Maintpartner päivitti sitoumuksensa maailman laajimpaan yritysten yhteiskuntavastuualoitteeseen

 

Maintpartner on päivittänyt sitoumuksensa YK:n Global Compactiin. Global Compact on maailman laajin yritysten vastuullisuusaloite, jossa on mukana jo yli 9 500 yhtiötä. Maintpartner liittyi aloitteeseen vuonna 2016 sitoutuen noudattamaan Global Compactin kymmentä vastuullisen yritystoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta.

Tänä vuonna Maintpartnerin raportissa uusia painotuksia ovat EU:n tietosuojalainsäädännön mukanaan tuoma henkilötietojen käsittely, entistä vahvemmat velvoitteet alihankintaverkostolle sekä ennakoivan turvallisuustyön korostaminen.

Maintpartnerilla ennakoiva turvallisuustyö on tuonut erinomaisia tuloksia. Työssä sattuneet vahingot ja tapaturmat ovat vuosia laskeneet merkittävästi. Työterveyteen keskittyminen on puolestaan parantanut työntekijöiden hyvinvointia niin, että esimerkiksi Suomessa keskimääräinen eläkeikä on noussut neljä vuotta alan normia ylemmäs noin kuuteenkymmeneen ikävuoteen.

Ympäristön osalta toimenpiteisiin kuuluvat mm. lisääntyvä uusiutuvan dieselin käyttö, energiatehokas valaistus ja lämmitys sekä etäkokoukset ja sisäisen viestinnän uudet digitaaliset ratkaisut. Maintpartnerin käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö parantaa myös hoitamiensa teollisuus- ja energialaitosten ympäristövastuullisuutta useilla – pienillä ja suurilla – ratkaisuilla, jotka vähentävät raaka-aineiden, energian ja varaosien tarvetta.

”Yhteistyö ja yhteiset sitoumukset ovat avainasemassa oikeudenmukaisempien ja kestävämmin toimivien yhteiskuntien rakentamisessa”, sanoo hallintojohtaja Laura Kauppinen Maintpartnerilta. ”Meille Global Compact on arvokas standardi, jota vasten mitata ja kehittää omaa toimintaamme. Toisaalta se on keino viestiä meille tärkeistä teemoista kansainvälisessä kontekstissa. Arvomme ja eettiset periaatteemme ovat läsnä arjessamme ja luovat pohjan jokaisen työntekijämme toiminnalle asentajasta ylimpään johtoon. Pidämme vastuullisuutta ensiarvoisen tärkeinä myös asiakaslupauksemme toteutukselle ja hyvänä yrityksenä toimimiselle.”

Raportti on nähtävissä sivuiltamme osoitteesta https://www.maintpartner.com/index.php/fi/maintpartner-suomi/vastuullisuus-fin

Lisätiedot

Laura Kauppinen, hallintojohtaja, Maintpartner
puh. 045 264 6686, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Maintpartnerin tuottavuus- ja digiratkaisut -liiketoiminnan johtajaksi Jari Salminen

DI, MBA Jari Salminen on nimitetty Maintpartnerin tuottavuus- ja digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnan johtajaksi 13.8. alkaen. Liiketoiminnalle haetaan merkittävää kasvua keihäänkärkenään ennustava MP INtelligence -analytiikka, joka valvoo laitoksen prosesseja etänä ja havaitsee niitä uhkaavat viat ennen laitoksen omia järjestelmiä. Yksikkö toteuttaa myös dynaamisen ennakoivan kunnossapidon ratkaisuja.

Salmisella on vahva kansainvälinen tausta IoT-teknologiaan perustuvien ratkaisujen, liiketoiminnan ja asiakkuuksien kehittämisestä. Hän vastaa tällä hetkellä Software AG:n kansainvälisestä IoT-myynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä, ja on aiemmin toiminut vastaavissa tehtävissä muun muassa Cumulocity GmbH:ssa ja Vodafonella.

”Jari tuntee hyvin teollisuuden tarpeet kokonaisvaltaisten digitaalisten ratkaisujen osalta ja omaa vahvan kokemuksen ja verkoston, jotka ovat valttikortti hänen uudessa tehtävässään,” sanoo Maintpartnerin konsernijohtaja Pasi Tolppanen. ”Uskon, että hän yhdessä osaavan tiimimme kanssa vie MP INtelligencen sekä muiden digi- ja tuottavuuspalveluidemme liiketoimintaa vahvasti eteenpäin.”

”Datan hyödyntäminen on yksi kuumimpia trendejä, ja suuri osa teollisuusyrityksistäkin investoi parhaillaan IoT-ratkaisuihin reaaliaikaisen datan keräämiseksi,” kertoo Jari Salminen. ”Haasteena on kerätyn datan aito hyödyntäminen liiketoiminnassa. Uskon, että Maintpartnerilla on tarjota tähän ratkaisu. Tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvan teknologian yhdistäminen Maintpartnerin toimialaosaamiseen mahdollistaa datan hyödyntämisen ja liiketoiminta-arvon luomisen nopeasti. Olen innoissani päästessäni mukaan kehittämään tätä liiketoimintaa eteenpäin.”

Salmisen aloitukseen asti Maintpartnerin tuottavuus- ja digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnasta vastaa Otto Tarkiainen, joka tukee Salmista toistaiseksi.

Salmisen toimipisteeksi tulee Maintpartnerin pääkonttori Espoossa.

Lisätietoja:
Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner Group
Puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartnerin hitsaustoiminnot Suomessa sertifioitu

Maintpartner on saanut Kokkolan hitsaustoiminnoille ISO 3834-2- ja Kouvolaan EN 1090 -laatusertifikaatin. Kokkolan sertifikaatti perustuu hitsauksen yleiseen laadunvalvontajärjestelmään, joka vaaditaan tyypillisesti painelaitedirektiivin alaisiin kohteisiin kuten säiliö- ja putkistotöihin. Voikkaan sertifikaatti koskee kantavia teräsrakenteita, esimerkiksi teollisuushallien runkoja ja tasoja.

Hitsauksen laadunvarmistus jo ennalta on oleellista, sillä laatua ei voi tehdä jälkikäteen, ja epäonnistuessaan hitsaus heikentää lopputuotteen turvallisuutta. Maintpartnerilla vaativat hitsaustyöt on keskitetty Etelä-Suomea palvelevaan Voikkaan toimipisteeseen Kouvolassa sekä Kokkolaan, joka palvelee pohjoisempaa Suomea.

Sertifiointi edellyttää, että kaikki yrityksen hitsaukseen liittyvä toiminta suunnittelusta henkilöstöön ja kalustoon, materiaalien käsittelyyn ja varastointiin, sekä itse tuotantoon ja sen turvallisuuteen, on toteutettu suunnitelmallisesti ja oikein. Maintpartnerilla käytetään kattavaa hitsauksen laatukäsikirjaa ja siihen sisältyviä, menetelmäkokeilla varmistettuja hitsausohjeita. Hitsaustöille tehdään ns. rikkomattomia tarkastuksia (NDT, Non-Destructive Testing) työn vaatimassa laajuudessa; niihin kuuluvat mm. hitsaussaumojen röntgenkuvaukset ja ultraäänitarkastukset.

Sertifiointia edellytetään kantavien teräsrakenteiden ja joidenkin painelaitteiden hitsaustöissä. ”Riippuu muun muassa painelaitteen sisällöstä, tilavuudesta ja lämpötilasta, vaaditaanko sertifikaattia,” kertoo Maintpartnerin hitsauskoordinaattori Timo Kautto. ”Meillä joka tapauksessa kaikki hitsarit ovat pätevöitettyjä luokkahitsareita, joilla on täydet valmiudet vaativiin töihin.”

”Jatkuva laadunvarmistus palvelee asiakkaitamme parhaiten lopputuotteiden laadun ja turvallisuuden parantuessa,” päättää Kautto. ”Itse koen, että sertifioinnista on sekin hyöty, että se auttaa meitä jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme.”

Maintpartnerin asiakkaat edustavat kaikkia teollisuudenaloja, esimerkiksi valmistavaa ja kemianteollisuutta sekä energiasektoria, jossa normaalien laitoskohteiden lisäksi on kokemusta muun muassa patoluukkujen hitsaustöistä.

Lisätiedot:

Timo Kautto, hitsauskoordinaattori, Maintpartner
puh. 040 761 6493, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kari Aalto, johtaja, Projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut
puh. 040 566 2127, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Karlskoga Vattenkraft parantaa patoturvallisuutta Maintpartnerin patoluukuilla

 

Padon murtumisella voi olla vakavia seurauksia. Suuret vesimassat voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille ja vahingoittaa yhteiskunnan rakenteita kuten teitä, sähkö- ja teleyhteyksiä sekä vesijärjestelmiä. Myös ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sateita ja vesien virtaamia, mikä edellyttää, että runsasta virtausta täytyy voida hallita turvallisesti.

Vesivoimalaitoksilla veden virtausta optimoidaan patoluukuilla, jotka täytyy aika ajoin korjata tai vaihtaa uusiin, jota patoturvallisuus pysyy hyvänä. Isohko peruskorjaushanke saattaa kestää vuosia, kun mukaan lasketaan suunnitteluun, ympäristöarviointeihin, lupamenettelyihin ja itse kunnostustyöhön kuluva aika.

 

Karlskoga dammarbete Maintpartner 2018 web

Viimeisin iso projekti, jossa Maintpartner oli mukana Ruotsissa, koski paikallisen energiayhtiön Karlskoga Vattenkraftin patoturvallisuuden parantamista Skärjenin ja Herrhultin padoilla. Molemmissa asennettiin uudet ruostumattomasta teräksestä valmistetut patoluukut, lisäksi tehtiin kokonaan uusi betonipato. Tehtyjen kunnostustöiden ansiosta veden virtausta voidaan säännellä paremmin ja patoturvallisuus on taattu pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Työt aloitettiin marraskuussa 2015 ja saatiin päätökseen vuoden 2017 lopussa. Maintpartner vastasi hankkeen mekaanisesta puolesta ja sähkötöistä. Työhön kuului vanhojen patoluukkujen purkaminen, uusien luukkujen valmistus ja asennus sekä kuljetustyö. Maintpartnerin kokonaiskonseptiin kuuluivat myös patoluukkujen sähkö- ja ohjausjärjestelmät.

Karlskoga Vattenkraft on hyvin tyytyväinen hankkeen sujumiseen.

”Maintpartner oli yksi kokonaishankkeen toimittajista ja toimitti kaikki tilatut varusteet aikataulun mukaisesti. Ilmapiiri oli hyvä ja kaikki projektin onnistuneeseen hoitamiseen tarvittavat kontaktit pelasivat erittäin hyvin”, sanoo Karlskoga Vattenkraftin Anders Johansson.

Maintpartner on jo runsaan kymmenen vuoden ajan valmistanut patoluukkuja eri materiaaleista Degerforsin toimipisteessään.

”Alan asiantuntemuksemme on laaja. Valmistamme ja kunnostamme patoluukkuja kaikista käytössä olevista materiaaleista kuten ruostumattomasta ja mustasta teräksestä sekä duplex-teräksestä. Esimerkiksi duplex-teräksen etuna on se, että rakenteesta tulee kevyempi ilman että se vaikuttaa turvallisuuteen”, sanoo palvelupäällikkö Mikael Hultgren Maintpartnerilta.

 

Lisätietoja:

Mikael Hultgren, palvelupäällikkö, Maintpartner AB, Ruotsi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., +46 (0)70-323 13 41

 

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

 

 

Miten välttää tyypilliset sudenkuopat mekaanista suunnittelua hankkiessa

 

tukirakenteetTeollisuuslaitoksilla tehdään jatkuvaa lisärakentamista ja kehitysprojekteja. Yleensä niihin liittyy tarve suunnitella lisäosia putkistoihin ja teräsrakenteisiin. Kysyimme Maintpartnerin pitkän linjan mekaaniselta suunnittelijalta Kenneth Puskalalta, mitä suunnittelua tilatessa pitäisi osata ottaa huomioon.

”Kaikkein parasta on, jos mekaanisella suunnittelijalla on laajempi kokemus toisiinsa limittyvien eri suunnittelualojen - teräsrakenne-, putkisto- ja prosessisuunnittelun - reunaehdoista. Silloin kaikki tarvittava tulee otettua huomioon, minkä seurauksena hyvällä suunnittelulla voidaan säästää huomattavasti sekä aikaa että rahaa toteutusvaiheessa ja varmistaa turvallinen lopputulos,” summaa Puskala.

Teräsrakennesuunnittelussa tärkeintä on käydä koko rakenne läpi, jotta kantavuus voidaan varmistaa. Staattisen paineen, eli rakenteen päälle asennettavien koneiden ja laitteiden lisäksi sen on kestettävä vaihtelevaa ulkoista ja sisäistä kuormitusta, kuten lumi- ja tuulikuormia tai säiliöiden täyttöasteita.

Suunnittelijan pitää ottaa huomioon kaikki kohteeseen vaikuttavat Eurokoodit turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa. ”Harjaantunut silmä näkee jo 3D-mallista hyvin nopeasti ne kohdat, joissa pitää olla erityisen tarkkana. Lisäksi pitää vielä käydä katsomassa viimeisimmät standardit, sillä nekin päivittyvät jatkuvasti,” kuvaa Puskala haasteita.

Saattaa käydä niinkin, että jännitykset tarkistetaan pitkien palkkien, mutta ei niiden liitosten, osalta. Jos liitoksen jännitys lopulta ylittyy, se voi irrota ja koko rakenne romahtaa.

Viime aikoina on uutisotsikoissa nähty paljon hallien sortumisia. Usein näissä tapauksissa tarkasteluissa ei ole huomioitu lumikuorman tai tuulikuorman vaikutusta rakenteiden liitoksissa riittävän hyvin.

Putkistosuunnittelu vaatii jatkuvaa päivitystä ja moniosaamista

Putkistosuunnittelussa vaaditaan jännitysanalyysia paineiden ja lämpötilojen noustessa tietyn rajan yli. Aina ei kuitenkaan ole yksiselitteisen selvää, missä raja menee ja siksi tarvitaan laskentaa. Suunnittelussa tulisi myös ottaa huomioon vanhan putkiston paine- ja lämpötilavaikutuksia.

”Pahimmassa tapauksessa putkistossa kulkevassa nesteessä on sen verran painoa ja lämpötilaa sekä näiden aiheuttamaa siirtymää, että ne saattavat kuormittaa kannakkeitakin yllättävissä määrin – ja pahimmillaan putket tulevat alas,” kertoo Puskala.

Tilanahtaus voi pakottaa tekemään putkistoon haaroja ja jyrkkiä mutkia lähekkäin, jolloin väärin mitoitettuna putkistoon tulee väsymystä ja säröjä. Silloin edessä voi jo muutaman vuoden päästä olla putkistovuotoja tai irtoavia kannakkeita.

Yhteistyö sähkö- ja automaatiosuunnittelijoiden kanssa on edellytys sille, että nämä osaavat valita putkiston venttiilejä ohjaavat toimilaitteet oikein. Vääränlaisiin ohjauslaitteisiin päätyminen voi viivästyttää koko projektin valmistumista rajusti. Myös prosessisuunnittelun aakkosten osaamisesta on putkistosuunnittelussa etua: niin varmistetaan, etteivät yhteensopimattomat aineet vahingossa pääse sekoittumaan ja aiheuttamaan jopa räjähdyksiä.

”Viranomainenhan ei katso lainkaan sormien välistä, jos suunnittelussa on jäänyt joku standardi noudattamatta. Meidän tehtävämme on kertoa asiakkaalle, mitä toimeksianto vaatii myös viranomaisen silmin,” painottaa Puskala.
Puskala kuuluu Maintpartnerin Kokkolan kolmentoista hengen suunnittelutiimiin, jolla on vahva osaaminen kemianteollisuuden puolella. ”Hyvä suunnittelu on meille kunnia-asia. Se voi tuoda isoja säästöjä rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä,” päättää Puskala.

Sanasto

  • PSK-standardit: PSK Standardisointi on teollisuuden ja sitä palvelevien yritysten yhteinen kehitysyksikkö, joka välittää jäsenille teollisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä standardeita.
  • Eurokoodit: kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, jotka on laatinut eurooppalainen standardisointijärjestö CEN. Eurokoodit sisältävät varmuuden määrittämisperiaatteet erilaisille kuormille, kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat.
  • SFS: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö maassamme. Sen päätehtäviä ovat SFS-standardien laadinta, vahvistaminen, julkaiseminen, myynti ja tiedottaminen.

Lisätiedot

Arto Malkamäki, palvelupäällikkö, Projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut Keski-Suomi
puh. 050 465 1764, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Mika Riekkola, johtaja (vt.), Projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lue Kennethin uratarina täältä »

Lue lisää suunnittelupalveluistamme »

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden energiasektorilla. Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin. Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 167 miljoonaa euroa. Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

 

Nähdään Pohjoinen Teollisuus -messuilla Oulussa 24.–25.5.

Maintpartner on mukana Pohjoinen Teollisuus -messuilla, Pohjois-Suomen suurimmassa teollisuuden tapahtumassa. Löydät meidät Ouluhallista osastoltamme 614.

Tervetuloa osastollemme keskustelemaan, miten voisimme auttaa laitoksenne operoinnin ja kunnossapidon kehittämisessä.

Ilmoittaudu kävijäksi tapahtuman sivuilla www.pohjoinenteollisuus.fi > Pääsyliput

Tilaa osastollamme käydessäsi uutiskirjeemme - saat samalla lahjaksi kätevän Maintpartner-putkihuivin!