Automaatiosuunnittelija estää kalliit virhehankinnat – jos saa mahdollisuuden ajoissa

 

Teollisuuslaitoksille hankitaan vuosittain uusia koneita esimerkiksi tuotantoprosessia parannettaessa tai konekantaa päivitettäessä. Hankinnoissa on usein kipukohtia, joista seuraa turhia kuluja ja aikataulun ylityksiä. Isoja ongelmia aiheuttavat puutteellinen tai kokonaan puuttuva esisuunnittelu, sekä tiedonpuute toimittajaa valittaessa. Miten ongelmat voitaisiin ehkäistä?

Automaatiosuunnittelun prosessi täydentävissä laitehankinnoissa 

Esisuunnittelun puute johtaa arvailuihin ja vertailukelvottomiin tarjouksiin

Jos konetarjouksia pyydetään määrittelemättä tarkkaan omat tarpeensa – kuten mitä uuden koneen on tarkoitus tehdä ja miten se nivoutuu olemassa oleviin koneisiin ja prosesseihin – saadaan nippu vertailukelvottomia tarjouksia. Kukin tarjoaja käsittää tarjouspyynnön omalla tavallaan.

Jos tarjouksista se edullisimmalta vaikuttava valitaan mutta onkin väärä, joudutaan usein lisäämään huomiotta jääneitä palasia kiireellä, jotta tuotantoa päästään jatkamaan. Lisäykset ja niiden vaatima työ eivät sisälly budjettiin, mikä voi johtaa turhiin kiistoihin toimittajien ja alihankkijoiden kanssa.

Esisuunnitteluvaiheessa asiantunteva suunnittelija voi vielä esittää kysymyksiä, joita tilaaja ei ole osannut ottaa huomioon. Tarkennukset parantavat hankintaa ja varmistavat sen sopivuuden kokonaisuutena tehtaan prosesseihin.

Esisuunnittelun kustannus vähänkin isommissa konehankinnoissa on tyypillisesti muutaman prosentin luokkaa, kun taas pettäneet aikataulut ja lisätyöt tulevat yleensä huomattavasti kalliimmiksi.

 

Kaupantekotilanteessa astutaan huoltoansaan

Toisinaan uutta konetta hankittaessa ei aseteta vaatimuksia koneen dokumentaatiolle. Tällöin myyjältä saattaa saada sähköasennusten ja automaation sovellusohjelmista erittäin onnettomat dokumentit, esimerkiksi vain paperilla tai kehnona konesuomennoksena. Tämä tekee koneen liittämisestä ja huollosta vaikeaa – joskus jopa mahdotonta.

Dokumenttien laatu pitää varmistaa viimeistään kaupantekovaiheessa. Nämäkin virheet pystyy välttämään konsultoimalla ajoissa sähkö- ja automaatioasiantuntijaa.

Toimittajat ovat myös tehneet automaation sovellusohjelmiin salasanasuojattuja osia, joihin oma tai kumppanin kunnossapito ei pääse käsiksi. Tällöin hankalissa vikatilanteissa ja muutostöissä ei ole mitään tehtävissä paikallisin voimin, vaan asiakas on täysin konetoimittajan hinnoittelun ja palvelujen saatavuuden varassa. 

Lisäksi konetoimitukseen sisältyvien komponenttien tyyppien tarkastelu olisi tilaustilanteessa järkevää, ettei mukana tulisi hyvin eksoottisia komponenttimerkkejä ja -tyyppejä, joita ei tahdo varaosana löytää.

 

Vanhakin laite nuortuu ohjausjärjestelmää päivittämällä

Tuottavuutta voidaan parantaa koneita uusimattakin. Vanhan laitteen automaatiojärjestelmää päivittämällä voidaan vähentää tuotantolinjan häiriöitä ja nostaa kapasiteettia. Koneen käyttöliittymä voidaan ohjelmoida helpommaksi hallita. Tällaiset muutokset maksavat usein itsensä takaisin nopeastikin. Koneturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä turvalaitteita ja päivittämällä turvallisuuteen liittyvää ohjausjärjestelmää.

– Mikäli vanhojen järjestelmien aiheuttamia riskejä ei ole tiedostettu ja kriittisissä paikoissa varauduttu, laiterikon sattuessa voi tuotanto seistä yllättävänkin pitkään. Automaatiosuunnittelijana sitä toivoisi pääsevänsä tukemaan asiakasta heti esisuunnitteluvaiheessa, jolloin ratkaistaan iso osa koneen elinkaaren kustannuksista,  painottaa automaatiosuunnittelutiimin vetäjä Janne Laitinen Maintpartnerilta. – Kaiken kaikkiaan sähkö- ja automaatiosuunnittelu vaikuttaa merkittävästi siihen, miten nopeasti vika- ja häiriötilanteissa löydetään tuotannon keskeytymisen syy.

Teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluyritys Maintpartnerilla on useita kokeneita teollisuuden sähkö- ja automaatioasiantuntijoita Suomessa ja Ruotsissa. – Teemme töitä laidasta laitaan, onpa useilla pitkän linjan suunnittelijoillamme prosessisuunnitteluosaamistakin, jolloin voimme esimerkiksi mekaanisessa puuteollisuudessa hoitaa yhdellä kertaa kahden henkilön työt, summaa Laitinen.

Lisätiedot:

Janne Laitinen, tiimipäällikkö, Maintpartner
puh. 0400 171 615, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Markku Leinonen, johtaja, projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut, Maintpartner
puh. 046 851 6195, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Tomasz Olszewski nimitetty Puolan energialiiketoiminnan johtajaksi

Tomasz Olszewski on nimitetty Maintpartnerin Puolan energialiiketoiminnan johtajaksi. Olszewskillä on laaja kokemus kansainvälisistä teollisuuden alan yrityksistä. Hänen syvä asiantuntemuksensa energialaitosten käytöstä ja kunnossapidosta on arvokas voimavara energiatoiminnallemme Puolassa.

Olszewski vastaa energialiiketoiminnasta Puolassa mukaan lukien toiminnan suunnittelun ja kehittämisen. Hänen pääpainopisteensä on kannattavan kasvun hakemisessa, ja hän raportoi Maintpartnerin energialiiketoiminnan vetäjälle Kosti Rautiaiselle.

“Olen varma, että Tomaszin laajat verkostot Puolan teollisilla markkinoilla osoittautuvat hyödyllisiksi tuomalla uusia töitä ja menestystä Puolan energiatiimien kanssa,” sanoo Kosti Rautiainen.

Pitäisikö puhdistaa öljyt? Huono öljy syypää 90 prosenttiin koneiden ja laitteiden hydrauliikkavaurioista

Niinkin näkymättömällä asialla kuin voiteluöljyllä on iso merkitys teolliselle prosessille. Jopa yhdeksän kymmenestä hydrauliikan vauriosta arvioidaan johtuvan öljystä, joka huonoksi päästyään rikkoo laitteistoja ja pahimmillaan aiheuttaa teollisuuslaitoksella suunnittelemattoman tuotantoseisakin.

Teollisuuslaitoksissa öljy voitelee prosessilaitteita monissa kohdin, mm. laakereissa ja vaihteistoissa. Öljynvaihtojen ja -puhdistuksen unohduttua likainen, vanha öljy aiheuttaa laitteistoille monenlaisia vaivoja.

Öljy huononee käytössä väkisinkin

Öljyyn tulee ajan mittaan kulumahiukkasia laitteista ja muita epäpuhtauksia. Siihen tiivistyy vettä ja se vanhenee hapen, lämpötilan ja katalyyttisesti vaikuttavien aineiden, kuten metallien, veden ja jäähdytysaineiden, vaikutuksesta. Vanhentuessaan öljyyn muodostuu hartsimaisia yhdisteitä, jotka kertyvät pinnoille aiheuttaen lämpenemistä ja venttiilihäiriöitä.

Epäpuhtaudet päätyvät öljyyn useita eri reittejä. Prosessin sisältä öljyyn muodostuu hiukkasia kuluneista osista, maalatuista pinnoista ja tiivistemateriaaleista. Kemiallisiin muutoksiin kuuluvat voiteluaineen hapettuminen ja reaktiot vieraan aineen kanssa.

Ulkopuolelta päätyy öljyyn epäpuhtauksia vaikkapa puutteellisten ilmansuodattimien kautta, akseleiden tiivisteistä ja öljysäiliön huoltoluukusta. Uudessa öljyssä voi olla valmiiksikin epäpuhtauksia – mahdollisesti jopa alun perinkin käytetään vääränlaista öljyä.

Öljyn huonontumisen syy-seuraus-kaavio

Säännöllinen öljyn analysointi ehkäisee hallitsemattomia seisokkeja

Kun öljyn kuntoa seurataan säännöllisesti, voidaan ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin ryhtyä suunnitellun tuotantoseisokin aikana. Kenttälaboratoriossa voi heti saada ensitulokset; tarkempi analyysi saadaan ammattilaboratoriosta viikossa.

Näytteenotossa ammattitaito on olennaista, jotta tulokset eivät vääristy. Välineiden tulee olla puhtaat ja tarkoituksenmukaiset. Väärin otettu näyte voi olla vahingollisempi kuin ottamatta jätetty näyte, jos sen perusteella ryhdytään turhiin tai virheellisiin toimiin.

Öljynpuhdistus on mahdollista myös käytön aikana

Öljynpuhdistus laitteiston käytön aikana on mahdollista sähköstaattisella puhdistajalla, joka liitetään öljysäiliön sivukiertoon. Se puhdistaa valtaosan öljyyn päätyneistä vierasaineista ja hiukkasista.

Voiteluaineeseen ajan mittaan päässyt vesi puolestaan voidaan poistaa öljysäiliön sivuvirtaan asennettavalla alipainehöyrystimellä.

Puhdistus vähentää kitkaa ja säästää energiaa sekä pidentää osien ja öljyn käyttöikää – eli säästää paitsi kustannuksia, myös ympäristöä.

 

Lisätiedot:

Ari Moilanen, työkoordinaattori, Maintpartner
puh. 043 216 0274, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hannu Leskelä, johtaja, palvelusopimusliiketoiminta, Maintpartner
puh. 040 546 8580, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Kasvu jatkuu – tarjolla työtä kaikissa maissamme

Teollisen käytön ja kunnossapidon edelläkävijänä tarjoamme asiakkaillemme hyvää lisäarvoa ja luotettavia palveluita. Hyvä maineemme merkitsee myös kasvavaa kysyntää.

Energia-alan ja teollisuuden asiakkaamme osoittavat luottavansa asiantuntijapalveluihimme, joiden avulla he saavuttavat omat luotettavuus-, tuottavuus- ja turvallisuustavoitteensa. Olemme tästä hyvin ylpeitä ja kiitollisia – ja samalla tilanne avaa uusia tilaisuuksia potentiaalisille työntekijöille liittyä ammattilaistemme riveihin Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.

Meillä on nyt runsaasti avoimia työpaikkoja sekä uransa alussa oleville että kokeneille ammattilaisille, ja kaikille siltä väliltä, eri teollisuudenaloilla. Jos tulet suoraan ammattioppilaitoksesta, opit todella hallitsemaan työsi tiimiemme kokeneiden ammattilaisten tuella. Ja jos olet jo kokenut teollisen kunnossapidon tai suunnittelun ammattilainen, meillä on paikka sinullekin.

Löydät eri maiden avoimet työpaikat paikallisten kotisivujemme työosioista:

Miten onnistua teollisuuspalvelun ulkoistuksessa? Lataa infopaketti

Organisaatioiden tarve keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ajaa miettimään, mitä vaihtoehtoja muiden toimintojen hoitoon olisi. Luotettava, keskittynyt kumppani tuo uudenlaista osaamista niistä moniin – myös teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluihin. Ulkoinen kumppani tuo toiminnan kehittämiseen aivan uudenlaista näkemystä. Parhailla kumppaneilla on järjestelmälliset työkalut ja erikoisosaamisen esimerkiksi laitoksen tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Me Maintpartnerilla olemme Suomessa ottaneet vuosien mittaan vastuullemme yli sadan teollisuus- ja energialaitoksen käytön tai kunnossapidon. Tähän kokemukseen pohjautuen olemme yrityksiä auttaaksemme luoneet infopaketin siitä, miten teollisuuspalvelussa kumppanuusmalliin siirtyminen onnistuu.

Kerromme, miten prosessi kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Tarjouspyynnön muotoiluun, kaupallisen mallin valintaan, tarjousten vertailuun ja sopimuksen tekoon liittyvät vinkit auttavat varmistamaan, että kaikki tarvittava on järkevästi otettu huomioon.

Mikäli organisaationne tähtää toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, kumppanuusmalli on yksi varteenotettava ratkaisu.

Infopaketin saat ladattua tästä:


Annamme mielellämme lisätietoja!

Mika Riekkola, myyntijohtaja, Maintpartner
puh. 040 739 6607, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hannu Leskelä, liiketoimintajohtaja, palvelusopimukset
puh. 040 546 8580, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Fingrid valitsi Maintpartnerin vastaamaan varavoimaloidensa käytöstä ja kunnossapidosta

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on valinnut Maintpartnerin yhdeksän varavoimalaitoksensa käytön ja kunnossapidon palvelutoimittajaksi. Käyttö- ja kunnossapitopalvelut kattavat varavoimalaitosten laitteiden ja kiinteistöjen huollot ja korjaukset, laitosten koekäyttöjen ja tarveajojen suorittamisen sekä yleisen valvonnan.

Varavoimalaitokset ovat osa Suomen sähköjärjestelmän häiriöreserviä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sähköä tuotetaan joka hetki sama määrä kuin sitä kulutetaan. Ne käynnistetään, jos kaupallista säätösähköä ei ole riittävästi saatavilla markkinoilla esimerkiksi tilanteessa, jossa iso tuotantolaitos on vikaantunut.

”Olemme ylpeitä saadessamme pitää huolta Suomen sähköjärjestelmän häiriöreservistä ja kiitollisia Fingridin luottamuksesta meihin,” sanoo Maintpartnerin energialiiketoiminnan johtaja Kosti Rautiainen. ”Meillä on Suomessa yli tuhat teollisuuden ammattilaista, ja maan kovin osaaminen nimenomaan voimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa – henkilöstömme osaaminen ja maantieteellinen peitto varmistavat, että häiriötilanteissa pystymme nopeasti reagoimaan ja varmistamaan sähkön riittävyyden häiriötilanteissa Fingridin kumppanina.”

"Palvelusopimus kilpailutettiin julkisena hankintana vuoden 2017 aikana ja panostimme hankintaprosessiin paljon. Sopimusmalli uudistettiin ja hankinnassa painotimme hinnan lisäksi merkittävästi palvelun laatua. Kunnianhimoinen tavoitteemme on saada parannettua käyttövarmuutta entisestään ja saada siten sähkön käyttäjille enemmän hyötyä varavoimalaitoksista ja entistä halvemmalla. Odotamme luottavaisena yhteistyötä Maintpartnerin kanssa," kertoo Fingridin voimalaitospäällikkö Sampsa Holmberg hankinnan tavoitteista.

1.7.2018 voimaan astuvan, kolmivuotisen sopimuksen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Kosti Rautiainen, energialiiketoiminnan johtaja, Maintpartner
puh. 050 374 8172, kosti.rautiainen [at] maintpartner.com

Mika Riekkola, myyntijohtaja, Maintpartner
puh. 040 739 6607, mika.riekkola [at] maintpartner.com

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.