Maintpartner bidrar till att bygga en ny transformatorstation för Fingrid i Finland

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Det finska stamnätsföretaget Fingrid bygger en ny 110 kV transformatorstation vid Orimattila med Maintpartner som underleverantör. Projektet ingår i förnyelsen av Finlands äldsta kraftledning mellan Åbo och Imatra som byggdes redan på 1920-talet. Den nya kraftledningen med sina transformatorstationer förbättrar långsiktigt den nationella försörjningsberedskapen i södra Finland.

Uppdraget omfattar installation av elcentraler, kablar och anslutningar till ställdon vid ställverket. I kontrollrummet installeras kabelrännor och belysning.
Maintpartner påbörjade arbetet i november med att utrusta kontrollrummet, vilket avslutas i april då det är dags för provning av ställverket. Sammantaget kommer cirka 30 kilometer kabel att installeras. Utomhus installeras kabeln i en 180 meter lång kanal där en kabelränna i tre skikt ska byggas först. Den snöiga vintern har varit en utmaning i detta arbete.

”Vi hade precis funderat på behovet av installationsresursser när Maintpartner ringde oss. Maintpartner är ett pålitligt företag så valet var lätt. Det har varit smidigt att komma överens om arbetsrelaterade frågor och organisera resurser. Även arbetet i Orimattila har gått väldigt bra”, säger projektchef Jukka Roponen för huvudentreprenören TMV Service.

”Det finns några hundra ställdon att ansluta. Dessutom finns det nära trettio strömtransformatorer som måste anslutas i en höjd på tre meter”, beskriver Maintpartners elektriker Jarno Joutsi.


 

Bilder: Jarno Joutsi kopplar in portens uppvärmning och funktionaliteter.

Jarno kytkee Fingrid2019 web

Ari Pennanen från Maintpartner kontrollerar kabeldragningen vid ställverket.

Ari kuopassa Fingrid2019 web