Dokąd zmierza branża utrzymania ruchu w przemyśle?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Maintpartner przez niezależną agencje PwC: utrzymanie dostępności produkcji jest jednym z najważniejszych zadań zarówno w sektorze przemysłowym jak i energetycznym. Badania miały miejsce w Finlandii, Szwecji i w Polsce.
Kolejne kluczowe obszary to zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i przedłużenie cyklu życiowego maszyn. W porównaniu stosunkowo mało uwagi poświęcono zwiększeniu produktywności i optymalizacji kosztów produkcji. Zanotowano niewielkie różnice w odpowiedziach z rożnych krajów.
Outsourcing. Tak czy nie ? Duże różnice pomiędzy podejściem w różnych krajach i sektorach
Według badania zainteresowanie oustsourcingiem usług zwiększy się , lub przynajmniej pozostanie na tym samym poziomie. Przykładowo rośnie zapotrzebowanie na usługi projektowe dotyczące modernizacji infrastruktury.
Wśród badanych krajów największy potencjał dla outsourcingu usług zaobserwowano w Finlandii. Jedną z przyczyn jest wieloletnie doświadczenie w tego typu usługach. W Polsce duże, globalne koncerny są zainteresowane outsourcingiem, natomiast mali przedsiębiorcy zostają przy tradycyjnych formach działalności.


Sektor energetyczny ma długą historię współpracy z firmami usługowymi. Przemysł produkcyjny natomiast przeważnie posiłkuje się własnymi służbami utrzymania ruchu. Zaletą korzystania z firm zewnętrznych jest możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług i różnorodnych kompetencji . Wiedza ekspercka została uznana za szczególnie ważny punkt w Szwecji i w Polsce.

Większość osób decyzyjnych traktuje rozwój w obszarze utrzymania ruchu jako oddzielny temat, jednak oczekuje propozycji usprawnień np. w bieżących kwestiach operacyjnych. Od firm współpracujących oczekuje się zaangażowania i stabilności.


Różne zapotrzebowanie na usługi cyfrowe
Rozwiązania cyfrowe skierowane na poprawę efektywności i możliwość przewidywania awarii. Zakłady produkcyjne przeważnie wyrażają gotowość na wprowadzenie rozwiązań cyfrowych kiedy się rozrastają. Według badania Szwecja jest bardzo aktywna w obszarze cyfrowym. Sprzedaje się tam najwięcej usług z zakresu systemowej analizy predykcyjnej w utrzymaniu ruchu.
Zainteresowanie monitoringiem stanu w czasie rzeczywistym oraz analizą i wizualizacją danych utrzymuje się na równym poziomie w Szwecji i w Finlandii. W Polsce tego typu usługi cyfrowe nie są rozpowszechnione dlatego nie są jeszcze tak popularne. Na chwilę obecną wdrażane są proste rozwiązania dotyczące przechowywania danych i wizualizacji.
Wielu przedsiębiorców odkładających wprowadzenie rozwiązań cyfrowych, uważa, że stare metody wciąż działają wystarczająco dobrze lub nie znaleziono jeszcze odpowiedniego dla nich systemu. Dostępność danych i bezpieczeństwo w sieci również budzą niepokój – zwłaszcza w sektorze energetycznym.


Wysoki poziom zadowolenia wśród klientów Maintpartner
W ocenie klientów Maintpartner wypadł zdecydowanie najlepiej na tle innych dostawców usług utrzymania ruchu.

W Finlandii jakość usług Maintpartner została bardzo wysoko oceniona zwłaszcza wśród zakładów z branży przetwórczej. Badanie dowodzi, że Maintpartner ma najlepszą wiedzę branżową i techniczną.
Ankieta została przeprowadzona na przełomie sierpnia i września 2018 roku. Celem było wsparcie procesu budowy strategii Maintpartner. Na badanie odpowiedziało 330 decydentów z sektora przemysłowego i energetycznego w Finlandii (62% respondentów), Szwecji (26%) i Polsce (12%). Ankieta skierowana była do zarządu i dyrekcji produkcji i utrzymania ruchu. 20% z ankietowanych to klienci Maintpartner i 45% klienci innych dostawców utrzymania ruchu.

Więcej informacji :
Wojciech Serafin, Prezes Maintpartner w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maintpartner is a leading industrial operation and maintenance company in Northern Europe and the leading expert of the energy sector O&M in the Nordics. We help to improve the productivity of production facilities and minimise process disruptions. In addition, we offer flexible resources to many types of project, engineering and installation assignments. Digitalisation and our AI-based preventive solutions are becoming increasingly essential for industrial operation and maintenance.
Maintpartner Group employs approximately 1,800 people. Our net sales in 2017 amounted to some EUR 167