Zrównoważony rozwój

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zapewniamy zrównoważony rozwój we wszystkich formach. Wymogi naszych klientów w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska stanowią integralną część naszej działalności. W oparciu o poziom zapotrzebowania klienta współpracujemy na rzecz ulepszenia tych standardów.

Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo. Analizujemy ryzyko, podejmujemy działania prewencyjne np. regularne inspekcje bhp. Nie akceptujemy niezgodności zarówno ze strony naszych pracowników jak i pracowników podwykonawcy. Zbieramy i analizujemy informacji dotyczących wypadków i potencjalnych sytuacji wypadkowych aby unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

Jesteśmy członkami i wspieramy inicjatywę UN Global Compact. W naszej działalności i strategii kierujemy się promowaniem wartości zdefiniowanych przez UN Global Compact. Nawiązują one do poszanowania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.