Vi stödjer WWFs ansträngningar att hjälpa isbjörnar

I år stödjer Maintpartner hållbar utveckling genom att göra en juldonation till WWF för att skydda isbjörnar och deras livsmiljö.

Höstens rapporter om klimatförändringar (IPCC) och minskning av biologisk mångfald (WWFs Living Planet) berättar om miljöpåverkan som orsakas av mänsklig aktivitet.

Ishavet värms dubbelt så fort som det globala genomsnittet, och isbjörnar hotas av att isen smälter. Vår donation hjälper WWF att fortsätta sin kamp mot klimatförändringar - även på isbjörnarnas vägnar.

Maintpartner arbetar dagligen för att minska miljöpåverkan vid våra kundsajter och vårt eget koldioxid-fotavtryck.

Förutom WWF-donationen deltar vi i den finska välgörenhetskampanjen för barn och ungdomar som organiseras av vår majoritetsägare CapMan. Varje år riskerar tiotusentals ungdomar att marginaliseras på grund av familjens ekonomiska situation. Kampanjen samlar in medel för hobbyverksamhet och studier för dessa unga människor.

Läs mer om WWFs arbete:

https://wwf.panda.org/get_involved/support_wwf/donate/donate_polarbear.cfm

Godistillverkaren Cloetta litar på Maintpartners underhållskompetens

Godistillverkaren Cloetta och Maintpartner har tecknat ett avtal på sex månader om stöd för produktionen vid Cloettas anläggning i Ljungsbro.

Avtalet innebär att Maintpartner har en underhållsledare och en tekniker på plats. Underhållsledaren planerar och bereder underhåll för en produktionslinje för chokladtillverkning bestående av 10-12 personer.

Med sin gedigna kompetens och engagemang i säkerhetsfrågor bidrar Maintpartner till att säkra kontinuiteten för produktionen vid Cloettas anläggning i Ljungsbro.

Ytterligare information:

Stefan Altkvist, platschef, Maintpartner, 072 961 07 91, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.
Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.
Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Estland och Polen. Mer information på www.maintpartner.se.

Hur ser framtiden ut för industriunderhåll – åsikter från över 300 aktörer inom branschen

Att säkerställa kontinuitet i produktion är det viktigaste när man talar om underhåll både inom industrin och energisektorn, visar en oberoende marknadsundersökning som PwC utförde för Maintpartner i Finland, Sverige och Polen.

Att skapa säker arbetsmiljö och maximera livslängden på maskiner är de näst viktigaste frågorna. Däremot betonas vikten av ökad produktivitet och optimering av produktionskostnader endast marginellt. Små skillnader kan ses mellan de länder som ingick i undersökningen.

Outsourca eller göra själv? Stora skillnader mellan länder och branscher

Att köpa underhållstjänster antingen ökar eller åtminstone ligger kvar på samma nivå enligt undersökningen. Efterfrågan på projekttjänster ökar, till exempel avseende renovering av anläggningar.

Av de granskade länderna har Finland störst potential för outsourcing av drift eller underhållsverksamhet. Finland har lång erfarenhet av outsourcing, medan i Polen de stora globala företagen utgör ett exempel men de lokala företagen arbetar mer traditionellt.

Energisektorn har hunnit längst i att använda externa partners. Tillverkande industrin sköter underhållet mest själv och processindustrin ligger mellan dessa två.

Styrkan i outsourcing anses vara den specialkompetens som man får av partnern. Viktiga kriterier vid val av en partner är servicenivå och kompetens inom underhåll och säkerhet. Branschkompetens ansågs vara mycket viktig i Sverige och i synnerhet i Polen.

Även om de flesta aktörerna vill behålla underhållsutveckling som en separat funktion, hoppas de få förslag från sina partners om förbättring av exempelvis maskinbyten och verksamhetsutveckling utöver det dagliga underhållet. Också engagemang och varaktighet förväntas av parterna.

Sverige banbrytare i digitala lösningar, långsammare utveckling i Polen

Digitala lösningar syftar till effektivitet, förutsägbarhet och tillförlitlighet. I genomsnitt ökar beredskapen för införandet av digitala lösningar i takt med att företagets storlek växer. Enligt studien är Sverige mer aktivt i detta avseende: de mest avancerade prediktiva analyssystemen i underhåll används eller kommer att införas något oftare i Sverige än i Finland.

När det gäller tillståndskontroll i realtid och analyser samt lagring och visualisering av data är Finland och Sverige rätt jämspelta. Polen är i början av digitaliseringen och använder mest enkla lösningar för datalagring och visualisering.

Många av dem som skjuter upp införandet anser att gamla metoder fungerar fortfarande tillräckligt bra eller de har inte hittat lämpliga alternativ. Också tillgången till uppgifter och cybersäkerhet oroar – det sistnämnda speciellt inom den samhälleligt betydande energibranschen som är också mest avancerad inom digitaliseringen.

Maintpartners kunder är mest nöjda

När vi jämför kunder för olika drift- och underhållsföretag är outsourcingsnivån klart högst bland Maintpartners kunder.

I Finland fick Maintpartner det högsta betyget inom branschen. De mest nöjda av Maintpartners kunder är de stora företagen inom processindustrin i Finland. Studien visar att Maintpartner har den bästa expertisen inom branschen och underhållsfrågor.

Undersökningen utfördes i augusti-september 2018 som stöd för Maintpartners strategiprocess. Enkäten besvarades av 330 beslutsfattare inom industrin och energisektorn i Finland (62 % av de tillfrågade), Sverige (26 %) och Polen (12 %). Deltagarna representerade företagsledning och chefsnivå inom produktion och underhåll. Av dem var 20 % Maintpartners kunder och 45 % kunder hos någon annan aktör.

För ytterligare information, kontakta:

Pasi Tolppanen, koncernchef, Maintpartner Group Oy, tel. +358 (0)40 541 6656, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jukka Kallioniemi, VD, Maintpartner AB, tel. +358 (0)50 453 27 27, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden. Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.

Maintpartner får Valmets säkerhetspris i Finland

Funktionen för Säkerhet hos Valmets hos Valmets Kartong- och Pappersmaskiner tilldelade Maintpartner ett säkerhetspris på HSE-dagen för sina samarbetspartners i september. Maintpartner tar hand om underhållet vid Valmets kartong- och pappersmaskinfabrik och gjuteri i Jyväskylä, Finland.

Tilldelningskriteriet för det årliga priset var teamens exceptionellt goda inställning till arbetsmiljöfrågor.
"Maintpartner arbetar proaktivt i utmanande arbetsförhållanden, tar aktivt fram säkerhetshänsyn, investerar i utbildning och utveckling av sin personal. Målmedvetet och långsiktigt arbete för att förbättra säkerheten kommer till uttryck som god säkerhetshantering varje dag," tackade Mika Peltola vid Valmets risk- och säkerhetshantering.

"Våra lokala teamchefer tillsammans med sina team och Valmets personal har aktivt främjat säkerhetsarbetet under många år", säger servicechef Arto Malkamäki vid Maintpartner. "Vi är verkligen stolta över den här utmärkelsen."
Valmet har redan tidigare tackat Maintpartners anställda för den goda arbetssäkerheten vid sina anläggningar. Till exempel genom att aktivt observera tillbud har olyckor minskat väsentligt.

I Jyväskylä tillverkar Valmet kartong- och pappersmaskiner som exporteras runt om i världen. Runt trettio Maintpartner-proffs arbetar varje dag med det grundläggande underhållet vid kartong- och pappersmaskinsfabriken och gjuteriet. Dessutom stödjer Maintpartners tekniker och planerare Valmets projekt samt underhåll av processautomation och elsystem.

 

Valmet Maintpartner työturvallisuuspalkinto 20180912 155457 web

Från vänster: Jyri Siivonen, HSE Specialist vid Valmet; Sauli Aaltonen, Tuomo Kykkänen och Arto Malkamäki från Maintpartner, samt Virpi Piippanen, HSE Engineer och Mika Peltola, Manager, Risk and HSE, från Valmet.

 

Ytterligare information:
Arto Malkamäki, Service Manager for Contract Maintenance in Central and East Finland, +358 (0)50 465 1764, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mika Riekkola, VD, Maintpartner Oy, +358 (0)40 739 6607, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden. Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.

 

Anställda har en nyckelroll i den dagliga förbättringen av energieffektivitet i industrianläggningar

Krav på energieffektivitet inom industrin ökar stadigt. Industriföretag söker ytterligare besparingar. Förutom omfattande studier och energirevisioner finns det flera mindre förbättringsalternativ, som vanligen kräver rätt små investeringar, men ger tillbaka mycket.

- Även om man ofta tycker att de enklaste energibesparande åtgärderna redan har tagits, kan underhållsavdelningen fortfarande få fram betydande energibesparande idéer. Exempelvis visar regelbundna energirevisioner vilka åtgärder som vidtagits och vilka som kommer upp. I dessa åtgärder kan vi vara till hjälp, säger Matti Yliknuussi, expert på energieffektivitet vid Maintpartner.

För varje Maintpartner-avtalssajt utarbetas ett underhållsprogram som innehåller utvecklingsförslag relaterade till produktionsprocessen, driftsmetoder och underhåll av anläggningen. Energieffektivitet kan vara en av de aspekter som man tar hänsyn till.

Det finns flera möjligheter i anläggningarna för energibesparingar. Underhållspersonalen spelar en viktig roll i att upptäcka dem. En duktig medarbetare vet snabbt hur man justerar en processdel att fungera mer effektivt. Små investeringar är ofta mycket lönsamma. Till exempel förbrukar produktionslinjerna i processindustrin en stor del av energin och deras modernisering är ett kostnadseffektivt sätt att minska energiförbrukningen - samtidigt som livslängden förlängs, kapaciteten förbättras och den gamla utrustningen tas till en ny nivå.

Energi kan också sparas genom att ersätta slitna eller föråldrade delar för att göra processen smidigare. Mindre kompressorkraft behövs när luftrör är åtgärdade. Det finns en energibesparingspotential av tiotals procent i pumpprocesser när bättre utrustning och reglering används. Det är också lämpligt att optimera belysning och uppvärmning av industrilokaler allt efter användning.

Vid planering av nya investeringar i maskiner och utrustning kan Maintpartner vara till hjälp och bedöma vad som är lönsammast, att köpa en ny maskin eller renovera den befintliga utrustningen till en mer energieffektiv enhet med hjälp av mindre ändringar, till exempel nya komponenter eller bättre justeringar.

Maintpartner utför revisioner också av sin egen verksamhet

- Revisioner och utveckling av vår egen energieffektivitet är också en garanti för våra kunder att vår verksamhet är så heltäckande som möjligt, säger Laura Kauppinen som ansvarar för HSEQ-verksamheten vi Maintpartner Group.

Den senaste energirevisionen utfördes vid Maintpartners verkstad i Zabrze, Polen, där LED-belysning rekommenderades. Därtill ska man vara uppmärksam på isolering, optimering av energikontrakt och kompensation av reaktiv effekt.

För ytterligare information:
Matti Yliknuussi, Development Manager, Productivity and Digital Solutions, Maintpartner
Tel. +358 50 469 7774, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Laura Kauppinen, EVP, Corporate Administration, Maintpartner
Tel. +358 45 264 6686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Läs mer om vår engagemang för energi och miljön: https://www.maintpartner.com/index.php/sv/maintpartner-sv/ehsq

 

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.

Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.

 

 

 

Kemijoki Oy förlänger drift- och underhållsavtalet med Maintpartner avseende vattenkraftverken i Lieksa-området, Finland

Kemijoki Oy och Maintpartner har förnyat sitt avtal av lokalt drift och underhåll för två av Kemijoki Oy’s vattenkraftverk vid Lieksanjoki, Finland.

Maintpartner har grundlig kännedom om dessa kraftverk efter att ha tagit hand om deras drift och underhåll sedan 2008.

Det långvariga förhållandet har skapat både stark grundkunskap och nya innovationer i utvecklingen av underhåll. Maintpartner har bland annat utvecklat övervakning av kraftverken genom flyg- och undervattensfotografering.

“Maintpartner har visat sig vara en pålitlig och innovativ partner i drift och underhåll av våra kraftverk. Vi ser fram emot stark och utvecklad kompetens som ger ytterligare mervärde till underhåll, tillförlitlighet och säkerhet vid våra kraftverk,” säger kraftverkschef Raimo Ojala vid Kemijoki Oy.

“Vi är väldigt glada över att få fortsätta vårt fina samarbete med Kemijoki Oy,” säger Heikki Iitti som ansvarar för vattenkraftverksamheten vid Maintpartner. ”Vi kan fortsätta att fokusera på saker som är viktiga för vattenkraftens säkerhet, tillgänglighet och produktionseffektivitet. Nyckelkomponenterna är kompetensutveckling, effektiv användning av underhållssystemet och dess data samt utnyttjande av nya tillvägagångssätt som digitalisering.”

Maintpartner har flera decenniers erfarenhet av vattenkraft, där affärstillväxten har stärkt företagets kompetens och serviceutbud betydligt. För närvarande ansvarar företaget för drift och underhåll av cirka fyrtio vattenkraftverk i Finland och Sverige. Förutom kontinuerligt underhåll erbjuder Maintpartner experttjänster för renovering av vattenkraftverk och andra speciella projekt.

Värdet på avtalet avslöjas inte.

För ytterligare information, kontakta:
Heikki Iitti, Service Manager, Hydropower, Maintpartner
tel. +358 (0)40 869 1090, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vilho Salovaara, President, Energy, Maintpartner
tel. +358 (0)40 558 3010, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om utveckling av underhåll vid vattenkraftverk:
https://www.maintpartner.com/index.php/sv/nyheter/613-nya-satt-att-fotografera

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden. Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll. Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.