Nowa era w technicznym utrzymaniu ruchu

September 2015

Cyfryzacja jest przez wiele osób postrzegana jako kolejny etap w rozwoju technologii. Technologia sama w sobie nie jest jednak wiele warta bez czynnika ludzkiego , który potrafi efektywnie nią pokierować. Kluczowym elementem naszego sektora utrzymania ruchu są właśnie ludzie. Technologia jest jedynie czynnikiem wspomagającym ich działalność.

Obecnie zakłady produkcyjne mogą korzystać z szerokiej oferty w zakresie systemów utrzymania ruchu. Systemy te generują dane na temat parku maszynowego łącznie z danymi historycznymi, prowadzeniem magazynu części zamiennych itp. W naszej organizacji posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie systemów CMMS. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat korzystaliśmy z różnorodnych aplikacji. Dzięki tym rozwiązaniom mamy dostęp do ogromnej bazy informacji. Najważniejsza jest jednak umiejętność efektywnego wykorzystania danych w bieżącej pracy i w działaniach prewencyjnych.

Czy outsourcing utrzymania ruchu jest dobrym rozwiązaniem?

Zmienne trendy rynkowe wymagają od przedsiębiorców ciągłego poszukiwania nowych, elastycznych, i efektywnych kosztowo rozwiązań prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności. Do wdrożenia nowych rozwiązań, wykraczających poza podstawowy obszar działalności przedsiębiorstwa często angażowane są firmy zewnętrzne. Naturalnie przy wyborze dostawcy takich usług często w pierwszej kolejności rozważane jest rozszerzenie współpracy z aktualnymi partnerami biznesowymi. W najlepszym wypadku, jeśli wybór pada na dostawcę, który specjalizuje się w danej działalności przedsiębiorca ma szansę na uzyskanie poprawy efektywności kosztowej, dostępności produkcyjnej oraz elastyczności swojej działalności operacyjnej. Niestety nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. W ciągu ostatnich 15 lat, uczestniczyłem w procesie realizacji dziesiątek umów usługowych zarówno w branży IT jaki i utrzymania ruchu. Poniżej chciałbym wymienić kilka ważnych czynników, które moim zdaniem są niezbędne do zapewnienia udanej współpracy.