Jyrki Paappa nimitetty Maintpartner Group Oy:n talousjohtajaksi

Jyrki PaappaKTM Jyrki Paappa on nimitetty Maintpartner Group Oy:n talousjohtajaksi (CFO) 1.1.2018 alkaen. Viime vuosina Paappa on oman yrityksensä kautta konsultoinut yrityksiä taloushallinnon kehittämisessä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Raisio Oyj:n talousjohtajana.

”Jyrki Paappa tuo Maintpartnerille laaja-alaista konsernitalouden näkemystä. Hän vahvistaa talouden järjestelmien ja prosessien kokonaisvaltaista osaamistamme,” sanoo Pasi Tolppanen, Maintpartnerin toimitusjohtaja.

”Olin erittäin kiinnostunut tehtävästä tutustuttuani hakuprosessin yhteydessä yhtiöön. Räätälöidyn palvelun tuottaminen asiakkaille toimintavarmuuden ja tuottavuuden parantamiseksi merkittäviin tuotantolaitoksiin on selkeä tavoite, jonka eteen mielelläni työskentelen yhdessä Maintpartnerin osaavan henkilöstön kanssa,” toteaa Jyrki Paappa.

Paapan aloittaessa toimessaan vt. talousjohtaja Tero Jussila palaa vanhaan toimenkuvaansa talouden johtotehtäviin vastaamaan ulkoisesta laskennasta ja rahoituksesta.

Lisätiedot:

Pasi Tolppanen, toimitusjohtaja, Maintpartner Group Oy
puh. 040 541 6656, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maintpartner toimittaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita UPM Energylle


Maintpartner on tehnyt sopimuksen kuuden Kymi-, Pielis- ja Ontojoella sijaitsevan vesivoimalaitoksen paikalliskäyttö- ja kunnossapitopalveluista UPM Energyn kanssa. Sopimus kattaa lisäksi Kymenrannan ja Mattilan myllyt.

Sopimus astui voimaan 1.11.2017, jolloin 11 henkilöä siirtyi Maintpartnerille ns. vanhoina työntekijöinä. Heidän myötään Maintpartnerilla on noin sata vesivoiman käytön- ja kunnossapidon ammattilaista, joiden erikoisosaaminen on asiakkaiden käytössä joustavasti koko Suomen alueella.

Maintpartner on jo aiemmin tuottanut paikalliskäyttö- ja kunnossapitopalveluita UPM Energyn Tyrvään ja Äetsän vesivoimalaitoksille.

Sopimus vahvistaa Maintpartnerin asemaa energiasektorin johtavana käyttö- ja kunnossapitoyrityksenä. Vesivoiman osaamista on Maintpartnerilla vahvistettu määrätietoisesti useita vuosia. Käyttö- ja kunnossapitopalveluun keskittyvänä yrityksenä Maintpartnerilla on systemaattiset työkalut ja prosessit laitosten toiminnan turvalliseen varmistamiseen ja kehittämiseen.

- Sopimus laajentaa merkittävästi aiempaa yhteistyötämme UPM Energyn kanssa ja on hieno luottamuksen osoitus osaamisellemme vesivoimalaitosten paikalliskäytössä ja kunnossapidossa. Henkilöstömme on vakuuttanut asiakkaan osaamisellaan, ja suurin kiitos tästä sopimuksesta kuuluukin hyvin työnsä hoitaville ammattilaisillemme, kiittää Heikki Iitti, vesivoiman vetäjä Maintpartnerilta.

Lisätietoja:
Heikki Iitti, palvelupäällikkö, vesivoima, Maintpartner
puh. 040 869 1090, heikki.iitti [at] maintpartner.com

Mika Riekkola, myyntijohtaja, Maintpartner
puh. 040 739 6607, mika.riekkola [at] maintpartner.com

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.

Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.

Miten pienentää teollisuuden työriskejä?

Teollisuuden kunnossapito on luonteeltaan riskialtista työtä. Kun tehtaassa sattuu jotain – esimerkiksi tuotantoa häiritsevä laiterikko – tilanne tulee yleensä yllätyksenä, ja se pitää saada nopeasti kuntoon. Asentajat rientävät apuun, mutta tapahtuman kertaluonteisuus ja äkkinäisyys nostavat työn riskitasoa. Ennakoiva työturvallisuustoiminta on avain riskien pienentämiseen. Puutteet turvallisuuskulttuurissa ja -käytännöissä saattavat kostautua inhimillisinä vahinkoina.

Ifin turvallisuusasiantuntija Salla Lind-Kohvakka”Kunnossapidossa tehdään usein jotain tavanomaisesta poikkeavaa tehtävää, etenkin kiireessä, mikä on yksi merkittävä syy työtapaturmien taustalla,” kertoo vakuutusyhtiö IF:n kehityspäällikkö Salla Lind-Kohvakka. Hän perehtyi teollisuuden kunnossapidon turvallisuusasioihin jo väitöskirjaa tehdessään. Tutkimustyö TTY:llä ja VTT:llä vaihtui muutama vuosi sitten käytännönläheisempään työhön Ifin Suurasiakkaat-yksikön riskienhallintapalveluissa.

Kunnossapidossa tehdään ensin purkavat työvaiheet, joissa on omat riskinsä. Sitten seuraa itse korjaustyö omine riskeineen, ja jälleen kokoonpano uusine riskeineen. ”Vakavien tapaturmien taustalla on usein äkillisiä tilanteita esimerkiksi tuotantolinjan tukkeuduttua tai koneen lakattua toimimasta,” kuvaa Lind-Kohvakka.

Työtapaturmavakuuttajat kuten If tarjoavat asiakkailleen riskienhallintapalveluita. Ne ovat esimerkiksi johdon konsultointia, auditointeja ja havaintokierroksia. ”Eniten palveluita hyödyntävät keskisuuret ja suurehkot yritykset,” kertoo Lind-Kohvakka.

Pitkäjänteinen turvallisuustyö pienentää riskejä

Miten loukkaantumisia voi sitten vähentää? ”Liikkeelle pitää lähteä riskienarvioinneista, joissa fokuksen pitää olla oikea – ei liian pieni eikä suuri. Erityisesti kunnossapidossa tulee huomioida sekä työtehtävään että työympäristöön ja -olosuhteisiin liittyvät vaarat kattavasti. Vaarojen tunnistaminen ja riskienarviointi ei lopu koskaan,” painottaa Lind-Kohvakka.

Hänen asiakasyrityksistään teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluita tarjoava Maintpartner on onnistunut määrätietoisella turvallisuustyöllä laskemaan työtapaturmien määrän erittäin alhaiselle tasolle. ”Maintpartnerilla oma rima turvallisuudessa on laitettu tavallista ylemmäs, ja pidetty siellä niissäkin tapauksissa, joissa asiakkaan oma vaatimustaso olisi Maintpartnerin rimaa alempana,” summaa Lind-Kohvakka.

”Meillä on Suomessa yli tuhat teollisuuden käyttö- ja kunnossapitotyötä tekevää työntekijää, ja haluamme pitää heistä hyvää huolta,” kertoo Maintpartnerin HSEQ-asioista vastaava Saija Pottala. HSEQ-kokonaisuus sisältää työterveyden ja -turvallisuuden lisäksi ympäristö- ja laatuasiat. Yrityksessä on alusta asti tehty systemaattista työtä turvallisuuden kehittämiseksi, mutta tällä vuosikymmenellä siihen on todella panostettu – se on myös sisällytetty yrityksen strategiaan.

Tulosta on syntynyt: Esimerkiksi yrityksen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena 2007 sattui kymmeniä loukkaantumisia, mikä tarkoitti tuolloin 21 työtapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tämän vuoden vastaavat luvut ovat nyt seitsemän poissaoloon johtanutta tapaturmaa, 3 per miljoona työtuntia.

Käytännön työtä turvallisuuden parantamiseksi riittää

Maintpartnerilla toimenpiteitä on tehty, ja tehdään yhä valtavasti, alkaen riskien arvioinneista ja riskikohtien minimoinnista esimerkiksi havaintokierrosten, työergonomian ja suojainten avulla. Ennen jokaista työtehtävää on käytävä sen mahdolliset vaarakohdat ennakoivasti läpi. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan huolella ja niistä saadut opit jaetaan koko henkilöstön kesken.

Työturvallisuus alkaa usein yksilöstä, minkä takia oikean turvallisuusasenteen omaksuminen on onnistumisen edellytys. Jokaisessa Maintpartnerin toimipisteessä on omat turvallisuusvaatimuksensa ja -perehdytyksensä, joista vastaa oma lähiesimies. Uudet työntekijät perehdytetään ja sitoutetaan turvallisuuskulttuuriin sekä paikan päällä että Maintpartnerin yhteisessä verkko-oppimisympäristössä, jonka läpikäynti kuuluu perehdytykseen.

Parikymmentä vuotta asennustyötä teollisuudessa tehnyt Jouko Ryytty kertoo, että viimeisen vuosikymmenen aikana turvallisuusasenteissa on näkynyt selvä muutos. ”Asiaa on rummutettu niin paljon, että ihmiset ovat tulleet valppaammiksi,” hän kuvaa.

Kokemus opettaa asentajatkin varovaisemmiksi

Ryytyn lähipiirissä on vuosien mittaan tapahtunut vain yksi vakava työtapaturma laikkaleikkurin rikkoonnuttua ja teränpalan tehtyä työntekijän kaulaan ison haavan. ”Sen jälkeen olen kieltämättä aina vähän miettinyt, kun laikkaa on pitänyt käyttää.” Ikävä, mutta toimiva motivaattori ovat siis muille sattuneet haverit: ne viimeistään saavat aikaan halun parantaa asioita.

Muuten Ryytyn vuosien kuluessa todistamat vahingot ovat olleet lähinnä sormien puristuksiin jäämisiä tai pään kolhaisuja ahtaissa paikoissa – ”tapauksia, joista on selvitty laastarilla,” kuten Ryytty sanoo. Vieras paikka aina erityinen riski, kun ei olla tutuissa tiloissa.

Ryytty näkee työsuojelun menneen uransa alkuajoista hyvin paljon eteenpäin niin Maintpartnerilla kuin muualla. Vielä vuosikymmen sitten ilmeni jonkin verran muutosvastarintaa ja turvallisuustyön vähättelyä, mutta koska asia pysyy näkyvästi esillä sekä omassa että asiakasyrityksissä, asenteet ovat muuttuneet ja turvallisuudesta on tullut normi.

”Kukaan ei tahallaan kolhi työmaalla,” painottaa Ryytty.

Maintpartner vahvistaa projektien ja riskienhallintaa

Teollisuuden palveluyritys Maintpartner on perinteisesti tehnyt teollisuuden kunnossa- ja ylläpitopalvelua pitkäaikaisten palvelu- ja raamisopimusten kautta. Sekä sopimusasiakkaille että kolmansille osapuolille tehtävien projektipalveluiden kysyntä on kasvussa, ja tähän haluamme vastata. Tämä edellyttää projektien tarjoustyön, toimeksiannon aikaisen seurannan sekä riskienhallinnan edelleen kehittämistä.

Mirka Luostari on nimitetty projektinhallinta-asiantuntijaksi toimitusjohtaja Pasi Tolppasen suoraan alaisuuteen. Luostari kehittää yhtenäisiä projektin- ja sopimuksenhallinnan prosesseja ja työkaluja kaikkien Maintpartnerin kuuden liiketoiminnan tukena toimeksiantojen läpiviennissä.

Toiminnan vakioiminen ja suoraviivaistaminen sekä riskien proaktiivinen hallinta näkyy asiakkaille tarkoituksenmukaisena ja tehokkaampana palveluna. Projektiaikaiset potentiaaliset riskit tunnistetaan ennalta, jolloin niihin voidaan varautua hyvissä ajoin. Meille yrityksenä tämä kehitys mahdollistaa hyvän asiakaspalvelun lisäksi myös taloudellisen stabiiliteetin.

Maintpartnerilla on Maintpartner Way -toimintajärjestelmä, joka on sertifioitu (ISO 9001 ja 18001 sekä OHSAS 14001). Järjestelmä sisältää myös projektin- ja sopimuksenhallintamenettelyt.

Lisätiedot:
Pasi Tolppanen
toimitusjohtaja, Maintpartner Group

Nimityksiä Maintpartnerin henkilöstöhallinnossa


Reija Mantila on nimitetty Suomen ja Viron henkilöstöjohtajaksi 16.10.2017 alkaen. Hän tiimeineen tukee HR- ja HSEQ-asioissa kaikkia Maintpartnerin Suomen ja Viron liiketoimintoja: palvelusopimuksia, projekti-, asennus- ja suunnittelupalveluita sekä energiaa. Paikallinen taso toimii tiiviissä yhteistyössä konsernin HR- ja HSEQ-vastaavien kanssa.

Mantila on viimeksi vastannut konsernin HSEQ:sta ja henkilöstön kehityksestä sekä Suomen työhyvinvoinnista. Aiempi henkilöstöjohtaja Jari Syrjälä jättää yrityksen kuluvan vuoden lopussa astuakseen toisen työnantajan palvelukseen.

Samalla Suomen HSEQ-päällikön Saija Pottalan roolia laajennetaan kattamaan koko konsernin yhteisten HSEQ-tehtävien koordinointi.

”Toivotan kaikille menestystä uusiin rooleihinsa, ja kiitän Jari Syrjälää usean vuoden hyvästä työstä Maintpartnerin HR:n kärjessä”, sanoo Laura Kauppinen, Ihmiset-toiminnon vetäjä.

- -

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.
Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.

Fortumilla hyvät kokemukset ensimmäisestä vuodesta voimalaitosten käytön ulkoistusta

Syyskuussa 2016 Fortum siirsi Maintpartnerille Suomessa ja Puolassa viiden voimalaitoksen ja kuuden kaukolämpöverkon käynnissäpitotehtävät. Kumppanuusmalli on iso kokonaisuus ja yhteistyö läheistä. Sopimus teki Maintpartnerista samalla Pohjoismaiden johtavan käynnissäpitopalveluyrityksen.

- Maintpartner hoiti palvelun mobilisaation lyhyessä ajassa mallikkaasti niin, että käyttö- ja kunnossapitovastuun siirtyessä tarpeelliset asiat toimivat, tiivistää Ilkka Toijala, Fortumin Suomen kaukolämpöliiketoiminnan johtaja (kuvassa alla). - Luonnollisesti suuri osa kulunutta vuotta on kulunut yhteisten toimintatapojen ja järjestelmien edelleen kehittämisessä.

Fortumilla ollaan erittäin tyytyväisiä laitoksilla toteutuneeseen turvallisuustasoon. On tärkeää, että kumppanit jakavat samat turvallisuustavoitteet. Laitosten käytettävyys on myös ollut hyvä, mikä on pienentänyt Fortumin epäkäytettävyyskustannuksia.

Alun perin Fortumilla punnittiin eri mahdollisuuksia tehostaa toimintaa. Yhtenä vaihtoehtona oli siirtyä käytön ja kunnossapidon osalta kumppanuusmalliin, mikä osoittautuikin parhaaksi.

Kumppanivalinnan ratkaisi parhaiten Fortumin tarpeisiin sopiva kokonaisratkaisu sekä Maintpartnerin MP INtelligence -analytiikkatyökalu, joka optimoi käytön ja havaitsee mahdolliset häiriöt jo ennakolta.

Kumppanuusmallilla tavoitellaan erilaisia hyötyjä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Kun tuotantolaitokset ovat teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalveluihin keskittyneen kumppanin hoidossa, asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja saa erikoisosaamista vauhdittamaan toimintatapojen kehitystä ja kulttuurinmuutosta.

Fortumille on strategisesti erittäin tärkeää, että käyttö ja kunnossapito toimivat erinomaisesti. Turvallisuutta, asiakaspalvelua, käytettävyyttä ja toimitusvarmuutta ei saa vaarantaa missään vaiheessa. - Toisaalta tällaiseen järjestelyyn ei kannata mennä, jos kustannussäästöt eivät ole riittävän suuria, huomauttaa Ilkka Toijala.

Yhteistyötä aloitettaessa haasteita on tietenkin ollut toiminnan osittain hakiessa muotoaan. Tärkeää on, että asiat on voitu keskustella hyvässä hengessä ja sopia menettelytavoista kumppanuusmallin hengessä. - Tällaisessa mallissa luottamus on kaikki kaikessa ja sen edistäminen on tärkeää, sanoo Toijala.

Maintpartnerin energialiiketoiminnasta vastaava Kosti Rautiainen kiittää henkilöstön joustavuutta ja ammattitaitoa myös muutoksissa. - Olen ylpeä työntekijöiden ammattimaisesta asenteesta ja miten olemme pystyneet pitämään laitokset ja verkot käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan, Rautiainen kertoo. Samalla Maintpartner on tehnyt pitkäjänteistä työtä turvallisuuden saralla, ja yrityksen turvallisuuslukemat ovatkin kilpailijoihin verrattuna erinomaiset.

Hyvät kokemukset myös vuosihuolloista

Kuluneena kesänä Maintpartner toteutti Fortumin Meri-Porin, Suomenojan, Järvenpään ja Joensuun voimalaitosten vuosihuollot kokonaisvaltaisesti. Palveluun kuuluivat suunnittelu, valvonta, resursointi ja työt laitoksilla.

Aikataulullisesti ja teknisesti vuosihuollot onnistuivat hyvin. Työt sujuivat kokonaan ilman tapaturmia, mikä on hieno saavutus. Maintpartner ohjasi myös muut huollon toimijat onnistumaan.

Maintpartner haluaa panostaa energia-alalle suunnattaviin palveluihin myös jatkossa. Siihen yrityksen osaaminen sähkö- ja lämpövoimalaitosten, lauhdevoimaloiden, vesivoiman ja kaukolämpöverkoston käytössä ja kunnossapidossa antaa erinomaisen pohjan.

Lisätietoja antaa:

Kosti Rautiainen, energialiiketoiminnan johtaja, Maintpartner
puh. 050 374 8172, kosti.rautiainen [at] maintpartner.com

 

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä, ja Pohjoismaiden johtava toimija energiasektorilla. Autamme asiakkaitamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä. Pitkäaikaisten käyttö- ja kunnossapitosopimusten lisäksi palvelemme teollisuutta kehittämis-, suunnittelu- ja asennustöissä. Digitaaliset ratkaisumme tehtaiden kunnossapitoon edustavat alan huippukehitystä.
Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on noin 1900 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 160 miljoonaa euroa. Maintpartner Groupilla on toimipisteitä myös Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Lisätietoja osoitteessa www.maintpartner.fi.