Fortumilla hyvät kokemukset ensimmäisestä vuodesta voimalaitosten käytön ulkoistusta

Syyskuussa 2016 Fortum siirsi Maintpartnerille Suomessa ja Puolassa viiden voimalaitoksen ja kuuden kaukolämpöverkon käynnissäpitotehtävät. Kumppanuusmalli on iso kokonaisuus ja yhteistyö läheistä. Sopimus teki Maintpartnerista samalla Pohjoismaiden johtavan käynnissäpitopalveluyrityksen.

- Maintpartner hoiti palvelun mobilisaation lyhyessä ajassa mallikkaasti niin, että käyttö- ja kunnossapitovastuun siirtyessä tarpeelliset asiat toimivat, tiivistää Ilkka Toijala, Fortumin Suomen kaukolämpöliiketoiminnan johtaja (kuvassa alla). - Luonnollisesti suuri osa kulunutta vuotta on kulunut yhteisten toimintatapojen ja järjestelmien edelleen kehittämisessä.

Fortumilla ollaan erittäin tyytyväisiä laitoksilla toteutuneeseen turvallisuustasoon. On tärkeää, että kumppanit jakavat samat turvallisuustavoitteet. Laitosten käytettävyys on myös ollut hyvä, mikä on pienentänyt Fortumin epäkäytettävyyskustannuksia.

Alun perin Fortumilla punnittiin eri mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Yhtenä vaihtoehtona oli siirtyä käytön ja kunnossapidon osalta kumppanuusmalliin, mikä osoittautuikin parhaaksi.

Kumppanivalinnan ratkaisi parhaiten Fortumin tarpeisiin sopiva kokonaisratkaisu sekä Maintpartnerin MP INtelligence -analytiikkatyökalu, joka optimoi käytön ja havaitsee mahdolliset häiriöt jo ennakolta.

Kumppanuusmallilla tavoitellaan erilaisia hyötyjä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Kun tuotantolaitokset ovat teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluihin keskittyneen kumppanin hoidossa, asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja saa erikoisosaamista vauhdittamaan toimintatapojen kehitystä ja kulttuurinmuutosta.

Fortumille on strategisesti erittäin tärkeää, että käyttö ja kunnossapito toimivat erinomaisesti. Turvallisuutta, asiakaspalvelua, käytettävyyttä ja toimitusvarmuutta ei saa vaarantaa missään vaiheessa. - Toisaalta tällaiseen järjestelyyn ei kannata mennä, jos kustannussäästöt eivät ole riittävän suuria, huomauttaa Ilkka Toijala.

Yhteistyötä aloitettaessa haasteita on tietenkin ollut toiminnan osittain hakiessa muotoaan. Tärkeää on, että asiat on voitu keskustella hyvässä hengessä ja sopia menettelytavoista kumppanuusmallin hengessä. - Tällaisessa mallissa luottamus on kaikki kaikessa ja sen edistäminen on tärkeää, sanoo Toijala.

Maintpartnerin energialiiketoiminnasta vastaava Kosti Rautiainen kiittää henkilöstön joustavuutta ja ammattitaitoa myös muutoksissa. - Olen ylpeä työntekijöiden ammattimaisesta asenteesta ja miten olemme pystyneet pitämään laitokset ja verkot käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan, Rautiainen kertoo. Samalla Maintpartner on tehnyt pitkäjänteistä työtä turvallisuuden saralla, ja yrityksen turvallisuuslukemat ovatkin kilpailijoihin verrattuna erinomaiset.

Hyvät kokemukset myös vuosihuolloista

Kuluneena kesänä Maintpartner toteutti Fortumin Meri-Porin, Suomenojan, Järvenpään ja Joensuun voimalaitosten vuosihuollot kokonaisvaltaisesti. Palveluun kuuluivat suunnittelu, valvonta, resursointi ja työt laitoksilla.

Aikataulullisesti ja teknisesti vuosihuollot onnistuivat hyvin. Työt sujuivat kokonaan ilman tapaturmia, mikä on hieno saavutus. Maintpartner ohjasi myös muut huollon toimijat onnistumaan.

Maintpartner haluaa panostaa energia-alalle suunnattaviin palveluihin myös jatkossa. Siihen yrityksen osaaminen sähkö- ja lämpövoimalaitosten, lauhdevoimaloiden, vesivoiman ja kaukolämpöverkoston käytössä ja kunnossapidossa antaa erinomaisen pohjan.

Lisätietoja antaa:

Kosti Rautiainen, energialiiketoiminnan johtaja, Maintpartner
puh. 050 374 8172, kosti.rautiainen [at] maintpartner.com

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.
Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Lantmännen Unibake ja Maintpartner sopivat Vantaan Petikon leipomon kunnossapidon siirrosta Maintpartnerille

Lantmännen Unibake Ab Finland ja Maintpartner Oy laajentavat kunnossapitokumppanuuttaan koskemaan myös Vantaan Petikossa sijaitsevaa tuotantolaitosta. Sopimuksen myötä Maintpartner ottaa kokonaisvastuun tuotantolaitoksen kunnossapidosta. Samalla neljä henkilöä siirtyy Maintpartnerille ns. vanhoina työntekijänä.

Leipomo on erikoistunut hampurilais- ja hotdog-sämpylöiden valmistukseen.

Uusi sopimus ja toimintamalli astuvat voimaan 1.10.2017.

- Nyt solmitun sopimuksen tavoitteena on lisätä kunnossapitotoiminnan joustavuutta liittymällä laajempaan Lantmännen-konsernin ja Maintpartnerin yhteistyösopimukseen. Uuden toimintamallin myötä Maintpartner ottaa kokonaisvastuun kunnossapitotoiminnasta. Tämä askel on looginen jatkumo pitkään jatkuneelle yhteistyölle Maintpartnerin kanssa, kommentoi toimitusjohtaja Tapio Finér Lantmännen Unibakelta.

- Sopimus perustuu vahvaan kumppanuuteen ja on suuri luottamuksenosoitus kunnossapito-osaamistamme kohtaan. Se syventää entisestään pitkää yhteistyötämme Läntmännen Unibaken kanssa: jatkossa vastaamme kaikkien heidän Suomen tuotantolaitostensa kunnossapidosta, kertoo myyntijohtaja Mika Riekkola Maintpartnerilta.

Maintpartner hoitaa vanhastaan Lantmännen Unibaken Joutsenon sekä muiden Lantmännen-konserniin kuuluvien leipomoiden kunnossapitoa sekä Suomessa että Virossa.

Lisätietoja:

Mika Riekkola, myyntijohtaja, Maintpartner
puh. 040 739 6607, mika.riekkola [at] maintpartner.com

Tapio Finér, toimitusjohtaja, Lantmännen Unibake Finland
puh. 040 540 2006, tapio.finer [at] lantmannen.com

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Nopea kriittisyysluokittelu voi pelastaa tehtaan laitekannan lisäksi tuotannon

Jos teollisuuslaitoksen kunnossapito ei ole tarkoituksenmukaista, seurauksena on usein hallitsemattomia ongelmia tuotannossa. Ollakseen suunnitelmallista ja tehokasta kunnossapidon on tunnistettava tuotantoprosessin kriittisimmät paikat. Perinteisillä malleilla kriittisyysluokittelu vie yleensä useita kuukausia.

- Kehittämämme simulaation avulla voimme tehdä laitteiden kriittisyysluokittelun jopa viidessä päivässä ja päivittää samalla ennakkohuolto-ohjelman sen mukaisesti, sanoo kehityspäällikkö Toni Räisänen. Hän on osa tuottavuus- ja digitaalisia ratkaisuja teollisuudelle kehittävää tiimiä Maintpartnerilla.

Pikapäivityksessä tehdas simuloidaan kunnossapitojärjestelmän hierarkiadatan ja kohteesta kerätyn historiatiedon kera. Hierarkiadata kertoo kunkin laitteen merkityksen tuotannon jatkuvuudelle. Simulointi selvittää suuresta määrästä kohteita kaikkien epäluotettavimmat ja epäkäytettävimmät.

- Pikapäivitys on kehittämämme visuaalinen tapa esittää muutokset kriittisyyksissä nopeasti. Siitä selviää myös, miten aiemmin tehdyt ennakkohuolto-ohjelmat ovat purreet ja esiintyykö poikkeamia, joita ei ennen ole huomattu, kertoo Toni Räisänen.

Leipomon kriittisyysluokittelu

Simuloinnin tulokset esitetään selkeästi

Yksi analysoiduista asiakkaista on Lantmännen Unibaken leipomo Joutsenossa. Simuloinnista selvisi, että koko tehtaan yli 2000 laitteesta päivitystarve on vain noin viidellä prosentilla – tästä osasta löytyvät suurimmat säästöpotentiaalit, joiden hyödyt ovat nopeitten saavutettavissa.

- Visualisoimme tulokset, jolloin värien perusteella näemme heti, missä kohtaa laitosta on eniten punaista eli tarvetta toimenpiteille. Kaikkia laitteita ei ole tarve analysoida tarkasti, vaan keskitytään muutokseen, alkaen kriittisimmistä kolmestakymmenestä kohteesta, Räisänen kuvailee.

Valituille kohteille tehdään vikavaikutusanalyysi ja tarkennetaan niiden ennakkohuolto-ohjelmia.

Pikapäivityksiä voi tehdä vaikkapa vuoden välein ja tarkastaa, että kaikki on niin kuin pitää ja kunnossapidossa on tehty oikeita asioita. Sama malli käy kaikille toimialoille.

 

Kuva: Maintpartnerin visualisointi järjestelmätason kriittisyyksistä; keskellä on Joutsenon tehdas, ulkoreunoilla tehdashierarkian komponentit ja laitteet.

 

 

Lisätietoja antavat:

Toni Räisänen, kehityspäällikkö, Maintpartner
puh. 050 441 2494, toni.raisanen [at] maintpartner.com

Otto Tarkiainen, johtaja, tuottavuus- ja digitaaliset ratkaisut, Maintpartner
puh. 040 176 3112, otto.tarkiainen [at] maintpartner.com

Uudet kuvausmenetelmät tehostavat vesivoimalaitosten kunnossapitoa

Mikko Arola ja Taisto Partanen säätävät kameraa vedenalaiseen kuvaukseenKehittyvä teknologia tarjoaa uusia, ja joskus yllättäviäkin, mahdollisuuksia teollisuuden kunnossapidon kehittämiseen. Kemijoki Oy:n Lieksanjoen vesivoimalaitosten käyttöä ja kunnossapitoa hoitavan Maintpartnerin Taisto Partanen ja Mikko Arola keksivät tutkia lennokkien ja vedenalaisten kameroiden käyttöä yhtiön Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitoksilla. Lennokki- ja vedenlaista kuvausta hyödynnetään Maintpartnerin säännöllisillä käyttö- ja kunnossapitokierroksilla, jolloin tarkastetaan eroosion ja muun kulumisen vaikutuksia vesiympäristössä sekä kiinteistöistöille ja laitteille aiheutuneita vaurioita.


Drone-lennokki tarkkailee vesivoimalaitoksen kuntoa Lieksanjoella

- Kauko-ohjattavat dronet vaikuttivat hyvältä keinolta vesivoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon avuksi. Niinpä ehdotimme asiakkaalle, että kokeilisimme lennokkikuvausta Pankakosken vesivoimalaitoksella, kertoo työnsuunnittelija Mikko Arola Maintpartnerilta.

Lennokilla tarkkaillaan mm. voimalaitosrakennuksen, padon ja muuntajien kuntoa. Ylhäältä päin nähdään vaikeissakin paikoissa olevat ongelmakohdat helposti.

- Enää ei tarvitse lähettää työntekijöitä korkeisiin paikkoihin tarkastamaan tilannetta; lennokilla se hoituu nopeasti ja turvallisesti. Kameran kuva on erittäin tarkka ja pienetkin kohdat näkyvät selvästi, kuvailee Arola.

Kunnontarkkailun lisäksi droneilla seurataan ympäröivien vesistöjen jää- ja vesitilannetta.

- Lennokkikuvauksesta on hyötyä varsinkin keväisin lumien sulaessa. Niiden avulla voimme ennakoida vesitilannetta ja olla ajoissa valmiina ohijuoksutukseen, Arola kertoo.

Vesitilannetta tarkkaillaan myös siksi, että yläaltaan vedenpinnan korkeutta säännöstellään tarkasti ns. luontaisen vuodenaikaisen vesikäyrän mukaan. Maintpartnerin ammattilaiset tarkastavat säännöllisesti pinnankorkeuden mittaukset vertaamalla sähköisiä mittaustuloksia todelliseen pinnankorkeuteen.

 

Vedenalaiset tarkastukset onnistuvat kameran avulla

Vesivoimalaitoksen padolla täytyy kunnontarkkailu hoitaa pääosin veden alla. Aikaisemmin työhön tarvittiin sukeltaja – nyt voidaan hyödyntää myös vedenalaiseen kuvaukseen suunniteltua kameraa.

- Sukeltajan saaminen paikalle voi viedä jopa 5-6 tuntia, mutta kamera on heti paikalla, huomauttaa Arola.

Kameran etuna on myös se, että se mahtuu ahtaisiin paikkoihin ja sillä voi nopeasti tarkistaa, onko epäillyssä kohdassa jokin ongelma vai ei. Toisaalta kameran kanssa voi kestää hieman pidempään löytää varsinainen ongelmakohta. Maintpartnerin käytössä oleva kamera on kätevä myös kuivalla maalla korkeissa ja ahtaissa paikoissa.

- Kameralla pääsee lähelle kohdetta nopeasti ja helposti, ja kuvan laatu on hyvä. Kameralla saa myös nauhoitettua ääntä, mikä auttaa vian tulkinnassa.

Maintpartnerin ja Kemijoki Oy:n yhteistyö Lieksanjoella on jatkunut jo lähes kymmenen vuotta.

- Arvostamme Maintpartnerin henkilöstön monitaitoisuutta, hyvää tavoitettavuutta ja päivittäisen toiminnan selkeyttä, sanoo Kemijoki Oy:n voimalaitospäällikkö Sami Soudunsaari.

Dronen kameraohjain

Kuva: Lennokin kamera lähettää koko ajan livekuvaa kännykkään, joka on kytketty ohjaimeen.

Jää- ja vesitilanteen kehittymistä tarkkaillaan yläilmoista

Kuva: Jää- ja vesitilanteen kehittymistä tarkkaillaan yläilmoista.

Kuva artikkelin alussa: Mikko Arola ja Taisto Partanen säätävät kameraa vedenalaiseen kuvaukseen.

Videot Youtubessa:
Neulapadon vedenalainen kunnontarkastus
Drone-tarkastuslento vesivoimalalla

Lisätietoja antavat

Taisto Partanen, tiimipäällikkö, Maintpartner Suomi
puh. 0400 813474, taisto.partanen [at] maintpartner.com

Heikki Iitti, päällikkö, HUB Vesivoima, Maintpartner Suomi
puh. 040 869 1090, heikki.iitti [at] maintpartner.com

Kutsu syyskauden avajaisiimme Espooseen 21.8. kello 14–17!

Aloitamme Maintpartnerilla tänä vuonna syyskauden uusissa merkeissä: kutsumalla vanhoja ja uusia tuttavuuksia vaihtamaan kuulumisia ja juttelemaan viimeisimmistä trendeistä teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluissa. Samalla juhlistamme ohimennen (ei puheita, kukkia tai lahjoja) toimitusjohtaja Pasi Tolppasen 50-vuotispäivää.

Tule nauttimaan kanssamme kahvit, kuohuvaa ja kevyt päivitys Maintpartnerin kuulumisista maanantaina 21.8. koska vain kello 14:n ja 17:n välillä.

Tapaat Pasin lisäksi muun muassa Manu Skytän, joka esittelee lyhyesti MP INtelligence -koneälyratkaisuamme (video ») teollisuuslaitosten ennakoivaan analysointiin ja optimointiin klo 15 ja 16. Paikalla on myös mm. Kosti Rautiainen, joka on juuri aloittanut energialiiketoimintamme johdossa.

Paikkana on Maintpartnerin pääkonttorin ravintola Haukisali, osoite Ahventie 4, Espoo.

Ilmoittauduthan viimeistään ke 16.8. Henna Syväselle, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. (puh. 040 801 1992).

Lämpimästi tervetuloa!

Maintpartner uudistaa konserni- ja maajohtoa, tähtäimessä teollisuuspalveluiden vahva kehitys

Teollisuuden käytön ja kunnossapidon suomalainen uranuurtaja Maintpartner jatkaa toimintansa vahvaa kehittämistä muokkaamalla organisaatiota ja vaihtamalla eräitä keskeisiä avainhenkilöitään. Aikaisemmin keväällä vaihdoimme jo konsernin toimitusjohtajan. Näillä toimenpiteillä haemme kotimarkkinallamme vahvistusta asiakaspalveluun ja asiakkaidemme tuottavuuden tehostamiseen, projektihallintaan sekä digiratkaisuihin, sekä tätä kautta liiketuloksen parantamista ja kannattavaa kasvua.


Energialle uusi vetäjä, Suomen ja Ruotsin johdossa muutoksia

Kosti Rautiainen on nimitetty konsernin energialiiketoiminnan johtajaksi. Kostilla on yli 14 vuoden kokemus erilaisista kansainvälisistä johtotehtävistä energia-alalta. Hän siirtyy yritykseen Fortumilta, ja jatkaa Maintpartnerin energia-alan asiakkaille suunnattujen palvelujen vahvaa kehitystä.

Energian aiempi johtaja Jukka Kallioniemi siirtyy Ruotsiin maajohtajaksi.

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Otto Tarkiainen on nimitetty uuden, asiakkaiden tuottavuuden kehittämiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvän yksikön johtajaksi. Otto tiimeineen vastaa jatkossa teollisuuden käyttö- ja kehityspalveluiden seuraavasta sukupolvesta, johon kuuluu muun muassa digitaalinen MP Intelligence -analytiikkaratkaisu.

Kehitysjohtaja Hannu Leskelä on nimitetty Suomen palvelusopimusliiketoiminnan johtajaksi. Hän vastaa teollisuuden kunnossapidon palvelusopimuksista ja asiakashallinnasta Suomessa.

Palvelupäällikkö Markku Leinonen on nimitetty Projekti-, asennus- ja suunnittelupalvelut -yksikön johtajaksi. Yksikkö tarjoaa monipuolista osaamista teollisuuden kehitysprojekteihin ja kunnossapitoon.

Kaikki nimitykset astuvat voimaan 1.8.

Uusiin nimityksiin liittyen Johan Westermark, aiempi konsernijohtaja, Markku Simola, Suomen liiketoiminnan johtaja, sekä Ola Nilsson, Ruotsin vt. maajohtaja jättävät yrityksen.

Suomessa Maintpartner Oy:n ja Maintpartner Expert Services Oy:n toimitusjohtajana toimii toistaiseksi konsernijohtaja Pasi Tolppanen.

Lisätietoja:
Pasi Tolppanen, konsernijohtaja, Maintpartner Group
puh. 040 541 6656

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.
Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 1100. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.