industriellt drift underhåll energi

INTELLIGENT CARE.

Vi håller våra kunders produktionsanläggningar i drift och i god kondition. Vi är en tillförlitlig partner som hjälper till att öka produktiviteten och minimera produktionsstörningar. Vi erbjuder långtida drift- och underhållsavtal samt projekt-, planerings- och installationstjänster för industrin. Våra avancerade digitala lösningar representerar den nyaste kunskapen inom området.

Läs mer

Nyheter

30.05.2018

Förbättrad dammsäkerhet för Karlskoga Vattenkraft med Maintpartners dammluckor

Ett dammbrott kan ha allvarliga följder på samhället. Höga vattenflöden kan utgöra fara för människor och förstöra viktiga samhällsfunktioner som vägar, el-, ...

Läs mer >

09.05.2018

Maintpartner blir medlem i FinDHC, Finlands fjärrvärme- och kylförening

Sedan starten har Maintpartner varit ansvarig för underhåll av flera kraftverk, och tar nu hand också om drift av anläggningar och fjärrvärmenät. Därför var det...

Läs mer >

23.04.2018

Maintpartners artificiell intelligens övervakar Sandviks produktion i Sandviken, Sverige

Sandvik Materials Technology och Maintpartner har ingått avtal om att implementera MP INtelligence®, en AI-baserat prediktiv analys vid Sandviks varmvalsverk i ...

Läs mer >

underhallavtal

Serviceavtal inom drift och underhåll

 

 

 

Industriunderhåll

DoU inom energisektorn

mp projectsProjekt-, installations-
och planeringstjänster

 

Läs mer

teollisuuden tuottavuus- ja digitaaliset palvelut

Produktivitet och digitala lösningar

 

 

Läs mer