Energirevisioner ger ny energi till både människor och maskiner

 

Maintpartner genomför regelbundet energirevisioner av sin verksamhet. Under 2018-2019 genomfördes revisionerna helt under ledning av våra egna experter - senast i Sverige där energianvändning och dess potential för besparingar i Karlskoga och Degerfors undersöktes. Majoriteten av Maintpartner-anställda i Sverige arbetar i området, cirka 170 personer av ca 250 totalt.

Generellt genererar energirevisioner en mängd idéer för att förbättra energieffektiviteten i industriell miljö. Maintpartners kunder kan också dra nytta av denna erfarenhet, eftersom den är tillgänglig för dem som en tjänst.

"Människor är ofta lite förvånade över hur väldigt enkla metoder kan göra stor inverkan. När detta synliggörs blir de väldigt intresserade av att göra fler förbättringar. Det viktigaste är emellertid att det finns en namngiven person som ansvarar för energieffektiviteten i företaget - någon som kan säkerställa kontinuerlig utveckling, säger Matti Yliknuussi, Maintpartners energi- och miljöexpert.

De flesta utmaningar är relaterade till de ofta gamla industribyggnaderna, som har byggts för årtionden sedan med det främsta syftet att skydda produktionsmaskiner. Vid byggandetiden var det inte nödvändigt att uppmärksamma miljö- och energiproblematik. Dessutom förstod man då inte vikten av utförandet av produktionsmaskiner samt livscykelperspektiv för dessa, som man gör idag. Idag tar man också människors välbefinnande och arbetssäkerhet på betydligt större allvar.

Vad kan då göras? De första åtgärderna handlar ofta om förvaltning och upphandling av elavtal och urval av förnybar el. Ytterdörrar och luckor i gamla lokaler kan enkelt tätas eller förseglas och extra fönsterglas kan monteras dit.

"Den gamla infrastrukturen har sina egna utmaningar, och det måste erkännas att inte alla åtgärder är realistiska - särskilt om du arbetar i hyrda lokaler", säger Matti Yliknuussi från Maintpartner.

Mer självklara val inkluderar inköp av värmepumpar, utbyte av gamla element, ventilation och belysning samt montering av rörelsevakt eller dylikt. På Maintpartner har teamen på eget initiativ redan utfört miljövänliga uppgraderingar på t.ex. belysning och fönster.

"En energirevision är ett utmärkt tillfälle att verkligen utveckla verksamhetens miljöansvar. Det finns alltid möjligheter till utveckling. Maintpartner gick ännu längre och valde ett bredare perspektiv för revisionen än vad som krävdes enligt det europeiska energidirektivet, så att vi verkligen kan utnyttja vår potential och utveckla verksamheten mer systematiskt i framtiden , avslutar Yliknuussi.

 

Ytterligare information: Matti Yliknuussi, utvecklingschef, energi och miljö, Maintpartner

Tel. +358 50 469 7774, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mika Riekkola, Managing Director, Maintpartner in Finland

Tel. +358 40 739 6607, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Beröm för Maintpartners operativsystem vid externrevisioner

 

Maintpartners operativsystem (MP Way), kompetens och expertis fick mycket positiv feedback i de årliga revisionerna. Även säkerhetsarbetet visade sig vara på en bra nivå.

Vid Maintpartner, har den höga nivån på drift och underhåll uppnåtts genom systematiskt arbete vilket verifieras av certifikaten ISO 9001, OHSAS 18001 och ISO 14001 för kvalitet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och miljön.
Maintpartners anställda gör ett viktigt arbete varje dag - och ofta i en riskfylld miljö - för att hålla industrin igång och väl underhållen.

"Eftersom vi har nästan 1800 anställda och vi arbetar på etthundra verksamhetsställen har vi haft ett tydligt mål att standardisera arbetsmiljön. Standardisering förbättrar både säkerhets-, kvalitets- och miljöansvaret för vår egen verksamhet och den service vi ger till våra kunder", säger Laura Kauppinen, EVP Administration vid Maintpartner.

“Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vårt arbete för säkerhet och miljö. Vi kommer att fortsätta med stora insatser för arbetarskyddet. Vi kommer också att än starkare lyfta fram våra miljöutvecklingsidéer i våra kunders anläggningar. I flera år har vi uppmuntrat våra anställda att göra förbättringsförslag genom att belöna dem konkret, bland annat”, säger Kauppinen.

Ytterligare information:
Saija Pottala, HSEQ Manager, Maintpartner Group
tel. +358 (0)43 820 0064, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Laura Kauppinen, Executive Vice President, Corporate Administration, Maintpartner Group
tel. +358 (0)45 264 6686, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Fortum fortsätter partnerskap med Maintpartner avseende drift och underhåll av tretton vattenkraftverk i Finland

Fortum och Maintpartner fortsätter sitt partnerskap avseende drift och underhåll av vattenkraftverk vid ån Oulujoki och i Imatra-regionen i Finland fram till slutet av 2020 med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Avtalet omfattar tretton vattenkraftverk, varav det mest kända är Imatrankoski i sydöstra Finland.

Maintpartner har varit ansvarig för den lokala driften och underhållet av vattenkraftverken sedan 2013. Dessutom planerar och utför Maintpartner ett antal uppdrag avseende uppgradering och underhåll av vattenkraftverk samt driftsättning.

"Vi är mycket glada över att fortsätta vårt goda samarbete och utveckling av nya operativa modeller med Fortum. Vi strävar efter kontinuerlig produktivitetsförbättring genom innovativ och flexibel verksamhet ", säger Heikki Iitti, Service Manager, Hydropower at Maintpartner.

Fortum har uttryckt sin tillfredsställelse med Maintpartners säkerhetsutveckling vid vattenkraftverken och bolagets förmåga att utveckla både verksamheten och underhåll vid kraftverken. Förutom vattenkraftverk ansvarar Maintpartner för drift och underhåll av flera andra Fortum-ägda kraftverk och fjärrvärmenät i Finland och Polen. Sammantaget tar Maintpartner hand om drift och underhåll av 34 vattenkraftverk i Finland.

Ytterligare information:
Heikki Iitti, Service Manager, Hydropower, Maintpartner
tel. +358 (0)40 869 1090, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vilho Salovaara, President, Energy, Maintpartner
tel. +358 (0)40 558 3010, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer om våra drift- och underhållstjänster inom energisektorn.

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden.

Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.

Caverion köper Maintpartners verksamhet i Finland, Estland och Polen för ökad tillväxt inom industriella tjänster

 

Caverion har tecknat avtal med Maintpartner Holding Ab om förvärv av alla aktier i Maintpartner Group Ab, inklusive dotterbolagen i Finland, Polen och Estland. Maintpartner Groups svenska dotterbolag Maintpartner AB ingår inte i affären. Majoritetsägare i Maintpartner Holding Oy är en fond ägd av det finska riskkapitalbolaget CapMan Abp.

Transaktionen kräver godkännande från konkurrensmyndigheten. Köpeskillingen avslöjas inte.

”Det är utmärkt att bli en del av ett företag som specialiserar sig på industriunderhåll. Dessa två enheter utgör en stark aktör inom industriunderhåll och betjänar olika industrier i större utsträckning och mer diversifierat. Företagens digitala lösningar kompletterar varandra. Och personalen får ett bredare utbud av karriärmöjligheter”, säger Maintpartners koncernchef Pasi Tolppanen.

Maintpartners kundavtal i Finland, Polen och Estland och deras ansvarsförbindelser förblir oförändrade och övergår till Caverion efter att transaktionen har godkänts. Kundservice och arbete på anläggningar fortsätter som tidigare, också i Sverige där Maintpartner ABs verksamhet förblir oförändrad.

Maintpartner fokuserar på underhåll och tjänsteproduktion inom energi-, kemisk, metall-, livsmedels- och tillverkande industrin. Helheten under förhandling omsatte 2018 cirka 137 miljoner euro varav huvuddelen kom från Finland. Verksamheten hade cirka 1 500 anställda 2018.

Efter transaktionen uppgår omsättningen av Caverions Industrial Solutions till cirka 320 miljoner euro och divisionen kommer att ha cirka 3 100 anställda.

Företagsförvärvet kompletterar Caverions kunnande inom industriunderhåll och tjänster samt utveckling av digitala lösningar. Det kommer också att utvidga Caverions geografiska omfattning och öka antalet kunder inom olika industrier.

”Transaktionen ligger i linje med vårt Fit for Growth –strategin och förstärker vår tjänsteverksamhet. Divisionen Industrial Solutions är nu redo för tillväxt och vi kommer att starta tillväxtfasen inom divisionen. I och med förvärvet går vår industriverksamhet nu allt mer i riktning mot tjänster vilket gör oss en stor aktör på den finska marknaden”, säger VD Ari Lehtoranta vid Caverion.

”Under CapMans ägo har Maintpartners tillväxt varit betydande och företaget har etablerat sig inom flera industrier. Därtill har företaget utvecklat IoT-lösningar och maskinlärande analyser för att förbättra drift- och underhållprocesser. Sammanslagningen med Caverion garanterar en utmärkt utgångspunkt för tillväxt och utveckling”, kommenterar Jan Mattlin, CapMan Buyout partner.

Fonder förvaltade av Capman Buyout investerade i Maintpartner år 2006.

För ytterligare information, kontakta:

Pasi Tolppanen, CEO, Maintpartner Group,
tfn. +358 (0)40 541 6656, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll. Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1500 anställda i Finland, Estland och Polen samt 300 i Sverige. Mer information på www.maintpartner.se.

Caverion planerar, genomför och underhåller användarvänliga och energieffektiva tekniska lösningar för byggnader, industrin och infrastruktur i norra Europa och Central- och Östeuropa. Caverion omsatte 2018 cirka 2,2 miljarder euro och har 15 000 anställda inom tio länder. Huvudkontoret ligger i Vantaa, Finland.

 

Utveckling åt rätt håll - allt fler kunder känner att vår servicenivå har ökat

Enligt vår årliga kundundersökning anser en fjärdedel av våra kunder att vår servicenivå har ökat jämfört med föregående år. Undersökningen utfördes i januari och fick 250 svar från Sverige, Finland och Polen. Mer än en femtedel av kunderna förutser även ett ökat samarbete i framtiden.

Föregående år investerade vi bland annat i ny digital teknologi för en förbättring av underhåll samt bättre hantering av projekt och kontrakt. I år fokuserar vi på utvecklingen av våra medarbetares tekniska färdigheter och kvalitén på underhåll av anläggningar. Vi uppmuntrar våra anställda som arbetar med den dagliga driften och underhållet av anläggningarna att själva lägga fram förbättringsförslag, vilket vi också belönar dem för. Vi uppmuntrar även vår personal att utveckla sin egen lokala verksamhet baserat på resultaten från såväl kundundersökningar som medarbetarundersökningar, men också att vara stolta över sina egna prestationer.

"Feedback från våra kunder är mycket värdefull för oss. Det hjälper oss att fokusera på de rätta sakerna. Jag vill utrycka min tacksamhet till alla som svarade på undersökningen och samtidigt välkomna era idéer, behov och önskemål under året" betonar pasi Tolppanen, VD för Maintpartner Group.

De utlottade priserna för denna undersökning gick alla till vinnare i Finland i år.

 

Ytterligare information:

Pasi Tolppanen, VD Maintpartner Group

tel. +358 40 541 6656

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Maintpartner bidrar till att bygga en ny transformatorstation för Fingrid i Finland

Det finska stamnätsföretaget Fingrid bygger en ny 110 kV transformatorstation vid Orimattila med Maintpartner som underleverantör. Projektet ingår i förnyelsen av Finlands äldsta kraftledning mellan Åbo och Imatra som byggdes redan på 1920-talet. Den nya kraftledningen med sina transformatorstationer förbättrar långsiktigt den nationella försörjningsberedskapen i södra Finland.

Uppdraget omfattar installation av elcentraler, kablar och anslutningar till ställdon vid ställverket. I kontrollrummet installeras kabelrännor och belysning.
Maintpartner påbörjade arbetet i november med att utrusta kontrollrummet, vilket avslutas i april då det är dags för provning av ställverket. Sammantaget kommer cirka 30 kilometer kabel att installeras. Utomhus installeras kabeln i en 180 meter lång kanal där en kabelränna i tre skikt ska byggas först. Den snöiga vintern har varit en utmaning i detta arbete.

”Vi hade precis funderat på behovet av installationsresursser när Maintpartner ringde oss. Maintpartner är ett pålitligt företag så valet var lätt. Det har varit smidigt att komma överens om arbetsrelaterade frågor och organisera resurser. Även arbetet i Orimattila har gått väldigt bra”, säger projektchef Jukka Roponen för huvudentreprenören TMV Service.

”Det finns några hundra ställdon att ansluta. Dessutom finns det nära trettio strömtransformatorer som måste anslutas i en höjd på tre meter”, beskriver Maintpartners elektriker Jarno Joutsi.


 

Bilder: Jarno Joutsi kopplar in portens uppvärmning och funktionaliteter.

Jarno kytkee Fingrid2019 web

Ari Pennanen från Maintpartner kontrollerar kabeldragningen vid ställverket.

Ari kuopassa Fingrid2019 web