AI-baserad MP INtelligence-lösning för att övervaka Stockholm Exergis energiproduktion i Stockholm, Sverige

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stockholm Exergi har installerat Maintpartner MP INtelligence för att övervaka dess värme- och kraftproduktion i Stockholmsområdet. Syftet med systemet är att förhindra oplanerade driftstopp och förbättra processprestanda genom att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede. Genom att identifiera avvikelser tidigt kan fel korrigeras i god tid och risken för driftstopp i produktionen kan undvikas.

Stockholm Exergi tillhandahåller fjärrvärme till 800 000 hushåll i Stockholmsregionen. Systemet har implementerats under våren och sommaren och används på alla Stockholm Exergis produktionsanläggningar. Förutom tre kraftverk övervakar MP INtelligence också värmepumpverk som återvinner både värme och kyla från havsvatten och avloppsvatten. - Detta är en viktig investering och ett stort steg för oss att bli mer datoriserade i vår produktion. Den nya tekniken ger oss en värdefull möjlighet att växla från reaktivitet till att vara ett steg före, säger Jörgen Espeling, tillförordnad chef för produktion och distribution vid Stockholm Exergi.

Stockholm Exergis mål är att ha en miljövänlig, säker energiförsörjning till lägsta möjliga totala kostnad, med hjälp av de senaste digitaliserings- och automatiseringslösningarna.