Wizja, Wartości, Kodeks Etyczny

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wizja

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług utrzymania ruchu i eksploatacji instalacji przemysłowych , z globalną działalnością operacyjną.

Wartości

Jesteśmy zorientowanym na potrzeby klienta, zaufanym partnerem we wdrażaniu zmian.

Kodeks Etyczny Maintpartner

Dotrzymywanie zobowiązań

 • Podejmujemy się zobowiązań, których jesteśmy w stanie dotrzymać.
 • Weryfikujemy czy, wszystkie zainteresowane strony w pełni rozumieją zakres oferty i złożonych zobowiązań.
 • Monitorujemy i weryfikujemy status realizacji zobowiązań, efekty pracy i poziom realizacji zmian.

Profesjonalizm

 • Wszystkie czynności i obowiązki służbowe wykonujemy z zachowaniem zawodowego profesjonalizmu i w poczuciu zawodowej dumy.
 • Wyznaczamy wysokie standardy i pracujemy nad ich spełnieniem. Dotrzymujemy wyznaczonych terminów i harmonogramów. Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa.
 • Rozwijamy umiejętności i kompetencje.
 • Stale poszukujemy  nowych, lepszych rozwiązań, usprawniających naszą działalność i działalność Klienta.

Szacunek

 • Relacje zawodowe budujemy  w oparciu o wzajemny szacunek. Traktujemy ludzi w sposób równy i nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów dyskryminacji bądź szykanowania.
 • Działamy wyłącznie na podstawie faktów. Wyrażamy opinię na podstawie czynów. Nie kierujemy się osobistymi przypuszczeniami.

Przestrzeganie standardów etycznych

 • Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji. Nie tolerujemy korupcji, wyłudzeń, kradzieży, łapówek, nielegalnych transakcji z klientami, dostawcami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi.
 • Nie akceptujemy  przyjmowania prezentów, prywatnych zaproszeń, prywatnych zleceń, lub innych korzyści, które mogą mieć wpływ na naszą ocenę sytuacji.
 • W rozmowach z Klientami lub konkurencją nie ujawniamy tajemnic handlowych naszej organizacji.
 • Nigdy nie działamy wbrew prawu.