Akcjonariat

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Akcjonariusz: Maintpartner Group OY

Seria akcji: A

Liczba akcji: 1339 000

Udział w kapitale zakładowym: 100%

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Spółki pod firmą MAINTPARTNER ASI S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Jana Galla 29, 41-800 Zabrze.