys vastaa noin neljänkymmenen vesivoimalaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta Suomessa ja Ruotsissa. Jatkuvan kunnossapidon lisäksi Maintpartner tarjoaa asiantuntijapalveluita vesivoimalaitosten perusparannuksiin ja muihin erityisprojekteihin.

Sopimuksen arvoa ei paljasteta.

 

Lisätiedot:

Heikki Iitti, palvelupäällikkö, vesivoima, Maintpartner
puh. 040 869 1090, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vilho Salovaara, johtaja, energialiiketoiminta, Maintpartner
puh. 040 558 3010, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lue lisää Kemijoki Oy:n vesivoimaloiden kunnossapidon kehittämisestä uusin kuvausmenetelmin: https://www.maintpartner.com/index.php/fi/uutisia/611-uudet-kuvausmenetelmaet-tehostavat-vesivoimalaitosten-kunnossapitoa

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.
Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.