Maintpartner ponownie okazało swoje zaangażowanie w największą na świecie inicjatywę na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner podjęło nowe działania w ramach zaangażowania w inicjatywę ONZ Global Compact. Global Compact to największa na świecie inicjatywa odpowiedzialnego biznesu z udziałem ponad 9 500 firm. Maintpartner dołączył do inicjatywy w 2016 r. i zobowiązał się do spełnienia dziesięciu zasad odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze praw człowieka, pracy, środowiska i działań antykorupcyjnych.

W tym roku w raporcie Maintpartner pojawiają się nowe priorytety, w tym przetwarzanie danych osobowych zgodnie z unijnym prawodawstwem w zakresie ochrony danych, większa odpowiedzialność w zakresie sieci podwykonawców oraz nacisk na działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy.

W Maintpartner prewencyjne podejście do bezpieczeństwa pracy przyniosło doskonałe rezultaty. Na przestrzeni kilku lat ilość urazów i wypadków przy pracy znacznie się zmniejszyła. Z kolei koncentracja na działaniach związanych z opieką medyczną, prewencją zdrowotną poprawiła samopoczucie pracowników, w taki sposób, że na przykład w Finlandii średni wiek emerytalny wzrósł o cztery lata powyżej średniej w branży przemysłowej do około sześćdziesięciu lat.

W kwestii środowiska, działania obejmują między innymi zwiększenie wykorzystania odnawialnego oleju napędowego, energooszczędne oświetlenie i ogrzewanie, zdalne spotkania i nowe cyfrowe rozwiązania służące komunikacji wewnętrznej. Kadra techniczna w Maintpartner również zwiększa odpowiedzialność środowiskową zakładów przemysłowych i energetycznych dzięki kilku małym i dużym rozwiązaniom, które zmniejszają zapotrzebowanie na surowce, energię i części zamienne.

"Współpraca i wspólne zobowiązania odgrywają kluczową rolę w budowaniu sprawiedliwych i bardziej zrównoważonych społeczeństw", mówi Laura Kauppinen z Maintpartner. "Global Compact to dla nas wartościowy standard, w ramach którego oceniamy i rozwijamy własny biznes, z drugiej strony jest to sposób komunikowania ważnych tematów w kontekście międzynarodowym, nasze wartości i zasady etyczne są obecne w naszym życiu i stanowią dla pracowników, począwszy od techników po kadrę zarządzającą, podstawę naszych działań. Uważamy także, że zrównoważony rozwój jest niezbędny dla spełnienia zobowiązań wobec klienta i bycia dobrym przedsiębiorstwem. "

Więcej informacji:
Laura Kauppinen, EVP Development, Maintpartner Group