Proaktywne podejście do bezpieczeństwa pracy jest kluczem do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku

Przemysłowe utrzymanie ruchu  może być  postrzegane jako działalność wysokiego ryzyka. Kiedy w zakładzie produkcyjnym ma miejsce awaria na przykład zatrzymanie pracy  maszyny – usterka  musi  zostać natychmiast usunięta. Poziom ryzyka w tak nagłym i jednorazowym zdarzeniu jest bardzo  wysoki. Brak odpowiedniej kultury  i praktyk bezpieczeństwa może prowadzić do wielu błędów ludzkich.

Ifin turvallisuusasiantuntija Salla Lind-Kohvakka

"Utrzymanie ruchu często wiąże się z nietypowymi zadaniami, zwłaszcza pod presją czasu, co jest jedną z głównych przyczyn wypadków przy pracy", tłumaczy Salla Lind-Kohvakka, kierownik ds. Rozwoju w fińskiej firmie ubezpieczeniowej If. Już podczas pisania swojej pracy doktorskiej badała kwestie bezpieczeństwa w przemysłowym utrzymaniu ruchu. Później wyniki jej badań  zostały wykorzystane  w  obszarze zarządzania ryzykiem w firmie ubezpieczeniowej If.

W utrzymaniu ruchu wszystkie etapy pracy wiążą się z innym rodzajem ryzyka.

"Ciężkie wypadki są często spowodowane nagłymi zdarzeniami, na przykład, gdy linia produkcyjna lub maszyna przestaje działać", opisuje Lind-Kohvakka.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe np.  If oferują swoim klientom usługi zarządzania ryzykiem. Mogą one obejmować np. doradztwo w zakresie zarządzania, audyty i inspekcje bezpieczeństwa.

" Największe korzyści z usług czerpią średnie i duże firmy", mówi Lind-Kohvakka.

Długoterminowa praca w zakresie poprawy bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku.

Ocena ryzyka jest podstawą - musi być właściwie przeprowadzona. Szczególnie w obszarze utrzymania ruchu należy dokładnie rozważyć ryzyko związane z zadaniami, środowiskiem pracy i okolicznościami. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka nigdy się nie kończą "- podkreśla Lind-Kohvakka.

Maintpartner wyróżnia się wśród klientów z tej samej branży. Firma ma określone cele  w zakresie bezpieczeństwa, i dąży do całkowitej eliminacji wypadków.

"W Maintpartner poprzeczka dotycząca wskaźników  bezpieczeństwa  jest z reguły  bardzo wysoka i  pozostaje na tym poziomie nawet jeśli klient ma dużo niższe oczekiwania w tym obszarze, podsumowuje Linde-Kohvakka.

Wyniki Grupy Maintpartner są dobre: w pierwszym roku działalności w 2007 r. odnotowano dziesiątki urazów, co oznaczało 21 wypadków na milion przepracowanych godzin. W tym roku jest to 5 wypadków prowadzących do nieobecności w pracy, tj. 3 na milion przepracowanych godzin.

Prace nad poprawa bezpieczeństwa trwają

Firma Maintpartner wciąż podejmuje wiele działań w obszarze poprawy bezpieczeństwa począwszy  od oceny i ograniczenia występowania  ryzyka, na przykład poprzez inspekcje bezpieczeństwa , poprawa ergonomii pracy i wykorzystanie środków ochrony indywidualnej. Przed rozpoczęciem wykonania zlecenia identyfikowane są możliwe zagrożenia. Wypadki potencjalne zdarzenia wypadkowe są  dokładnie badane, a zdobyta wiedza jest przekazywana i wykorzystywana przez  pracowników.

Bezpieczeństwo pracy często zaczyna się od jednostki, co oznacza, że ​​odpowiednie podejście do bezpieczeństwa jest warunkiem sukcesu. Każda lokalizacja Maintpartner ma indywidualne wymogi i wytyczne  względem bezpieczeństwa, za które odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony. Nowi pracownicy są zaznajamiani z obowiązującą kulturą bezpieczeństwa zarówno  podczas bezpośrednich szkoleń jak i na  platformie e-learningowej, która jest częścią procesu wdrożenia.

Jouko Ryytty, który od dwudziestu lat zajmuje się instalacją przemysłową, twierdzi, że w obecnej dekadzie nastąpiła wyraźna zmiana w podejściu do bezpieczeństwa.

Technicy uczą się bezpieczeństwa również poprzez doświadczenie.

Współpracownicy  Ryytty mieliw ciągu roku tylko jeden poważny wypadek przy pracy. Stało się tak, gdy popsuła się  przecinarka, a kawałek tarczy tnącej poważnie zranił szyję pracownika. "Muszę przyznać, że mam ten obraz w  głowie zawsze, gdy pracuje na przecinarce."

To dowodzi że tego typu doświadczenia są nieprzyjemnym ale skutecznym motywatorem do bezpiecznej pracy : w tym momencie, jeśli nie wcześniej, ludzie zaczynają podejmować działania prewencyjne.

Inne obrażenia, których doświadczył Pan  Ryytty, polegały głównie na skaleczeniach dłoni i  guzach na głowie - "coś, co wymagało tylko drobnego łatania", jak to ujął Ryytty.

Zdaniem Ryytty, od początku jego kariery zawodowej bezpieczeństwo i higiena pracy weszły na dużo wyższy poziom zarówno w Maintpartner, jak iw innych miejscach. Jeszcze dziesięć lat temu pojawiały się ślady oporności na zmiany w kwestii  bezpieczeństwa pracy, ale ponieważ temat był często i w sposób widoczny poruszany zarówno przez firmy wewnętrzne, jak i przez klientów, postawa wśród pracowników  zmieniła się i bezpieczeństwo stało się normą.

"Nikt celowo nie powoduje szkód w miejscu pracy", podkreśla Ryytty.

Maintpartner usprawnia praktyki zarządzania projektami

Maintpartner dostarcza szeroki wachlarz usług utrzymania ruchu na podstawie długoterminowych kontraktów i umów ramowych. Ostatnio zaobserwowaliśmy wzrastające zapotrzebowanie na usługi projektowe zarówno ze strony obecnych jak i nowych klientów. Dlatego postanowiliśmy usprawnić proces ofertowania projektów, monitoringu prac i zarządzania ryzykiem.

Mirka Luostari objęła stanowisko specjalisty ds. zarzadzania projektami na poziomie grupy. Do jej obowiązków należy opracowanie narzędzi i procesów do zarządzania projektami i kontraktami, które wspierają wszystkich sześć linii biznesowych w Maintpartner.

Dla klientów standaryzacja usług i proaktywne zarzadzanie ryzykiem oferowane jest jako usługa. Potencjalne ryzyko jest identyfikowane i eliminowane we wstępnej fazie projektu.

System zarządzania Maintpartner, Maintpartner Way jest certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001, ISO 18001 i OHSAS 14001.
System obejmuje również procedury dotyczące projektów i zarządzania kontraktami.

 

Więcej informacji:
Pasi Tolppanen, CEO, Maintpartner Group

Blog: Rozwój w utrzymaniu ruchu poprzez optymalizację i ciągłe doskonalenie systemu predykcji

Od samego początku objęcia przeze mnie odpowiedzialności za optymalizację i rozwój zauważam ogromny potencjał, praktycznie w każdym obszarze naszej Organizacji. W szczególności kiedy rozpocząłem realizować działania związane z rozwojem utrzymania ruchu te potencjały rozwojowe stały się jeszcze bardziej ewidentne i oczywiste. Jednakże zanim zaczniemy cokolwiek zmieniać jest szereg bardzo ważnych zasad i koniecznych etapów które musimy uwzględnić.

Absolutnie kluczowym elementem w pierwszym etapie jest zdefiniowanie strategii rozwoju oraz prawidłowe rozpoznanie oczekiwań od strony Klienta (co jest absolutnie niezbędne, jak to osiągnąć i jak zrealizować zdefiniowany cel, jak wdrożyć kolejne etapy). Dopiero wtedy ta zdefiniowana strategia musi przeistoczyć się w konkretny plan działania i ostateczną propozycję ofertową dla Klienta.

Jest jeszcze jeden, bardzo istotny element, o którym bezwzględnie muszę tutaj wspomnieć. Zanim zdefiniujemy cokolwiek z punktu widzenia potrzeb dla strategii rozwoju, jest absolutnie kluczowym aby pozostać w roli bardzo bacznego obserwatora i działać analitycznie określając odpowiednie priorytety. W trakcie moich wizyt na naszych Projektach widzę ogromną potrzebę wdrażania umiejętności obiektywnego i świeżego spojrzenia. Spojrzenie obiektywne na nasze otoczenie jest jednak bardzo trudne, tym bardziej gdy pracujemy przez wiele lat w tym samym miejscu, w tym samym środowisku. W celu ułatwienia procesu dojścia do obiektywnego spojrzenia chciałbym zasugerować kilka wskazówek.

Należy uwzględnić kilka obszarów w celu zapewnienia odpowiedniego podejścia w strategii rozwoju dla optymalizacji istniejącego systemu predykcyjnego.

Ocena krytykalności

Bardzo istotnym jest aby nie tylko brać pod uwagę wyposażenie krytyczne, zdefiniowane pierwotnie przez Klienta, lecz rozważać znacznie szerszy aspekt pod kątem kluczowości i strategiczności urządzeń.

 Jakie maszyny mają znaczący wpływ na wzrost awaryjności
 Jakie maszyny mogą mieć znaczące koszty napraw, usuwania niezgodności
 Jakie maszyny, w przypadku awarii, mogą powodować znaczące zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa
 Jakie maszyny są krytyczne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości procesów technologicznych/produkcyjnych
 I wiele, wiele innych…

Odpowiedzi na powyższe dylematy mogą być zdefiniowane poprzez odpowiednią klasyfikację krytykalności. Właściwą wskazówką na jakich maszynach należy się skupić jest odpowiednia kombinacja podobnych pytań oparta o analizę inżynieryjną i analizę ryzyka. Wtedy dopiero możemy proponować odpowiednie rozwiązania i tym samym redukować ryzyko i niedomagania wyposażenia (maszyn).

Właściwe ukierunkowanie podejścia w stosunku do maszyn polegające na tym, że wiemy, które
z nich wymagają podstawowej obsługi zawartej z dokumentacji producenta, a dla których należy założyć ponadstandardową obsługę, wymaga bardzo skrupulatnej matrycy krytykalności. Wykorzystanie danych na podstawie matrycy krytykalności jest znacznie bardziej efektywniejsze chociażby w kwestii przydzielania odpowiednich zasobów i ustalania priorytetów. Dopiero gdy mamy ten etap za sobą można przejść do dalszych kroków.

Optymalizacja w systemie predykcyjnym

Wdrożone systemy predykcyjne zazwyczaj zawierają podstawowe dane i wytyczne wynikające
z dokumentacji DTR oraz własnego doświadczenia. W niektórych przypadkach (niestety niezmiernie rzadko) aktualne dane operacyjne zostają również uwzględnione. Z reguły odnotowuję tylko nieliczne przypadki na istnienie pętli sprzężenia zwrotnego pomiędzy analizą dynamiczną parametrów operacyjnych urządzeń a systemem predykcyjnym. Należy też wziąć pod uwagę, że właściwie wdrożony proces analizy przyczyn źródłowych (RCA) wraz z dużym naciskiem na wykorzystanie narzędzi z zakresu Lean Maintenance w obszarze produkcyjnym takich jak TPM, AM (Total Productive Maintenance, Autonomous Maintenance) daje znaczący wzrost i dalszy potencjał rozwoju efektywności.

Reasumując, poprzez proponowanie rozwiązań ofertowych z zakresu kombinacji właściwie zdefiniowanej matrycy krytykalności oraz analitycznego podejścia do systemu predykcji, otwierają się przed nami nowe obszary dalszego rozwoju i doskonalenia.

Chciałbym na koniec gorąco zachęcić każdego zaangażowanego w proces optymizacji predykcyjnego utrzymania ruchu aby spojrzeć bardziej głęboko w istniejący system i starać się go krytycznie ocenić poprzez zastosowanie świeżego spojrzenia. Zadajmy sobie pytanie czy jest jakikolwiek sposób aby zastosować inne podejście do oceny krytykalności niż dotychczas? Czy widzimy relację pomiędzy dostępnymi danymi/parametrami a istniejącym systemem predykcyjnym? Czy możemy użyć więcej narzędzi w celu dalszego rozwoju i optymalizacji?

Zawsze jestem dla Was do dyspozycji jeśli konieczna będzie jakakolwiek dalsza dyskusja
w powyższych zagadnieniach.

Piotr Sokalla
Dyrektor ds.Technicznych i Rozwoju
piotr.sokalla (at) maintpartner.com

 

Blog: Czy niewielkie inwestycje mogą zminimalizować wpływ procesów produkcyjnych na środowisko?

 

Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w Nordic Business Forum. Kilka z przedstawionych tam prezentacji zainspirowało mnie do pewnych przemyśleń. Mianowicie zaczęłam zastanawiać się czy firmy zewnętrzne dostarczające usługi dla sektora przemysłowego mogą ograniczyć negatywny wpływ działalności klienta na środowisko naturalne.
Wierzę, że jesteśmy w stanie poprawić efektywność energetyczną w zakładach przemysłowych dzięki odpowiednim krokom w obszarze utrzymania ruchu. Nasi specjaliści są w stanie ocenić co w procesie produkcyjnym klienta działa, a co nie.
Małe zmiany w mechanizmie linii produkcyjnej mogą znacznie ograniczyć zużycie i koszt energii elektrycznej. Podobnie, regularny serwis maszyn zmniejsza zapotrzebowanie na naprawę i wymianę części, a tym samym redukuje straty produkcyjne.
Pracuję w branży wiele lat i zauważyłam, że świadomość ekologiczna stale wzrasta. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Bardzo często zdarza się, że operatorzy maszyn, posiadający najlepszą wiedzę o mechanizmach ich działania, dostarczają nam sugestii dotyczących małych zmian które kosztują niewiele, a wpływają korzystnie na środowisko.
Dobrymi przykładami jest wykrywanie i naprawa wycieku sprężonego powietrza czy energii cieplnej. Optymalizacja zużycia energii do oświetlenia i ogrzewania hal przemysłowych.
Regularny serwis zapobiega nadmiernej eksploatacji części i ewentualnym przestojom spowodowanym awarią maszyny. To samo dotyczy wszystkich narzędzi - regularne przeglądy i serwis pozwala na ich optymalne wykorzystanie.
Oczywiście tego typu działania nie doprowadzą do osiągniecia wszystkich celów środowiskowych ale każde z nich prowadzi nas o jeden krok dalej. Najważniejsza jest komunikacja z pracownikami i otwartość na płynące od nich sugestie dotyczące działań naprawczych, usprawnień.
Co zrobiliśmy w Maintpartner? Dążymy do ograniczenia zasobów takich jak energia elektryczna czy surowce naturalne, zarówno w naszej działalności jak i działalności klienta. Aby zmniejszyć emisję spalin, staramy się ograniczyć wykorzystanie samochodów służbowych i jeśli jest to możliwe organizować wirtualne spotkania.
Do tego typu działań obligują nas również, płynące z UE dyrektywy i regulacje dotyczące efektywności energetycznej i poziomów emisji określonych dla poszczególnych sektorów przemysłowych. Zarówno my jak i nasi klienci jesteśmy zobowiązani do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska i zwiększenia efektywności istniejących procesów i technologicznych.

Laura Kauppinen

Autorem tekstu jest Laura Kauppinen odpowiedzialna za działu People and Tools & Materials at Maintpartner Group. HSEQ jest częścią działu HSEQ.

Pozytywne doświadczenia po roku współpracy pomiędzy Fortum i Maintpartner

We wrześniu 2016 roku Maintpartner przejął odpowiedzialność za utrzymanie ruchu w pięciu elektrowniach i sześciu sieciach ciepłowni w Finlandii i w Polsce. Dzięki tej umowie Maintpartner stał się wiodącym dostawcą usług utrzymania ruchu w Europie Północnej.

- Maintpartner sprawnie i szybko  przeprowadził proces integracji. Przejęcie obsługi kluczowych systemów odbyło się płynnie i bez zakłóceń,  podsumowuje Ilkka Toijala, Senior Vice President, District Heating Business w Finlandii  (na zdjęciu). Naturalnie, wspólne praktyki i systemy zostały dopracowane w trakcie ostatnich 12 miesięcy.

Fortum jest bardzo zadowolone z poziomu bezpieczeństwa i praktyk stosowanych przez Maintpartner. To bardzo ważne aby partnerzy biznesowi mieli wspólne cele w tym obszarze. Dostępność sieci również utrzymana była na dobrym poziomie co pozwoliło Fortum obniżyć koszty.

Docelowo Fortum rozważało kilka opcji działań usprawniających. Najlepszym wariantem okazał model oparty o współpracę pomiędzy działem operacyjnym a służbami utrzymania ruchu.    

Fortum zdecydowało się na współpracę z Maintpartner ze względu na kompleksowe rozwiązania oparte o opracowane przez Maintpartner narzędzia analityczne MP INtelligence, umożliwiające  szeroko pojętą optymalizację i lokalizację  przyczyn zakłóceń procesu.

Środowisko biznesowe stale się zmienia. Rożne spółki oczekują rożnych korzyści płynących z modelu opartego o partnerstwo w biznesie. Zakłady produkcyjne decydując się  na przekazanie  odpowiedzialności za utrzymanie ruchu firmie zewnętrznej mogą skoncentrować się na istocie swojej działalności i dalszym rozwoju.  

 

Dla Fortum szczególnie ważne jest aby oba obszary : operacyjny i utrzymania ruchu funkcjonowały nienagannie. Bezpieczeństwo, dostępność usług i zasobów muszą być utrzymane na tym samym, najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej, tłumaczy Ilkka Toijala.

Naturalnie na początku pojawiały się małe przeszkody , ale najważniejsze jest, że współpraca opiera się na  podejściu partnerskim, polegającym  na wspólnym wypracowaniu najlepszych praktyk. Przy takim modelu współpracy zaufanie gra kluczową rolę, kontynuuje Toijala.

Kosti Rautiainen, zarządzający sektorem energetycznym w Maintpartner docenia elastyczność i profesjonalizm pracowników w fazie wdrożenia zmian. – Jestem dumny z profesjonalnego podejścia naszych pracowników, dzięki którym utrzymaliśmy dostępność ciepłowni i sieci w okresie przejściowym, tłumaczy Rautiainen. W międzyczasie Maintpartner systematycznie pracował nad obszarem bezpieczeństwa pracy. Rezultaty są widoczne w doskonałych wskaźnikach bezpieczeństwa, które znacznie wyróżniają Maintpartner na tle konkurencji.

Pozytywna ocena przebiegu rocznych przeglądów

Latem Maintpartner wykonał kompleksowy przegląd roczny w kilku lokalizacjach Fortum: Meri-Pori, Suomenoja, Järvenpää i Joensuu. Zakres usług uwzględniał proces planowania, dostępność zasobów, nadzór i usługi serwisowe.

Zlecenie zostało wykonane wzorowo w założonych ramach czasowym. Podczas realizacji nie odnotowano żadnych wypadków. Dodatkowo Maintpartner nadzorował prace pozostałych podwykonawców.

Maintpartner stale rozwija usługi i kształtuje pozycję lidera w utrzymaniu ruchu dla sektora energetycznego.

 

Więcej informacji:

Kosti Rautiainen, President, Energy, Maintpartner
Tel. +358 (0)50 374 8172, kosti.rautiainen [at] maintpartner.com

 

Maintpartner is the leading industrial operation and maintenance company in Northern Europe and the leading actor in the energy sector in the Nordic countries. We help our customers improve the productivity of their production facilities and minimize process disruptions. In addition to long-term operation and maintenance agreements we offer development, installation and engineering services. Our digital solutions represent the best-in-class development in the field. Maintpartner Group employs approximately 1,900 people. Our net sales in 2016 amounted to some EUR 160 million. The Group has offices in Finland, Sweden, Poland and Estonia. More information at www.maintpartner.com.

Maintpartner przejmuje dział utrzymania ruchu w piekarni Petikko należącej do sieci Lantmännen Unibake

Lantmännen Unibake Ab Finland i Maintpartner Oy rozszerzają współpracę o obsługę piekarni Petikko w Vantaa, w Finlandii. W ramach umowy Maintpartner przejmuje czterech pracowników Petikko i pełną odpowiedzialność za utrzymanie ruchu w procesie produkcji.
Piekarnia specjalizuje się w wypieku bułek do hamburgerów i hot – dogów. Umowa obowiązuje od 1 października 2017.
- Celem umowy jest poprawa elastyczności służb utrzymania ruchu poprzez rozszerzenie kontraktu pomiędzy Lantmännen Group i Maintpartner. Dzięki nowemu modelowi operacyjnemu Maintpartner przejmuje całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie ruchu. Ten wybór to efekt naszej długoletniej współpracy, tlumaczy Tapio Finér, Managing Directo, Lantmännen Unibake
- Maintpartner jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu we wszystkich zakładach produkcyjnych Lantmännen Unibake w Finlandii. Świadczy to o dużym zaufaniu klienta i zadowoleniu z dotychczasowych usług, kontynuuje Mika Riekkola, Sales Director at Maintpartner.

Więcej informacji :
Mika Riekkola, Sales Director, Maintpartner
tel. +358 40 739 6607, mika.riekkola [at] maintpartner.com