Jakość, bezpieczeństwo pracy ochrona środowiska

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bezpieczeństwo 

Bezpieczne wykonywanie pracy. Uważnie analizujemy ryzyko, podejmujemy działania prewencyjne, realizujemy zlecenia Klientów w sposób zgodny
z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia się zobowiązaliśmy, określamy ryzyka i identyfikujemy zagrożenia, dokumentujemy i analizujemy sytuacje potencjalnie wypadkowe. Naszym celem jest zero wypadków. Analizujemy wypadki na każdym poziomie organizacyjnym

  

Jakość usług

Zarządzamy realizacją usług przy ścisłej współpracy z Klientem i dążymy do spełnienia oczekiwań klienta, i realizacji wspólnie określonych celów. Cele zdefiniowane są  w umowie oraz strategii i harmonogramie zawierającym szczegółowy plan działań.  Dokumentujemy oraz analizujemy potencjalne niezgodności i informacje zwrotne od Klientów, a kiedy trzeba, podejmujemy odpowiednie działania korygujące lub zapobiegawcze. Poprzez poprawę produktywności, jakości i przejrzystości działania tworzymy wartość dodaną dla naszych Klientów.

 

Środowisko

Minimalizacja wpływu naszej działalności na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom, redukcja zużycia zasobów naturalnych, właściwe postępowanie
z substancjami chemicznymi i odpadami. Ponadto, dbamy
o własność Klienta w sposób odpowiedni oraz analizujemy niezgodności i potencjalne niezgodności, zgłaszane przez pracowników.