Hur ser framtiden ut för industriunderhåll – åsikter från över 300 aktörer inom branschen

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Att säkerställa kontinuitet i produktion är det viktigaste när man talar om underhåll både inom industrin och energisektorn, visar en oberoende marknadsundersökning som PwC utförde för Maintpartner i Finland, Sverige och Polen.

Att skapa säker arbetsmiljö och maximera livslängden på maskiner är de näst viktigaste frågorna. Däremot betonas vikten av ökad produktivitet och optimering av produktionskostnader endast marginellt. Små skillnader kan ses mellan de länder som ingick i undersökningen.

Outsourca eller göra själv? Stora skillnader mellan länder och branscher

Att köpa underhållstjänster antingen ökar eller åtminstone ligger kvar på samma nivå enligt undersökningen. Efterfrågan på projekttjänster ökar, till exempel avseende renovering av anläggningar.

Av de granskade länderna har Finland störst potential för outsourcing av drift eller underhållsverksamhet. Finland har lång erfarenhet av outsourcing, medan i Polen de stora globala företagen utgör ett exempel men de lokala företagen arbetar mer traditionellt.

Energisektorn har hunnit längst i att använda externa partners. Tillverkande industrin sköter underhållet mest själv och processindustrin ligger mellan dessa två.

Styrkan i outsourcing anses vara den specialkompetens som man får av partnern. Viktiga kriterier vid val av en partner är servicenivå och kompetens inom underhåll och säkerhet. Branschkompetens ansågs vara mycket viktig i Sverige och i synnerhet i Polen.

Även om de flesta aktörerna vill behålla underhållsutveckling som en separat funktion, hoppas de få förslag från sina partners om förbättring av exempelvis maskinbyten och verksamhetsutveckling utöver det dagliga underhållet. Också engagemang och varaktighet förväntas av parterna.

Sverige banbrytare i digitala lösningar, långsammare utveckling i Polen

Digitala lösningar syftar till effektivitet, förutsägbarhet och tillförlitlighet. I genomsnitt ökar beredskapen för införandet av digitala lösningar i takt med att företagets storlek växer. Enligt studien är Sverige mer aktivt i detta avseende: de mest avancerade prediktiva analyssystemen i underhåll används eller kommer att införas något oftare i Sverige än i Finland.

När det gäller tillståndskontroll i realtid och analyser samt lagring och visualisering av data är Finland och Sverige rätt jämspelta. Polen är i början av digitaliseringen och använder mest enkla lösningar för datalagring och visualisering.

Många av dem som skjuter upp införandet anser att gamla metoder fungerar fortfarande tillräckligt bra eller de har inte hittat lämpliga alternativ. Också tillgången till uppgifter och cybersäkerhet oroar – det sistnämnda speciellt inom den samhälleligt betydande energibranschen som är också mest avancerad inom digitaliseringen.

Maintpartners kunder är mest nöjda

När vi jämför kunder för olika drift- och underhållsföretag är outsourcingsnivån klart högst bland Maintpartners kunder.

I Finland fick Maintpartner det högsta betyget inom branschen. De mest nöjda av Maintpartners kunder är de stora företagen inom processindustrin i Finland. Studien visar att Maintpartner har den bästa expertisen inom branschen och underhållsfrågor.

Undersökningen utfördes i augusti-september 2018 som stöd för Maintpartners strategiprocess. Enkäten besvarades av 330 beslutsfattare inom industrin och energisektorn i Finland (62 % av de tillfrågade), Sverige (26 %) och Polen (12 %). Deltagarna representerade företagsledning och chefsnivå inom produktion och underhåll. Av dem var 20 % Maintpartners kunder och 45 % kunder hos någon annan aktör.

För ytterligare information, kontakta:

Pasi Tolppanen, koncernchef, Maintpartner Group Oy, tel. +358 (0)40 541 6656, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jukka Kallioniemi, VD, Maintpartner AB, tel. +358 (0)50 453 27 27, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Maintpartner är ett av norra Europas marknadsledande företagen inom industriell drift och underhåll samt den ledande experten inom branschen på den nordiska energimarknaden. Vi hjälper att minimera processtörningar och förbättra lönsamhet vid produktionsanläggningar. Vi tillhandahåller också flexibla resurser för olika projekt-, planerings- och installationstjänster. Digitaliseringen och våra lösningar baserade på artificiell intelligens har en allt starkare roll inom industriell drift och underhåll.

Maintpartnerkoncernen har cirka 1800 anställda. Omsättningen under 2017 var cirka 167 miljoner euro. Koncernen har kontor i Finland, Sverige, Polen och Estland. Mer information på www.maintpartner.se.