Unika digitala lösningar som ökar produktiviteten

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vår digitala verktygslåda innehåller avancerade lösningar för optimering av industriell drift och underhåll och prognoser:

  • MP INtelligence: förutsägande analyser som varnar för framkommande fel och processtörningar långt innan de eskalerar och innan andra system reagerar
  • Dynamiskt prediktivt underhåll som säkerställer att det förebyggande underhållsprogrammet är byggt och fokuserat rätt

MP INtelligence

Den banbrytande lösningen för hantering av all tillgänglig processdata i en enda modell för att upptäcka fel i utrustningen och processtörningar i förväg

MP INtelligence hjälper till att undvika okontrollerade driftstopp och produktionsbortfall som kan kosta miljontals euro. Med hjälp av våra analyser kan cirka 30-80% av otillgänglighetskostnaderna elimineras.

Lösningen skapar intelligenta korrelationer, upptäcker alarmerande mönster och lär sig självständigt industriella processmodeller när den hanterar den signaldata som kommer från kunden. På en av våra kundsajter behandlar MP INtelligence närmare 70 000 signaler i realtid från ett kraftverk.

Andra betydande fördelar med MP INtelligence är att den kan tas i bruk mycket snabbt och den kan styra operatörerna att optimera operationer och processer vid anläggningen.

Våra kunder som använder lösningen är aktiva inom energi (kraftvärme, kärnkraft, vattenkraft), läkemedelsindustri, kemiindustri, luftfart, OEM samt massa- och pappersindustri.

Kontakta oss om du vill veta hur du kan utnyttja din data på bästa sätt.

Dynamiskt prediktivt underhåll (DPM)

Identifiera de mest kritiska delarna av processen för att säkerställa optimalt underhåll

Varje industrianläggning är unik. Några processer är mer utsatta för fel än andra och några kan vara mer kritiska för produktionen. Kritikalitetsklassificering samt modellering och simulering av underhåll visar vilka maskiner och apparater som är sårbara och bör underhållas väl.

DPM säkerställer att det förebyggande underhållsprogrammet har optimerats i enlighet med anläggningens prestationsmål. Ur affärssynpunkt kan underhållsresurser allokeras till de mest kritiska objekten utan dröjsmål.

 

 

Ta kontakt

 

 

Se video