Organizacja

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zarząd i administracja:

Wojciech Serafin - Prezes Zarządu
Krzysztof Biliński – Wiceprezes Zarządu
Beata Koźbiał -
Dyrektor Finansowy, Czlonek Zarządu
Magdalena Banasik - p.o. Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa 
Marta Piechota - Dyrektor ds. HR HSEQ & Komunikacji
Piotr Sokalla - Dyrektor Techniczny

 

Kierownictwo Hub-ów:

Tomasz Olszewski - HUB Energy
Grzegorz Wrzesień - HUB Wschód
Artur Mastaliński - HUB Central  
Dariusz Chomiński -
HUB Południe