Poprawa wskaźnika produktywności w Vaasan Ltd w Finlandii

Dzięki wysokiej jakości usług utrzymania ruchu oraz znacznej poprawie dostępności produkcyjnej wskaźnik produktywności w sieci piekarni Vaasan Ltd. uległ znacznej poprawie w 2016 roku.
Maintpartner i Vaasan współpracują od 2010 roku. W ramach umowy utrzymania ruchu Maintpartner dostarcza usługi z zakresu elektryki, mechaniki oraz automatyki w 8 różnych lokalizacjach.
- Jedną z mocnych stron Maintpartner jest szybki czas reakcji na wszelkie niezgodności. Dobra współpraca w połączeniu z profesjonalizmem przełożonych i techników są również atutem organizacji, podkreśla Kari Nylander, Dyrektor Produkcji w Vaasan Ltd.
- W oparciu o katalog uslug Value Elements® wdrożyliśmy działania z zakresu prewencyjnego utrzymania ruchu i zidentyfikowaliśmy źródłowe przyczyny przestojów. Obecnie mamy system który gwarantuje systematyczną naprawę i serwis maszyn, tłumaczy Tommi Sankala, Kierownik Utrzymania ruchu w Maintpartner.
Kolejnym plusem usług Maintpartner jest efektywne wykorzystanie zasobów. Maintpartner posiada elastyczne zasoby przez co rzadko korzysta z usług podwykonawców.
- Znamy procedury i standardy bezpieczeństwa naszego klienta, co pomaga nam zachować najwyższe standardy usług, kontynuuje Sankala.
Bezpieczeństwo to nieodzowny i ważny element codziennej pracy w Maintpartner. Dążymy do ciągłego doskonalenia wykorzystując między innymi raportowanie niezgodności i regularne przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa.
Vassan jest częścią grupy Lantmännen, w której skład wchodzą między innymi – zakład Saue, specjalizujące się w mrożonych produktach piekarniczych, piekarni Leibur AS w Estonii. Maintpartner jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu w obu zakładach.

Więcej informacji :
Maintpartner Finland, Kierownik UR Tommi Sankala, +358 50 564 2645

Blog: Cena przestojów w produkcji

Jako menadżer ds. sprzedaży każdego miesiąca spotykam się z potencjalnymi i obecnymi klientami. Podczas ostatnich kilku miesięcy zauważyłem znaczną zmianę. Dotychczas najwięcej uwagi poświęcano działalności operacyjnej i analizie kosztów utrzymania ruchu. Obecnie zmienił się trend i szala przechyliła się w kierunku produktywności. Być może ta zmiana podejścia jest związana z rozwojem środowiska operacyjnego i przejścia z poziomu CxO do możliwości jakie daje IoT lub inne podobne rozwiązania. Bez względu na przyczynę, wierzę że wszystko zmierza w dobrym kierunku.


To zdumiewające jak klienci z różnych branż przemysłowych postrzegają wartość strat w produkcji. W sektorze energetycznym najbardziej rozwinięte spółki dokładnie znają koszt utraty dostępności produkcyjnej. Inne spółki zajmujące się różnorodna produkcją mogą znać te wartości wyłącznie w przybliżeniu .W obu przypadkach ważne jest aby poznać przyczynę przestojów w produkcji, jak powstały i jak można im zapobiec.


Najnowsze narzędzia do analizy predykcyjnej mogą być wykorzystane do diagnozy zachowań nawet najbardziej kompleksowych zakładów produkcyjnych i przewidywać awarie na długo przed ich wystąpieniem. Takie działania umożliwiają natychmiastowa reakcję i zapobieganie przestojom. Dzięki temu koszty strat produkcyjnych i braku dostępności są znacznie obniżane jeśli nie całkowicie eliminowane.


Niektóre z naszych rozwiązań usługowych, w ramach których łączymy analizę predykcyjną z efektywnie zarządzana działalnością operacyjną i utrzymaniem ruchu zapewniają ponad 90% -ową redukcję strat produkcyjnych. Powodzenie tych działań zależy od wielu czynników takich jak: współpraca pomiędzy pracownikami produkcji i służb utrzymania ruchu, wykorzystanie odpowiednich narzędzi i struktur zarządzania, dla zapewnienia korygujących działań w odpowiednich przedziale czasu. W każdym przypadku analiza predykcyjna może być wykorzystana do optymalizacji tradycyjnych usług UR takich jak predykcyjne utrzymanie ruchu. Kolejnym plusem jest zwiększenie produktywności służb UR i ograniczenie niepotrzebnych czynności.


Na koniec chciałbym zachęcić czytelników do oceny własnej działalności operacyjnej. Czy wiedzą Państwo jakie koszty wiążą się z przestojami w Państwa zakładzie? Czy podjęli Państwo wszystkie możliwe działania zapobiegawcze? Czy korzystali Państwo z nowych narzędzi do identyfikacji i eliminacji przyczyn źródłowych i jaka jest liczba przestojów których mogli Państwo uniknąć ? Jeśli wspomniana wcześniej, 90 % brzmi dla Państwa niewiarygodnie, serdecznie proszę o kontakt. Wyjaśnię Państwu w jaki sposób osiągamy takie wyniki.

Mika Riekkola
Vice President, Sales and Marketing
Maintpartner Group
mika.riekkola (at) maintpartner.com

Beata Koźbiał zostaje nowym Dyrektorem Finansowym w Polsce

Z dniem 24.04.2017 stanowisko Dyrektora Finansowego w Polsce objęła Pani Beata Koźbiał. Pani Beata jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uzyskała także Certyfikat ACCA – międzynarodowy dyplom z rachunkowości i finansów.  Pani Beata posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, w tym ponad 10 lat  na stanowisku dyrektora finansowego.

Więcej informacji: Dariusz Kowalczyk, Prezes Maintpartner Polska

Zmiany w zarządzie Grupy Maintpartner ukierunkowane na rozwój projektu MP Intelligence

Grupa Maintpartner wspólnie z zespołem specjalistów opracowała system innowacyjnych rozwiązań kontroli procesów w obszarze utrzymania ruchu - MP INtelligence®. Jest to narzędzie, które może być wykorzystane w różnorodnych segmentach przemysłu i służy szeroko rozumianej poprawie produktywności, bezpieczeństwa i rentowności wszystkich obecnych i przyszłych klientów Maintpartner. Aby usprawnić proces wdrożenia narzędzia obecny CEO Grupy Maintpartner, Johan Westermarck przejmie odpowiedzialność za zespół specjalistów dedykowanych MP INtelligence® i skoncentruje się nad dalszym rozwojem systemu.

W związku z powyższą zmianą organizacyjną z dniem 10 kwietnia 2017 stanowisko CEO Grupy Maintpartner obejmie Pasi Tolppanen (PhD). Nowy dyrektor zarządzający pełnił dotychczas kluczową funkcję kierowniczą w międzynarodowej spółce Pöyry specjalizującej się w doradztwie inżynieryjnym. Głównym celem zmian organizacyjnych jest przybliżenie Maintpartner do realizacji celu jakim jest osiągniecie wiodącej pozycji w branży utrzymania ruchu dla wybranych segmentów rynku.
“Maintpartner jest zorientowany na potrzeby Klienta, dlatego w dalszym ciągu będziemy pracować nad rozwojem naszych usług aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb i oczekiwań klienta. W wyniku takiej współpracy obie strony zyskują wzrost i poprawę produktywności. Maintpartner odgrywa kluczową rolę na rynku usług utrzymania ruchu, oferując swoim klientom pakiet innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i wysokiej klasy kompetencji. Obecnie organizacja ma szanse na znaczny rozwój w obszarze energetycznym”, wyjaśnia Peter Gossas, Przewodniczący Rady Nadzorczej Maintpartner.

“ W okresie, w którym Johan Westermarck pełnił funkcję CEO Grupy Maintpartner, rozwinął szereg innowacyjnych rozwiązań z obszaru IT pozwalających na poprawę produktywności i efektywności operacyjnej. Te rozwiązania mogą być wykorzystane praktycznie we wszystkich segmentach rynku. Cieszymy się, że Johan Westermarck będzie kontynuował pracę nad rozwojem tego systemu. Serdecznie witamy również nowego CEO”, kontynuuje Jan Mattlin, Partner w CapMan Buyout.
Cieszę się na możliwość zarządzania najlepszym zespołem w branży. Sektor utrzymania ruchu przechodzi ogromną metamorfozę, a Maintpartner gra kluczową rolę w tej transformacji wyznaczając nowe kierunki i rozwiązania szczególnie poprzez narzędzia IoT (Internet of Things) i AI (Artificial Intelligence). Naszym celem jest wsparcie klienta w zwiększeniu produktywności”, tłumaczy Pasi Tolppanen, nowy CEO of Maintpartner.
Fundusz kapitałowy zarządzany przez CapMan jest w posiadaniu około 84% udziałów w Maintpartner.


Więcej informacji:


Peter Gossas
Chairman of the Board, Maintpartner Group Oy
+46 70 595 37 28


Jan Mattlin
Partner, CapMan Buyout
+358 40 508 6406

Maintpartner jest jednym z liderów branży utrzymania ruchu w Europie Północnej. Wspólnie z klientem pracujemy nad wzrostem produktywności. W ramach współpracy ograniczamy liczbę przestojów i zwiększamy rentowność w oparciu o bezpieczeństwo pracy i zrównoważony rozwój.
Grupa Maintpartner zatrudnia ponad 1900 pracowników a sprzedaż netto kształtuje się na poziomie 160 mln EUR rocznie. W ostatnich latach Maintpartner znacznie wzmocnił swoją pozycję w sektorze energetycznym. Grupa posiada oddziały w Finlandii, Szwecji, Polsce i w Estonii.
Właścicielem Grupy jest zarząd i grupa kapitałowa CapMan. Więcej informacji na www.maintpartner.com.

Poprawa produktywności poprzez najnowsze rozwiązania z obszaru inżynierii elektrycznej , automatyki przemysłowej i logic programming

Jako ekspert z obszaru utrzymania ruchu Maintpartner oferuje różnorodne rozwiązania poprawy produktywności w obszarze automatyki przemysłowej , inżynierii elektrycznej i logic programming.
- W zakres naszych kompetencji wpisuje się projektowanie instalacji elektrycznych i systemów sterownia dla linii produkcyjnych, logic programming i wiele innych rozwiązań z różnych obszarów, tłumaczy Janne Laitinen, Team Leader na jednym z projektów Miantpartner w Finlandii.

Poprawa produktywności poprzez modyfikacje starego systemu.
Modyfikacja linii produkcyjnej i systemu sterowania może znacznie wpłynąć na poprawę produktywności. Dzięki wprowadzeniu aktualizacji i zmian w systemie możemy ograniczyć liczbę zakłóceń w procesie produkcji, zwiększyć wydajność maszyn lub ułatwić pracę operatora.
- Wspólnie z klientem określamy cele i znaczenie modyfikacji. Następnie klient otrzymuje gotowe rozwiązanie wraz z kosztorysem i harmonogram planowanych prac, kontynuuje, Laitinen.

Bezpieczeństwo przemysłowe
W Maintpartner na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dlatego ten obszar gra kluczową rolę w procesie planowania. Nasi specjaliści posiadają wiedze na temat bezpieczeństwa maszyn i wymaganych standardów.
Stara maszyna może być sprawna ale może wymagać modyfikacji w kwestii zabezpieczeń.
- w takich przypadkach najpierw identyfikujemy poziom bezpieczeństwa a następnie przeprowadzamy analizę ryzyka i opracowujemy plan modyfikacji. Przeważnie wystarczającym rozwiązanie jest dostarczenie odpowiedniego programu systemu bezpieczeństwa, tłumaczy Laitinen.

Projektowanie instalacji elektrycznych od transformatora do linii produkcyjnej.
Maintpartner posiada doświadczenie w obszarze inżynierii elektrycznej.
W sektorze produkcyjnym często pojawiającym się zapotrzebowaniem jest transfer czy uruchomienie linii produkcyjnej. Maintpartner specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu instalacji elektrycznych. Oprócz planu dostarczamy również wyliczenia dotyczące prądu zwarciowego potrzebne do okresowych inspekcji i przy planowaniu dodatkowych modyfikacji.

Więcej informacji: Janne Laitinen, Maintpartner Finlandia, +358 (0)400 171615

Wyniki badania satysfakcji Klienta

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Maintpartner został wysoko oceniony w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i aspektami środowiskowymi. Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy działaniom prewencyjnym co zaowocowało najwyższymi jak do tej pory wskaźnikami w obszarze bhp.
Nasi Klienci są zadowoleni z jakości i efektywności naszych usług. Bardzo wysoko oceniony został profesjonalizm pracowników, praca zespołowa oraz ogólna współpraca z Maintpartner.
W Maintpartner nieustannie pracujemy nad poprawą jakości i rozwojem usług. Kompetencje naszych pracowników i inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne to niektóre z elementów, które tworzą z Maintpartner doskonałego partnera na drodze do poprawy produktywności.